Nemocnice v České republice

České nemocnice dělené podle krajů, měst a lékařů

Fakultní nemocnice Hradec Králové


Nemocnice Hradec Králové patří je největším zdravotnickým centrem v Královéhradeckém kraji, které nabízí široký rozsah lékařských služeb z následujících lékařských oborů: kardiologie, arytmologie, angiologie, diabetologie, interna, gastroenterologie, hematologie, alergologie, dermatologie, diabetologie, endokrinologie, imunologie, nefrologie, traumatologie, patologie, hemodialýza, chirurgie, plastická chirurgie, cévní poradna, onkologie, proktologie, anesteziologie, infekční, hepatální poradna, očkovací centrum, kožní, radioterapie, ORL (ušní, nosní, krční), pracovní lékařství, neurochirurgie, dětská neurologie, oční, sterilizace, laboratoř, nukleární medicína, plicní, porodnice, gynekologie, psychiatrie, stomatologie, transfúzní oddělení, urologie, transplantační centrum, radiologie, imunologie a alergologie.

V prostorách královéhradecké fakultní nemocnice se dále nachází rehabilitační centrum a lékárna.

Adresa:
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové – Nový Hradec Králové

Kontakty:
Telefon: +420 495 831 111
Fax: –
E-mail: fnhk@fnhk.cz

Ordinační hodiny:

Dopravní dostupnost:
parkoviště pro osobní automobily v prostorách přilehlých k nemocnici, případně v areálu Fakultní nemocnice Hradec Králové
trolejbus č. 1, autobusy č. 9, 16, 23, 24 a 28 – zastávka Fakultní nemocnice

Kliniky a oddělení sídlící ve Fakultní nemocnici Hradec Králové:

 • Kardiologická klinika
 • prof. MUDr. Jan Vojáček DrSc.
  E-mail: jan.vojacek@fnhk.cz
  Telefon: +420 495 832 248

  MUDr. Martin Hodač 
  martin.hodac@fnhk.cz
  Telefon: +420 495 832 722

  prof.MUDr. Radek Pudil PhD.
  E-mail: radek.pudil@fnhk.cz
  Telefon: +420 495 834 786

  MUDr. Beran
  Telefon: +420 495 832 215

  Poradny
  Telefon: +420 495 832 294
  doc. MUDr. Pleskot, CSc.
  prof. MUDr. Vojáček, DrSc.
  MUDr. Bis
  doc. MUDr. Šťásek, Ph.D.
  MUDr. Dušek, Ph.D.

 • Arytmologická poradna
 • Telefon: +420 495 832 682
  prof.MUDr. Pudil, Ph.D.
  doc.MUDr. Haman, Ph.D.

  Telefon: +420 495 834 844
  doc. MUDr. Gregor, CSc. (kardiol.poradna)
  MUDr. Hudík (angiologická poradna)

  MUDr. Měšťan, Ph.D. (poradna pro ICD)
  MUDr. Pařízek, Ph.D. (arytmol.poradna)

 • Preventivní kardiologie
 • MUDr.Ballon
  MUDr. Ceral, Ph.D.
  Telefon: +420 495 832 652

  doc.MUDr. Solař, Ph.D.

 • Angiologická poradna
 • Telefon: +420 495 833 882
  doc. MUDr. Malý, Ph.D.
  doc. MUDr. Vodičková, CSc.
  MUDr. Vršanská
  MUDr. Riegerová

 • Kardiostimulační poradna
 • Telefon: +420 495 833 112
  MUDr. Měšťan, Ph.D.
  MUDr. Tauchman
  MUDr. Tušl

 • Diabetologická poradna
 • Telefon +420 495 833 889
  MUDr. Dresslerová
  doc. MUDr. Malý, Ph.D. – angiologická poradna

 • Poradna pro srdeční selhávání
 • Telefon: +420 495 834 724
  MUDr. Pelouch, MUDr. Horáková

 • Poradna pro synkopy
 • Telefon: +420 495 833 645
  MUDr. Hodač

 • II. interní gastroenterologická klinika
 • prof. MUDr. Marcela Kopáčová Ph.D.
  E-mail: marcela.kopacova@fnhk.cz
  Telefon: +420 495 834 243

  prof. MUDr. Jan Bureš CSc.
  E-mail: bures@lfhk.cuni.cz, jan.bures@fnhk.cz
  Telefon: +420 495 834 240

  MUDr. Tomáš Douda Ph.D.
  E-mail: tomas.douda@fnhk.cz
  Telefon: +420 495 833 818

  prof.MUDr. Stanislav Rejchrt Ph.D.
  E-mail: stanislav.rejchrt@fnhk.cz, rejchrt@lfhk.cuni.cz
  Telefon: +420 495 833 818

  MUDr. Ilja Tachecí Ph.D.
  E-mail: ilja.tacheci@fnhk.cz
  Telefon: +420 495 834 768

 • Ambulance a poradny
 • MUDr. Vašátko
  Telefon: +420 495 834 722

  doc. MUDr. Brndiar
  Telefon: +420 495 834 721

  MUDr. Macek
  Telefon: +420 495 834 723
  MUDr. Rudolf 

  MUDr. Kodeda

  MUDr. Soukup
  Telefon: +420 495 834 725

  MUDr. Tošovský

  MUDr. Baštecká
  Telefon: +420 495 834 726

  doc. MUDr. Bradna
  Telefon: +420 495 834 725

  prof. Hrnčíř
  MUDr. Tomš

  MUDr. Douda
  MUDr. Zimandlová
  prof. Bureš
  MUDr. Cyrany
  MUDr. Rejchrt
  MUDr. Kohoutová
  prof. Kopáčová
  Telefon: +420 495 833 711

  MUDr. Fejfar
  Telefon: +420 495 832 564

  MUDr. Tachecí
  prof. Hůlek
  MUDr. Repák
  MUDr. Jirkovský
  MUDr. Škodová

 • Gerontometabolická klinika
 • prof. MUDr. Luboš Sobotka CSc.
  E-mail: lubos.sobotka@fnhk.cz
  Telefon: +420 495 832 231

  MUDr. Dušan Černohorský 
  E-mail: dusan.cernohorsky@fnhk.cz
  Telefon: +420 495 832 358

 • Interní hematologická klinika
 • doc. MUDr. Pavel Žák Ph.D.
  E-mail: pavel.zak@fnhk.cz
  Telefon: +420 495 834 612

  MUDr. David Belada Ph.D.
  E-mail: david.belada@fnhk.cz
  Telefon: +420 495 832 159

  prof. MUDr. Jiří Horáček CSc.
  E-mail: jiri.horacek@fnhk.cz
  Telefon: +420 495 834 673

  doc. MUDr. Vladimír Maisnar Ph.D.
  E-mail: vladimir.maisnar@fnhk.cz
  Telefon: +420 495 833 848

 • Středisko specializované zdravotní péče o ozářené osoby při radiačních nehodách
 • prof. MUDr. Ladislav Jebavý CSc.
  E-mail: ladislav.jebavy@fnhk.cz
  Telefon: +420 495 834 606

 • Lékárna
 • Dětská klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • prof. MUDr. Milan Bayer CSc.
  E-mail: milan.bayer@fnhk.cz, bayerm@lfhk.cuni.cz
  Telefon: +420 495 832 840, +420 495 832 850

  MUDr. Antonín Lukeš 
  E-mail: antonin.lukes@fnhk.cz
  Telefon: +420 495 832 444, +420 495 832 311, +420 495 833 210

  doc. MUDr. Zdeněk Kokštein CSc.
  E-mail: zdenek.kokstein@fnhk.cz, kokstein@lfhk.cuni.cz
  Telefon: +420 495 833 906, +420 495 832 342, +420 495 833 106

  doc. MUDr. Oldřich Pozler CSc.
  E-mail: oldrich.pozler@fnhk.cz, pozler@lfhk.cuni.cz
  Telefon: +420 495 832 106, +420 495 832 474, +420 495 832 413

 • Alergologie
 • MUDr. J. Chládková, Ph.D.
  Telefon: +420 495 832 678

 • Dermatologie
 • MUDr K. Hamáková
  Telefon: +420 495 834 868, +420 495 833 474

 • Diabetologie
 • MUDr. D. Neumann, Ph.D.
  MUDr. K. Burešová
  Telefon: +420 495 834 868, +420 495 833 474

 • Endokrinologie
 • MUDr. I.Plášilová
  MUDr D.Neumann, Ph.D.
  MUDr K.Burešová
  Telefon: +420 495 834 868, +420 495 833 474

 • Gastroenterologie
 • doc. MUDr. O.Pozler, CSc
  MUDr. P. Dědek, Ph.D.
  Telefon: +420 495 833 414

 • Hematologie
 • MUDr. J. Hak
  MUDr. K. Toušovská
  Telefon: +420 495 832 738

 • Imunologie
 • doc. MUDr. E.Pařízková, CSc
  MUDr. P.Rozsíval
  Telefon: +420 495 832 965

 • Kardiologie
 • prim. MUDr. A. Lukeš
  Telefon: +420 495 832 444

  MUDr. L. Šmídová

 • Nefrologie
 • MUDr. S. Skálová, Ph.D.
  MUDr. M. Šenkeřík
  Telefon: +420 495 834 869

 • Dětské traumatologické centrum
 • MUDr. Jaroslav Koudelka CSc., FEBPS
  E-mail: jaroslav.koudelka@fnhk.cz
  Telefon: +420 495 833 208

  MUDr. Jindřich Preis Ph.D., FEBPS
  E-mail: jindrich.preis@fnhk.cz
  Telefon: +420 495 833 432

 • Patologie
 • prof. MUDr. Ryška Aleš, Ph.D.
  prof. MUDr. Šteiner Ivo, CSc.
  MUDr. Podhola Miroslav, Ph.D.
  MUDr. Nová Markéta
  Fejglová Zdeňka

  MUDr. Bednářová Jaroslava
  Telefon: +420 495 832 112

  MUDr. Čermáková Petra, Ph.D.
  Telefon: +420 495 832 830

  MUDr. Hadži Nikolov Dimitar, Ph.D.
  Telefon: +420 495 832 737

  MUDr. Hornychová Helena, Ph.D.
  Telefon: +420 495 832 238

  MUDr. Hovorková Eva
  Telefon: +420 495 834 285

  MUDr. Kateřina Kamarádová
  Telefon: +420 495 832 461

  MUDr. Kašparová Petra, Ph.D.
  Telefon: +420 495 832 287

  MUDr. Kohout Aleš, Ph.D.
  Telefon: +420 495 832 297

  MUDr. Krbal Lukáš
  Telefon: +420 495 832 547

  doc. MUDr. Laco Jan, Ph.D.
  Telefon: +420 495 832 548

  MUDr. Matějková Adéla
  Telefon: +420 495 832 287

  MUDr. Nová Markéta
  Telefon: +420 495 832 461

  MUDr. Rozkoš Tomáš
  Telefon: +420 495 833 129

  MUDr. Veronika Sitorová
  Telefon: +420 495 833 109

  MUDr. Sobande Folakemi Ayotunde
  Telefon: +420 495 832 896

  MUDr. Soukup Jiří
  Telefon: +420 495 832 684

  MUDr. Šimáková Eva
  Telefon: +420 495 833 179

  prof. MUDr. Špaček Josef, DrSc.

  MUDr. Štipl Stanislav
  Telefon: +420 495 834 879

  prof. MUDr. Šteiner Ivo, CSc.
  Telefon: +420 495 832 184

 • Hemodialyzační středisko
 • prof. MUDr. Sylvie Dusilová-Sulková Dr. Sc.
  E-mail: sylvie.dusilova@fnhk.cz
  Telefon: +420 495 832 477

 • Chirurgická klinika
 • prof. MUDr. Alexander Ferko CSc.
  E-mail: alexander.ferko@fnhk.cz
  Telefon: +420 495 833 610

  MUDr. Michal Leško Ph.D.
  E-mail: michal.lesko@fnhk.cz
  Telefon: +420 495 832 115

 • Plastická chirurgie
 • doc. MUDr. Leo Klein CSc.
  E-mail: leo.klein@fnhk.cz
  Telefon: +420 495 834 959

 • Traumatologické centrum
 • MUDr. Tomáš Dědek Ph.D.
  E-mail: tomas.dedek@fnhk.cz
  Telefon: +420 495 833 630

 • Cévní poradna
 • MUDr. Feix
  MUDr. Dobeš Ph.D.
  MUDr. Bělobrádek
  MUDr. Jiška
  MUDr. Janata
  MUDr. Leško
  Telefon: +420 495 833 572, +420 495 832 467, +420 495 832 471

 • Poradna pro miniinvazivní chirurgii a chirurgickou léčbu obezity
 • MUDr. Hroch
  Telefon: +420 495 833 572, +420 495 832 467, +420 495 832 471

 • Onkologická poradna
 • MUDr. Jandík, Ph.D.
  MUDr. Motyčka, Ph.D.
  MUDr. Asqar
  Telefon: +420 495 833 572, +420 495 832 467, +420 495 832 471

 • Ošetřování chronických ran
 • MUDr. Púdelka
  MUDr. Šimek
  MUDr. Látrová
  Telefon: +420 495 833 572, +420 495 832 467, +420 495 832 471

 • Poradna pro chirurgii jater a slinivky břišní
 • Prof. MUDr. Ferko, CSc.
  MUDr. Jon, CSc.
  doc. MUDr. Šubrt, Ph.D.
  MUDr. Čečka, Ph.D.
  Telefon: +420 495 833 572, +420 495 832 467, +420 495 832 471

 • Proktologická poradna
 • MUDr. Örhalmi, MUDr. Oberreiter, MUDr. Chobola
  Telefon: +420 495 833 572, +420 495 832 467, +420 495 832 471

 • Endokrinochirurgická poradna
 • MUDr. Příborský
  Telefon: +420 495 833 572, +420 495 832 467, +420 495 832 471

 • Kryochirurgická poradna
 • MUDr. Příborský
  Telefon: +420 495 833 572, +420 495 832 467, +420 495 832 471

 • Poradna pro kolorektální chirurgii
 • MUDr. Örhalmi
  MUDr. Chobola, Ph.D.
  MUDr. Oberreiter
  MUDr. Sotona
  MUDr. Dušek
  MUDr. Örhalmi
  MUDr. Chobola, Ph.D.
  MUDr. Oberreiter
  MUDr. Sotona
  MUDr. Dušek
  Telefon: +420 495 833 572, +420 495 832 467, +420 495 832 471

 • Gastroenterologická poradna
 • prim. MUDr. Leško, Ph.D.
  MUDr. Špaček
  MUDr. Lochman, Ph.D.
  Telefon: +420 495 833 572, +420 495 832 467, +420 495 832 471

 • Poradna úrazové chirurgie
 • MUDr. Zahradníček
  MUDr. Holeček
  MUDr. Žvák
  MUDr. Frank
  MUDr. Folvarský, Ph.D.
  MUDr. Šmejkal, Ph.D.
  MUDr. Trlica, Ph.D.
  Telefon: +420 495 832 202

 • Plasticko-chirurgická poradna
 • MUDr. Hošek
  MUDr. Talábová
  MUDr. Čáp, Ph.D.
  doc. MUDr. Klein, CSc.
  MUDr. Čáp, Ph.D.
  MUDr. Talábová
  MUDr. Hošek
  Telefon: +420 495 833 645

 • Kardiochirurgická klinika
 •  
  doc. MUDr. Jan Harrer CSc.
  E-mail: jan.harrer@fnhk.cz
  Telefon: +420 495 833 283

  prof. MUDr. Jan Vojáček Ph.D.
  E-mail: jan.vojacek1@fnhk.cz
  Telefon: +420 495 832 242

 • Kardiologická poradna
 • Telefon: +420 495 833 643
  MUDr. Brtko
  MUDr. Polanský
  MUDr. Tuna

 • Pneumochirurgická poradna
 • MUDr. Habal
  MUDr. Štětina
  Telefon: +420 495 832 887

 • Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (KARIM)
 • MUDr. Michael Bartoš

 • Ambulance pro léčbu bolest
 • prof. MUDr. Vladimír Černý Ph.D., FCCM
  E-mail: vladimir.cerny@fnhk.cz

  MUDr. Jana Hrubešová
  Telefon: +420 495 832 266

 • Lůžkové oddělení
 • MUDr. Pavel Dostál, Ph.D.

 • Kardiochirurgická JIP
 • MUDr. Jindřich Samek

 • Anesteziologické úseky
 • MUDr. Michael Bartoš
  MUDr. Eva Kobzová
  MUDr. Vlasta Dostálová, Ph.D.
  MUDr. Xénia Silová
  MUDr. Zuzana Řeháčková
  MUDr. Jitka Kolářová
  MUDr. David Doležal

  MUDr. Tomáš Suchý 
  E-mail: tomas.suchy@fnhk.cz
  Telefon: +420 495 832 187

  MUDr. Pavel Dostál Ph.D.
  E-mail: pavel.dostal@fnhk.cz
  Telefon: +420 495 832 798, +420 495 832 828

 • Klinika infekčních nemocí – KIN
 • doc. MUDr. Stanislav Plíšek Ph.D.
  E-mail: stanislav.plisek@fnhk.cz, pliseks@lfhk.cuni.cz
  Telefon: +420 495 833 953, +420 495 833 773

  MUDr. Jaroslav Kapla Ph.D.
  E-mail: kaplaj@lfhk.cuni.cz, jaroslav.kapla@fnhk.cz
  Telefon: +420 495 832 116, +420 495 832 028

 • Poradna pro neuroinfekce
 • MUDr. Hermanová
  MUDr. R. Kračmarová
  Telefon: +420 495 832 329

 • Hepatální poradna
 • Doc. MUDr. S. Plíšek, Ph.D.
  MUDr. J. Kapla, Ph.D.
  Telefon: +420 495 832 329

 • Poradna pro zoonózy
 • MUDr. P. Prášil, Ph.D.
  Telefon: +420 495 832 329

 • Poradna pro parazitární choroby
 • MUDr. Karel Honegr, Ph.D.
  Telefon: +420 495 832 329

 • Centrum pro očkování a cestovní medicínu
 • MUDr. Pavel Kosina
  MUDr. Šárka Rumlarová
  MUDr. J.Krausová
  Telefon: +420 495 834 215
  MUDr. V.Pellantová, Ph.D.

 • Klinika nemocí kožních a pohlavních
 • doc. MUDr. Karel Ettler CSc.
  E-mail: karel.ettler@fnhk.cz
  Telefon: +420 495 836 357

  MUDr. Pavla Čižinská 
  pavla.cizinska@fnhk.cz
  Telefon: +420 495 836 374

  prim. Čižinská
  MUDr. Košťálová
  MUDr. Boudyšová

  Ambulance I.
  Telefon: +420 495 836 358
  MUDr. Jandová
  MUDr. Boudyšová
  MUDr. Vaněčková
  MUDr. Bartoňová
  MUDr. Bělobrádek
  MUDr. Šimková
  MUDr. Košťálová
  MUDr. Čelakovská

  Ambulance V.
  Telefon: +420 495 836 354
  MUDr. Salavec
  MUDr. Šimková
  MUDr. Hamáková
  prim. MUDr. Čižinská
  MUDr. Jandová

  Ambulance VII.
  Telefon: +420 495 836 363
  MUDr. Boudyšová
  MUDr. Košťálová
  MUDr. Bělobrádek
  MUDr. Bartoňová
  MUDr. Marková
  MUDr. Čelakovská

 • Dětská ambulance
 • Telefon: +420 495 836 373
  MUDr. Bartoňová
  puchýřová poradna – MUDr.Salavec

  MUDr.Hamáková
  MUDr.Čelakovská

 • Poradna pro choroby z povolání
 • Telefon: +420 495 836 364
  MUDr.Vaněčková
  MUDr. Boudyšová – digitální dermatoskop

  Telefon: +420 495 836 359
  doc. Nožičková
  doc. Ettler
  MUDr. Košťálová
  MUDr. Bartoňová

 • Ambulance STD
 • Telefon: +420 495 836 238
  MUDr. Salavec
  MUDr. Šimková
  MUDr. Hamáková
  MUDr. Čižinská
  MUDr. Bartoňová

 • Klinika onkologie a radioterapie
 • prof. MUDr. Jiří Petera Ph.D.
  E-mail: jiri.petera@fnhk.cz
  Telefon: +420 495 832 183, +420 495 832 176

  MUDr. Milan Vošmik Ph.D.
  E-mail: milan.vosmik@fnhk.cz
  Telefon:+420 495 832 176, +420 495 832 316

  MUDr. Eugen Kubala 
  E-mail: eugen.kubala@fnhk.cz
  Telefon: +420 495 832 316

  prof. MUDr. Stanislav Filip Ph.D., DSc.
  E-mail: stanislav.filip@fnhk.cz
  Telefon: +420 495 834 618

 • Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku
 • prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D.
  Telefon: +420 495 833 790
  E-mail: chrobok@fnhk.cz

  prim. MUDr. Jaroslav Růžička
  Telefon: +420 495 832 153
  E-mail: ruzicka@fnhk.cz

  MUDr. Petr Čelakovský, Ph.D.
  Telefon: +420 495 834 943
  E-mail: celakpet@fnhk.cz

  MUDr. Michal Černý
  Telefon: +420 495 832 173
  E-mail: michal.cerny@lfhk.cuni.cz

  MUDr. Stanislava Jakoubková
  Telefon: +420 495 833 221
  E-mail: jakousta@fnhk.cz

  MUDr. Jana Krtičková
  Telefon: +420 495 832 221
  E-mail: hrdinja1@fnhk.cz

  MUDr. Peter Sila
  Telefon: +420 495 832 263
  E-mail: silapete@fnhk.cz

  MUDr. Lukáš Školoudík, Ph.D.
  Telefon: +420 495 832 263
  E-mail: skololuk@fnhk.cz

  Ostatní lékaři
  MUDr. Zdeněk Dufek
  Telefon: +420 495 832 263
  E-mail: dufek@fnhk.cz

  MUDr. Markéta Hudíková
  Telefon: +420 495 833 221
  E-mail: hudikmar@fnhk.cz

  MUDr. David Kalfeřt
  Telefon: +420 495 832 173
  E-mail: kalfedav@fnhk.cz

  MUDr. Petr Kordač
  Telefon: +420 495 832 173
  E-mail: kordac@fnhk.cz

  MUDr. Tomáš Rybnikár
  Telefon: +420 495 832 263
  E-mail: rybnitom@fnhk.cz

  MUDr. Janetta Svobodová
  Telefon: +420 495 833 221
  E-mail: svoboja0@fnhk.cz

  MUDr. Katarina Smatanová
  Telefon: +420 495 833 221
  E-mail: katarina.smatanova@fnhk.cz

  MUDr. Jana Šatanková
  Telefon: +420 495 833 221
  E-mail: satanjan@fnhk.cz

 • Logopedie
 • Mgr. Denisa Stránská
  Telefon: +420 495 832 357
  E-mail: hnikoden@fnhk.cz

  Mgr. Jarmila Hofmanová
  Telefon: +420 495 834 410
  jarmila.hofmanova@fnhk.cz

  Mgr. Eva Kocábková
  Telefon: +420 495 837 318
  E-mail: eva.kocabkova@fnhk.cz

  Mgr. Markéta Součková
  Telefon: +420 495 833 969
  E-mail: marketa.micova@fnhk.cz

 • Klinika pracovního lékařství
 • MUDr. Anna Kašková
  Telefon: +420 495 832 217

  MUDr. Tomáš Brynda
  Telefon: +420 495 833 421 

  doc. MUDr. Jiří Chaloupka CSc.
  E-mail: jiri.chaloupka@fnhk.cz
  Telefon: +420 495 837 514

  MUDr. Karin Boušová Ph.D.
  E-mail: karin.bousova@fnhk.cz
  Telefon: +420 495 837 513, +420 495 837 516

 • Neurochirurgická klinika
 • doc. MUDr. Svatopluk Řehák, CSc.
  E-mail: rehak@fnhk.cz, rehak@lfhk.cuni.cz
  Telefon: +420 49583 2550

  MUDr. Václav Málek Ph.D.
  MUDr. Martin Kanta, Ph.D.
  MUDr. Tomáš Česák, Ph.D.
  MUDr. Kurt Kaltofen
  MUDr. Vladimír Hobza, Ph.D.
  MUDr. Jiřina Habalová, Ph.D.
  MUDr. Karel Zadrobílek
  MUDr. Jaroslav Adamkov
  MUDr. Tomáš Hosszú, PhD
  MUDr. Josef Jakubec, CSc
  MUDr. David Laštovička
  MUDr. Ivan Látr
  MUDr. Alena Mužíková
  doc. MUDr. Jiří Náhlovský, CSc
  MUDr. Roman Šimek
  MUDr. Dimitrij D. Tabakov CSc.
  MUDr. Roman Hanáček
  MUDr. Roman Kostyšyn
  MUDr. Pavel Trávníček
  MUDr. Albert Kharisov
  MUDr. Blanka Laudová
  MUDr. Mikuláš Vachek
  MUDr. Miroslav Cihlo
  MUDr. Carmen Kajzrová

 • Neurologická klinika
 • Doc. MUDr. Martin Vališ, PhD.
  MUDr. P.Kunc, Ph.D.
  MUDr. Dagmar Krajíčková, CSc.

 • Neurologická ambulance dospělých
 • MUDr. Eva Vítková
  MUDr. Martina Burdová
  MUDr. Martina Mulačová
  MUDr. Zbyšek Pavelek
  MUDr. L.Strmisková

 • Dětská neurologická ambulance
 • MUDr. Ladislava Šerclová
  MUDr. Šárka Štefáčková
  MUDr. Marika Talábová

 • Poradna pro bolesti hlavy
 • MUDr. Zbyšek Pavelek
  MUDr. M. Talábová

 • Poradna pro cévní onemocnění mozku
 • MUDr. Dagmar Krajíčková, CSc.
  MUDr. Eva Vítková

 • Poradna pro diagnostiku a léčbu dystonií a spasticity botulotoxinem
 • prim. MUDr. Pavel Kunc, Ph.D

 • Poradna pro extrapyramidová onemocnění a demence
 • prim. MUDr. Pavel Kunc, Ph.D.

 • Centrum pro nervosvalová onemocnění
 • prim. MUDr. Pavel Kunc, Ph.D.
  MUDr. Hana Matulová

 • Neurofyziologické centrum: EEG, EMG, EP, OCT, polysomnografie
 • MUDr. Helena Hojdíková
  MUDr.Pavel Kunc, Ph.D
  MUDr. Jana Langrová, Ph.D.
  MUDr. Vladimíra Lehká
  MUDr. Hana Matulová
  MUDr. Hana Nyplová
  MUDr. Jana Sanyi, Ph.D.
  MUDr. Ladislava Šerclová
  MUDr. Julius Šimko, Ph.D.

 • MS centrum pro diagnostiku a léčbu demyelinizačních onemocnění
 • MUDr. Marika Talábová
  MUDr. Zbyšek Pavelek

 • Poradna pro poruchy spánku
 • MUDr. Vladimíra Lehká

 • Protizáchvatová poradna
 • MUDr. Julius Šimko, Ph.D.

 • Oční klinika
 • prof. MUDr. Pavel Rozsíval CSc., FEBO
  E-mail: pavel.rozsival@fnhk.cz, rozsival@lfhk.cuni.cz
  Telefon: +420 495 832 325

  MUDr. Alena Feuermannová Ph.D.
  E-mail: alena.feuermannova@fnhk.cz
  Telefon: +420 495 832 192

 • Vitreoretinální poradna
 • Telefon: +420 495 833 344
  prof. MUDr. P. Rozsíval, CSc., FEBO
  MUDr. J. Dusová, Ph.D.
  MUDr. L. Hejsek, Ph.D.

 • Poradna pro onemocnění sítnice
 • MUDr. E. Rencová
  MUDr. J. Studnička Ph.D.
  Telefon: +420 495 833 368

  MUDr. J. Marák
  MUDr. E. Rencová
  MUDr. J. Studnička, Ph.D.
  Telefon: +420 495 833 521, +420 495 833 368

  MUDr. J. Lackovič
  MUDr. A. Feuermannová, Ph.D.
  Telefon: +420 495 832 425

  prof. MUDr. H. Langrová, Ph.D.
  MUDr. J.Nekolová, Ph.D.

 • Glaukomová poradna
 • MUDr. J. Kadlecová, Ph.D.
  prof. MUDr. N. Jirásková, Ph.D.
  MUDr. V. Kaňa
  Telefon: +420 495 833 207, +420 495 833 117

 • Dětská ambulance
 • MUDr. J. Kadlecová, Ph.D.
  Telefon: +420 495 833 133, +420 495 833 360

 • Refrakční centrum
 •  
  MUDr. A. Feuermannová, Ph.D.
  MUDr. V. Lorencová, Ph.D.
  MUDr. V. Veliká
  Telefon: +420 495 833 336

 • Poradna pro vrozená onemocnění sítnice + ERG laboratoř
 • prof. MUDr. H. Langrová, Ph.D.
  Telefon: +420 495 833 295, +420 495 833 961

 • Oddělení ambulantních provozů
 •  
  MUDr. Michal Hudík 
  E-mail: michal.hudik@fnhk.cz
  Telefon: +420 495 834 736

 • Oddělení centrálních sálů a sterilizace – OCSS
 • MUDr. Karel Kabeláč 
  E-mail: karel.kabelac@fnhk.cz
  Telefon: +420 495 832 677

 • Oddělení lékařské genetiky – OLG
 • MUDr. Mária Šenkeříková
  MUDr. Pavla Solařová
  MUDr. Petra Fridrichová
  MUDr. Mgr. Vladana Skutilová

 • Laboratoř
 • Ing. Rabasová Jana
  PharmDr. Fialová Jana
  Ing. Jochecová Monika
  PharmDr. Kolmanová Jana
  Mgr. Havlíková Pavla
  Mgr. Brázová Květa
  Mgr. Bydžovská Lenka
  Mgr. Šenitková Iva
  Mgr. Ruszová Ema

  MUDr. Mária Šenkeříková

 • Oddělení nukleární medicíny
 • doc. MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.
  Telefon: +420 495 834 552
  E-mail: jiri.dolezal@fnhk.cz

  PharmDr. Eva Malířová

  MUDr. Elen Urbanová
  Telefon: +420 495 834 545
  E-mail: elen.urbanova@fnhk.cz

  Milena Matysová
  Telefon: +420 495 833 310
  E-mail: milena.matysova@fnhk.cz

  RNDr. Petr Kafka, CSc.
  Telefon: +420 495 833 238
  E-mail: petr.kafka@fnhk.cz

  Ing. Jiří Kulíř
  Telefon: +420 495 832 343
  E-mail: jiri.kulir@fnhk.cz

  PharmDr. Eva Malířová
  Telefon: +420 495 833 297
  E-mail: eva.malirova@fnhk.cz

  MUDr. Gabriela Beladová
  Telefon: +420 495 834 550
  E-mail: gabriela.beladova@fnhk.cz 
    
  MUDr. Eva Krčálová
  Telefon: +420 495 834 550
  E-mail: eva.krcalova@fnhk.cz

  MUDr. Blanka Michlová
  Telefon: +420 495 834 551
  E-mail: blanka.michlova@fnhk.cz
    
  MUDr. Leona Studničková
  Telefon: +420 495 834 550
  E-mail: leona.studnickova@fnhk.cz

  MUDr. Jan Tilšer
  Telefon: +420 495 832 383
  E-mail: jan.tilser@fnhk.cz

  MUDr. Elen Urbanová
  Telefon: +420 495 834 545
  E-mail: elen.urbanova@fnhk.cz

  MUDr. Ing. Jaroslav Vižďa
  Telefon: +420 495 832 383
  E-mail: jaroslav.vizda@fnhk.cz

  MUDr. Irena Vyhnánková
  Telefon: +420 495 834 551
  E-mail: irena.vyhnankova@fnhk.cz

  Oddělení urgentní medicíny
  MUDr. Jaromír Kočí Ph.D.
  E-mail: jaromir.koci@fnhk.cz
  Telefon: +420 495 834 114

  MUDr. David Tuček 
  E-mail: david.tucek@fnhk.cz
  Telefon: +420 495 834 114

 • Ortopedická klinika
 • doc.MUDr. Pavel Šponer Ph.D.
  E-mail: pavel.sponer@fnhk.cz
  Telefon:+420 495 833 544

  MUDr. David Zítko 
  E-mail: david.zitko@fnhk.cz
  Telefon: +420 495 832 107

  Telefon: +420 495 833 641
  MUDr. Lutonský, Ph.D., MUDr. Zítko, MUDr. Dejmek, MUDr. Proček – všeobecná ambulance
  MUDr. Pavlata, Ph.D. – ASK poradna
  MUDr. Šponer, Ph.D. – dětská poradna

  Telefon: +420 495 833 624
  MUDr. Kučera, MUDr. Šrot, MUDr. Korbel, MUDr. Vícha, MUDr. Prokeš – všeobecná ambulance
  UZ, MUDr. Pellar – dětská poradna + ultrazvuk

  Telefon: +420 495 833 335
  MUDr. Blaha, MUDr. Pellar, MUDr. Ragkou, Doc. Karpaš – všeobecná ambulance
  MUDr. Shaikh – dětská poradna

 • Poradna pro osteomyelitidy
 • MUDr. Zítko
  MUDr. Kučera
  MUDr. Šrot

 • Skoliolitická poradna
 • MUDr. Blaha, CSc.

 • Onkologická poradna
 • Doc. Urban Doc. Šponer
  MUDr. Procházka

  Příjmová a akutní ambulance
  MUDr. Blaha

 • Plicní klinika
 • MUDr. Vratislav Sedlák

  MUDr. Jiří Ruta

  MUDr. Vladimír Bartoš

  doc.MUDr. František Salajka CSc.
  E-mail: frantisek.salajka@fnhk.cz
  Telefon: +420 495 834 772

  MUDr. Vratislav Sedlák 
  E-mail: vratislav.sedlak@fnhk.cz
  Telefon: +420 495 834 787

  MUDr. Vladimír Koblížek Ph.D.
  E-mail: vladimir.koblizek@fnhk.cz
  Telefon: +420 495 834 778, +420 495 834 792

 • Všeobecná ambulance
 • MUDr. Eliška Illichová
  Telefon: +420 495 834 377, +420 495 834 923

 • Onkologická poradna
 • MUDr. Michal Hrnčiarik
  Telefon: +420 495 834 780, +420 495 834 779

 • Poradna pro astma bronchiále
 • MUDr. Zdeňka Paráková
  MUDr. Vratislav Sedlák
  Telefon: +420 495 834 920

 • Poradna pro spánkové poruchy dýchání
 • MUDr. Zuzana Antušová
  MUDr. Michal Kopecký
  MUDr. Vratislav Sedlák
  MUDr. Michal Švarc
  Telefon: +420 495 834 775

 • Poradna pro CHOPN a ostatní bronchiální obstrukce
 • MUDr. Zuzana Antušová
  MUDr. Vladimír Koblížek
  MUDr. Jiří Ruta 
  Telefon: +420 495 834 920

 • Poradna pro DDOT
 • MUDr. Vladimír Bartoš
  Telefon: +420 495 834 920

 • Poradna pro cystickou fibrózu
 • Telefon: +420 495 834 775
  MUDr. Zuzana Antušová

 • Poradna pro plicní intesticia a sarkoidózu
 • MUDr. Vladimír Bartoš
  MUDr. Zdeňka Paráková
  Telefon: +420 495 834 920, +420 495 834 774

 • Onkologický stacionář
 • MUDr. Michal Hrnčiarik
  Telefon: +420 495 834 780, +420 495 834 779

 • Funkční laboratoř
 • MUDr. Vladimír Bartoš
  Telefon: +420 495 834 815, +420 495 834 921

 • Spirometrie
 • MUDr. Vladimír Bartoš
  Telefon: +420 495 833 888, +420 495 834 815

 • Bronchoskopie
 • Telefon: +420 495 834 782, +420 495 834 783
  doc. MUDr. František Salajka, CSc.
  MUDr. Vladimír Bartoš
  MUDr. Vladimír Koblížek
  MUDr. Jiří Ruta
  MUDr. Vratislav Sedlák

 • Porodnická a gynekologická klinika
 • Doc. MUDr. Jiří Špaček, Ph.D., IFEPAG
  E-mail: jiri.spacek2@fnhk.cz
  Telefon: +420 495 833 381

  doc. MUDr. Jindřich Tošner CSc.
  MUDr. Pavel Kopecký, Ph.D.
  MUDr. Marian Kacerovský, Ph.D.
  MUDr. Jan Kestřánek
  MUDr. Jaroslav Thierry Kříž
  MUDr. Ivo Kalousek,Ph.D.
  MUDr. Michal Kokrda

  MUDr. Ivo Kalousek Ph.D.
  E-mail: ivo.kalousek@fnhk.cz
  Telefon: +420 495 834 363

 • Psychiatrická klinika
 • Prof. MUDr. Jan Libiger CSc.
  E-mail: jan.libiger@fnhk.cz, libigerj@lfhk.cuni.cz
  Telefon: +420 495 832 369

  MUDr. Ivan Tůma CSc.
  E-mail: ivan.tuma@fnhk.cz, tuma@lfhk.cuni.cz
  Telefon: Telefon: +420 495 832 360

  MUDr. Birgita Slováčková, Ph.D.
  Telefon: +420 495 832 317, +420 495 832 597

 • Ambulance pro děti a mladistvé
 • MUDr. Hanušová
  Telefon: +420 495 833 746, +420 495 834 030, +420 495 833 783

 • Poradna pro studenty vysokých škol
 • MUDr. Köhler
  Telefon: +420 495 833 823

 • Ambulance pro alkoholismus a jiné toxikomanie
 • MUDr. Hrnčiarová
  Telefon: +420 495 833 232, +420 495 832 221, +420 495 832 410

 • Poradna pro léčbu psychotických poruch
 • MUDr. Masopust
  Telefon: +420 495 833 376, +420 495 834 271

 • Poradna pro léčbu afektivních poruch
 • MUDr. Köhler
  Telefon: +420 495 383 456, +420 495 832 874

 • Poradna pro poruchy spánku a biorytmů
 • doc. MUDr. Smolík, CSc.
  Telefon: +420 495 833 365, +420 495 833 478

 • Denní stacionář
 • MUDr. Mílek
  Telefon: +420 495 834 934

 • Radiologická klinika
 • prof. MUDr. Pavel Eliáš CSc.
  E-mail: pavel.elias@fnhk.cz
  Telefon: +420 495 832 260

  prof. MUDr. Antonín Krajina CSc.
  E-mail: antonin.krajina@fnhk.cz
  Telefon: +420 495 836 201

  MUDr. Pavel Ryška Ph.D.
  E-mail: pavel.ryska@fnhk.cz
  Telefon: +420 495 833 214, +420 495 832 191

 • Rehabilitační klinika
 • doc.MUDr. Eva Vaňásková Ph.D.
  E-mail: eva.vanaskova@fnhk.cz
  Telefon: +420 495 837 280

  MUDr. Jana Bielmeierová 
  E-mail: jana.bielmeierova@fnhk.cz
  Telefon: +420 495 837 470

  Telefon: +420 495 837 236
  MUDr. Hana Hamanová
  doc.MUDr. Eva Vaňásková, Ph.D.

  MUDr. Ivan Vařeka, Ph.D.
  E-mail: ivan.vareka@fnhk.cz

  MUDr. Martin Jindra
  Telefon: +420 495 837 236

  Ambulance pro zaměstnance
  MUDr. Eduard Popper
  Telefon: +420 495 832 593

 • Dětská rehabilitace
 • MUDr. Eduard Popper
  Telefon: +420 495 832 444, +420 495 833 319

 • Stomatologická klinika
 •  
  MUDr. et MUDr. Martin Záhoří
  Telefon: +420 495 832 634

  MUDr. Jakub Suchánek, Ph.D.
  Telefon: +420 495 832 634

  MUDr. Martin Kapitán
  Telefon: +420 495 83 2634

  MDDr. Jitka Záhoříková
  Telefon: +420 495 832 634

  MDDr. Vladimír Brzek
  Telefon: +420 495 832 634

 • Oddělení orální medicíny
 • Doc. MUDr. Radovan Slezák, CSc.
  Telefon: +420 495 832 562

 • Oddělení ortodontické
 • MUDr. Alena Mottlová
  Telefon: +420 495 833 921

  MDDr. Jana Jakoubková
  Telefon: +420 495 832 871

  MUDr. Weberová Zuzana
  Telefon: +420 495 832 872
  MDDr. Jan Heřmánek

  Telefon: +420 495 83 2870
  MUDr. Provazníková Václava
  Telefon: +420 495 833 921

 • Oddělení protetické
 • MUDr. Dita Dufková
  Telefon: +420 495 832 711

  MDDr. Zdeněk Zdráhal
  Telefon: +420 495 832 711

  MUDr. Lenka Vavříčková
  Telefon: +420 495 832 712

  MUDr. Jana Krňoulová, Ph.D.
  Telefon: +420 495 833 918

  MDDr. Martina Oudová
  Telefon: +420 495 833 918

 • Oddělení parodontologické
 • MUDr. Vladimíra Paulusová
  Telefon: +420 495 832 679

  Doc. MUDr. Ivo Dřízhla, CSc.
  Telefon: +420 495 832 562

  MUDr. Irena Berglová
  Telefon: +420 495 832 679

 • Oddělení dentoalveolární chirurgie
 • MUDr. Bartáková Věra, CSc.
  Telefon: +420 495 833 047

  MUDr. et MUDr. Radovan Mottl
  Telefon: +420 495 833 347

  MUDr. et MUDr. Jan Duška
  Telefon: +420 495 833 047

  MDDr. Zuzana Janovská
  Telefon: +420 495 833 347

  MDDr. Vladimír Brzek
  Telefon: +420 495 83 3347

  MUDr. et MDDr. Jan Andrejs
  Telefon: +420 495 833 347

  MUDr. Helena Doležalová
  Telefon: +420 495 833 347

 • Oddělení dětské stomatologie
 • Doc. MUDr. Romana Ivančaková, CSc.
  Telefon: +420 495 833 935

  MUDr. Barbora Dušková
  Telefon: +420 495 833 134

  MUDr. et MDDr. Lenka Němcová
  Telefon: +420 495 832 370

 • Centrum dentální implantologie
 • Doc. MUDr. Antonín Šimůnek, CSc.
  Telefon: +420 495 832 111

  MUDr. Dana Kopecká, Ph.D.
  Telefon: +420 495 832 199

  MUDr. Tomáš Brázda
  Telefon: +420 495 833 446

 • Oddělení ústní a čelistní chirurgie
 • MUDr. Luboš Tuček
  Telefon: +420 495 832 504

 • Poradna pro onkologická onemocnění orofaciální soustavy
 • MUDr. Luboš Tuček
  Telefon: +420 495 832 504

 • Poradna pro onemocnění temporomandibulárního kloubu
 • MUDr. Zdeněk Jirousek, CSc.
  Telefon: +420 495 834 368

  MUDr. et MUDr. Jan Duška
  Telefon: +420 495 834 368

 • Oddělení ústní hygieny
 • Romana Sovová, DiS.
  Telefon: +420 495 833 742

  Elena Ságnerová DiS
  Telefon: +420 495 833 742

  Bc. Monika Kyselová
  Telefon: +420 495 833 148

 • Ordinace pro zaměstnance
 • MUDr. Andrea Stalmachová
  Telefon: +420 495 833 416

 • Ordinace pro zaměstnance
 • MDDr. Lenka Atanasová
  Telefon: +420 495 833 416

  doc.MUDr. Radovan Slezák CSc.
  E-mail: radovan.slezak@fnhk.cz, slezak@lfhk.cuni.cz

  MUDr. Zdeňka Šustová
  E-mail: zdenka.sustova@fnhk.cz, sustovaz@lfhk.cuni.cz

  Telefon: +420 495 832 562, +420 495 832 142, +420 495 832 367, +420 495 833 375

 • Transfuzní oddělení
 • MUDr. Vít Řeháček 
  E-mail: rehacekv@lfhk.cuni.cz, vit.rehacek@fnhk.cz
  Telefon: +420 495 833 445

 • Urologická klinika
 • doc.MUDr. Miloš Broďák Ph.D.
  E-mail: milos.brodak@fnhk.cz
  Telefon: +420 495 833 646

  MUDr. Josef Košina 
  E-mail: josef.kosina@fnhk.cz
  Telefon: +420 495 832 476

 • Transplantační centrum
 • MUDr. Pavel Navrátil CSc.
  E-mail: pavel.navratil@fnhk.cz
  Telefon: +420 495 833 564

 • Všeobecná ambulance
 • MUDr. Rýdel
  Telefon: +420 495 832 450

 • Poradna pro karcinom prostaty
 • Doc. MUDr. Morávek, CSc.

 • Všeobecná ambulance, poradna pro nádory ledvin
 • MUDr. Pacovský

 • Poradna pro tumory ledvin
 • MUDr. Jarmila Navrátilová
  Telefon: +420 495 833 560

 • Všeobecná ambulance
 • MUDr. Šafránek

 • Poradna pro transplantace ledvin
 • MUDr. Pavel Navrátil, CSc.
  Telefon: +420 495 834 146

 • Poradna pro litiazu
 • MUDr. Petr Kutílek, PhD.

 • Všeobecná ambulance
 • MUDr. Lukáš Holub
  MUDR. Vladimír Giblo

 • Poradna pro tumory ledviny
 • MUDr. Jaroslav Pacovský, PhD.

 • Všeobecná ambulance
 • MUDr. Košina

 • Všeobecná ambulance
 • Telefon: 420 495 832 441
  MUDr. Hušek
  MUDr. Ivo Novák

 • Poradna pro tumory varlat a močového měchýře
 • MUDr. Miroslav Louda, PhD.

 • Poradna pro karcinom prostaty
 • MUDR. Miloš Broďák, PhD.

 • Všeobecná ambulance
 • MUDr. Miroslava Romžová
  MUDr. Petr Morávek
  MUDr. Marie Hurtová
  MUDr. Michal Balík

 • Dětská ambulance
 • MUDr. Kuliaček
  MUDr. Novák, PhD.
  Telefon: +420 495 833 204

 • Oddělení klinické biochemie a diagnostiky
 • doc. MUDr. Pavel Živný CSc.
  E-mail: zivny@lfhk.cuni.cz, pavel.zivny@fnhk.cz
  Telefon: +420 495 833 817

  MUDr. Ladislava Pavlíková 
  E-mail: ladislava.pavlikova@fnhk.cz
  Telefon: +420 495 832 165

 • Oddělení klinické imunologie a alergologie
 • prof. RNDr. Jan Krejsek CSc.
  E-mail: jan.krejsek@fnhk.cz
  Telefon: +420 495 833 454

  MUDr. Irena Krčmová CSc.
  E-mail: irena.krcmova@fnhk.cz
  Telefon: +420 495 832 457

 • Klinická mikrobiologie
 • doc. RNDr. Vladimír Buchta CSc.
  E-mail: vladimir.buchta@fnhk.cz
  Telefon: +420 495 833 132

  MUDr. Vlasta Štěpánová Ph.D.
  E-mail: vlasta.stepanova@fnhk.cz
  Telefon: +420 495 833 259

Další nemocnice v kraji: