Nemocnice v České republice

České nemocnice dělené podle krajů, měst a lékařů

Fakultní nemocnice OstravaINTERNÍ KLINIKA FNO A LF OU
Přednosta
doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc.
Tel:  597 375 201
arnost.martinek@fno.cz

Zástupce přednosty pro výchovu a vědeckou činnost
Primář – Oddělení hemodialyzačně-transplantační
MUDr. Ivo Valkovský
E-mail: ivo.valkovsky@fno.cz
Primář – Oddělení všeobecné interny
MUDr. Vladimír Hrabovský
E-mail: vladimir.hrabovsky@fno.cz
Primář – Oddělení gastroenterologie, metabolismu a výživy
MUDr. Pavel Klvaňa
E-mail: pavel.klvana@fno.cz
Staniční lékař
MUDr. Jarmila Dědochová
E-mail: jarmila.dedochova@fno.cz
Staniční lékař
MUDr. Tomáš Kupka
Staniční lékař
MUDr. Veronika Spáčilová
MUDr. Kateřina Bártková
E-mail: katerina.bartkova@fno.cz
MUDr. Radka Benešová
E-mail: radka.benesova@fno.cz
MUDr. Alice Bojdová
MUDr. Martina Bojková
MUDr. Klára Čelinská
prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc.
prof. MUDr. Rajko Doleček, DrSc.
E-mail: rajko.dolecek@fno.cz
MUDr. Kateřina Erlebachová
MUDr. Iva Kielkowská
E-mail: iva.kielkowska@fno.cz
MUDr. Jana Klosová
MUDr. Stanislava Kollárová
prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc. MBA
prof. MUDr. Jan Lata, CSc.
MUDr. Zdeněk Lys
MUDr. Evžen Machytka, Ph.D.
E-mail: evzen.machytka@fno.cz
MUDr. Pavel Marten
MUDr. Alice Mendlová
E-mail: alice.mendlova@fno.cz
MUDr. Renáta Menšíková
E-mail: renata.olsanska@fno.cz
MUDr. Nadežda Petejová, Ph.D.
E-mail: nadezda.petejova@fno.cz
MUDr. Jitka Přinosilová
MUDr. Jana Rolová
E-mail: jana.rolova@fno.cz
MUDr. Martin Rydlo, Ph.D.
E-mail: martin.rydlo@fno.cz
MUDr. Josef Srovnal
Tel: 597 372 278E-mail: josef.srovnal@fno.cz
MUDr. Pavel Svoboda, Ph.D.
E-mail: pavel.svoboda@fno.cz
prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.
MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.
MUDr. Terezie Vavříčková
MUDr. Dušan Vavroš
E-mail: dusan.vavros@fno.cz
MUDr. Denisa Wasserburgerová

ODDĚLENÍ DĚTSKÉ NEUROLOGIE
Primář
MUDr. Marie Kunčíková
Tel: 597 373 610E-mail: marie.kuncikova@fno.cz
Zástupce přednosty pro LP
MUDr. Hana Medřická
E-mail: hana.medricka@fno.cz
Zástupce přednosty pro VVČ
MUDr. Vilém Novák
E-mail: vilem.novak@fno.cz
Staniční lékař
MUDr. Jan Staněk
E-mail: jan.stanek@fno.cz
MUDr. Magdalena Kovářová
E-mail: magdalena.kovarova@fno.cz
MUDr. Alice Nogolová
MUDr. Radim Píža
E-mail: radim.piza@fno.cz
MUDr. Lea Šromová
E-mail: lea.sromova@fno.cz
MUDr. Eva Štěpánová
E-mail: eva.stepanova@fno.cz

KLINIKA DĚTSKÉHO LÉKAŘSTVÍ FNO A LF OU
Přednosta
doc. MUDr. Michal Hladík, Ph.D.
Tel: 597 373 515E-mail: michal.hladik@fno.cz
Primář – Oddělení hematoonkologie
MUDr. Bohumír Blažek
E-mail: bohumir.blazek@fno.cz
Primář – Oddělení dětské a prenatální kardiologie
MUDr. Tomáš Gruszka
E-mail: tomas.gruszka@fno.cz
Primář – Oddělení lůžkové a ambulantní péče
MUDr. Tomáš Pískovský
Tel: 597 373 644E-mail: tomas.piskovsky@fno.cz
Primář – Oddělení pediatrické resuscitační a intenzivní péče
MUDr. Bořek Trávníček
E-mail: borek.travnicek@fno.cz
Zástupce přednosty pro VVČ
MUDr. Mgr. Tomáš Kuhn
E-mail: tomas.kuhn@fno.cz
Staniční lékař
MUDr. Iveta Láryšová
E-mail: iveta.larysova@fno.cz
Staniční lékař
MUDr. Helena Strmeňová
E-mail: helena.strmenova@fno.cz
Staniční lékař
MUDr. Astrida Šuláková, Ph.D.
E-mail: astrida.sulakova@fno.cz
MUDr. Asad Bakhtary
E-mail: asad.bakhtary@fno.cz
MUDr. Alice Bosáková
E-mail: alice.bosakova@fno.cz
MUDr. Jana Čermáková
E-mail: jana.cermakova@fno.cz
MUDr. Jana Černá
E-mail: jana.cerna@fno.cz
MUDr. Jiří Duda
MUDr. Peter Kordoš
E-mail: peter.kordos@fno.cz
MUDr. Lenka Kosňovská
E-mail: lenka.kosnovska@fno.cz
MUDr. Veronika Kotková
E-mail: veronika.kotkova@fno.cz
MUDr. Barbora Králiková
E-mail: barbora.kralikova@fno.cz
MUDr. Linda Křižáková
E-mail: linda.krizakova@fno.cz
MUDr. Ján Martinko
E-mail: jan.martinko@fno.cz
MUDr. Veronika Matušková
E-mail: veronika.matuskova@fno.cz
MUDr. Markéta Nowaková
MUDr. Zita Obdržálková
E-mail: zita.obdrzalkova@fno.cz
MUDr. Tomáš Olos, Ph.D.
E-mail: tomas.olos@fno.cz
MUDr. Jan Pavlíček, Ph.D.
E-mail: jan.pavlicek@fno.cz
MUDr. Slávka Polanská
E-mail: slavka.polanska@fno.cz
MUDr. Hana Ptoszková
E-mail: hana.ptoszkova@fno.cz
MUDr. Olga Škopková
MUDr. Jan Slíva
E-mail: jan.sliva@fno.cz
MUDr. Jiří Strnadel
E-mail: jiri.strnadel@fno.cz
MUDr. Terezie Šuláková, Ph.D.
E-mail: terezie.sulakova@fno.cz
MUDr. Tomáš Zaoral
E-mail: tomas.zaoral@fno.cz

ODDĚLENÍ PRACOVNÍHO A PREVENTIVNÍHO LÉKAŘSTVÍ
Primář
MUDr. Zdeňka Hajduková, Ph.D.
Tel: 597 373 221E-mail: zdenka.hajdukova@fno.cz
MUDr. Ilona Dvořáčková
E-mail: ilona.dvorackova@fno.cz
MUDr. Jiří Folta
MUDr. Radmila Ličková
MUDr. Ivo Macháček
E-mail: ivo.machacek@fno.cz
MUDr. Karla Maroušková
E-mail: karla.marouskova@fno.cz
MUDr. Eva Mrázková, Ph.D.
E-mail: eva.mrazkova@fno.cz
MUDr. Ivo Špaček
MUDr. Milena Šrámková
E-mail: milena.sramkova@fno.cz
MUDr. Alena Vaňhová
MUDr. Michal Večerek
MUDr. Jaroslav Volf, Ph.D.

KLINIKA LÉČEBNÉ REHABILITACE FNO A LF OU
Přednosta
MUDr. Irina Chmelová, Ph.D., MBA
Tel: 597 372 931E-mail: irina.chmelova@fno.cz
Zástupce přednosty pro LP
MUDr. Kamila Slezáková
E-mail: kamila.slezakova2@fno.cz
Staniční lékař
MUDr. Mgr. Tomáš Bauko
E-mail: tomas.bauko@fno.cz
MUDr. Šárka Baníková
E-mail: sarka.banikova@fno.cz
MUDr. Lenka Glogerová
E-mail: lenka.glogerova@fno.cz
MUDr. Lucie Jemelková
E-mail: lucie.jemelkova@fno.cz
MUDr. Kateřina Nogová
E-mail: katerina.nogova@fno.cz
MUDr. Renata Vítková
E-mail: renata.vitkova@fno.cz

KLINIKA INFEKČNÍHO LÉKAŘSTVÍ FNO A LF OU
Přednosta
doc.MUDr.Luděk Rožnovský,CSc.
Tel: 597 374 278E-mail: ludek.roznovsky@fno.cz
Zástupce přednosty pro LP
MUDr. Eva Kostřicová
E-mail: eva.kostricova@fno.cz
Zástupce přednosty pro VVČ
MUDr. Petr Širůček
E-mail: petr.sirucek@fno.cz
Staniční lékař
MUDr. Irena Orságová
E-mail: irena.orsagova@fno.cz
MUDr. Lubomíra Hozáková
E-mail: lubomira.lukacova@fno.cz
MUDr. Lenka Olbrechtová
E-mail: lenka.olbrechtova@fno.cz
MUDr. Lenka Petroušová
E-mail: lenka.petrousova@fno.cz
MUDr. Jiří Sagan
E-mail: jiri.sagan@fno.cz
MUDr. Alena Zjevíková, Ph.D.
E-mail: alena.zjevikova@fno.cz

KLINIKA TUBERKULÓZY A RESPIRAČNÍCH NEMOCÍ FNO A LF OU
Přednosta
MUDr. Bedřich Porzer
Tel: 597 372 240E-mail: bedrich.porzer@fno.cz
Zástupce přednosty pro LP
MUDr. Tomáš Bártek
E-mail: tomas.bartek@fno.cz
Staniční lékař
MUDr. Martina Plačková
E-mail: martina.plackova@fno.cz
MUDr. Radoslava Černeková
MUDr. Hana Hortvíková
MUDr. Patrice Popelková
E-mail: patrice.popelkova@fno.cz
MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.
Tel: 597 372 240E-mail: jaromir.roubec@fno.cz

NEUROLOGICKÁ KLINIKA FNO A LF OU
Přednosta
doc. MUDr. Michal Bar, Ph.D., FESO
Tel: 597 375 601E-mail: michal.bar@fno.cz
Zástupce přednosty pro LP
MUDr. Petr Hon
E-mail: petr.hon@fno.cz
Zástupce přednosty pro VVČ
MUDr. Pavel Ressner, Ph.D.
E-mail: pavel.ressner@fno.cz
Staniční lékař
MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.
E-mail: pavel.hradilek@fno.cz
Staniční lékař
MUDr. Martin Kuliha
Staniční lékař
MUDr. Ivana Woznicová
E-mail: ivana.woznicova@fno.cz
MUDr. Kamila Baková
MUDr. Irena Bílková
MUDr. Eva Hurtíková
MUDr. Jana Junkerová
E-mail: jana.junkerova@fno.cz
MUDr. Petra Košťálová
MUDr. Barbora Kurková
MUDr. Jana Mališová
MUDr. Václav Marcián
MUDr. Mária Michnová
MUDr. Monika Mrázková
E-mail: monika.mrazkova@fno.cz
MUDr. Mgr. Jana Novotná
MUDr. Martin Roubec, Ph.D.
E-mail: martin.roubec@fno.cz
doc. MUDr. David Školoudík, Ph.D.
MUDr. Jana Slonková
E-mail: jana.slonkova@fno.cz
MUDr. Olga Zapletalová
E-mail: olga.zapletalova@fno.cz
MUDr. Ing. David Zeman, Ph.D.
E-mail: david.zeman@fno.cz

KLINIKA ONKOLOGICKÁ FNO A LF OU
Přednosta
doc. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA
Tel: 597 373 493E-mail: david.feltl@fno.cz
Zástupce přednosty pro LP
MUDr. Jaroslav Hájek
E-mail: jaroslav.hajek@fno.cz
Zástupce přednosty pro VVČ
MUDr. Jakub Cvek, Ph.D.
E-mail: jakub.cvek@fno.cz
MUDr. Zbyšek Bořuta
E-mail: zbysek.boruta@fno.cz
MUDr. Zlatuše Bravencová
MUDr. Ivana Březinová
MUDr. Jiří Dokulil
E-mail: jiri.dokulil@fno.cz
MUDr. Magdalena Halámka, Ph.D.
E-mail: magdalena.halamka@fno.cz
MUDr. Daša Hanzelyová
MUDr. Jana Jackaninová
MUDr. Kamila Koutňáková
E-mail: kamila.koutnakova@fno.cz
MUDr. Kamila Resová
MUDr. Josef Růčka
E-mail: josef.rucka@fno.cz
MUDr. Zuzana Růžičková
MUDr. Eva Skácelíková
MUDr. René Šrubař
E-mail: rene.srubar@fno.cz
MUDr. Ivan Štefánek
E-mail: ivan.stefanek@fno.cz
MUDr. Petra Twardziková
MUDr. Jana Zubíková
E-mail: jana.zubikova@fno.cz

ODDĚLENÍ KOŽNÍ
Primář
MUDr. Yvetta Vantuchová, Ph.D.
Tel: 597 374 500E-mail: yvetta.vantuchova@fno.cz
Zástupce primáře pro VVČ
MUDr. Veronika Pallová
E-mail: veronika.pallova@fno.cz
Zástupce primáře pro LP
MUDr. Radek Litvik
E-mail: radek.litvik@fno.cz
MUDr. Edita Černá
MUDr. Daniela Ďurďa Kluchová
E-mail: daniela.kluchova@fno.cz
MUDr. Radana Hromádková
E-mail: radana.hromadkova@fno.cz
MUDr. Monika Macejková
MUDr. Jana Nováková
E-mail: jana.novakova@fno.cz
MUDr. Jaroslav Pavlas
E-mail: jaroslav.pavlas@fno.cz
MUDr. Ivana Vejrová
E-mail: ivana.vejrova@fno.cz
MUDr. Ewa Zientek

ODDĚLENÍ NEONATOLOGIE
Primář
MUDr. Renáta Poláčková
Tel: 597 371 401E-mail: renata.polackova@fno.cz
Zástupce primáře
MUDr. Hana Wiedermannová
E-mail: hana.wiedermannova@fno.cz
Vedoucí lékař
MUDr. Zuzana Podhorányová
E-mail: zuzana.podhoranyova@fno.cz
Staniční lékař
MUDr. Nikola Česelská
Staniční lékař
MUDr. Elena Kuldanová
Staniční lékař
MUDr. Barbara Popiolková
E-mail: barbara.popiolkova@fno.cz
Staniční lékař JIRP
MUDr. Renáta Klosová
MUDr. Daniela Bartková
MUDr. Kateřina Bendová
MUDr. Hana Burčková
MUDr. Hana Čajnáková
MUDr. Josef Chovančík
MUDr. Zuzana Gabzdylová
MUDr. Lenka Henzlová
MUDr. Sylvie Květenská
MUDr. Petr Mylek
MUDr. Adriána Nováková
MUDr. Martina Pokrývková
MUDr. Viera Slováčková
MUDr. Ján Štofira
MUDr. Katarína Švachová
MUDr. Tereza Vítečková
MUDr. Helena Wodecká
MUDr. Karla Zupková

ODDĚLENÍ PSYCHIATRICKÉ
Primář
MUDr. Petr Šilhán
Tel: 597 373 145E-mail: petr.silhan@fno.cz
MUDr. Martina Čechová
prof. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D.
MUDr. Martin Hýža
MUDr. Kristýna Mílková Pavlíková
E-mail: kristyna.pavlikova@fno.cz
MUDr. Květoslava Števková
E-mail: kvetoslava.stevkova@fno.cz
MUDr. Jitka Svobodová, Ph.D.
Tel: 597 373 209E-mail: jitka.svobodova@fno.cz
MUDr. Michaela Szilvásiová
E-mail: michaela.szilvasiova@fno.cz
MUDr. Gabriela Vaníková
E-mail: gabriela.vanikova@fno.cz

LÉČEBNA PRO DLOUHODOBĚ NEMOCNÉ KLOKOČOV
Primář
MUDr. Milan Stolička
Tel: 556 301 394E-mail: milan.stolicka@fno.cz
Staniční lékař
MUDr. Rudolf Mazura
E-mail: rudolf.mazura@fno.cz
Staniční lékař
MUDr. Josef Žurek
MUDr. Tomáš Hudeček
E-mail: tomas.hudecek@fno.cz
MUDr. Martina Korenčiaková
MUDr. Kateřina Martinková
MUDr. Dana Štembírková

KARDIOVASKULÁRNÍ ODDĚLENÍ
Primář
MUDr. Miroslav Homza
Tel: 597 374 193E-mail: miroslav.homza@fno.cz
Zástupce primáře pro VVČ
MUDr. Pavel Vávra, CSc.
E-mail: pavel.vavra@fno.cz
Zástupce primáře pro LP
MUDr. Radovan Stančík
Staniční lékař
MUDr. Jiří Plášek, Ph.D.
E-mail: jiri.plasek@fno.cz
Staniční lékař
MUDr. Jana Rudolecká
Úsekový lékař
MUDr. Jan Mrózek
MUDr. Peter Blaško
E-mail: peter.blasko@fno.cz
MUDr. David Břečka
E-mail: david.brecka@fno.cz
MUDr. Lucia Gotthardtová
E-mail: lucie.gotthardova@fno.cz
doc. MUDr. Milan Kozák, Ph.D.
MUDr. Lubomír Křivan, Ph.D.
MUDr. Eliška Kufová
MUDr. Pavel Kukla
E-mail: pavel.kukla@fno.cz
MUDr. Petr Matoška
E-mail: petr.matoska@fno.cz
MUDr. Tomáš Minařík, Ph.D.
E-mail: tomas.minarik@fno.cz
MUDr. Silvie Mokošová
MUDr. Radomír Nykl
E-mail: radomir.nykl@fno.cz
MUDr. Branislav Obžut
MUDr. Leoš Pleva
Tel: 597 373 216E-mail: leos.pleva@fno.cz
MUDr. Martin Porzer
MUDr. Jiří Pudich
E-mail: jiri.pudich@fno.cz
MUDr. Ján Rosina
MUDr. David Šipula
MUDr. Jaroslav Šipula, CSc.
MUDr. Petr Štverák
E-mail: petr.stverak@fno.cz
MUDr. Petr Štverka
MUDr. Eva Tůmová
E-mail: eva.tumova@fno.cz
MUDr. Tomáš Veiser
MUDr. Kateřina Vrkočová

KLINIKA HEMATOONKOLOGIE FNO A LF OU
Přednosta
prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.
Tel: 597 372 091E-mail: roman.hajek@fno.cz
Zástupce přednosty pro LP
MUDr. Jaromír Gumulec
Tel: 597 372 296E-mail: jaromir.gumulec@fno.cz
Staniční lékař
MUDr. Alexandra Ligová
E-mail: alexandra.ligova@fno.cz
MUDr. Laura Adámková
E-mail: laura.adamkova@fno.cz
MUDr. Cecília Bodzásová
E-mail: cecilia.bodzasova@fno.cz
MUDr. Juraj Ďuraš
E-mail: juraj.duras@fno.cz
MUDr. Hana Foučková
E-mail: hana.fouckova@fno.cz
MUDr. Tomáš Jelínek
E-mail: tomas.jelinek@fno.cz
MUDr. Michal Kaščák
E-mail: michal.kascak@fno.cz
MUDr. Lenka Martinková
E-mail: lenka.martinkova@fno.cz
MUDr. Hana Plonková
E-mail: hana.plonkova@fno.cz
MUDr. Jana Zuchnická
E-mail: jana.zuchnicka@fno.cz

ANESTEZIOLOGICKO-RESUSCITAČNÍ KLINIKA FNO A LF OU
Přednosta
prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.
Tel: 597 372 701E-mail: pavel.sevcik@fno.cz
Zástupce přednosty pro LP
Primář – Oddělení intenzivní péče
MUDr. Jan Jahoda
Tel: 597 372 701E-mail: jan.jahoda@fno.cz
Primář – Oddělení anestézie
MUDr. René Urbanec
E-mail: rene.urbanec@fno.cz
Staniční lékař
MUDr. Kateřina Liszková
E-mail: katerina.liszkova@fno.cz
Staniční lékař
MUDr. Jan Máca
E-mail: jan.maca@fno.cz
Staniční lékař
MUDr. Robert Schwarz
E-mail: robert.schwarz@fno.cz
Staniční lékař
MUDr. Peter Sklienka
E-mail: peter.sklienka@fno.cz
MUDr. Taťana Baričáková
MUDr. Marta Burkovičová
E-mail: marta.burkovicova@fno.cz
MUDr. Filip Burša
MUDr. Václav Chýlek
E-mail: vaclav.chylek@fno.cz
MUDr. Hana Csibrei
MUDr. Jan Divák
E-mail: jan.divak@fno.cz
MUDr. Martin Dokulil
MUDr. Martin Duksa
MUDr. Paula Dzurňáková
MUDr. Pavla Filipcová
MUDr. Michal Frelich
MUDr. Zuzana Gálová
MUDr. Zuzana Gregová
MUDr. Michala Gubániová
MUDr. Ivo Hájek
MUDr. Margareta Holubová
E-mail: margareta.holubova@fno.cz
MUDr. Zuzana Holubová
MUDr. Jaroslav Jackanin
E-mail: jaroslav.jackanin@fno.cz
MUDr. Marcela Káňová
MUDr. Lucie Kárychová
E-mail: lucie.karychova@fno.cz
MUDr. Petra Khulová
MUDr. Pavla Kobierská
E-mail: pavla.kobierska@fno.cz
MUDr. Jozef Kovalčík
MUDr. Michala Krajčíková
MUDr. Eva Krumniklová
E-mail: eva.krumniklova@fno.cz
MUDr. Zuzana Kuchárová
MUDr. Christian Kufa
E-mail: christian.kufa@fno.cz
MUDr. Roman Kula, CSc.
E-mail: roman.kula@fno.cz
MUDr. Jarmila Kušnírová
MUDr. Katarína Lišková
E-mail: katarina.liskova@fno.cz
MUDr. Alena Mátlová
MUDr. Miroslava Matýsová
E-mail: miroslava.matysova@fno.cz
MUDr. Jan Neiser
MUDr. Kristýna Netočná
MUDr. Petr Reimer
MUDr. Jaromír Richter
MUDr. Monika SkoumalováKaiserová
MUDr. Petra Štefániková
MUDr. Jan Štigler
E-mail: jan.stigler@fno.cz
MUDr. Pavel Szturz
E-mail: pavel.szturz@fno.cz
MUDr. Kamil Tomášek
E-mail: kamil.tomasek@fno.cz
MUDr. Jan Varady
MUDr. Karin Vavrečková
MUDr. Petra Vavříková
MUDr. Ivana Volfová, Ph.D.
E-mail: ivana.volfova@fno.cz
MUDr. Jitka Záthurecká
E-mail: jitka.zathurecka@fno.cz

CHIRURGICKÁ KLINIKA FNO A LF OU
Přednosta
doc. MUDr. Pavel Zonča, Ph.D.
Přednosta
doc. MUDr. Pavel Zonča, Ph.D.,FRCS
Tel: 597 375 051E-mail: pavel.zonca@fno.cz
Zástupce přednosty pro LP
MUDr. Vladimír Richter, Ph.D.
E-mail: vladimir.richter@fno.cz
Zástupce přednosty pro VVČ
MUDr. Matúš Peteja
Staniční lékař
MUDr. Aleš Foltys, Ph.D.
E-mail: ales.foltys@fno.cz
Staniční lékař
MUDr. Jaroslav Kretek
E-mail: jaroslav.kretek@fno.cz
Staniční lékař
MUDr. Miloslav Mazur, Ph.D.
E-mail: miloslav.mazur@fno.cz
Staniční lékař
MUDr. Petr Vávra, Ph.D.
E-mail: petr.vavra@fno.cz
MUDr. Eva Bednaříková
E-mail: eva.bednarikova@fno.cz
MUDr. Michal Dychus
MUDr. Petra Guňková, Ph.D.
E-mail: petra.gunkova@fno.cz
MUDr. Petr Guziana
E-mail: petr.guziana@fno.cz
MUDr. Pavel Havránek
E-mail: pavel.havranek@fno.cz
MUDr. Peter Ihnát, Ph.D.
MUDr. František Jalůvka
MUDr. Petr Jelínek
MUDr. Petra Kopecká
MUDr. Libor Kříž
E-mail: libor.kriz@fno.cz
MUDr. Otakar Kubala, Ph.D.
E-mail: otakar.kubala@fno.cz
MUDr. Lubomír Martínek, Ph.D.
E-mail: lubomir.martinek@fno.cz
MUDr. Marcel Mitták, Ph.D.
E-mail: marcel.mittak@fno.cz
MUDr. Petr Ostruszka
prof. MUDr. Anton Pelikán, DrSc.
E-mail: anton.pelikan@fno.cz
MUDr. Jiří Prokop
E-mail: jiri.prokop@fno.cz
MUDr. Ivana Slívová
MUDr. Daniel Toman
MUDr. Lubomír Tulinský

OTORINOLARYNGOLOGICKÁ KLINIKA FNO A LF OU
Přednosta
doc. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D. MBA
Tel: 597 375 801E-mail: pavel.kominek@fno.cz
Zástupce přednosty pro LP
MUDr. Pavel Vantuch
E-mail: pavel.vantuch@fno.cz
Zástupce přednosty pro VVČ
MUDr. Petr Matoušek, Ph.D.
E-mail: petr.matousek@fno.cz
MUDr. Veronika Babiarová
E-mail: veronika.babiarova@fno.cz
MUDr. Jana Boleslavská
E-mail: jana.boleslavska@fno.cz
MUDr. Lenka Čábalová
E-mail: lenka.cabalova@fno.cz
MUDr. Stanislav Červenka
MUDr. Martin Formánek
E-mail: martin.formanek@fno.cz
MUDr. Eva Havlíková
E-mail: eva.havlikova@fno.cz
MUDr. Hana Kopřivová
E-mail: hana.koprivova@fno.cz
MUDr. Tomáš Pniak, Ph.D.
E-mail: tomas.pniak@fno.cz
MUDr. Pavel Schwarz
E-mail: pavel.schwarz@fno.cz
MUDr. Lucia Staníková
E-mail: lucia.stanikova@fno.cz
MUDr. Pavel Štrympl
E-mail: pavel.strympl@fno.cz
MUDr. Pavel Štrympl
E-mail: pavel.strympl@fno.cz
MUDr. Jakub Syrovátka
E-mail: jakub.syrovatka@fno.cz
MUDr. Radana Walderová
E-mail: radana.walderova@fno.cz
MUDr. Karol Zeleník, Ph.D.
E-mail: karol.zelenik@fno.cz

KLINIKA ÚSTNÍ, ČELISTNÍ A OBLIČEJOVÉ CHIRURGIE FNO A LF OU
Přednosta
MUDr. Petr Michna
Tel: 597 375 901E-mail: petr.michna@fno.cz
Zástupce přednosty pro LP
MUDr. Jiří Stránský, Ph.D.
E-mail: jiri.stransky@fno.cz
Zástupce přednosty pro VVČ
MUDr. Oldřich Res
E-mail: oldrich.res@fno.cz
MDDr. Tomáš Bačo
E-mail: tomas.baco@fno.cz
MUDr. Yvetta Dzugasová
MUDr. Radomír Hodan
E-mail: radomir.hodan@fno.cz
MUDr. Tereza Hošková
MUDr. Michaela Hrubá
E-mail: michaela.hruba@fno.cz
MUDr. Dagmar Kerzlová
MDDr. Petr Mašín
MUDr. Adam Pasz
MUDr. Jan Šrubař
MUDr. Jan Štembírek
MUDr. Mykhaylo Zhuk

NEUROCHIRURGICKÁ KLINIKA FNO A LF OU
Přednosta
MUDr. Tomáš Paleček, Ph.D.
Tel: 597 375 401E-mail: tomas.palecek@fno.cz
Zástupce přednosty pro LP
MUDr. Tomáš Hrbáč, Ph.D., MBA
E-mail: tomas.hrbac@fno.cz
Zástupce přednosty pro VVČ
MUDr. Radim Lipina, Ph.D.
E-mail: radim.lipina@fno.cz
Staniční lékař
MUDr. Michael Bělák
Staniční lékař
MUDr. Radim Chutný
E-mail: radim.chutny@fno.cz
Staniční lékař
MUDr. Michael Mrůzek
E-mail: michael.mruzek@fno.cz
Staniční lékař
MUDr. David Otáhal
MUDr. Ondřej Bielnik
E-mail: ondrej.bielnik@fno.cz
MUDr. Petr Čech
E-mail: petr.cech@fno.cz
MUDr. Martin Chlachula
E-mail: martin.chlachula@fno.cz
MUDr. Eliška Krainová
MUDr. Tomáš Krčík
E-mail: tomas.krcik@fno.cz
MUDr. Tomáš Krejčí
MUDr. Ondřej Krejčí
MUDr. Jiřina Kurková
E-mail: jirina.kurkova@fno.cz
MUDr. Slavomír Potičný
MUDr. Štefan Reguli
E-mail: stefan.reguli@fno.cz
MUDr. Zdeněk Večeřa
MUDr. Hana Zákravská

OČNÍ KLINIKA FNO A LF OU
Přednosta
MUDr. Petr Mašek, CSc.
Tel: 597 375 956
Zástupce přednosty pro LP
MUDr. Dalibor Cholevík
E-mail: dalibor.cholevik@fno.cz
Zástupce přednosty pro VVČ
MUDr. Jan Němčanský
E-mail: jan.nemcansky@fno.cz
Staniční lékař
MUDr. Janka Šajnarová
E-mail: janka.sajnarova@fno.cz
MUDr. Petra Haidová
MUDr. Sylva Horáková
E-mail: sylva.horakova@fno.cz
MUDr. Radka Kiszová
MUDr. Veronika Kolarčíková
MUDr. Eva Kremerová
MUDr. Sabina Němčanská
MUDr. Jana Oslancová
E-mail: jana.zigova@fno.cz
MUDr. Pavel Šmehlík
E-mail: pavel.smehlik@fno.cz
MUDr. Juraj Timkovič
E-mail: juraj.timkovic@fno.cz
MUDr. Lenka Vaculová
E-mail: lenka.vaculova@fno.cz
MUDr. Ivana Žebráková

PORODNICKO-GYNEKOLOGICKÁ KLINIKA FNO A LF OU

Přednosta
doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc.
Tel: 597 371 801E-mail: vit.unzeitig@fno.cz
Zástupce přednosty pro LP
Primář porodnice
Prim. MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D.,MBA
E-mail: ondrej.simetka@fno.cz
Primář gynekologie
MUDr. Marcel Gärtner
E-mail: marcel.gartner@fno.cz
Staniční lékař
MUDr. Hedvika Geržová
E-mail: hedvika.gerzova@fno.cz
Staniční lékař
MUDr. Jaroslav Klát, Ph.D.
E-mail: jaroslav.klat@fno.cz
Úsekový lékař
MUDr. Libor Ševčík, Ph.D.
E-mail: libor.sevcik@fno.cz
MUDr. Sylva Bajsová
MUDr. Michaela Chovancová
MUDr. Erika Doležálková
MUDr. Lenka Feketevíziová
MUDr. Petar Gráf
E-mail: petar.graf@fno.cz
MUDr. Zuzana Hotová
MUDr. Michaela Juráková
MUDr. Renáta Kupková
MUDr. Ivana Lukáčová
MUDr. Petr Matlák
MUDr. David Matura
E-mail: david.matura@fno.cz
MUDr. Igor Michalec
E-mail: igor.michalec@fno.cz
MUDr. Aleš Mladěnka
MUDr. Marie Navrátilová
MUDr. Jana Pannová
MUDr. Martin Petzel, Ph.D.
MUDr. Vít Přibyl
MUDr. Jakub Přichystal
MUDr. Jan Segeťa
E-mail: jan.segeta@fno.cz
MUDr. Richard Špaček
MUDr. Petr Vašek
MUDr. Martina Vortelová Baričáková
MUDr. Blažena Zaoralová
MUDr. Hana Zewdiová

kardiochirurgické centrum

Primář KCH centra
MUDr. Radim Brát, Ph.D., MBA 
Tel: 597 375 101 
E-mail: radim.brat@fno.cz

Zástupce primáře
MUDr. Bohumil Dočekal 
Tel: 597 375 121 
E-mail: bohumil.docekal@fno.cz
Zástupce primáře pro VVČ
MUDr. Martin Kolek, Ph.D. 
E-mail: martin.kolek@fno.cz
Vedoucí lékař úseku kardioanestezie
MUDr. Jiří Sobek
Staniční lékař JIP I
MUDr. Tomáš Schichel 
E-mail: tomas.schichel@fno.cz
Staniční lékař JIP II
MUDr. Tomáš Daněk
Staniční lékař standardního oddělení
MUDr. Radovan Jursa 
E-mail: radovan.jursa@fno.cz

KARDIOCHIRURGOVÉ
MUDr. Radim Brát, Ph.D., MBA 
Tel: 597 375 101 
E-mail: radim.brat@fno.cz
MUDr. Bohumil Dočekal 
Tel: 597 375 121 
E-mail: bohumil.docekal@fno.cz
MUDr. Radovan Jursa 
E-mail: radovan.jursa@fno.cz
MUDr. Jiří Bárta
E-mail: jiri.barta@fno.cz
MUDr. Jaroslav Gaj, Ph.D.
E-mail: jaroslav.gaj@fno.cz
MUDr. Jan Gloger 
E-mail: jan.gloger@fno.cz
MUDr. Jiří Sieja
MUDr. Rudolf Mikoviny
E-mail: rudolf.mikoviny@fno.cz
MUDr. Marek Bortlíček

KARDIOANESTEZIOLOGOVÉ
MUDr. Jiří Sobek
MUDr. Tomáš Schichel 
E-mail: tomas.schichel@fno.cz
MUDr. Bernard Chrástecký 
E-mail: bernard.chrastecky@fno.cz
MUDr. Róbert Kolář 
E-mail: robert.kolar@fno.cz
MUDr. Daniel Kozák
MUDr. Radim Novák
MUDr. Jan Holík

KARDIOLOGOVÉ
MUDr. Martin Kolek, Ph.D. 
E-mail: martin.kolek@fno.cz
MUDr. Petr Berger 
E-mail: petr.berger@fno.cz
MUDr. Vladimír Mrózek
MUDr. Jiří Samlík 
E-mail: jiri.samlik2@fno.cz
MUDr. Beata Bortlíčková
MUDr. Iva Procházková

CENTRUM PLASTICKÉ CHIRURGIE A CHIRURGIE RUKY
Primář
MUDr. Bronislav Vřeský
Tel: 597 375 551E-mail: bronislav.vresky@fno.cz
Zástupce primáře
MUDr. Martin Paciorek
E-mail: martin.paciorek@fno.cz
MUDr. Martina Fajkošová
MUDr. Marcela Hándlová
E-mail: marcela.handlova@fno.cz
MUDr. Petr Havránek
MUDr. Martin Rozprým
E-mail: martin.rozprym@fno.cz
MUDr. Marek Suk
E-mail: marek.suk@fno.cz
MUDr. Zoltán Tamás

POPÁLENINOVÉ CENTRUM
Primář
MUDr. Hana Klosová
Tel: 597 372 806E-mail: hana.klosova@fno.cz
Primář
MUDr. Zdenka Němečková Crkvenjaš
E-mail: zdenka.crkvenjas@fno.cz
MUDr. Monika Adámková
E-mail: monika.adamkova@fno.cz
MUDr. Hana Chaudhary
prof. MUDr. Rajko Doleček, DrSc.
E-mail: rajko.dolecek@fno.cz
MUDr. Michal Kadlčík
E-mail: michal.kadlcik@fno.cz
MUDr. Ladislav Petráš
E-mail: ladislav.petras@fno.cz
MUDr. Jiří Štětinský
E-mail: jiri.stetinsky@fno.cz
MUDr. Daniel Toman
E-mail: pavel.strymp@fno.cz
MUDr. Zuzana Vávrová
MUDr. Iva Zámečníková
Tel: 597 372 787E-mail: iva.zamecnikova@fno.cz

TRANSPLANTAČNÍ CENTRUM
Vedoucí lékař
MUDr. Jiří Samlík
Tel: 597 374 079E-mail: jiri.samlik@fno.cz

TRAUMATOLOGICKÉ CENTRUM
Primář
doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.
Tel: 597 375 001E-mail: leopold.pleva@fno.cz
Zástupce primáře pro VVČ
MUDr. Milan Šír
E-mail: milan.sir@fno.cz
Zástupce primáře pro LP
MUDr. Vladimír Ječmínek, Ph.D.
E-mail: vladimir.jecminek@fno.cz
Staniční lékař
MUDr. Ivo Kopáček
E-mail: ivo.kopacek@fno.cz
Staniční lékař
MUDr. Petr Prusenovský
E-mail: petr.prusenovsky@fno.cz
MUDr. Ľubor Bialy
E-mail: lubor.bialy@fno.cz
MUDr. Jiří Demel
E-mail: jiri.demel@fno.cz
prof. MUDr. Rajko Doleček, DrSc.
E-mail: rajko.dolecek@fno.cz
MUDr. Igor Dudík
MUDr. Roman Litner
E-mail: roman.litner@fno.cz
MUDr. Roman Madeja
E-mail: roman.madeja@fno.cz
MUDr. Martin Novák
E-mail: martin.novak@fno.cz
MUDr. Luděk Pliska
E-mail: ludek.pliska@fno.cz
MUDr. Jana Pometlová
E-mail: jana.pometlova@fno.cz
MUDr. Jan Stránský
E-mail: jan.stransky@fno.cz
MUDr. Jiří Szeliga
MUDr. Tünde Várady Brázová
MUDr. Jiří Voves
MUDr. Jan Vrbka

O ODDĚLENÍ CENTRÁLNÍHO PŘÍJMU
Primář
MUDr. Stanislav Jelen
Tel: 597 372 772E-mail: stanislav.jelen@fno.cz
Zástupce primáře
MUDr. Jiří Bílek
E-mail: jiri.bilek@fno.cz
MUDr. Jakub Foldyna
E-mail: jakub.foldyna@fno.cz
MUDr. Renáta Ječmínková
E-mail: renata.jecminkova@fno.cz
MUDr. Rudolf Vronský
E-mail: rudolf.vronsky@fno.cz

ODDĚLENÍ OPERAČNÍCH SÁLŮ
Primář
MUDr. Tomáš Posolda
Tel: 597 372 471E-mail: tomas.posolda@fno.cz

ORTOPEDICKÉ ODDĚLENÍ
Primář
MUDr. Zdeněk Cichý, Ph.D.
Tel: 597 375 501E-mail: zdenek.cichy@fno.cz
Zástupce primáře
MUDr. Richard Kašpárek
E-mail: richard.kasparek@fno.cz
Staniční lékař
MUDr. Jan Káňa
E-mail: jan.kana@fno.cz
MUDr. Rudolf Hlubek
E-mail: rudolf.hlubek@fno.cz
MUDr. Marek Kročko
E-mail: marek.krocko@fno.cz
MUDr. Vladimír Matuška
E-mail: vladimir.matuska@fno.cz
MUDr. Martin Mohyla
E-mail: martin.mohyla@fno.cz
MUDr. Pavel Walder
E-mail: pavel.walder@fno.cz
MUDr. Miroslav Weber
E-mail: miroslav.weber@fno.cz
MUDr. Jan Zagroba
E-mail: jan.zagroba@fno.cz

UROLOGICKÉ ODDĚLENÍ
Primář
doc. MUDr. Jan Krhut, Ph.D.
Tel: 597 375 301E-mail: jan.krhut@fno.cz
Zástupce primáře pro VVČ
MUDr. David Němec
E-mail: david.nemec@fno.cz
Zástupce primáře pro LP
MUDr. Zdeněk Häring
E-mail: zdenek.haring@fno.cz
MUDr. Martin Fabišovský
E-mail: martin.fabisovsky@fno.cz
MUDr. Ondřej Havránek
E-mail: ondrej.havranek@fno.cz
MUDr. Kateřina Kouřilová
MUDr. Roman Král
E-mail: roman.kral@fno.cz
MUDr. Libor Luňáček
MUDr. David Míka
E-mail: david.mika@fno.cz
MUDr. Zdeněk Polák
MUDr. Radim Skalka
MUDr. Radek Sýkora
E-mail: radek.sykora@fno.cz
MUDr. Jakub Szewczyk
MUDr. Jiří Vašík

KLINIKA NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY FNO A LF OU
Přednosta
MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
Tel: 597 372 290E-mail: otakar.kraft@fno.cz
Zástupce přednosty pro LP
MUDr. Vladimír Dedek, Ph.D.
E-mail: vladimir.dedek2@fno.cz
Zástupce přednosty pro VVČ
MUDr. Pavel Širůček, Ph.D.
E-mail: pavel.sirucek@fno.cz
MUDr. Radoslava Drozdková
E-mail: radoslava.drozdkova@fno.cz
MUDr. Martin Havel
E-mail: martin.havel@fno.cz
MUDr. Gabriela Havlová
E-mail: gabriela.havlova@fno.cz
MUDr. Lubomír Mrhač
FARMACEUTI
Vedoucí úseku
RNDr. Jan Pekárek
E-mail: jan.pekarek@fno.cz

ÚSTAV LABORATORNÍ DIAGNOSTIKY FNO A LF OU
Primář – Oddělení klinické hematologie
MUDr. Milan Matuška, Ph.D.
Tel: 597 374 561E-mail: milan.matuska@fno.cz
Primář – Oddělení klinické farmakologie
MUDr. Ivana Kacířová, Ph.D.
Tel: 597 374 391E-mail: ivana.kacirova@fno.cz
MUDr. Věra Ploticová
Tel: 597 374 129E-mail: vera.ploticova@fno.cz
MUDr. Ing. David Zeman, Ph.D.
Tel: 597 374 117E-mail: david.zeman@fno.cz
FARMACEUTI
RNDr. Hana Brozmanová, CSc.
Tel: 597 372 526E-mail: hana.brozmanova@fno.cz
Mgr. Jana Ďuricová
Tel: 597 372 289E-mail: jana.duricova@fno.cz
Mgr. Petra Halvová
E-mail: petra.halvova@fno.cz

ÚSTAV PATOLOGIE FNO A LF OU
Přednosta
MUDr. Jana Dvořáčková, Ph.D.
Tel: 597 372 301E-mail: jana.dvorackova@fno.cz
Zástupce přednosty pro LP
MUDr. Radoslava Tomanová
E-mail: radoslava.tomanova@fno.cz
MUDr. Jana Bartusková
MUDr. Petr Buzrla
E-mail: petr.buzrla@fno.cz
MUDr. Patricie Delongová
E-mail: patricie.delongova@fno.cz
MUDr. Fádi Fakhouri
E-mail: fadi.fakhouri@fno.cz
doc. MUDr. Jaroslav Horáček, CSc.
E-mail: jaroslav.horacek@fno.cz
prof. MUDr. Jirka Mačák, CSc.
E-mail: jirka.macak@fno.cz
MUDr. Jan Nieslanik
MUDr. Beáta Ostárková
MUDr. Dušan Žiak

ÚSTAV RADIODIAGNOSTICKÝ FNO A LF OU
Přednosta
doc. MUDr. Petr Krupa, CSc.
Tel: 597 374 133E-mail: petr.krupa@fno.cz
Zástupce přednosty pro LP
MUDr. Alena Jahodová
E-mail: alena.jahodova@fno.cz
Zástupce přednosty pro VVČ
MUDr. Tomáš Jonszta
E-mail: tomas.jonszta@fno.cz
MUDr. Jana Cimbáková
MUDr. Daniel Czerný
MUDr. Henryk Fikoczek
MUDr. Hana Glacová
E-mail: hana.glacova@fno.cz
MUDr. Jaroslav Havelka
E-mail: jaroslav.havelka@fno.cz
MUDr. Tareq Kaawache
MUDr. Ivana Kalusková
MUDr. Pavel Koscielnik
E-mail: pavel.koscielnik@fno.cz
MUDr. Jan Krajča
E-mail: jan.krajca@fno.cz
MUDr. Michaela Kylhofová
MUDr. Katarína Miklóšová
E-mail: katarina.chrenkova@fno.cz
MUDr. Martina Pavlíková
MUDr. Markéta Pernicová
E-mail: marketa.pernicova@fno.cz

ÚSTAV SOUDNÍHO LÉKAŘSTVÍ FNO A LF OU
Přednosta
MUDr. Igor Dvořáček, Ph.D.
Tel: 597 371 709E-mail: igor.dvoracek@fno.cz
Zástupce přednosty pro LP
MUDr. Marek Dokoupil
E-mail: marek.dokoupil@fno.cz
MUDr. Petr Handlos
E-mail: petr.handlos@fno.cz
MUDr. Lucia Ihnát Rudinská
MUDr. Margita Smatanová
E-mail: margita.smatanova@fno.cz

krevní centrum

Primář
MUDr. Zuzana Čermáková, Ph.D.
Tel: 597 374 420E-mail: zuzana.cermakova@fno.cz
Zástupce primáře
MUDr. Martin Kořístka
E-mail: martin.koristka@fno.cz
MUDr. Šárka Blahutová
E-mail: sarka.blahutova@fno.cz
MUDr. Jana Furková
E-mail: jana.furkova@fno.cz
MUDr. Radomíra Hrdličková
E-mail: radomira.hrdlickova@fno.cz

ODDĚLENÍ LÉKAŘSKÉ GENETIKY
Primář
MUDr. Eva Šilhánová
Tel: 597 372 527E-mail: eva.silhanova@fno.cz
Zástupce primáře
MUDr. Pavlína Plevová, Ph.D.
E-mail: pavlina.plevova@fno.cz
MUDr. Nina Dvořáčková
E-mail: nina.dvorackova@fno.cz
MUDr. Andrea Gřegořová
E-mail: andrea.gregorova@fno.cz
MUDr. Andrea Hladíková, Ph.D.
E-mail: andrea.hladikova@fno.cz

Další nemocnice v kraji: