Nemocnice v České republice

České nemocnice dělené podle krajů, měst a lékařů

Fakultní nemocnice Plzeň Lochotín


Nemocnice Plzeň Lochotín je zdravotnickým zařízením, poskytujícím široký rozsah zdravotnických služeb pro občany Plzně i přilehlého okolí.

V prostorách plzeňské nemocnice sídlí tyto lékařské specializace a ambulance: alergologie, anesteziologie, ARO, arytmologie, biochemie, CT, dermatovenerologie, diabetologie, dětské oddělení, DSA, echokardiografie, endokrinologie, epidemiologie, farmakologie, gastroenterologie, geriatrie, gynekologie, hematologie, chirurgie, infekční, imunologie, interna, jednotka intenzivní péče, kardiologie, magnetická rezonance, mikrobiologie, nutriční terapeut, nukleární medicína, nefrologie, neonatologie, neurologie, neurochirurgie, obezitologie, oční, onkologie, ortopedie, osteologie, patologie, pediatrie, plastická chirurgie, plicní, psychiatrie, psychologie, porodnictví, radiodiagnostika, radiologie, radioterapie, rehabilitace, rentgen, respirační oddělení, resuscitační oddělení, revmatologie, pracovní lékařství, soudní lékařství, stomatologie, transplantační centrum, transfúzní oddělení, trombotické centrum, TRN, traumatologie, ORL (ušní, nosní, krční), urologie.

Adresa:
Fakultní nemocnice Plzeň-Lochotín
Edvarda Beneše 1128/13
305 99 Plzeň-Bory

Kontakty:
E-mail: fnplzen@fnplzen.cz
Telefon: +420 377 401 111
Fax: +420 377 441 850

Ordinační hodiny:

Dopravní dostupnost: autobusová zastávka Fakultní nemocnice Plzeň Bory: autobusy č. 16, 22, 72, parkoviště pro osobní automobily v sousedních prostorách u fakultní nemocnice Plzeň

Kliniky a oddělení sídlící ve Fakultní nemocnici Plzeň Lochotín

 • II. interní klinika
 • Prof. MUDr. Jan Filipovský CSc. 
  MUDr. Zdeněk Kratochvíl 

 • Ambulantní trakt
 • MUDr. Hana Grégrová

 • Kardiologická ordinace
 • Prim. MUDr. Zdeněk Kratochvíl
  MUDr. Alois Mádle, CSc.
  MUDr. Alena Polívková
  MUDr. Milan Stěrbák
  MUDr. Pavel Mudra

 • Ordinace pro plicní arteriální hypertenzi
 • MUDr. Pavla Průšová

 • Ordinace pro trombózu a choroby cév
 • MUDr. Jana Hirmerová

 • Centrum preventivní kardiologie
 • Prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.
  Doc. MUDr. Otto Mayer Jr., CSc.
  MUDr. Pavla Průšová

 • Centrum pro arteriální hypertenzi vedoucí
 • Prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.
  MUDr. Jitka Seidlerová

 • Osteologie
 • MUDr. Václav Vyskočil, Ph.D.
  MUDr. Luboš Beneš
  MUDr. Jana Svobodová

 • Jednotka intenzivní péče
 • doc. MUDr, Otto Mayer, CSc.
  MUDr. Milan Štěrbák
  MUDr. Alois Mádle, CSc.
  MUDr. Jana Hirmerová, Ph.D.

 • Dermatovenerologická klinika
 • Prof. MUDr. Karel Pizinger CSc. 
  Doc. MUDr. Petra Cetkovská PhD. 

 • Infekční klinika Plzeň
 • Doc. MUDr. Dalibor Sedláček CSc.
  Telefon: +420 377 402 232
  E-mail: sedlacek@fnplzen.cz

  MUDr. Svatava Virtová
  Telefon: +420 377 402 354
  E-mail: virtova@fnplzen.cz

  As. MUDr. Věra Štruncová
  Telefon: +420 377 402 437
  E-mail: struncovam@fnplzen.cz

 • Klinika TRN
 • Prof. MUDr. Miloš Pešek CSc. 
  MUDr. Gabriela Krákorová PhD.
  doc. MUDr. Milan Teřl, PhD.
  MUDr. Radka Bittenglová
  MUDr. Petr Šafránek
  MUDr. Marek Langmajer
  MUDr. David Havel
  MUDr. František Brůha
  MUDr. Jana Důrová
  MUDr. Amír Hassan
  MUDr. Štěpánka Břízová
  MUDr. Ondřej Fiala
  MUDr. Jaroslava Haurová
  MUDr. Monika Honnerová
  MUDr. Petra Kleinová
  MUDr. Klára Kundrátová
  MUDr. Olga Růžičková-Kirchnerová
  MUDr. Jan Zeman

 • Otorhinolaryngologická klinika – ORL (ušní, nosní, krční)
 • Doc. MUDr. Jaroslav Slípka, CSc.
  Prim. MUDr. Kristína Jedličková

  MUDr. Karel Havlíček
  E-mail: havlicekk@fnplzen.cz

  MUDr. Viktoria Herejková
  E-mail: herejkovav@fnplzen.cz

  MUDr. Adriana Honomichlová
  E-mail: honomichlovaa@fnplzen.cz

  MUDr. Vladan Hrabě
  E-mail: hrabe@fnplzen.cz

  MUDr. Kristína Jedličková
  E-mail: jedlickova@fnplzen.cz

  MUDr. Jiří Krčál
  E-mail: krcalj@fnplzen.cz

  MUDr. Jana Kůsová
  E-mail: kusova@fnplzen.cz

  MUDr. JosefMartínek
  E-mail: martinekj@fnplzen.cz

  MUDr. Jaromír Nasswetter
  E-mail: nasswetterj@fnplzen.cz

  MUDr. Jiří Poborský
  E-mail:poborsky@fnplzen.cz

  MUDr. Filip Ruml
  E-mail: rumlf@fnplzen.cz

  MUDr. Robert Sakař
  E-mail: sakar@fnplzen.cz

  MUDr. Ondřej Sebera
  E-mail: seberao@fnplzen.cz

  doc. MUDr. Jaroslav Slípka CSc.
  E-mail: slipka@fnplzen.cz

  MUDr. David Sloupka
  E-mail: slouka@fnplzen.cz

  MUDr. Stanislava Stupková
  E-mail: stupkovas@fnplzen.cz

  MUDr. Ondřej Trčka
  E-mail: trckao@fnplzen.cz

  MUDr. Monika Vohlídková
  E-mail: vohlidkova@fnplzen.cz

 • Urologická klinika
 • MUDr. Petr Běhounek
  E-mail: behounekp@fnplzen.cz

  MUDr. Olga Dolejšová
  E-mail: dolejsovao@fnplzen.cz

  MUDr. Viktor Eret Ph.D.
  E-mail: eretv@fnplzen.cz

  MUDr. Jana Hlaváčová
  E-mail: hlavacovaj@fnplzen.cz

  prof. MUDr. Hora Ph.D. MBA
  E-mail: horam@fnplzen.cz

  MUDr. Tomáš Hyndrák
  E-mail: hyndrakt@fnplzen.cz

  MUDr. Jan Jambura
  E-mail: jambura@fnplzen.cz

  MUDr. Václav Janda
  E-mail: jandav@fnplzen.cz

  MUDr. Miloslav Košťák
  E-mail: kostak@fnplzen.cz

  MUDr. Jiří Kouba
  E-mail: kouba@fnplzen.cz

  MUDr. Daniela Kovářová
  E-mail: kovarovad@fnplzen.cz

  MUDr. Bohumil Krásný
  E-mail: krasnyb@fnplzen.cz

  MUDr. Dušan Mrkos
  E-mail: mrkosd@fnplzen.cz

  MUDr. Miroslav Nožička
  E-mail: nozicka@fnplzen.cz

  MUDr. Miroslav Polák
  E-mail: polakm@fnplzen.cz

  MUDr. Alžběta Šobrová
  E-mail: sobrovam@fnplzen.cz

  MUDr. Miloš Starý
  E-mail: starym@fnplzen.cz

  MUDr. Petr Stránský
  E-mail: stranskyp@fnplzen.cz

  MUDr. Pavla Toufarová
  E-mail: toufarova@fnplzen.cz

  MUDr. Ivan Trávníček
  E-mail: travniceki@fnplzen.cz

  MUDr. Tomáš Ürge
  E-mail: urget@fnplzen.cz

  MUDr. Jana Vaňková
  E-mail: vankovaja@fnplzen.cz

  MUDr. Hana Veličkinová
  E-mail: velickinova@fnplzen.cz

  prof. MUDr. Milan Hora, Ph.D., MBA
  E-mail: horam@fnplzen.cz
  Telefon: +420 377 402 225

  prim. MUDr. Petr Stránský
  E-mail: stranskyp@fnplzen.cz
  Telefon: +420 377 402 744

  as. MUDr. Viktor Eret, Ph.D.
  E-mail: eretv@fnplzen.cz
  Telefon: +420 377 402 724

 • ARO
 • MUDr. Abdulhamid Alwail
  E-mail: alwaila@fnplzen.cz

  MUDr. Bohumila Beltasová
  E-mail: bultasovab@fnplzen.cz

  MUDr. Lubomír Fictum
  E-mail: fictuml@fnplzen.cz

  MUDr. Tomáš Herlík
  E-mail: herlikt@fnplzen.cz

  MUDr. Zdeněk Karl
  Telefon: +420 377 401 416
  E-mail: karlz@fnplzen.cz

  MUDr. Ludmila Kohoutová

  MUDr. Jan Masák
  E-mail: masakj@fnplzen.cz

  MUDr. Ilona Matoušová
  E-mail: matousovai@fnplzen.cz

  MUDr. Blanka Paulová
  E-mail: paulovab@fnplzen.cz

  MUDr. Zdeněk Purkar
  E-mail: purkarz@fnplzen.cz

  MUDr. Josef Rosenberg
  E-mail: rosebergj@fnplzen.cz

  MUDr. Hana Skalková
  E-mail: skalkovah@fnplzen.cz

  MUDr. Mudr. Eva
  E-mail: syslovae@fnplzen.cz

  MUDr. Jolana Wimmerová
  E-mail: wimmerovaj@fnplzen.cz

 • Chirurgické oddělení
 • Prim. MUDr. Václav Karnos
  Telefon: +420 377 401 217
  E-mail: KARNOSV@fnplzen.cz

  MUDr. Martin Blažek
  E-mail: blazekm@fnplzen.cz

  MUDr. Pavel Borovička
  E-mail: borovickap@fnplzen.cz

  MUDr. Petr Dominik
  E-mail: dominikp@fnplzen.cz

  MUDr. Martin Hajžman
  E-mail: hajzmanm@fnplzen.cz

  MUDr. Ondřej Havel
  E-mail: havelo@fnplzen.cz

  MUDr. Richard Hübel
  E-mail: hubelr@fnplzen.cz

  MUDr. Václav Karnos
  E-mail: karnosva@fnplzen.cz

  MUDr. Jiří Kizman
  E-mail: kizmanj@fnplzen.cz

  MUDr. Petr Kofroň
  E-mail: kofronp@fnplzen.cz

  MUDr. Zbyněk Kraus
  E-mail: krausz@fnplzen.cz

  MUDr. Václav Mikolášek
  E-mail: mikolasekv@fnplzen.cz

  MUDr. Lubomír Olšavský
  E-mail: olsavskyl@fnplzen.cz

  MUDr. František Polanka
  E-mail: polankaf@fnplzen.cz

  MUDr. Jaroslav Presl
  E-mail: preslja@fnplzen.cz

  MUDr. Vladimír Šanda
  E-mail: sandav@fnplzen.cz

  MUDr. Petr Šíma
  E-mail: simap@fnplzen.cz

  MUDr. Josef Šimína CSc.
  E-mail: simanaj@fnplzen.cz

  MUDr. Petr Sovák
  E-mail: sovakp@fnplzen.cz

  MUDr. Pavel Vicari
  E-mail: vicari@fnplzen.cz

  MUDr. Milan Vlachovský
  E-mail: vlachovskym@fnplzen.cz

  MUDr. Miloslav Zárybnický
  E-mail: zarybnickym@fnplzen.cz

 • Interní oddělení
 • Prim. MUDr. Karel Smetana 

 • Oddělení epidemiologie
 • MUDr. Jaroslav Jirouš
  E-mail: jirous@fnplzen.cz
  Telefon: +420 377 103 840

 • Lékařská fakulta fakultní nemocnice Plzeň
 • Doc. MUDr. Petr Pazdiora, CSc.
  E-mail: pazdiora@fnplzen.cz
  Telefon: +420 377 402 926, 377 155 209

 • Geriatrické oddělení
 • Prim. MUDr. Kateřina Soukupová 
  Mgr. Jaromír Doležal 

 • Oddělení klinické farmakologie
 • Doc. MUDr. Otto Mayer CSc. 

 • Oddělení nukleární medicíny Bory
 • Prim. MUDr. Dagmar Slípková 

 • Radiodiagnostické oddělení Bory
 • MUDr. Zdeněk Chudáček PhD. 

 • Transfúzní oddělení
 • Prim. MUDr. Růžena Herynková 

 • Šiklův patologicko-anatomický ústav
 • Prof. MUDr. Michal Michal 
  Prim. MUDr. Petr Mukenšnabl Ph.D. 

 • Ústav lékařské genetiky
 • MUDr. Ivan Šubrt 
  MUDr. Radka Jaklová 

 • I. interní klinika
 • Prof. MUDr. Martin Matějovič PhD. 
  Doc. MUDr. Aleš Kroužecký Ph.D. 

 • Anesteziologicko-resuscitační klinika
 • Doc.MUDr. Eduard Kasal CSc.
  MUDr. Richard Pradl PhD. 

 • Dětská klinika
 • Prof. MUDr. Jiří Kobr PhD.
  MUDr. Zdeňka Černá 

 • Jednotka intenzivní a resuscitační péče
 • MUDr. Kateřina Pizingerová, Ph.D

 • Oddělení kojenců a batolat
 • MUDr. Eva Sládková

 • Oddělení větších dětí
 • MUDr. Eva Skalická

 • Ambulance v nemocnici
 • MUDr. Renata Pomahačová, Ph.D.
  Telefon: +420 377 104 682
  E-mail: pomahacova@fnplzen.cz

 • Všeobecná pediatrie
 • MUDr. Alice Hrušková
  Telefon: +420 377 104 690

 • Prenatální echokardiografie, Kardiologická ordinace
 • MUDr. Jehlička Petr, Ph.D.
  Email: jehlicka@fnplzen.cz
  Telefon: +420 377 104 668

  MUDr. Václav Lád
  E-mail: lad@fnplzen.cz
  Telefon: +420 377 104 668

 • Revmatologická ordinace
 • MUDr. Eva Skalická
  Telefon: +420 377 104 324
  Email: skalicka@fnplzen.cz

  MUDr. Lád Václav
  Email: lad@fnplzen.cz
  Telefon: +420 377 104 658

 • Respirační ordinace
 • MUDr. Marcela Kreslová
  Email: kreslovam@fnplzen.cz
  Telefon: +420 377 104 690

  MUDr. Alice Hrušková
  Telefon: +420 377 104 670

 • Endokrinologická ordinace
 • MUDr. Hana Grégrová
  MUDr. Jitka Hodková

  MUDr. Renata Pomahačová, Ph.D.
  Email: pomahacova@fnplzen.cz
  Telefon: +420 377 104 682

 • Diabetologická ordinace
 • MUDr. Pavel Šifalda
  MUDr. Anna Bernášková

  MUDr. Pomahačová Renata, Ph.D.
  Email: pomahacova@fnplzen.cz
  Telefon: +420 377 104 682

  MUDr. Paterová Petra
  Email: krckovap@fnplzen.cz
  Telefon: +420 377 104 669

  MUDr. Fiklík Karel
  E-mail: fiklikk@fnplzen.cz
  Telefon: +420 377 104 669

 • Obezitologická ordinace
 • MUDr. Milena Dolejšová

  MUDr. Paterová Petra
  Email: krckovap@fnplzen.cz
  Telefon: +420 377 104 669

 • Gastroenterologická ordinace
 • MUDr. Eva Mayerová
  MUDr. Marcela Buňatová

  MUDr. Jan Schwarz
  Email: schwarzj@fnplzen.cz
  Telefon: +420 377 104 679

  Bc. Gabriela Vacíková
  Telefon: +420 377 402 721

  prof. MUDr. Josef Sýkora, PhD.
  Email : sykorajo@fnplzen.cz
  Telefon: +420 377 104 679

 • Nefrologická ordinace
 • MUDr. Jana Zůnová
  Email: zunova@fnplzen.cz
  Telefon: +420 377 104 677

  MUDr. Eva Sládková
  Email: sladkova@fnplzen.cz
  Telefon: +420 377 104 677

 • Hemato-onkologická ordinace
 • MUDr. Ing. Tomáš Votava Ph.D.
  Telefon: +420 377 104 672
  E-mail: votavat@fnplzen.cz

  prim. MUDr. Zdeňka Černá
  Telefon: +420 377 104 672
  E-mail: cernaz@fnplzen.cz

 • Ordinace preventivní kardiologie
 • prof. MUDr. František Stožický, DrSc.
  E-mail: stozicky@fnplzen.cz
  Telefon: +420 377 104 677

 • Ordinace nutričního terapeuta
 • Jana Kornerová
  Telefon: +420 377 402 776

  Martina Vítová
  E-mail: vitova@fnplzen.cz
  Telefon: +420 377 104 681

 • Ordinace klinického psychologa
 • Mgr. Jana Moučková
  Telefon: +420 377 104 676
  E-mail: polanskajana@fnplzen.cz

  Mgr. Iveta Týblová
  Telefon: +420 377 104 675
  E-mail: tyblovai@fnplzen.cz

 • Chirurgická klinika
 • Prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.
  Telefon: +420 377 104 270
  E-mail: treska@fnplzen.cz

  Prim. MUDr. Vladimír Špidlen
  Telefon: +420 377 104 272
  E-mail: spidlen@fnplzen.cz

  Doc. MUDr. Josef Vodička, PhD.
  Telefon: +420 377 104 277
  E-mail: vodicka@fnplzen.cz

  Doc. MUDr. Bohuslav Čertík, PhD.
  Telefon: +420 377 104 275
  E-mail: certik@fnplzen.cz

  Doc. MUDr. Jiří Klečka, CSc.
  Telefon: +420 377 104 274
  E-mail: klecka@fnplzen.cz

  Doc. MUDr. Tomáš Skalický, PhD.
  Telefon: +420 377 104 278
  E-mail: skalicky@fnplzen.cz

  As. MUDr. Jan Geiger
  Telefon: +420 377 104 580
  E-mail: geiger@fnplzen.cz

  As. MUDr. Karel Houdek
  Telefon: +420 377 104 512
  houdekk@fnplzen.cz

  As. MUDr. Tomáš Kural, PhD.
  Telefon: +420 377 104 278
  kural@fnplzen.cz

  As. MUDr. V. Liška, PhD.
  Telefon: +420 377 103 246
  liskav@fnplzen.cz

  As. MUDr. Jiří Moláček, PhD.
  Telefon: +420 377 104 275
  molacek@fnplzen.cz

  As. MUDr. Petr Novák
  Telefon: +420 377 103 246
  novakp@fnplzen.cz

  As. MUDr. Karel Rupert, PhD.
  Telefon: +420 377 104 512
  rupert@fnplzen.cz

  As.MUDr. Alan Sutnar, PhD.
  Telefon: +420 377 104 276
  sutnar@fnplzen.cz

  As. MUDr. Jarmil Šafránek, PhD.
  Telefon: +420 377 104 580
  safranek@fnplzen.cz

  As. MUDr. Václav Šimánek, PhD.
  Telefon: +420 377 104 512
  simanek@fnplzen.cz

  As. MUDr. Vladimír Veselý
  Telefon: +420 377 104 580
  vesely@fnplzen.cz

  As. MUDr. Ilona Zedníková
  Telefon: +420 377 103 245
  zednikovai@fnplzen.cz

  MUDr. Jana Bierhanzlová
  Telefon: +420 377 104 176
  bierhanzlova@fnplzen.cz

  MUDr. Milan Brabec
  Telefon: +420 377 104 113
  brabec@fnplzen.cz

  MUDr. Jan Brůha
  Telefon: +420 377 103 642
  bruhaj@fnplzen.cz

  MUDr. Miloslav Čechura
  Telefon: +420 377 104 274
  cechura@fnplzen.cz

  MUDr. Monika Černá
  Telefon: +420 377 103 245
  cernam@fnplzen.cz

  MUDr. Jan Doležal
  Telefon: +420 377 103 284
  dolezalj@fnplzen.cz

  MUDr. Jakub Fichtl
  Telefon: +420 377 103 284
  fichtlj@fnplzen.cz

  MUDr. Daniel Hasman
  Telefon: +420 377 104 113
  hasman@fnplzen.cz

  MUDr. Daša Kubačková
  Telefon: +420 377 103 245
  kubackovad@fnplzen.cz

  MUDr. Jan Kulda
  Telefon: +420 377 104 113
  kuldaj@fnplzen.cz

  MUDr. Jakub Náhlík
  Telefon: +420 377 103 284
  nahlikj@fnplzen.cz

  MUDr. Andrea Ňaršanská
  Telefon: +420 377 103 245
  narsanskaa@fnplzen.cz

  MUDr. Josef Nosek
  Telefon: +420 377 103 246
  nosek@fnplzen.cz

  MUDr. Miroslav Polák
  Telefon: +420 377 103 642
  polakm@fnplzen.cz

  MUDr. David Šmíd
  Telefon: +420 377 103 642
  smidd@fnplzen.cz

  MUDr. Richard Šulc
  Telefon: +420 377 104 512
  sulc@fnplzen.cz

  MUDr. Václav Vacek
  Telefon: +420 377 104 276
  vacek@fnplzen.cz

  MUDr. Šárka Vejvodová
  Telefon: +420 377 104 176
  vejvodovas@fnplzen.cz

  MUDr. Ondřej Vyčítal
  Telefon: +420 377 103 642
  vycitalo@fnplzen.cz

 • Gynekologicko-porodnická klinika
 • doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc.
  Telefon: +420 377 105 430
  E-mail: novotnyz@fnplzen.cz

  MUDr. Vladimír Kališ, Ph.D.
  Telefon: +420 377 105 430
  E-mail: kalisv@fnplzen.cz

  MUDr. Barbora Bednářová
  E-mail: bednarovab@fnplzen.cz

  MUDr. Lucie Betincová
  E-mail: betincoval@fnplzen.cz

  MUDr. Michaela Blažková
  E-mail: blazkova@fnplzen.cz

  MUDr. Čeněk Born CSc.
  E-mail: bornc@fnplzen.cz

  doc. MUDr. Jiří Bouda Ph.D.
  E-mail: boudaj@fnplzen.cz

  MUDr. Pavel Chaloupka
  E-mail: chaloupka@fnplzen.cz

  MUDr. Jan Chytra
  E-mail: chytraj@fnplzen.cz

  MUDr. Jan Cibulka
  E-mail: cibulkaj@fnplzen.cz

  MUDr. Kateřina Dolejšová
  E-mail: dolejsovak@fnplzen.cz

  MUDr. Martin Havíř
  E-mail: havirm@fnplzen.cz

  MUDr. Libor Hradecký
  E-mail: hradecky@fnplzen.cz

  MUDr. Eliška Hrdonková
  E-mail: hrdonkovae@fnplzen.cz

  MUDr. Adam Hudec
  E-mail: hudec@fnplzen.cz

  MUDr. Vladimír Kališ Ph.D.
  E-mail: kalisv@fnplzen.cz

  MUDr. Michal Kapoun
  E-mail: kapounm@fnplzen.cz

  MUDr. Helena Kaprálová
  E-mail: E-mail: kapralovah@fnplzen.cz

  MUDr. Jaroslava Karbanová
  E-mail: karbanovaj@fnplzen.cz

  MUDr. Simona Khollová
  E-mail: khollovas@fnplzen.cz

  MUDr. Vladimír Kokeš
  E-mail: kokes@fnplzen.cz

  MUDr. Vladimír Korečko
  E-mail: koreckov@fnplzen.cz

  doc. MUDr. Milena Králíčková Ph.D.
  E-mail: kralickovam@fnplzen.cz

  MUDr. Jana Landsmanová
  E-mail: landsmanovaj@fnplzen.cz

  MUDr. Bořivoj Mejchar
  E-mail: mejchar@fnplzen.cz

  MUDr. Pavlína Nečesalová
  E-mail: necesalovap@fnplzen.cz

  doc. MUDr. Zdeněk Novotný CSc.
  E-mail: novotnyz@fnplzen.cz

  MUDr. Jan Nový
  E-mail: novyj@fnplzen.cz

  MUDr. Martina Pašková
  E-mail: paskovam@fnplzen.cz

  MUDr. Martin Pešek
  E-mail: pesekm@fnplzen.cz

  MUDr. Barbora Pítrová
  E-mail: pitrovab@fnplzen.cz

  MUDr. Jiří Presl
  E-mail: preslj@fnplzen.cz

  doc. MUDr. Zdeněk Rokyta CSc.
  E-mail: rokytaz@fnplzen.cz

  MUDr. Zdeněk Rušavý
  E-mail: rusavyz@fnplzen.cz

  MUDr. Radim Skalka
  E-mail: skalkar@fnplzen.cz

  MUDr. Martin Smažinka
  E-mail: smazinkam@fnplzen.cz

  MUDr. Tereza Somrová
  E-mail: somrovat@fnplzen.cz

  MUDr. Jaromíra Šubrtová
  E-mail: subrtova@fnplzen.cz

  MUDr. Michael Švec
  E-mail: svecm@fnplzen.cz

  MUDr. Tomáš Sýkora
  E-mail: sykorat@fnplzen.cz

  MUDr. Pavel Tomeš
  E-mail: tomesp@fnplzen.cz

  MUDr. Jiří Turek
  E-mail: turek@fnplzen.cz

  MUDr. Alena Ürgeová
  E-mail: urgeovaa@fnplzen.cz

  MUDr. Pavel Vlasák
  E-mail: vlasakp@fnplzen.cz

  MUDr. Pavel Vlček
  E-mail: vlcekp@fnplzen.cz

 • Klinika ortopedie a traumatologie
 • Prof. MUDr. Karel Koudela CSc. 
  Doc. MUDr. Tomáš Pavelka PhD. 

 • Klinika pracovního lékařství
 • as. MUDr. Vendulka Machartová PhD. 
  MUDr. Hana Bejčková 

 • Klinika zobrazovacích metod
 • doc. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc.
  Telefon: +420 377 103 436
  fax: +420 377 103 438
  E-mail: kreuzberg@fnplzen.cz

  doc. MUDr. Jiří Ferda, PhD.
  Telefon: +420 377 103 440
  E-mail: ferda@fnplzen.cz

  as. MUDr. Hynek Mírka, PhD.
  Telefon: +420 377 103 456
  E-mail: mirka@fnplzen.cz

  Bc. Karel Mařík
  Telefon: +420 377 103 437
  E-mail: marik@fnplzen.cz

 • CT
 • as. MUDr. Hynek Mírka, PhD.
  E-mail: mirka@fnplzen.cz
  Telefon: +420 377 103 467

 • RTG – rentgen
 • MUDr. Jana Koudelová
  E-mail: koudelova@fnplzen.cz
  Telefon: +420 377 103 430

  MUDr. Miloslava Hlaváčková
  E-mail: hlavackovam@fnplzen.cz
  Telefon: +420 377 103 431

  MUDr. Václav Skála
  E-mail: skalav@fnplzen.cz
  Telefon: +420 377 103 441

  MUDr. Renata Vondráková
  E-mail: vondrakova@fnplzen.cz
  Telefon: +420 377 103 435

 • DSA
 • MUDr. František Šlauf
  E-mail: slauf@fnplzen.cz
  Telefon: +420 377 103 155

 • Intervenční radiologie
 • MUDr. Petr Duras
  E-mail: duras@fnplzen.cz
  Telefon: +420 377 103 467

 • MR – magnetická rezonance
 • MUDr. Jan Kastner
  E-mail: kastner@fnplzen.cz
  Telefon: +420 377 103 155

 • Nukleární medicína
 • MUDr. Eva Ferdová
  E-mail: ferdovae@fnplzen.cz
  Telefon: +420 377 103 435

  MUDr. Šárka Balounová
  as. MUDr. Jan Baxa, PhD.
  MUDr. Lucie Baxová
  MUDr. Veronika Bergerová
  MUDr. Vít Buriánek
  MUDr. Jana Cibulková
  MUDr. Anna Fajfrová
  MUDr. Petr Havránek
  MUDr. Jana Karásková
  MUDr. Eva Korčáková
  MUDr. Jana Košařová
  MUDr. Martina Kunešová, PhD.
  MUDr. Jaroslav Ludvík
  MUDr. Lucie Machartová
  MUDr. Martina Nováková
  MUDr. Táňa Matoušková
  as. MUDr. Petra Mrázková, PhD.
  MUDr. Kristýna Ohlídalová, PhD.
  MUDr. Lucie Pechová
  MUDr. Hana Potůčková
  MUDr. Petr Schmiedhuber
  as. MUDr. Eva Švehlová
  MUDr. Petra Trejbalová
  MUDr. et Ing. Radek Tupý
  MUDr. Alena Vondráková
  MUDr. Marcela Zahradníková

 • Úsek hybridních zobrazovacích metod
 • MUDr. Alexander Malán
  E-mail: malan@fnplzen.cz
  Telefon: +420 377 104 594

 • Úsek nukleární kardiologie
 • MUDr. Jan Záhlava
  E-mail: zahlava@fnplzen.cz
  Telefon: +420 377 104 588

 • Neurologická klinika
 • MUDr. Jiří Polívka CSc. 
  Prim. MUDr. Jiří Fiedler PhD. 

 • Oční klinika
 • Doc. MUDr. Říčanová Renata CSc., FEBO
  Telefon: +420 377 104 402

  Prim. MUDr. Jurčuková Marie
  Telefon: +420 377 104 403

  MUDr. Alice Marková
  E-mail: markova@fnplzen.cz

  MUDr. Štěpán Rusňák
  E-mail: rusnak@fnplzen.cz

 • Psychiatrická klinika
 • Doc. MUDr. Jiří Beran CSc. 
  MUDr. Taťjana Petráňová 

 • Stomatologická klinika
 • Doc. MUDr. Antonín Zicha CSc. 
  MUDr. Daniel Hrušák PhD. 

 • Jednotka alogenních transplantací krvetvorných buněk
 • MUDr. Michal Karas

 • Jednotka autologních transplantací krvetvorných buněk a intenzivních chemoterapií
 • MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D

 • Standardní lůžka
 • MUDr. Kateřina Steinerová

 • Hematoloonkologické ambulance
 • MUDr. Věra Vozobulová
  MUDr. Miroslava Schützová

 • Koordinace transplantací
 • MUDr.Samuel Vokurka, Ph.D

 • Hematologické laboratoře
 • MUDr.Daniel Lysák, Ph.D

 • Separační centrum
 • MUDr.Daniel Lysák, Ph.D

 • Kardiochirurgické oddělení
 • Prim. MUDr. Tomáš Hájek
  MUDr. Vladimír Mikulenka
  MUDr. Jiří Škorpil
  MUDr. Jiří Široký
  MUDr. Viktor Zlocha
  MUDr. Michael Urban
  MUDr. Petr Loskot
  MUDr. Marian Kohut
  MUDr. Pavlína Šmídová
  MUDr. Jiří Havelka
  MUDr. Josef Frdlík
  MUDr. Michal Krejčí
  MUDr. Jiří Mokrejš
  MUDr. Zdeněk Vaník
  MUDr. Jan Ziegler
  MUDr. Lukáš Handl
  MUDr. Patrik Roučka
  MUDr. Marta Zárybnická

 • Kardiologické oddělení
 • prof. MUDr. Richard Rokyta, Ph.D.
  Telefon: +420 377 103 160, +420 377 103 343
  Fax: +420 377 103 343
  E-mail: rokyta@fnplzen.cz

  MUDr. Milan Hromádka, Ph.D.
  Telefon: +420 377 103 120, +420 377 103 343
  Fax: +420 377 103 163
  E-mail: hromadka@fnplzen.cz

  MUDr. Václav Beránek
  E-mail: beranek@fnplzen.cz

  MUDr. Ivo Bernat Ph.D.
  E-mail: bernat@fnplzen.cz

  MUDr. Hana Brůhová
  E-mail: bruhova@fnplzen.cz

  MUDr. Jaroslav Brunát
  E-mail: brunat@fnplzen.cz

  MUDr. Jakub Čech
  E-mail: cechj@fnplzen.cz

  MUDr. Jan Duršpek
  E-mail: durspekj@fnplzen.cz

  MUDr. Roman Fiedler
  E-mail: fiedlerr@fnplzen.cz

  MUDr. Milan Hromádka Ph.D.
  E-mail: hromadka@fnplzen.cz

  MUDr. Tomáš Jandík
  E-mail: jandikt@fnplzen.cz

  MUDr. Štěpán Jirouš
  E-mail: jirouss@fnplzen.cz

  MUDr. Jiří Koza
  E-mail: kozaj@fnplzen.cz

  MUDr. Jaroslav Kropáček
  E-mail: kropacekj@fnplzen.cz

  MUDr. Jan Lhotský
  E-mail: lhotskyj@fnplzen.cz

  MUDr. Jiří Maštálka
  E-mail: mastalkaj@fnplzen.cz

  MUDr. Jan Opatrný
  E-mail: opatrnyj@fnplzen.cz

  MUDr. Vratislav Pechman
  E-mail: pechman@fnplzen.cz

  MUDr. Jan Pešek
  E-mail: pesekj@fnplzen.cz

  MUDr. Markéta Pešková
  E-mail: svehlova@fnplzen.cz

  MUDr. Pavel Plecháč
  E-mail: plechacp@fnplzen.cz

  MUDr. Jan Pospíšil
  pospisilj@fnplzen.cz

  prof. MUDr. Richard Ph.D.
  E-mail: rokyta@fnplzen.cz

  MUDr. Jakub Šedivý
  E-mail: sedivyj@fnplzen.cz

  MUDr. Jiří Šmíd
  E-mail: smidj@fnplzen.cz

  MUDr. Michal Šmíd Ph.D.
  E-mail: smidm@fnplzen.cz

  MUDr. Gabriela Štěrbáková Ph.D.
  E-mail: sterbakovag@fnplzen.cz

  MUDr. Ivan Ulč
  E-mail: ulci@fnplzen.cz

  MUDr. Radek Vančata
  E-mail: vancatar@fnplzen.cz

  MUDr. Vlastimil Vančura Ph.D.
  E-mail: vancurav@fnplzen.cz

 • Kardiologická jednotka intenzivní péče
 • prof. MUDr. Richard Rokyta, Ph.D.
  Telefon: +420 377 103 160, +420 377 103 120 
  Fax: +420 377 103 163
  E-mail: rokyta@fnplzen.cz

  MUDr. Hana Brůhová
  Telefon: +420 377 103 712, +420 377 103 332
  Fax: +420 377 103 710
  E-mail: bruhova@fnplzen.cz

 • Kardiostacionář
 • MUDr. Ivo Bernat, Ph.D.
  Telefon: +420 377 103 352, +420 377 103 355, +420 377 103 361

 • Intervenční kardiologie
 • MUDr. Ivo Bernat, Ph.D.
  Telefon: +420 377 103 361, +420 377 103 491, +420 377 103 497
  Fax: +420 377 103 494
  E-mail: bernat@fnplzen.cz

 • Arytmologie
 • MUDr. Vlastimil Vančura, Ph.D.
  Telefon: +420 377 103 181, +420 377 103 170
  Fax: +420 377 103 350
  E-mail: vancurav@fnplzen.cz

 • Neinvazivní kardiologie
 • MUDr. Jan Lhotský
  Tel.: +420 377 103 330, +420 377 103 342
  Fax: +420 377 103 343
  E-mail: lhotskyj@fnplzen.cz

 • Neonatologické oddělení
 • MUDr. Čadová Magdalena
  E-mail: cadovama@fnplzen.cz

  doc. MUDr. Jiří Dort Ph.D.
  E-mail: dort@fnplzen.cz

  MUDr. Eva Dortová
  E-mail: dortova@fnplzen.cz

  MUDr. Pavel Huml
  E-mail: huml@fnplzen.cz

  MUDr. Monika Kepková
  E-mail: kepkova@fnplzen.cz

  MUDr. Vojtěch Legerský
  E-mail: legerskyv@fnplzen.cz

  MUDr. Jiří Liška CSc.
  E-mail: liskaji@fnplzen.cz

  MUDr. Zuzana Lucková
  E-mail: luckovaz@fnplzen.cz

  MUDr. Veronika Lukášová
  E-mail: lukasovav@fnplzen.cz

  MUDr. Martin Matas
  E-mail: matas@fnplzen.cz

  MUDr. Alice Mocková
  E-mail: mockova@fnplzen.cz

  MUDr. Martina Skalová
  E-mail: stromeckam@fnplzen.cz

  MUDr. Petra Stunová
  E-mail: stunovap@fnplzen.cz

  MUDr. Lucie Šusterová
  E-mail: susteroval@fnplzen.cz

  MUDr. Kateřina Ticháčková
  E-mail: tichackovak@fnplzen.cz

  MUDr. Hana Tobrmanová
  E-mail: tobrmanovah@fnplzen.cz

  MUDr. Jan Urbánek
  E-mail: urbanekj@fnplzen.cz

 • Neurochirurgické oddělení
 • Prim. MUDr. Vladimír Přibáň PhD.

 • Oddělení klinické dietologie
 • prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, PhD.

 • Oddělení protetiky
 • MUDr. Jiří Hrabák 

 • Oddělení léčebné rehabilitace
 • MUDr. Hana Hladová
  E-mail: hladova@fnplzen.cz

  MUDr. Kateřina Kilianová
  E-mail: kilianova@fnplzen.cz

  MUDr. Iva Poustková
  E-mail: poustkova@fnplzen.cz

  MUDr. Vladimíra Roubíčková
  E-mail: roubickova@fnplzen.cz

  MUDr. Helena Sobotková
  E-mail: sobotkova@fnplzen.cz

  MUDr. Jarmila Teplá
  E-mail: tepla@fnplzen.cz

 • Oddělení plastické chirurgie
 • Prim. MUDr. Vlastimil Bursa 
  MUDr. Tomáš Kydlíček    
  MUDr. Michal Sviták
  MUDr. Miroslav Dolejš
  MUDr. Patrik Richtr

 • Onkologické a radioterapeutické oddělení
 • Prof. MUDr. Jindřich Fínek Ph.D. 

 • Ústav klinické biochemie a hematologie
 • Prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.
  Telefon: +420 377 104 233
  E-mail: racek@fnplzen.cz

  prim. MUDr.Pavel Jindra, Ph.D
  MUDr. Daniel Lysák, Ph.D
  MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D

  Prim. MUDr. Vlasta Petříková
  Telefon: +420 377 104 236
  E-mail: petrikova@fnplzen.cz

  Prim. MUDr. Jitka Šlechtová
  Telefon: +420 377 104 998
  E-mail: slechtova@fnplzen.cz

  MUDr. Daniel Rajdl, PhD.
  Telefon: +420 377 104 266
  E-mail: rajdl@fnplzen.cz

  Bc. Peter Lajoš
  Telefon: +420 377 104 260
  lajosp@fnplzen.cz

  MUDr. Pavel Brož
  Telefon: +420 377 104 243
  E-mail: brozp@fnplzen.cz

  MUDr. Roman Cibulka, Ph. D., MBA.
  Telefon: +420 377 104 266
  E-mail: cibulkar@fnplzen.cz

  MUDr. Hana Bernášková
  E-mail: bernaskovah@fnplzen.cz
  Telefon: +420 377 104 247

  MUDr. Marie Šolcová
  E-mail: solcovam@fnplzen.cz
  Telefon: +420 377 104 237

  MUDr. Zdeňka Hajšmanová
  Telefon: +420 377 104 996
  E-mail: hajsmanova@fnplzen.cz

  MUDr. Pavla Šigutová
  E-mail: sigutova@fnplzen.cz
  Telefon: +420 377 104 996 

  MUDr. Lenka Bultasová
  Telefon: +420 377 104 997
  E-mail: bultasoval@fnplzen.cz

  MUDr. Eva Havlová
  Telefon: +420 377 104 997
  E-mail: havlovae@fnplzen.cz

  MUDr. Michaela Janoušková
  Telefon: +420 377 104 996
  E-mail: janouskovam@fnplzen.cz

  MUDr. Alena Lavičková
  Telefon: +420 377 104 997
  E-mail: lavickovaa@fnplzen.cz

 • Ústav imunologie a alergologie
 • Doc. MUDr. Petr Panzner, CSc.
  Telefon: +420 377 104 343
  E-mail: panzner@fnplzen.cz

  MUDr Martin Liška
  Telefon: +420 377 103 390, +420 377 104 342
  E-mail: liska@fnplzen.cz

  MUDr. Gutová Václava
  E-mail: gutova@fnplzen.cz

  MUDr. Hanzlíková Jana
  E-mail: hanzlikova@fnplzen.cz

  MUDr. Liška Martin
  E-mail: liska@fnplzen.cz

  MUDr. Malkusová Ivana
  E-mail: malkusova@fnplzen.cz

  MUDr. Panzner Petr doc. CSc.
  E-mail: panzner@fnplzen.cz

  MUDr. Svobodová Petra
  E-mail: svobodovape@fnplzen.cz

  MUDr. Vachová Martina
  E-mail: vachovam@fnplzen.cz

 • Ústav mikrobiologie
 • MUDr. Amlerová Jana
  E-mail: amlerova@fnplzen.cz

  MUDr. Audesová Jitka
  E-mail: audesova@fnplzen.cz

  MUDr. Bergerová Tamara
  E-mail: bergerova@fnplzen.cz

  MUDr. Chudáčková Eva
  E-mail: chudackovae@fnplzen.cz

  FajfrlíkKarel RNDr. Ph.D.
  E-mail: fajfrlik@fnplzen.cz

  MUDr. Geigerová Lenka
  E-mail: geigerova@fnplzen.cz

  Hanzlíčková Jana RNDr.
  E-mail: hanzlickova@fnplzen.cz

  Hrabák Jaroslav Ing. Ph.D.
  E-mail: hrabakja@fnplzen.cz

  MUDr. Hrušková Renata
  E-mail: hruskovar@fnplzen.cz

  MUDr. Janouškovcová Helena
  E-mail: janouskovcova@fnplzen.cz

  MUDr. Kudová Jarmila
  E-mail: kudovaj@fnplzen.cz

  Šlajchová Andrea Mgr.
  E-mail: slajchovaa@fnplzen.cz

  Soušková Petra Mgr.
  E-mail: souskovap@fnplzen.cz

  MUDr. Švecová Miroslava
  E-mail: svecova@fnplzen.cz

  MUDr. Výrutová Jitka
  E-mail: vyrutovaj@fnplzen.cz

  MUDr. Walková Radka
  E-mail: walkovar@fnplzen.cz

 • Ústav soudního lékařství
 • MUDr. Miroslav Dvořák 
  Prim. MUDr. Pavel Mandys

Další nemocnice v kraji: