Nemocnice v České republice

České nemocnice dělené podle krajů, měst a lékařů

Nemocnice U sv. Anny Brno


Nemocnice U sv. Anny Brno sídlící v Pekařské ulici v Brně je lékařským zařízením poskytujícím zdravotnické a lékařské služby. V prostorách brněnské nemocnice se nacházejí tyto ambulance a lékaři s touto specializací: kardiologie, angiologie, po-transplantační péče, arytmologie, interna, nefrologie, diabetologie, endokrinologie, revmatologie, obezitologie, kardiologie, pneumologie, neurologie, dermatologie, alergologie, fotochemoterapie, dermatologie, dermatovenerologie, traumatologie, cévní poradna, neurochirurgie, plastická chirurgie, estetická chirurgie, pediatrie, stomatologie, foniatrie, optometrie, oční, ORL, ušní, nosní, krční, rehabilitace, ortopedie, sterilizace, psychologie, gynekologie, urologie, závodní lékař, biochemie, hematologie, trombotické centrum, laboratoř, logopedie, onkologie, patologie a mikrobiologie.

Adresa:
Fakultní nemocnice U sv. Anny Brno
Pekařská 664/53
602 00 Brno-Staré Brno

Kontakty:
Telefon: +420 543 181 111
Fax: +420 543 182 100
Email: info@fnusa.cz

Ordinační hodiny:

Návštěvní hodiny 14:00 – 18:00

Dopravní dostupnost:
tramvajová zastávka – Nemocnice u sv. Anny: tramvaj č. 5, 6
parkoviště pro osobní automobily v prostorách ve vedlejší Anenské ulici

Ambulance, oddělení a lékaři sídlící ve fakultní nemocnici sv. Anny v Brně:

 • Kardio-angiologická klinika
 • prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.
  MUDr. Ladislav Groch, Ph.D.

  MUDr.Robert Prosecký – hypertenze, odvykání kouření
  MUDr. Ilga Grochová – genetická poradna pro KV onemocnění
  MUDr. Hana Hladká – lipidová poradna

 • Ambulance srdečního selhání a potransplantační péče
 • MUDr. Jan Krejčí, Ph.D.
  E-mail: jan.krejci@fnusa.cz

  prof. MUDr. Lenka Špinarová, PhD., FESC
  E-mail: lenka.spinarova@fnusa.cz

  MUDr. Petr Hude, Ph.D.
  E-mail: petr.hude@fnusa.cz

  as. MUDr. Hana Poloczková
  E-mail: hana.pavelcikova@fnusa.cz

  MUDr. Eva Ozábalová, Ph.D.
  E-mail: eva.ozabalova@fnusa.cz

  prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc., FESC.
  E-mail: jiri.vitovec@fnusa.cz

 • Arytmologická ambulance
 • MUDr. Zdeněk Stárek, Ph.D.
  MUDr. Jiří Jež
  MUDr. František Lehár

 • PTCA ambulance
 • MUDr. Martin Novák 
  MUDr. Jiří Seménka
  E-mail: jiri.semenka@fnusa.cz

  MUDr. Jan Sitar jr.
  E-mail: jan.sitar@fnusa.cz

  MUDr. Michal Rezek
  E-mail: michal.rezek@fnusa.cz

  MUDr. Ladislav Groch
  E-mail: ladislav.groch@fnusa.cz

  MUDr. Ota Hlinomaz, CSc.
  E-mail: ota.hlinomaz@fnusa.cz

 • Interní klinika
 • Telefon: +420 543 182 251
  prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.
  MUDr. Anna Dáňová 
  MUDr. Pavel Studeník

 • Nefrologie
 • Telefon: +420 543 182 265, +420 543 182 263 
  MUDr. Jan Svojanovský 

 • Diabetologie
 • Telefon: +420 543 182 266
  MUDr. Jindřich Olšovský, Ph.D.

 • Metabolická jednotka intenzivní péče
 • Telefon: +420 543 182 282 
  MUDr. Aleš Průcha 

 • Endokrinologie
 • Telefon: +420 543 182 268
  MUDr. Věra Olšovská, Ph.D.

 • Revmatologie
 • Telefon: +420 543 182 262 
  MUDr. Jana Böhmová 

 • Obezitologické centrum
 • Telefon: +420 543 182 278
  MUDr. Dalibor Zeman

 • Kardiologické pracoviště
 • Telefon: +420 543 182 260 
  doc. MUDr. Jiří Špác, CSc. 

 • Hypertenzní poradna
 • Telefon: +420 543 182 279
  prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.

 • Gastroenterologické oddělení
 • Telefon: +420 543 182 420 
  MUDr. Bohuslav Kianička,Ph.D.

 • Pneumologická ambulance
 • MUDr. Jiří Vlček
  Telefon: +420 543 182 973

 • Neurologická klinika
 • prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.
  prof. MUDr. Robert Kuba, Ph.D.
  MUDr. Eduard Minks

 • Dermato-alergologická ambulance
 • doc. MUDr. Eliška Dastychová, CSc.
  Telefon: +420 543 182 803

  MUDr. Miroslav Nečas, Ph.D.
  Telefon: +420 543 182 828

 • Všeobecná ambulance
 • MUDr. Zuzana Kozáčiková
  Telefon: +420 543 182 828

  prof. MUDr. Věra Semrádová, CSc.
  Telefon: +420 543 182 807

  MUDr. Alena Vičíková
  Telefon: +420 543 182 800, +420 543 182 804

  MUDr. Veronika Ďurčanská
  Telefon: +420 543 182 800

  MUDr. Petra Fialová
  Telefon: +420 543 182 804

 • Ambulance dermatoalergologická a pro profesionální dermatózy
 • doc. MUDr. Eliška Dastychová, CSc.
  MUDr. Miroslav Nečas, Ph.D.

 • Ambulance pro foto – a fotochemoterapii
 • prof. MUDr. Vladimír Vašků, CSc.
  MUDr. Veronika Ďurčanská
  MUDr. Petra Fialová
  MUDr. Alena Vičíková

 • Ambulance flebologická
 • MUDr. Veronika Slonková

 • Ambulance lymfologická
 • MUDr. Petra Fialová

 • Korektivní dermatologie
 • MUDr. Stanislava Lorencová
  MUDr. Alena Vičíková

 • Ambulance dermatoonkologická – pro pigmentové afekce
 • doc. MUDr. Hana Jedličková, Ph.D.

 • Ambulance pro autoimunitní onemocnění kůže
 • doc. MUDr. Hana Jedličková, Ph.D.

 • Dermatovenerologická klinika
 • MUDr. Simona Zgažarová

 • Poradna pro pacienty s akné
 • MUDr. Alena Vičíková

 • Vlasová poradna
 • MUDr. Simona Zgažarová

 • Poradna pro léčbu biologiky
 • MUDr. Miroslav Nečas, Ph.D.

 • Klinika pracovního lékařství
 • prof. MUDr. Petr Brhel, CSc.
  MUDr. Alena Říhová

 • Chirurgická klinika
 • prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc.
  MUDr. Michal Reška
  doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D.

 • Traumatologická poradna
 • Prim. MUDr. Michal Reška
  MUDr. Jan Konečný
  MUDr. Michal Kašpar
  MUDr. Martin Kábela
  MUDr. Jan Čiernik

 • Kolorektální poradna
 • MUDr. Jiří Korbička, Ph.D.
  MUDr. Petr Vlček, Ph.D.
  MUDr. Štěpán Chalupník
  MUDr. Jan Cagaš

 • Hrudní poradna
 • prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc.
  Doc. MUDr. Václav Jedlička, Ph.D.
  MUDr. Adam Peštál, Ph.D.
  MUDr. Martin Veselý

 • Mamární poradna
 • MUDr. Michal Kašpar

 • Chirurgická ambulance
 • prof. MUDr. Robert Staffa, Ph.D.
  MUDr. Mojmír Přívara

 • Cévně chirurgická ambulance
 • doc. MUDr. Zdeněk Gregor, CSc.
  MUDr. Michal Dvořák, Ph.D.
  MUDr. B. Horký
  MUDr. Josef Kazda

 • Cévně chirurgická poradna
 • prof. MUDr. Robert Staffa, Ph.D.
  doc. MUDr. Zdeněk Gregor, CSc.
  MUDr. Z. Kříž
  doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D.

 • Poradna pro žilní onemocnění
 • MUDr. R. Vlachovský, Ph.D.
  MUDr. Z. Konečný

 • Poradna pro chirurgickou léčbu onemocnění štítné žlázy
 • MUDr. Pavel Gladiš, CSc.
  MUDr. E. Jandoušová

 • Poradna pro vlhké hojení ran
 • MUDr. M. Krejčí, Ph.D.
  MUDr. Pavel Gladiš, CSc.
  MUDr. Josef Kazda

 • Neurochirurgická klinika
 • prof. MUDr. Zdeněk Novák, CSc.
  MUDr. Tomáš Zeman, Ph.D.
  MUDr. Jan Hemza

 • Klinika plastické a estetické chirurgie
 • prof. MUDr. Jiří Veselý, CSc.
  MUDr. Tomáš Výška

 • Pediatrická ambulance
 • MUDr. Karla Crhová

 • Stomatologická ambulance
 • MUDr. Ivana Halačková

 • Foniatrická ambulance
 • MUDr. Tomáš Talach

 • Klinika nemocí očních a optometrie
 • doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc.
  MUDr. Jan Richter

  MUDr. Monika Synková
  Telefon: +420 543 182 849

  MUDr. Lubomír Hanák
  MUDr. Petra Kocandová
  MUDr. Petr Kus
  Telefon: +420 543 182 849, +420 543 182 865, +420 543 182 866 

 • Klinika nemocí očních a optometrie – lůžkové oddělení
 • MUDr. Petr Kus
  Telefon: +420 543 182 862, +420 543 182 869

 • Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
 • prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc.
  MUDr. Jiří Hložek

  MUDr. Jana Chaloupková
  Telefon: +420 54318 2930
  E-mail: jana.chaloupkova@fnusa.cz

 • Stomatologická klinika
 • prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D.
  MUDr. Lubomír Freyburg, CSc.
  doc. MUDr. Lenka Roubalíková, Ph.D.

 • Anesteziologickoresuscitační klinika
 • doc. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D.
  prim. MUDr. Martin Pavlík, Ph.D., DESA, EDIC

 • Anesteziologickoresuscitační klinika – Anesteziologická ambulance
 • MUDr. Dagmar Zvoníčková
  Telefon: +420 543 182 595

 • Anesteziologicko-resuscitační klinika – Centrum pro léčbu bolesti
 • MUDr. Marek Hakl, Ph.D.

 • Anesteziologickoresuscitační klinika – Úsek anesteziologie
 • MUDr. Dagmar Zvoníčková

 • Anesteziologicko-resuscitační klinika – Národní centrum pro diagnostiku maligní hypertermie
 • Centrum pro diagnostiku maligní hypertermie (MH)
  MUDr. Ivana Schröderová
  Telefon: +420 543 182 580
  E-mail: ivana.schroderova@fnusa.cz

 • Anesteziologickoresuscitační klinika – Jednotka intenzivní péče
 • MUDr. Pavel Štětka
  Telefon: +420 543 182 562, +420 543 182 560
  E-mail: pavel.stetka@fnusa.cz

 • Anesteziologickoresuscitační klinika – Urgentní příjem
 • MUDr. Tomáš Bartošík
  Telefon: +420 543 182 581
  E-mail: tomas.bartosik@fnusa.cz

 • Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace
 • prof. MUDr. Petr Dobšák, CSc.
  MUDr. Michaela Sosíková, Ph.D.

 • Klinika zobrazovacích metod
 • MUDr. Jiří Vaníček, Ph.D.
  MUDr. Igor Suškevič
  MUDr. Eva Kotulánová

 • Ortopedická klinika
 • doc. MUDr. Pavel Janíček, CSc.
  MUDr. Tomáš Tomáš, Ph.D.
  Doc. MUDr. Rozkydal Zbyněk, Ph.D.
  MUDr. Kůra Václav
  MUDr. Hudeček Filip
  MUDr. Nahdal Michal
  MUDr. Kovanda Milan, Ph.D.
  prim. MUDr. Tomáš Tomáš, Ph.D.
  MUDr. Deduch Jiří
  MUDr. Nachtnebl Luboš, Ph.D.
  MUDr. Rapi Jakub
  MUDr. Martinek Lukáš
  MUDr. Černý Jaromír
  MUDr. Ondrůšek Štěpán
  MUDr. Pazourek Lukáš
  MUDr. Emmer Jan
  MUDr. Sklenský Martin, CSc.
  MUDr. Havlíček Vlastimil
  MUDr. Kovanda Tomáš
  MUDr. Liskay Jakub

 • Operační sály
 • MUDr. Janík Pavel

 • Centrální sterilizace
 • MUDr. Janík Pavel

 • Ambulance všeobecné ortopedie a traumatologie
 • MUDr. Janusz Roman

 • Doléčovací a rehabilitační oddělení
 • MUDr. Marcela Nováková
  MUDr. Renata Cápalová

 • Oddělení klinické psychologie
 • PhDr. Zuzana Spurná Ph.D.
  Telefon: +420 543 182 888,
  E-mail: zuzana.spurna@fnusa.cz

  PhDr. Drahomír Balaštík
  +420 543 182 156
  E-mail: drahomir.balastik@fnusa.cz

  Mgr. Lenka Dvorská
  +420 543 182 394
  E-mail:  lenka.dvorska@fnusa.cz

  PhDr. Marie Dobiášková 
  Telefon: +420 543 182 397 nebo 547 185 410,
  E-mail: marie.dobiaskova@fnusa.cz

  PhDr. Adam Chalupníček
  Telefon: +420 543 182 395
  E-mail: adam.chalupnicek@fnusa.cz

  Mgr. Lenka Koťátková
  Telefon: +420 543 182 397
  E-mail: lenka.kotatkova@fnusa.cz

  Mgr. Ivana Rosi
  Telefon: +420 543 182 393
  E-mail: ivana.rosi@fnusa.cz

 • Gynekologické oddělení
 • MUDr. Iva Filová

 • Urologické oddělení
 • MUDr. Petr Filipenský, Ph.D.
  MUDr. Petr Řehořek

 • Urologické oddělení – Pekařská ulice
 • MUDr. MVDr. Jana Kubátová
  Telefon: +420 543 182 777

  MUDr. Petr Kumstát
  Telefon: +420 543 182 780

  MUDr. Petr Zítka
  Telefon: +420 543 182 778

  MUDr. Zdeněk Oplatek
  Telefon: +420 543 182 778

  MUDr. Igor Dolan
  Telefon: +420 543 182 778

  MUDr. Mgr. Magda Krechlerová
  Telefon: +420 543 182 777

  MUDr. Roman Hrabec
  Telefon: +420 543 182 778

 • Urologické oddělení – Výstavní ulice
 • prim. MUDr. Petr Filipenský, Ph.D.
  Telefon: +420 543 182 766

  MUDr. Zdeněk Oplatek
  Telefon: +420 543 182 778

  MUDr. Petr Řehořek
  Telefon: +420 543 182 763

 • Oddělení rodinných a závodních lékařů
 • MUDr. Jozef Zákopčan, CSc.

  MUDr. Gabriela Závodská
  Telefon: +420 543 182 149 

  MUDr.Jozef Zákopčan,CSc.
  Telefon: +420 543 182 150

  MUDr. Ivana Bogrová Ph.D
  Telefon: +420 543 182 151

 • Oddělení klinické biochemie
 • doc. MUDr. Vladimír Soška, CSc.
  RNDr. Pavla Hložková

 • Oddělení klinické biochemie – Ambulance
 • doc. MUDr. Vladimír Soška, CSc.
  Telefon: +420 543 183 177

 • Oddělení klinické hematologie
 • MUDr. Marta Zvarová

 • Oddělení klinické hematologie – Trombotické centrum
 • MUDr. Ladislava Pražáková
  MUDr. Martina Sitarová
  MUDr. Irena Ševčíková
  MUDr. Marta Zvarová

 • Oddělení klinické hematologie – Laboratoře
 • RNDr. Dagmar Jandlová

 • Laboratoř koagulační
 •   
  RNDr. Magda Popelová

 • Oddělení klinické logopedie
 • Mgr. Julie Čefelínová
  Telefon: +420 543 184 097
  E-mail: julie.cefelinova@fnusa.cz

  Mgr. et Mgr. Petra Kučerová
  Telefon: +420 543 184 097
  E-mail: p.kucerova@fnusa.cz

  Mgr. Petra Klusáčková
  Telefon: +420 543 185 409
  E-mail: petra.klusackova@fnusa.cz

 • Onkologicko-chirurgické oddělení
 • MUDr. Jana Katolická, Ph.D.
  MUDr. Simona Rotnáglová

  MUDr. Divišová Kristýna

 • Ústav klinické imunologie a alergologie
 • prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc.
  MUDr. Pavel Kuklínek, CSc.

 • Patologicko-anatomický ústav
 • prof. MUDr. Markéta Hermanová, Ph.D.
  MUDr. Karel Veselý, Ph.D.

 • Laboratoř rutinních biopsií, nekroptická, histochemická
 • MUDr. Iva Svobodová,
  Telefon: +420 543 183 227
  E-mail: iva.svobodova@fnusa.cz

 • Laboratoř ortopedické patologie, neuropatologie, speciálních metod, mikroexcizí a cytologická
 • MUDr. Iva Horáková,
  Telefon: +420 543 183 248
  E-mail: iva.horakova@fnusa.cz

 • Laboratoř imunohistochemická, FISH, elektronové mikroskopie
 • MUDr. Víta Žampachová
  Telefon: +420 543 183 231
  E-mail: vita.zampachova@fnusa.cz

 • Autoptický provoz
 • MUDr. Sylva Hotárková
  Telefon: +420 543 183 239
  E-mail: sylva.hotarkova@fnusa.cz

 • Ústav soudního lékařství
 • prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc.
  MUDr. Michal Zelený, Ph.D.

 • Úsek forenzní genetiky a sérologie
 • Mgr.Tomáš Pexa
  Telefon: 420 543 426 531

  MUDr. Jan Krajsa, Ph.D.
  Telefon: +420 543 426 537

 • Mikrobiologický ústav
 • doc. MUDr. Filip Růžička, Ph.D.
  MUDr. Alena Krchňáková

 • Ústav klinické imunologie a alergologie
 • prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc.
  MUDr. Pavel Kuklínek, CSc.
  doc. MUDr. Vojtěch Thon, Ph.D.

 • Oddělení klinické biochemie
 • doc. MUDr. Vladimír Soška, CSc.
  RNDr. Pavla Hložková

  doc. MUDr. Vladimír Soška, CSc.
  Telefon: +420 543 183 177

 • Mikrobiologický ústav
 • doc. MUDr. Filip Růžička, Ph.D.
  MUDr. Alena Krchňáková

 • Oddělení klinické hematologie
 • MUDr. Marta Zvarová

 • Oddělení klinické hematologie – Trombotické centrum
 • MUDr. Ladislava Pražáková
  MUDr. Martina Sitarová
  MUDr. Irena Ševčíková
  MUDr. Marta Zvarová

Další nemocnice v kraji: