Nemocnice v České republice

České nemocnice dělené podle krajů, měst a lékařů

Nemocnice Boskovice


Nemocnice Boskovice je lékařským zařízením poskytujícím kvalitní zdravotnické a lékařské služby v Jihomoravském kraji. V prostorách nemocnice se nacházejí tato oddělení a lékařské specializace: anesteziologie, resuscitační oddělení, dětské oddělení, gynekologie, porodnice, chirurgie, interna, ortopedie, kardiologie, gastroenterologie, traumatologie, urologie, cévní poradna, podologie, proktologie, ortopedie, neurologie, psychiatrie, psychologie, hematologie, laboratoř, biochemie, hematologie, mikrobiologie, patologie, radiologie, sterilizace, praktický lékař, alergologie, onkologie, ORL (ušní, nosní, krční), stomatologie, diabetologie, oční, kožní a nefrologie.

V prostorách boskovické nemocnice se dále nachází centrum rehabilitace a jednotka ARO.

Adresa:
Nemocnice Boskovice s.r.o
Otakara Kubína 179
680 21 Boskovice

Kontakty:
Telefon: +420 516 491 111
Fax: +420 516 491 606
E-mail: info@nembce.cz

Ordinační hodiny:

Dopravní dostupnost: parkoviště pro osobní automobily v prostorách před nemocnicí

Kliniky a oddělení sídlící v nemocnici v Boskovicích:

 • Anesteziologicko-resuscitační oddělení
 • MUDr. Vladimír Zemánek 
  MUDr. Aleš Opletal
  MUDr. Helena Hudcová
  MUDr. Martina Mokrá
  MUDr. Zuzana Gáliková
  MUDr. Luděk Kašparovský
  MUDr. Jan Mičín
  MUDr. Jitka Sárová
  MUDr. Emil Kykloš
  MUDr. Zuzana Odstrčilová
  MUDr. Hana Maňoušková
  doc. MUDr. Ivan Čundrle, CSc.
  MUDr. Anna Vykoukalová
  MUDr. Dana Čechová
  MUDr. Petr Hlavinka
  MUDr. Pavel Indrst

 • Dětské oddělení
 • MUDr. Alena Havličková
  MUDr. Markéta Knetigová
  MUDr. Barbora Špičáková
  MUDr. Andrea Dlábková
  MUDR. Markéta Urbanová
  MUDr. Rula Machačová
  MUDr. Jana Michalcová

 • Gynekologicko – porodnické oddělení
 • Prim. MUDr. Jan Machač
  MUDr. Miloš Nečas
  MUDr. Darina Kupková
  MUDr. Lucie Barošová
  MUDr. Renata Sklářová
  MUDr. Marta Mičínová
  MUDr. Tereza Věrná
  MUDr. Lea Chroustová
  MUDr. Tomáš Cacek
  MUDr. Kateřina Hovorková
  MUDr. Martina Železná Teyschlová
  MUDr. Jitka Sládková

 • Chirurgické oddělení
 • MUDr. Radek Bousek
  MUDr. Ivoš Novosad
  MUDr. Josef Snášel
  MUDr. Monika Bilošová
  MUDr. Jan Kubačák
  MUDr. Karel Vilím
  MUDr. Monika Švorcová
  MUDr. Miroslav Dobiášek ml.
  MUDr. Jan Kovařík
  MUDr. Vladimír Romanov
  MUDr. Roman Legát
  MUDr. Zuzana Baláková
  MUDr. Zdeněk Kunc
  MUDr. Aleš Chromý

 • Interní oddělení
 • Prim. MUDr. Luděk Pluháček, Ph.D.
  MUDr. Libor Ivánek
  MUDr. Milan Kala
  MUDr. Magda Alexová
  MUDr. Alexandra Petrová
  MUDr. Jarmila Aubrechtová
  MUDr. Martin  Třetina
  MUDr. Lenka Rottenbergová
  MUDr. Assao  Gampana
  MUDr. Mária  Klincová
  MUDr. Daniel Kouba
  MUDr. Petra Janováčová 
  MUDr. Lenka Machatová
  MUDr. Zuzana Březinová

 • Ortopedické oddělení
 • MUDr. Bedřich Kala ml.
  MUDr. Bedřich Kala
  MUDr. Petr Daněk
  MUDr. Jaroslav Laštůvka
  MUDr. Petr Kučera
  MUDr. Roman Pękala 
  MUDr. Miroslav Dobiášek

Ambulance sídlící v nemocnici v Boskovicích:

 • Všeobecná interní ambulance
 • MUDr. Magda Alexová

 • Kardiologická ambulance
 • Prim. MUDr. Luděk Pluháček, Ph.D. 
  MUDr. Jarmila Aubrechtová 
  MUDr. Libor Ivánek 
  MUDr. Milan Kala 
  MUDr. Martin Třetina

 • Gastroenterologická ambulance
 • MUDr. Lenka Rottenbergová
  MUDr. Assao Gampana

 • Interní ambulance
 • MUDr. Libor Ivánek

 • Dětské ambulance
 • prof. MUDr. Zdeněk Doležel, Csc.
  MUDr. František Jimramovský
  MUDr. Rula Machačová

 • Chirurgická ambulance
 • MUDr. Monika Bilošová
  MUDr. Jaroslav Vopelka
  MUDr. Monika Bilošová
  MUDr. Monika Švorcová
  MUDr. Miroslav Dobiášek ml.
  MUDr. Roman Legát
  MUDr. Zuzana Baláková
  MUDr. Zdeněk Kunc

 • Traumatologická ambulance
 • Prim. MUDr. Radek Bousek
  MUDr. Ivoš Novosad

 • Urologická ambulance
 • MUDr. Karel Vilím
  MUDr. Aleš Chromý

 • Cévní ambulance
 • MUDr. Vladimír Romanov

 • Podologická ambulance
 • MUDr. Monika Švorcová

 • Proktologická ambulance
 • MUDr. Monika Bilošová

 • Ortopedické ambulance
 • MUDr. Petr Daněk
  MUDr. Petr Kučera
  MUDr. Bedřich Kala ml.
  MUDr. Jaroslav Laštůvka

 • Gynekologická ambulance
 • Prim. MUDr. Jan Machač
  MUDr. Miloš Nečas
  MUDr. Tereza Věrná
  MUDr. Lea Chroustová 
  MUDr. Tomáš Cacek
  MUDr. Lucie Barošová
  MUDr. Marta Vaštíková
  MUDr. Jitka Sládková

 • Neurologická ambulance
 • MUDr. Miloš Brückner
  MUDr. Ladislav Rezner
  MUDr. Nina Pluhačková

 • Kalmetizace
 • Lucie Holubová
  Zuzana Staňková

 • Ambulance klinické logopedie
 • Mgr. Ivona Vitouchová

 • Ambulance psychiatrie a psychosomatiky
 • Doc. MUDr. Zdeněk BOLELOUCKÝ, CSc

 • Psychologická ambulance
 • Mgr. Silvie Loubalová

 • Hematologická ambulance
 • Prim. MUDr. Ivana MELUZÍNOVÁ
  MUDr. Olga KLÍMOVÁ

 • Metabolická ambulance
 • Prim. MUDr. Rudolf MOSLER

 • Ambulance rehabilitace
 • Prim. MUDr. Otto VLACH
  MUDr. Monika DVOŘÁČKOVÁ

 • Cévní ambulance
 • MUDr. Vladimír Romanov

Laboratoře a vyšetření sídlící v boskovické nemocnici:

 • Oddělení klinické biochemie
 • MUDr. Rudolf Mosler
  MUDr. Markéta Fialová, PhD.
  Ing. Anna Páchová

 • Oddělení klinické hematologie
 • Prim. MUDr. Ivana Meluzínová
  MUDr. Olga Klímová
  Ing. Pavlína Ferugová

 • Mikrobiologické oddělení
 • RNDr. Marie Hlaváčková
  Ing. Iva Šamšulová

 • Patologicko-anatomické oddělení
 • MUDr. Petr Bureš
  Telefon: +420 516 491 580
  E-mail: petr.bures@nembce.cz

  MUDr. Eva Matějů, Ph.D.
  Telefon: +420 516 491 560
  E-mail: eva.mateju@nembce.cz

 • Rehabilitační oddělení
 • MUDr. Otto Vlach 
  MUDr. Monika Dvořáčková

 • Radiologické oddělení
 • MUDr. Liběna Čapková
  MUDr. Roman Heinc
  MUDr. Světlana Nováková
  MUDr. Petra Tučková
  MUDr. Simona Malachová

 • Oddělení operačních sálů
 • MUDr. Bedřich Kala

 • Centrální sterilizace
 • Mgr. Olga Fialová

Soukromé ambulance:

 • Ambulance praktických lékařů
 • MUDr. Jaroslava Nečasová
  MUDr. Milada Filková
  MUDr.Hana Rosenbergová

 • Dětská ambulance
 • MUDr. Alena Podlipná

 • Chirurgická ambulance
 • MUDr. Václav Podlipný

 • Alergologická ambulance
 • MUDr. Milada Ošmerová

 • Onkologická ambulance
 • MUDr. Jiří Novák

 • Ambulance ORL – ušní, nosní, krční
 • MUDr. Jitka Albertová
  MUDr. Jana Rogličová

 • Zubní ambulance – stomatologie
 • MUDr. Eva Kubínová
  MUDr. Anna Bártová
  MUDr. Karel Padalík

 • Interní ambulance
 • MUDr. Libuše Sedláková

 • Interní a diabetologická ambulance
 • MUDr. Vítězslav Mejzlík

 • Oční ambulance
 • MUDr. Dagmar Vymazalová

 • Kožní ambulance
 • MUDr. Zdena Kuncová

 • Gynekologická ambulance
 • MUDr. Darina Kupková

 • Nefrologická ambulance
 • MUDr. Stanislav Šurel

Další nemocnice v kraji: