Nemocnice v České republice

České nemocnice dělené podle krajů, měst a lékařů

Nemocnice Cheb


Nemocnice Cheb je lékařským zařízením poskytujícím kvalitní zdravotnické a lékařské služby v Karlovarském kraji. V prostorách nemocnice se nacházejí tato oddělení a lékařské specializace: anesteziologie, resuscitační oddělení, dětské oddělení, gynekologie, porodnice, chirurgie, interna, neurologie, oční, biochemie, hematologie, radioterapie, onkologie, ORL, ušní, nosní, krční, radiodiagnostika, rehabilitace, transfúzní oddělení a laboratoř imunohematologie.

Adresa:
Karlovarská krajská nemocnice a.s.
K Nemocnici 17
350 02 Cheb

Kontakty:
Telefon: +420 359 881 111
Fax: –
E-mail: milan.bursa@kkn.cz

Ordinační hodiny:

Dopravní dostupnost: parkoviště pro osobní automobily v prostorách vedle nemocnice Cheb

Kliniky a oddělení sídlící v nemocnici v Chebu:

 • Anesteziologicko-resuscitační oddělení
 • MUDr. Pavel Kopecký
  E-mail: pavel.kopecky@kkn.cz
  Telefon: +420 359 884 455

 • Dětské oddělení
 • MUDr. Ondřej Čapek
  E-mail: ondrej.capek@kkn.cz
  Telefon: +420 359 884 473

 • Gynekologicko-porodnické oddělení
 • MUDr. Jozef Bobrik
  E-mail: jozef.bobrik@kkn.cz
  Telefon: +420 359 884 245

 • Chirurgické oddělení
 • E-mail: MUDr. Michal Trpák
  Telefon: +420 359 884 467

 • Imunohematologická laboratoř
 • E-mail: miroslava.tokanova@kkn.cz
  Telefon: +420 359 884 451

 • Interní oddělení
 • MUDr. Jan Vohralík
  E-mail: jan.vohralik@kkn.cz
  Telefon: +420 359 884 316

 • Neurologická ambulance
 • Jitka Pelikánová
  Telefon: +420 359 884 128

 • Oční ambulance
 • MUDr. Zdeňka Trpáková
  E-mail: zdenka.trpakova@kkn.cz
  Telefon: +420 359 884 461

 • Oddělení klinické biochemie a hematologie
 • MUDr. Margita Cheníčková Csc.
  E-mail: margita.chenickova@kkn.cz
  Telefon: +420 359 884 358

  Mgr. Lenka Fišerová
  E-mail: lenka.fiserova@kkn.cz
  Telefon: +420 359 884 349

 • Oddělení radioterapie a klinické onkologie
 • MUDr. Pavel Krištof
  E-mail: pavel.kristof@kkn.cz
  Telefon: +420 359 884 166

 • ORL – ušní, nosní, krční
 • MUDr. David Marek
  E-mail: david.marek@kkn.cz
  Telefon: +420 359 884 325

 • Radiodiagnostické oddělení
 • MUDr. Václav Vokáč
  Telefon: +420 359 884 242

 • Rehabilitační oddělení
 • MUDr. Marcela Prokopová
  E-mail: marcela.prokopova@kkn.cz
  Telefon: +420 359 884 340

 • Transfúzní oddělení
 • MUDr. Eva Nováková
  E-mail: eva.novakova@kkn.cz
  Telefon: +420 354 225 460

  Miroslava Tokanová

Další nemocnice v kraji: