Nemocnice v České republice

České nemocnice dělené podle krajů, měst a lékařů

Nemocnice Ivančice


Nemocnice Ivančice je zdravotnickým zařízením působícím v oblasti Brno venkov. Obsahuje ucelený komplex lékařských služeb z následujících oborů: dětská kardiologie, alergologie, neurologie, gynekologie, porodnictví, chirurgie, proktologie, traumatologie, interna, kardiologie, hematologie, gastroenterologie, JIP, LDN, rehabilitace, biochemie a radiodiagnostika.

Adresa:
Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace
Široká 16
664 95 Ivančice

Kontakty:
Telefon: +420 546 439 411
Fax: +420 546 439 410
E-mail: –

Ordinační hodiny:

Dopravní dostupnost: parkoviště pro osobní automobily v prostorách před nemocnicí

Kliniky a oddělení sídlící v nemocnici Ivančice:

 • Alergologie
 • MUDr. Zuzana Matyášová, PhD.
  MUDr. Tomáš Rohovský

 • Ambulance pro onemocnění kloubu
 • MUDr. Vítězslav Rada
  Telefon: +420 546 439 470

  Prim. MUDr. Václav Hándl
  Telefon: +420 546 439 470

 • Dětská kardiologie
 • MUDr. Taťána Bartošová
  Telefon: +420 603 543 074, +420 544 252 268, +420 546 439 411

 • Echo
 • MUDr. Rostislav Stříbrný
  MUDr. Petr Fráňa, Ph.D.
  Telefon: +420 546 439 653

 • Gastroenterologie
 • MUDr. Lenka Hándlová
  Telefon: +420 546 439 651

 • Gynekologicko-porodnické oddělení
 • MUDr. Aleš Soukal
  Telefon: +420 546 439 481
  E-mail: soukal@nspiv.cz

  MUDr. Lucie Drábková
  MUDr. Lucie Chvátalová
  MUDr. Monika Náležinská
  MUDr. Magdaléna Kaplanová
  MUDr. Jana Kouřilová
  MUDr. Mikuláš Kuczman

 • Hematologie
 • MUDr. Jaroslav Peprla
  Telefon: +420 546 439 653

 • Chirurgické oddělení
 • MUDr. Václav Hándl
  Telefon: +420 546 439 475
  E-mail: handl@nspiv.cz

  MUDr. Libor Crha
  MUDr. Milan Čarvaš
  MUDr. Rudolf Krátký
  MUDr. Pavel Korpa
  MUDr. Petr Obst
  MUDr. Michal Potičný
  MUDr. Vítězslav Rada
  MUDr. Marta Ručková
  MUDr. František Suchý

 • Interní oddělení
 • MUDr. Rostislav Stříbrný
  Telefon: +420 546 439 540
  E-mail: stribrny@nspiv.cz

  MUDr. Lenka Hándlová

  MUDr. Magdalena Bartlová
  MUDr. Jaroslav Peprla
  MUDr. Petr Fráňa, PhD.
  MUDr. Iveta Pinerová
  MUDr. Magda Vomlelová
  MUDr. Zuzana Gápová
  MUDr. Tereza Matoušková
  MUDr. Iveta Rovňáková
  MUDr. Daniel Mesároš

 • Jednotka intenzivní a resuscitační péče – JIP
 • MUDr. Zdeněk Gottvald
  Telefon: +420 546 439 562
  E-mail: gottvald@nspiv.cz

  MUDr. Jaroslav Čupera

  MUDr. Michal Okáč
  MUDr. Roman Kudělka
  MUDr. Michaela Drašková
  MUDr. Romana Slámová
  MUDr. Hana Eliášová
  MUDr. Jiří Fráňa
  MUDr. Jana Prokopová
  MUDr. Helena Rusanova

 • Kardiologie
 • MUDr. Rostislav Stříbrný
  Telefon: +420 546 439 653

 • Léčebna dlouhodobě nemocných – LDN
 • MUDr. Vladislav Licek, CSc.
  Telefon: +420 546 439 693, +420 546 439 685
  E-mail: licek@nspiv.cz

  MUDr. Jana Sedláková
  Telefon: +420 546 439 687, +420 546 439 684
  E-mail: sedlakova@nspiv.cz

 • Neurologie
 • MUDr. Milan Vacuška
  Telefon: +420 546 439 602
  Mobil: +420 605 384 085

 • Novorozenecké oddělení
 • MUDr. Vladimír Sorek
  Telefon: +420 546 439 521
  E-mail: sorek@nspiv.cz

  MUDr. Eva Archmanová

 • Oddělení klinické biochemie a hematologie
 • RNDr. Pavel Nezbeda
  Telefon: +420 546 439 626
  E-mail: nezbeda@nspiv.cz

  MUDr. Hana Korsová
  Telefon: +420 546 439 625
  E-mail: korsova@nspiv.cz

 • Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny
 • MUDr. Vladimír Čermák
  Telefon: +420 546 439 581
  E-mail: cermak@nspiv.cz

 • Proktologická ambulance
 • MUDr. Michal Potičný
  Telefon: +420 546 439 470

 • Radiodiagnostické oddělení
 • MUDr. Vladislav Kučera
  Telefon: +420 546 439 501
  E-mail: kucera@nspiv.cz

  MUDr. Igor Jíra
  MUDr. Renata Marečková

 • Traumatologiec
 • MUDr. Rudolf Krátký
  Telefon: +420 546 439 470

 • Všeobecná chirurgická ambulance
 • MUDr. Milan Čarvaš
  Telefon: +420 546 439 470

Další nemocnice v kraji: