Nemocnice v České republice

České nemocnice dělené podle krajů, měst a lékařů

Nemocnice Cheb

Nemocnice Cheb je lékařským zařízením poskytujícím kvalitní zdravotnické a lékařské služby v Karlovarském kraji. V prostorách nemocnice se nacházejí tato oddělení a lékařské specializace: anesteziologie, resuscitační oddělení, dětské oddělení, gynekologie, porodnice, chirurgie, interna, neurologie, oční, biochemie, hematologie, radioterapie, onkologie, ORL, ušní, nosní, krční, radiodiagnostika, rehabilitace, transfúzní oddělení a laboratoř imunohematologie. Adresa: Karlovarská krajská nemocnice a.s. K Nemocnici 17 350 02 Cheb Kontakty: Telefon: +420 359 881 111 Fax: – E-mail: milan.bursa@kkn.cz Ordinační hodiny: – Dopravní dostupnost: parkoviště pro osobní automobily v prostorách vedle nemocnice Cheb Kliniky a oddělení sídlící v nemocnici v Chebu: Anesteziologicko-resuscitační oddělení MUDr. Pavel Kopecký E-mail: pavel.kopecky@kkn.cz Telefon: +420 359 884 455 Dětské oddělení MUDr. Ondřej Čapek E-mail: ondrej.capek@kkn.cz Telefon: +420 359 884 473 Gynekologicko-porodnické oddělení MUDr. Jozef Bobrik E-mail: jozef.bobrik@kkn.cz Telefon: +420 359 884 245 Chirurgické oddělení E-mail: MUDr. Michal Trpák Telefon: +420 359 884 467 Imunohematologická laboratoř E-mail: miroslava.tokanova@kkn.cz Telefon: +420 359 884 451 Interní oddělení MUDr. Jan Vohralík E-mail: jan.vohralik@kkn.cz Telefon: +420 359 884 316 Neurologická ambulance Jitka Pelikánová Telefon: +420 359 884 128 Oční ambulance MUDr. Zdeňka Trpáková E-mail: zdenka.trpakova@kkn.cz Telefon: +420 359 884 461 Oddělení klinické biochemie a hematologie MUDr. Margita Cheníčková Csc. E-mail: margita.chenickova@kkn.cz Telefon: +420 359 884 358 Mgr. Lenka Fišerová E-mail: lenka.fiserova@kkn.cz Telefon: +420 359 884 349 Oddělení radioterapie a klinické onkologie MUDr. Pavel Krištof E-mail: pavel.kristof@kkn.cz Telefon: +420 359 884 166 ORL – ušní, nosní, krční MUDr. David Marek E-mail: david.marek@kkn.cz Telefon: +420 359 884 325 Radiodiagnostické oddělení MUDr. Václav Vokáč Telefon: +420 359 884 242 Rehabilitační oddělení MUDr. Marcela Prokopová E-mail: marcela.prokopova@kkn.cz Telefon: +420 359 884 340 Transfúzní oddělení MUDr. Eva Nováková E-mail: eva.novakova@kkn.cz Telefon: +420 354 225 460 Miroslava...

Přečíst více informací o nemocnici

Nemocnice Karlovy Vary

Nemocnice Karlovy Vary je lékařským zařízením poskytujícím kvalitní zdravotnické a lékařské služby v Karlovarském kraji. V prostorách nemocnice se nacházejí tato oddělení a lékařské specializace: gynekologie, porodnictví, chirurgie, infekční, interna, kardiologie, psychologie, kožní, mikrobiologie, neurologie, anesteziologie, biochemie, hematologie, nukleární medicína, onkologie, ORL(ušní, nosní, krční), ortopedie, patologie, radiodiagnostika, rehabilitace, transfúzní oddělení a urologie. Adresa: Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19 360 66 Karlovy Vary Kontakty: Telefon: +420 354 225 111, +420 353 115 201 Fax: – E-mail: reditel@kkn.cz Ordinační hodiny: – Dopravní dostupnost: autobusová zastávka Nemocnice: autobusy č. 2, 7, 8, 10, 13, 15, 21, parkoviště pro osobní automobily v prostorách vedle Krajské nemocnice Karlovy Vary Kliniky a oddělení sídlící v Nemocnici Karlovy Vary: Centrální operační sály MUDr. Josef März E-mail: josef.marz@kkn.cz Telefon: +420 354 225 257 Dětské oddělení MUDr. Jan Parma E-mail: jan.parma@kkn.cz Telefon: +420 354 225 340 MUDr. Zdeněk Vaněk Telefon: +420 354 225 341 Gynekologicko-porodnické oddělení MUDr. Petr Šváb Telefon: +420 354 225 230 MUDr. Ivan Poustka Telefon: +420 359 882 653 Chirurgické oddělení MUDr. Josef März E-mail: josef.marz@kkn.cz Telefon: +420 354 225 257 MUDr. Pavel Novotný E-mail: pavel.novotny@kkn.cz Telefon: +420 354 225 245 prof. MUDr. Josef Dvořák, DrSc. E-mail: josef.dvorak@kkn.cz Telefon: +420 354 225 314 MUDr. Jindřich Heinek E-mail: jindrich.heinek.kkn.cz Telefon: +420 354 225 585 MUDr. Michal Šnajdr E-mail: michal.snajdr@kkn.cz Telefon: +420 354 225 246 MUDr. David Dyrc E-mail: david.dyrc@kkn.cz Telefon: +420 354 225 257 MUDr. Jiří Benda Telefon: +420 354 225 586 MUDr. Peter Tóth E-mail: peter.toth@kkn.cz Telefon: +420 354 225 628 MUDr. Libor Chrastil Telefon: +420 354 225 585 MUDr. Petr Zajíc E-mail: zajicpetr@volny.cz Telefon: +420 359 882 602 MUDr. Lubomír Uhrin Telefon: +420 354 225 628 MUDr. Jiří Hamous E-mail: jiri.hamous@kkn.cz Telefon: +420 354 225 246 MUDr. Petr Pavlis Telefon: +420 354 225 246 Infekční oddělení MUDr. Jaroslava Poustková E-mail: jaroslava.poustkova@kkn.cz Telefon: +420 354 225 300 Centrum cestovní medicíny MUDr. Michaela Valašíková  Telefon: +420 359 882 308  Interní oddělení MUDr. Jaroslav Žák E-mail: jaroslav.zak@kkn.cz Telefon: +420 354 225 434 Martina Demeterová-Trapani E-mail: martina.trapani@kkn.cz Telefon: +420 354 225 433 MUDr. Markéta Novotná Telefon: +420 354 225 432 MUDr. Dagmar Grančarová Telefon: +420 359 882 535 Kardiocentrum MUDr. Michal Paďour E-mail: michal.padour@kkn.cz Telefon: +420 354 225 440 Klinická psychologie PhDr. Monika Kopárková  Telefon: +420 354...

Přečíst více informací o nemocnici

Nemocnice Mariánské Lázně

Nemocnice Mariánské Lázně je lékařským zařízením poskytujícím zdravotnické a lékařské služby z následujících oborů: biochemie, chirurgie, CT, gastroenterologie, hematologie, interna, laboratoř, léčba bolesti, neurologie, radiodiagnostika, rehabilitace, rentgen, sonografie a urologie. Adresa: Nemocnice Mariánské Lázně s.r.o. U Nemocnice 91/3 Mariánské Lázně 353 01 Kontakty: Telefon: +420 354 474 222 Fax: – E-mail: sekretariat@neml.cz Ordinační hodiny: – Dopravní dostupnost: parkoviště pro osobní automobily v přilehlých prostorách nemocnice Kliniky a oddělení sídlící v nemocnici Mariánské Lázně: Ambulance léčby bolesti MUDr. Věra Procházková CT MUDr. Jaroslav Kraus MUDr. Lenka Fišerová Gastroenterologická ambulance MUDr. Švec Hematologie MUDr. Eva Římanová Chirurgie MUDr. Zdeněk Sosnovský Interna MUDr. Pavel Šašváry E-mail: interna.primar@neml.cz MUDr. Alice Kolmerová Klinická biochemie MUDr. Jitka Podroužková Laboratoř OKB Ing. Marcela Parmová Neurologická ambulance MUDr. Eva Suchánková Ošetřovatelská lůžka dlouhodobé lůžkové péče MUDr. Peter Heriban E-mail: dlp.lekar@neml.cz Radiodiagnostické oddělení – rentgen MUDr. Jaroslav Kraus Sociální lůžka MUDr. Peter Heriban E-mail: dlp.lekar@neml.cz Rehabilitace MUDr. Roman Vokatý Sonografie MUDr. Jaroslav Kraus MUDr. Lenka Fišerová Urologie Vedoucí lékař MUDr. Jana...

Přečíst více informací o nemocnici

Nemocnice Ostrov nad Ohří

Nemocnice Ostrov nad Ohří je lékařským zařízením poskytujícím kvalitní zdravotnické a lékařské služby v Karlovarském kraji. V prostorách nemocnice se nacházejí tato oddělení a lékařské specializace: interna, chirurgie, gynekologie, porodnictví, praktický lékař, psychiatrie, psychologie, radiodiagnostika, rehabilitace, následná péče, ARO. Adresa: NEMOS PLUS s.r.o. U nemocnice 1161 363 01 Ostrov Kontakty: Telefon: +420 353 364 111 Fax: – E-mail: info@ftn.cz Ordinační hodiny: – Dopravní dostupnost: parkoviště pro osobní automobily v prostorách vedle nemocnice Ostrov Kliniky a oddělení sídlící v nemocnici v Ostrově nad Ohří: Anesteziologické oddělení, DIP, ARO MUDr. Ivana Jarošová Interní oddělení Primář: MUDr. Václav Pospíšil Dětské a novorozenecké oddělení MUDr. Jiří Souček Gynekologicko – porodnické oddělení Primář: MUDr. Peter Holop Chirurgické oddělení MUDr. Jiří Michl MUDr. Libor Chrastil MUDr. Stanislav Kubín MUDr. Jiří Suchánek MUDr. Miloš Starý MUDr. Oldřich Vastl MUDr. Odon Waicman Oddělení následné péče MUDr. Natalija Krasenková, Oddělení DIOP MUDr. Sergej Krasenko Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost MUDr. Šárka Bendová Psychiatrické oddělení MUDr. Václav Ferus Telefon: +420 353 364 110 MUDr. D. Humenská Telefon: +420 353 364 161 MUDr. Ilona Shalashova Telefon: +420 353 364 112 MUDr. Martin Hejzlar Telefon: +420 353 364 279 Mgr. Marcela Kelucová – klinický psycholog Telefon: +420 353 364 278 Mgr. Jakub Onder Telefon: +420 353 364 278 Mgr. Helena Hujslová – socioložka, Gestalt terapeutka Telefon: +420 353 364 278 Mgr. Jana Olachová – arteterapeutka Telefon: +420 353 364 279 Mgr. Vladimír Paleček – socioterapeut Telefon: +420 353 364 113 MUDr. Kateřina Černá Ing. Stanislav Stejskal – muzikoterapeut Hana Uhlířová Šafrová – zooterapeutka RDG oddělení MUDr. Katarína Mlyneková Rehabilitační lůžkové oddělení MUDr. Eliška Šmejcová Telefon: +420 353 364 185 MUDr. Dana Kubínová Telefon: +420 353...

Přečíst více informací o nemocnici