Nemocnice v České republice

České nemocnice dělené podle krajů, měst a lékařů

Nemocnice na Bulovce


Primář
MUDr. Tomáš Beran 
telefon: 26608 2483 
email: tomas.beran@bulovka.cz

Centrální sterilizace

Dermatovenerologická klinka
Přednosta
MUDr. Jana Hercogová Prof., CSc. 
telefon: 26608 2359 
email: dermatology@bulovka.cz

Primář
MUDr. Naděžda Vojáčková 
telefon: 26608 2654 
email: nadezda.vojackova@bulovka.cz

Školská zástupkyně
MUDr. Jorga Fialová 
telefon: 26608 2021 
email: jorga.fialova@bulovka.cz

Venerologická ambulance: 266082234 
Objednání k vyšetření: 266082237 
Vedoucí lékař: MUDr. Kružicová Zuzana 

Flebologická ambulance: 266082277 
Objednání k vyšetření: 266082237 
Lékaři: MUDr. Zelenková Darina 

Mykologická ambulance a laboratoř: 266082236 
Objednání k vyšetření: 266082237 
Vedoucí lékař: MUDr. Jorga Fialová 

Psoriatická ambulance: 266082358 
Objednání k vyšetření: 266082358, 266082237 
Vedoucí lékař: MUDr. Jorga Fialová 

Dětská ambulance: 266084294 
Objednání k vyšetření: 266082237 
Vedoucí lékař: MUDr.Jiráková Anna Ph.D. 

Lymfologická ambulance: 266082236 
Objednání k vyšetření: 266082237 
Vedoucí lékař: prim. MUDr. Naděžda Vojáčková 

Terapie a operační sál: 266082358 
Vedoucí lékař: MUDr. Jorga Fialová 

Kosmetické ošetření – objednání: 266082340 
Kosmetická ambulance – objednání: 266082237 
Lékaři: MUDr. Anna Jiráková 

Gynekologicko-porodnická klinika
Přednosta

MUDr. Michael Halaška Prof., DrSc. 
telefon: 26608 3238 
email: michael.halaska@lf1.cuni.cz

Primář

MUDr. Borek Sehnal 
telefon: 26608 3232 
email: borek.sehnal@bulovka.cz

Lékaři

MUDr. Bolehovská Petra MUDr. Krajčiová Lenka
doc. MUDr. Citterbart Karel, CSc  MUDr. Maxová Kateřina
MUDr. Driák Daniel, Ph.D. MUDr. Menzlová Erika
MUDr. Dvořák Martin MUDr. Mojhová Martina
MUDr. Filová Petra MUDr. Mullerová Monika
MUDr. Holý Petr MUDr. Neumannová Helena
MUDr. Homolková Eva MUDr. Pokorná Hana
MUDr. Chaloupecký Jiří MUDr. Rauš Karel
MUDr. Kolářová Zuzana MUDr. Sýkorová Jana
MUDr. Kotoulová Marcela MUDr. Tomeček Jiří
MUDr. Vláčil Jaromír

Chirurgická klinika

Přednosta

doc. MUDr. Jan Fanta DrSc. 
telefon: 26608 2172, 2161, 2430 
email: jan.fanta@bulovka.cz

Primář

MUDr. Pavel Horák 
telefon: 26608 2170 
email: pavel.horak@bulovka.cz

I.interní oddělení
Primář

MUDr. František Paďour 
telefon: 26608 2208 
email: frantisek.padour@bulovka.cz

II.interní oddělení
Primář

MUDr. Jiří Koskuba 
telefon: 26608 2929 
email: jiri.koskuba@bulovka.cz

Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí
Přednosta 3.LF UK

Prof. MUDr. Jiří Beneš CSc. 
telefon: 26608 2708 
email: jiri.benes@bulovka.cz

Přednosta 2.LF UK

Doc. MUDr. Dušan Pícha CSc. 
telefon: 26608 2471 
email: dusan.picha@bulovka.cz

Přednosta 1.LF UK

Prof. MUDr. Michal Holub Ph.D 
telefon: 26608 2764 
email: michal.holub@bulovka.cz

Primářka

MUDr. Hana Roháčová Ph.D. 
telefon: 26608 2625 
email: hana.rohacova@bulovka.cz

Vedoucí IPVZ

Doc. MUDr. Marešová Vilma CSc. 
telefon: 26608 3198 
email: vilma.maresova@bulovka.cz

Klinika plastické chirurgie
Přednosta

MUDr. Jan Měšťák Doc., CSc. 
telefon: 26608 3210 
email: jan.mestak@bulovka.cz

Primář

MUDr. Martin Molitor Ph.D. 
telefon: 26608 3207 
email: martin.molitor@bulovka.cz

Docenti:                  
doc.MUDr. Jan Měšťák, CSc.
doc.MUDr. Václav Smrčka, CSc.
                             

Odborní asistenti:  
MUDr. Martin Molitor, PhD.
MUDr. Miroslav Krejča, PhD
MUDr. Jana Matějovská
MUDr. Ondřej Měšťák
MUDr. Václav Poláček, CSc.
MUDr. Michal Puls, CSc.
MUDr. David Tomášek
MUDr. Aneta Krajcová
MUDr. Lucie Zárubová
MUDr. Lucie Kalinová, PhD.
                            
Lékaři:                    
MUDr. Eva Hrubanová
MUDr. Ahmed Edriss
MUDr. Pavel Popelka
                             
PhD. studenti:     
MUDr. Aneta Krajcová

Klinika pneumologie a hrudní chirurgie
Primář

MUDr. Norbert Pauk Ph.D. 
telefon: 26608 2271 
fax: 28484 0840 
email: norbert.pauk@bulovka.cz

Národní jednotka dohledu nad TBC
Vedoucí

MUDr. Jiří Wallenfels 
telefon: 26608 2052 
email: jiri.wallenfels@bulovka.cz

Jednotka pracuje ve složení: MUDr. Jiří Wallenfels, MUDr. Kateřina Szpaková.

Neonatologické oddělení
Primář

MUDr. Martin Čihař  MUDr. Klára Klenková
telefon: 26608 3247  zástupce primáře,vedoucí JIP.     tel.: 2 6608 3248
email: martin.cihar@bulovka.cz

MUDr. Aneta Kubátová
sekundární lékařka
tel.: 2 6608 3344

MUDr. Patricie Kuzminská
sekundární lékařka
tel.: 2 6608 3344

MUDr. Petra Dedková
sekundární lékařka
tel.: 2 6608 3344

Neurologické oddělení
Primář

MUDr. Ing. Svojmil Petránek CSc. MBA 
telefon: 26608 2210 
email: svojmil.petranek@bulovka.cz

Záchvatová onemocnění

Poradna:

MUDr. Rečková denně 12:30 – 14:00

Telefon: 26608 2310

Poradna:

RS
MUDr. Brokešová denně 08:00 – 11:30

Telefon: 26608 2310

Cerebrovaskulární

Poradna:

MUDr. Urbančíková úterý, čtvrtek 13:00 – 15:00

Telefon: 26608 2310

Alzheimerova choroba

Poradna:

MUDr. Brunovský, PhD. středa 9:00 – 16:00

Telefon: 26608 2310

Psychiatrická

Poradna:

MUDr. Březina pátek 9:00 – 11:00

Telefon: 26608 2310

Oční oddělení
Primář

MUDr. Břetislav Brožek prim., CSc. 
telefon: 26608 3076 
email: bretislav.brozek@bulovka.cz

Oddělení dětské chirurgie a traumatologie
Primář

MUDr. Karel Harvánek 
telefon: 26608 2219 
email: karel.harvanek@bulovka.cz

Oddělení funkční diagnostiky a Centrum preventivní péče
Primář

MUDr. Jan Zeman 
telefon: 26608 2564 
email: jan.zeman@bulovka.cz

Oddělení fyziatrie a léčebné rehabilitace
Primář

MUDr. Karel Fojtík 
telefon: 26608 2105 
email: karel.fojtik@bulovka.cz

Vedoucí fyzioterapeut

Jitka Máchová 
telefon: 26608 2126 
email: jitka.machova@bulovka.cz

rehabilitační lékaři
MUDr. Karel Fojtík 
MUDr. Hana Mrkusová 
MUDr. Marcela Hašpicová 
MUDr. Zdeněk Koutný
Objednání tel.: 26608 2105, 26608 2120 

Ergoterapeut:

Bc. Kateřina Šuláková tel.: 26608 2813

Klinický logoped:

Mgr. Eva Benešová tel.: 26608 2104

Masér:

Ivo Budil tel.: 26608 2803

Oddělení klinické biochemie a imunologie
pověřena řízením 
Ing. Iva Paulovičová 
telefon: +420 266 08 2890 
email: iva.paulovicova@bulovka.cz

Vedoucí imunologického úseku

Mgr. Alena Mikšíková 
telefon: 26608 3117 
email: alena.miksikova@bulovka.cz

Vrchní laborant

Marie Vémolová 
telefon: 26608 2889 
email: marie.vemolova@bulovka.cz

Oddělení klinické farmacie
Vedoucí

PharmDr. Irena Netíková PhD. 
telefon: 26608 4104 
email: irena.netikova@bulovka.cz

Oddělení klinické hematologie a transfuze
Primář

MUDr. Alena Trpáková 
telefon: 26608 2290 
email: alena.trpakova@bulovka.cz

Vrchní laborant

Alena Hořenínová 
telefon: 26608 2291 
email: alena.horeninova@bulovka.cz

Oddělení klinické mikrobiologie
Primář

MUDr. Blanka Horová 
telefon: 26608 2619 
email: blanka.horova@bulovka.cz

Vrchní laborant

Hana Šenoltová 
telefon: 26608 2523 
email: hana.senoltova@bulovka.cz

Oddělení klinické psychologie
Vedoucí

PhDr. Jiří Los 
telefon: 26608 2385 
email: jiri.los@bulovka.cz

Oddělení léčby bolesti
Vedoucí lékař

MUDr. Irena Pechanová 
telefon: 26608 2242 
email: irena.pechanova@bulovka.cz

Oddělení nutričních terapeutů
Vedoucí

Mária Červená 
telefon: 26608 4625 
email: maria.cervena@bulovka.cz

Oddělení soudního lékařství
Primář

MUDr. Michal Beran Ph.D. 
telefon: 26608 3434 
email: michal.beran@bulovka.cz

http://bulovka.cz/kliniky-a-oddeleni/oddeleni/83 těžko říct co je tohle za oddělení

Ortopedická klinika
Přednosta

MUDr. Pavel Dungl Prof., DrSc. 
telefon: 26608 2828,2876 
email: pavel.dungl@bulovka.cz

Primář

MUDr. Ivo Kofránek 
telefon: 26608 2837 
email: ivo.kofranek@bulovka.cz

Otorinolaryngologické oddělení
Primář

MUDr. Tomáš Podlešák 
telefon: 26608 2437 
email: tomas.podlesak@bulovka.cz

Patologicko-anatomické oddělení
Primář

MUDr. Kamila Benková 
telefon: 26608 3440 
email: kamila.benkova@bulovka.cz

Vrchní laborant

Eva Benoniová 
telefon: 26608 3455 
email: eva.benoniova@bulovka.cz

Pediatrické oddělení
Primář

MUDr. Ivan Peychl 
telefon: 26608 2384,2607, 3235 
email: ivan.peychl@bulovka.cz

Obecná pediatrie

Prim. MUDr. Ivan Peychl
tel. 2 6608 2387

Gastroenterologická ambulance

MUDr. Ivana Petrůjová, MUDr. Alexandra Lišková, sestra Gabriela Kolofíková
tel. 2 6608 2389

Nefrologická ambulance

MUDr. Ivana Urbanová, sestra Lenka Kolouchová
tel. 2 6608 2387

Pneumologická ambulance

MUDr. Jarmila Turzíková,
MUDr.Renáta Říhová

Funkční laboratoř

MUDr. Jarmila Turzíková
tel. 2 6608 2339

Ambulance alergologie a klinické imunologie

MUDr. Milan Matulka
tel. 2 6608 2382

MUDr. Jakub Štádler
tel. 2 6608 2387

Endokrinologická ambulance

MUDr. Hana Pražáková
tel. 2 6608 2382

Protialkoholní záchytná stanice
Primář

MUDr. Michal Beran Ph.D. 
telefon: 26608 3434 
email: michal.beran@bulovka.cz

Radiodiagnostická klinika
Primář

MUDr. Martin Mašek 
telefon: 26608 4100,26608 4123 
email: martin.masek@bulovka.cz

Vrchní laborant

Jan Kohout 
telefon: 26608 2014 
email: jan.kohout@bulovka.cz

http://bulovka.cz/kliniky-a-oddeleni/oddeleni/84 chybí jméno oddělení

Sociálně-zdravotní oddělení
Vedoucí

Vladimíra Kvapilová 
telefon: 26608 2230 
email: vladimira.kvapilova@bulovka.cz

Urologické oddělení
Primář

MUDr. Marek Krolupper 
telefon: 26608 2260 
email: marek.krolupper@bulovka.cz

Zástupce

MUDr. Michal Kotlář 
telefon: 26608 2369 
email: michal.kotlar@bulovka.cz

Ústav radiační onkologie
Přednosta

MUDr. Luboš Petruželka Doc. 
telefon: 26608 4101 
email: lubos.petruzelka@bulovka.cz

Primář

MUDr. Vladimíra Stáhalová 
telefon: 26608 4250 
email: vladimira.stahalova@bulovka.cz

Další nemocnice v kraji: