Nemocnice v České republice

České nemocnice dělené podle krajů, měst a lékařů

Nemocnice Odry


Městká nemocnice Odry je zdravotnickým zařízením poskytujícím lékařské služby v Moravskoslezském kraji. V prostorách nemocnice se nacházejí následující oddělení lékařských specializací: angiologie, diabetologie, dopravní zdravotní služba, gastroenterologie, interna, kardiologie, biochemie, hematologie, rentgen, revmatologie, léčebna dlouhodobě nemocných, gynekologie, chirurgie, logopedie, neurologie, oční, ORL (ušní, nosní, krční), ortopedie, praktický lékař, praktický lékař pro děti a dorost, stomatologie a TRN.

V prostorách oderské nemocnice se dále nachází centrum rehabilitace, prodejna zdravotnických potřeb a optika.

Adresa:
Městská nemocnice v Odrách, p.o.
Nadační č.1
742 35 Odry

Kontakty:
Telefon: +420 556 778 100
Fax: +420 556 731 604
E-mail: martin.smaus@nemocniceodry.cz

Ordinační hodiny:

Dopravní dostupnost:
parkoviště pro osobní automobily naproti vstupu do nemocnice

Kliniky a oddělení sídlící v nemocnici Odry:

 • Angiologická poradna
 • MUDr. Jana Dostálová
  MUDr. Alexandra Zábranská
  Telefon: 556 778 124

 • Diabetologická ambulance
 • MUDr. Iveta Havlíková
  MUDr. Alexandra Zábranská
  Telefon: 556 778 154

 • Dopravní zdravotní služba
 • Gastroenterologická ambulance
 • MUDr. Zdeněk Skařupa
  MUDr. Kamil Urbánek
  Telefon: 556 778 103

 • Interní ambulance
 • MUDr. Zdeněk Skařupa
  Telefon: 556 778 155

 • Kardiologická poradna
 • MUDr. Ludmila Mildnerová
  MUDr. Lenka Škařupová
  MUDr. Zuzana Kashová
  MUDr. Ivana Šustková
  Telefon: 556 778 124

 • Oddělení klinické biochemie a hematologie
 • MUDr. Katarína Klosová
  RNDr. Eva Dvorská
  RNDr. Marcela Kučerová
  Telefon: 556 778 150 -151

  MUDr. Katarína Klosová
  Telefon: 728 373 241

 • Rehabilitace
 • MUDr. Marie Kasparová
  Mgr. Ivana Vlčková
  Telefon: 556 778 104

 • Rentgen
 • MUDr. Jana Fialová
  Telefon: 556 778 160-163

 • Revmatologická poradna
 • MUDr. Helena Vrbová
  Telefon: 556 778 154

 • Léčebna dlouhdobě nemocných, LDN
 • Gynekologie
 • MUDr. Stržanovský

 • Chirurgie
 • MUDr. Kaděra

 • Logopedie
 • Mgr. Doležalová

 • Neurologie
 • MUDr. Lišaník

 • Oční
 • MUDr. Kociánová

 • Oční optika
 • Věra Dubová

 • ORL (ušní, nosní, krční)
 • MUDr. Pacola

 • Ortopedie
 • MUDr. Vaněček

 • Praktický lékař
 • MUDr. Šimíčková
  MUDr. Vašek

 • Praktický lékař pro děti a dorost
 • MUDr. Škopík
  MUDr. Velochová

 • Prodejna zdravotnických potřeb
 • Martin Buček

 • Stomatologie
 • MUDr. Navrátil
  MUDr. Svobodová

 • TRN – transpirační a respirační nemoci
 • MUDr. Doležel
  MUDr. Velart

Další nemocnice v kraji: