Nemocnice v České republice

České nemocnice dělené podle krajů, měst a lékařů

Nemocnice Pardubice


Krajská nemocnice Pardubice sdružuje všechny lékařské služby a lékařské obory s cílem zajištění komplexní péče pro své pacienty. V prostorách nemocnice jsou tak dostupné všechny lékařské specializace, které jsou obsazeny těmi největšími odborníky z oblasti medicíny.

Adresa:
Pardubická krajská nemocnice, a.s.
Kyjevská 44
532 03 Pardubice

Kontakty:
Telefon: +420 466 011 111, +420 467 431 111
Fax:+ 420 466 011 144
E-mail: info@nemocnice-pardubice.cz

Ordinační hodiny:

Dopravní dostupnost: Autobusová zastávka Nemocnice: autobusy č. 2, 27, 12, 22, 28, Automobil – parkování v okolí areálu polikliniky, případně v areálu polikliniky pro akutní případy

Kliniky a oddělení sídlící v Krajské nemocnici Pardubice:

 • Akutní úrazová ambulance + Emergency
 • Telefon: +420 466 012 999

 • Anesteziologicko-resuscitační oddělení – ARO
 • MUDr. Magdalena Fořtová
  MUDr. Norbert Barek

 • ARO – lůžková část
 • MUDr. Pavel Svoboda
  Telefon: +420 466 012 503

  MUDr. Kateřina Šnajdárková

 • Artroskopická poradna
 • prim. MUDr. Martin Carda

 • Laboratoř klinické biochemie a diagnostiky
 • PharmDr. Jiří Skalický, Ph. D.
  Mgr. Kovařík Jakub
  Telefon: +420 466 013 103
  E-mail: okb.lab@nemocnice-pardubice.cz

 • Cévní a plastická chirurgie
 • Doc. MUDr. Jiří Šiller, Ph.D.
  MUDr. Tomáš Daněk, Ph.D.
  MUDr. Miloslav Pirkl
  MUDr. Miloš Černý
  MUDr. Anna Formelová
  MUDr. Radek Maixner
  MUDr. Petr Štiegler
  Telefon: +420 466 012 888, +420 466 012 999

 • Dětská chirurgie
 • Chirurgická klinika – Oddělení dětské chirurgie
  Doc. MUDr. Jiří Šiller, Ph.D.
  MUDr. Zbyněk Horák
  MUDr. Ljuba Kirchmannová
  Telefon: +420 466 012 706

  MUDr. Zbyněk Horák
  Telefon: +420 466 012 701
  E-mail: zbynek.horak@nemocnice-pardubice.cz

  MUDr. Ljuba Kirchmannová
  MUDr. Jarmila Antonová
  MUDr. Jiří Nejedlý
  Bc. Sabina Slavíčková
  Telefon: +420 466 012 702
  E-mail: sabina.slavickova@nemocnice-pardubice.cz  

 • Dětské a novorozenecké oddělení
 • MUDr. Vladimír Němec, Ph.D.
  doc. MUDr. Štěpán Kutílek, CSc.
  MUDr. Veronika Sabová
  Telefon: +420 466 015 404

 • Novorozenecké oddělení – lůžkové oddělení
 • Telefon: +420 466 015 403, +420 466 015 536

 • Alergologie
 • MUDr. K. Šáchová
  Telefon: +420 466 015 407

  MUDr. J. Belej
  Telefon: +420 466 015 419

 • Diabetologie
 • MUDr. B. Červíčková
  Telefon: +420 466 015 408

 • Gastroenterologie
 • MUDr. I. Vykydalová
  Telefon: +420 466 015 408

 • Nefrologie
 • MUDr. M. Kmoníčková
  Telefon: +420 466 015 418

  MUDr. P. Bébová
  Telefon: +420 466 015 418

 • Neurologie
 • MUDr. P. Munzar
  Telefon: + 420 466 015 409

 • Osteologie
 • Doc. MUDr. Š. Kutílek, CSc.
  Telefon: +420 466 015 419

 • Revmatologie
 • prim. MUDr. Vl. Němec, Ph.D.
  Telefon: +420 466 015 416

 • Ambulance pro rizikové novorozence
 • MUDr. V. Hradecká
  Telefon: +420 466 015 538

 • Ultrazvuk
 • prim. MUDr. Vl. Němec, Ph.D.

 • Endokrinologie
 • MUDr. I. Plášilová
  Telefon: +420 464 007 690

 • Kardiologie
 • MUDr. J. Jirásko
  Telefon: +420 602 976 170

 • Centrum domácí péče
 • Mgr. Iva Svobodová
  Telefon: +420 466 019 413, +420 466 019 412, +420 602 43 49 02, +420 602 103 695
  E-mail: domaci.pece@nemocnice-pardubice.cz

 • Lékárna
 • RNDr. Jitka Šťastná
  PharmDr. Ivana Horká
  Mgr. Eva Zemanová
  Ivana Mikulecká
  Telefon: +420 466 650 598
  E-mail: lekarna.ustavni@nemocnice-pardubice.cz

 • Geriatrie
 • MUDr. Ivo Bureš
  MUDr. Hana Poláková
  Telefon: +420 466 019 103

 • Sociální pracovnice
 • Petra Plačková
  Telefon: +420 466 019 103

 • Praktický lékař
 • MUDr. Marie Kučerová
  Telefon: +420 466 263 508

 • Hematologie
 • MUDr. Olga Erbenová
  MUDr. Kamila Šnorová
  Telefon: +420 466 014 804, 811

 • Hemodialýza
 • Hyperbarická medicína
 • Chirurgie
 • Doc. MUDr. Jiří Šiller, Ph.D.
  MUDr. Lukáš Sákra, PhD.
  Telefon: +420 466 012 888, +420 466 012 999

 • Chirurgie – lůžková část – JIP
 • MUDr. Petr Sůva
  Telefon: +420 466 012 009, +420 466 012 005

 • Cévní a plastická chirurgie
 • Telefon: 420 466 012 112

 • Všeobecná chirurgie
 • Telefon: +420 466 012 122

 • Chirurgie a traumatologie
 • MUDr. Miloslav Svoboda
  Telefon: +420 466 012 888, +420 466 012 999

  MUDr. V. Janeček, MUDr. M. Hošek
  Telefon: +420 466 012 138

 • Atroskopie
 • prim. MUDr. Carda Martin
  Telefon: +420 466 012 118, +420 466 012 119

 • Cévní poradna
 • MUDr. Pirkl Miloslav
  Telefon: +420 466 012 118, +420 466 012 119

  prim. MUDr. Daněk Tomáš
  Telefon: +420 466 012 118, +420 466 012 119

 • Gastro poradna
 • prim. MUDr. Sákra Lukáš
  Telefon: +420 466 012 118, +420 466 012 119

 • Infekční
 • MUDr. Petr Knížek, Ph.D.
  MUDr. Jana Adamčíková
  Telefon: +420 466 014 613, +420 466 014 603, +420 466 014 605

 • Mamologická komise
 • MUDr. Mergancová Jindřiška
  Telefon: +420 466 012 118, +420 466 012 119

 • Mamologická poradna
 • MUDr. Mergancová Jana
  Telefon: +420 466 012 118, +420 466 012 119

 • Onko-chirurgická poradna
 • MUDr. Mergancová Jindříška 
  Telefon: +420 466 012 118, +420 466 012 119

 • Plicní poradna
 • doc. MUDr. Šiller Jiří
  Telefon: +420 466 012 118, +420 466 012 119

 • Plastická poradna
 • MUDr. Janeček Vladimír
  Telefon: +420 466 012 118, +420 466 012 119

 • Poradna pro cestovní medicínu a očkování
 • MUDr. Šárka Wasserbauerová

 • Poradna pro infekční mononukleózu, ostatní herpetické infekce a neuroinfekce
 • MUDr. Alena Procházková

 • Poradna pro Lymeskou borreliózu a únavové syndromy, jaterní poradna
 • prim. MUDr. František Sedláček

 • Poradna poúrazových stavů
 • prim. MUDr. Carda Martin
  Telefon: +420 466 012 118, +420 466 012 119

 • Poradna pro popáleniny
 • MUDr. Hradecký Jaroslav
  MUDr. Podlase
  Telefon: +420 466 012 118, +420 466 012 119

 • Poradna pro poranění zápěstí a ruky
 • MUDr. Sirový Miroslav
  Telefon: +420 466 012 118, +420 466 012 119

 • Poradna pro řešení kýl
 • MUDr. Kohoutek
  MUDr. Flašar
  prim. MUDr.Sákra
  Telefon: +420 466 012 118, +420 466 012 119

 • Poradna pro trvalé následky
 • MUDr. Forman Marek
  Telefon: +420 466 012 118, +420 466 012 119

 • Poradna pro uzlinové syndromy, toxoplasmózu a parazitární infekce
 • MUDr. Emílie Švestková

 • Proktologická poradna
 • MUDr. Turnovský
  MUDr. Kohoutek 
  Telefon: +420 466 012 118, +420 466 012 119

 • Tramumatologická poradna
 • MUDr. Kusý David 
  MUDr. Pompach Martin
  Telefon: +420 466 012 118, +420 466 012 119

 • Interní oddělení
 • MUDr. Petr Vojtíšek, CSc.
  MUDr. Petr Vyhnálek, Ph.D.
  MUDr. Jana Kubelková
  Telefon: +420 466 014 224

 • Gastroenterologická poradna
 • MUDr. Němec
  MUDr. Hájek,CSc.
  MUDr. Kubát
  MUDr. Klobučar
  MUDr. Hájek,CSc.
  MUDr. Široký
  MUDr. Vyhnálek, Ph.D.

 • Hepatální poradna
 • MUDr. Klobučar

 • Ústavní diabetolog
 • MUDr. Mikulecký

 • Podiatrická poradna
 • MUDr. Mikulecký

 • Revmatologická poradna
 • MUDr. Svobodová

 • Cévní a angiologická poradna
 • MUDr. Kubelková

 • Endoskopie
 • MUDr. Darko Klobučar

 • Provozování koronarografického pracoviště
 • Kardio-Troll, s.r.o.
  MUDr. Aleš Herman, Ph.D.
  Telefon: +420 466 014 106
  E-mail: http://www.kardio-troll.cz

 • Provozování invazivní arytmologie
 • Artur KOBLITZ, s.r.o.
  Ing. Ivan Havlíček
  Telefon: +420 466 014 103

 • Kardiologie
 • MUDr. Petr Vojtíšek, CSc.
  MUDr. Petr Vojtíšek, CSc.
  MUDr. Marek Sychra
  Telefon: +420 466 014 100

 • Kardiologická poradna
 • MUDr.Vojtěch Novotný
  Telefon: +420 466 014 136

  MUDr.Petr Vojtíšek, CSc.
  Telefon: +420 466 014 134

  MUDr. Marek Sychra
  Telefon: +420 466 014 134

  MUDr. Alena Staňková
  Telefon: +420 466 014 136

  Prof. MUDr.Jiří Kvasnička, CSc.
  Telefon: +420 466 014 134

  MUDr.Jiří Vondrák
  Telefon: +420 466 014 136

  MUDr. Martin Pavolko
  Telefon: +420 466 014 134

  MUDr. Jan Matějka
  Telefon: +420 466 014 134

 • HLP poradna
 • MUDr. Hana Červášková
  Telefon: +420 466 014 136

 • Kožní
 • MUDr. David Stuchlík
  MUDr. Veronika Myjavcová
  Telefon: +420 466 014 405

 • Klinická logopedie
 • Mgr.Tereza Fialová
  Telefon: +420 466 015 316
  Mgr. Hana Kostelecká
  Telefon: +420 466 015 317

 • Klinická psychologie
 • PhDr. Miroslav Vyhnálek, CSc.
  Mgr. et Mgr. Alena Palková Nováková
  Telefon: 420 466 016 666

 • Dětská klinická psychologie a psychoterapie
 • PhDr. Blanka Pöslová
  Telefon: +420 466 016 666
  E-mail: poslova@psychologove.cz

 • Psychiatrická problematika
 • Mgr. Vít Hoigr
  Telefon: +420 466 016 608

 • Psychosomatická a porodnicko-gynekologická problematika
 • Mgr. Lucie Macháčková
  Telefon: +420 466 016 667

  PhDr. Libuše Melichová
  Telefon: +420 466 016 666
  E-mail: liba.melichova@centrum.cz 

 • Oddělení klinické mikrobiologie (OKM)
 • MUDr. Mgr. Eva Zálabská, Ph.D.
  MUDr. Karel Mencl, CSc.
  Telefon: +420 466 013 202

 • Laboratoř respiračních infekcí
 • MUDr. L. Bareková
  Telefon: +420 466 013 203

 • Laboratoř diag. enter. nákaz
 • Mgr. H. Hamplová
  Telefon: +420 466 013 205

 • Venerologie
 • MUDr. K. Mencl, CSc.
  Telefon: +420 466 013 206

 • Laboratoř močových infekcí
 • MUDr. L. Bareková
  Telefon: +420 466 013 207

 • Laboratoř diag. mykobakterií
 • Mgr. H. Hamplová
  Telefon: +420 466 013 208

 • Laboratoř sérologie
 • MUDr. L. Bareková
  Mgr. H. Hamplová
  Telefon: +420 466 013 209

 • Laboratoř lékařské mykologie, parazitologické sérologie
 • MUDr. K. Mencl, CSc.
  Telefon: +420 466 013 211

 • Neurochirurgie
 • MUDr. Tomáš Brož
  MUDr. Mário Rattaj, Ph.D.
  Telefon: +420 466 012 903, +420 466 012 918

 • Nutriční a dietologické oddělení
 • MUDr. Zuzana Kala Grofová
  Telefon: +420 466 011 603

 • Oční
 • Doc. MUDr. Jan Novák, CSc.
  MUDr. Hana Adámková
  MUDr.Jiří Lochman

 • Vitreoretinální poradna
 • MUDr. Táňa Krejzková
  MUDr. Ilona Součková, PhD.
  Telefon: 466 015 111, 466 015 113

  MUDr. Helena Novotná

 • Laserová léčba sítnice a YAG
 • MUDr. Martina Pazderová
  MUDr. Eva Mejzlíková
  MUDr. Jiří Blažek

 • FAG
 • MUDr. Ilona Součková, PhD.
  MUDr. Jiří Lochman, PhD.
  Doc. MUDr. Petr Souček, PhD.
  Telefon: +420 466 015 111, +420 466 015 113

 • OCT
 • MUDr. Ilona Součková, PhD

  Telefon: +420 466 015 122, +420 466 015 113

 • PENTACAM
 • Telefon: +420 466 015 113

 • Onkologie
 • doc. MUDr. Jaroslav Vaňásek, CSc.
  MUDr. Iveta Kolářová, Ph.D.
  Telefon: +420 466 016 400

 • Onkologie – ambulantní část
 • MUDr. Iveta Kolářová, Ph.D.

 • Konziliární ambulance
 • Telefon: +420 466 016 414

 • Chemoterapeutická ambulance
 • Telefon: +420 466 016 406

 • Radioterapie
 • Telefon: +420 466 016 409, +420 466 016 414 

 • Ortopedie
 • prim. MUDr. Jiří Kubeš
  MUDr. Milan Peřina
  Telefon: +420 466 012 410

 • Ortopedie – ambulantní část
 • MUDr. Hoza
  MUDr. Kuběna
  MUDr. Vodochodský
  Doc. MUDr. Pilný, Ph.D.
  MUDr. Petera
  MUDr. Haltuch
  MUDr. Prix
  MUDr. Švarc

 • Artroskopické centrum
 • Doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D.
  Telefon: +420 466 011 188
  E-mail: artroskopicke.centrum@nemocnice-pardubice.cz

 • Patologie
 • MUDr. Pavel Rothröckel
  MUDr. Mária Hácová
  Telefon: +420 466 013 401, +420 466 013 402

 • Plastická chirurgie
 • Doc. MUDr. Jiří Šiller, Ph.D.
  MUDr. Vladimír Janeček
  Telefon: +420 466 012 888, +420 466 012 999

 • Plastická a estetická chirurgie
 • MUDr. Vladimír Janeček
  MUDr. Michal Hošek

 • Plicní a oddělení tuberkulózy
 • MUDr. Vladimír Molnár
  MUDr. Jiřina Lojdová
  Telefon: +420 466 014 503

 • Alergologická poradna
 • MUDr. Kateřina Šáchová
  Telefon? +420 466 015 407, +420 466 015 405

 • Poradna pro odvykání kouření
 • Bc. Jana Nedbalová
  Telefon: +420 737 804 942

 • Porodnicko-gynekologická klinika
 • Doc. MUDr. Milan Košťál, CSc.
  MUDr. Michal Tichý
  MUDr. Zuzana Kokrdová
  Telefon: +420 466 015 531

 • Poradna pro rizikové těhotenství
 • MUDr. Zuzana Kokrdová
  Telefon: +420 466 015 517
  MUDr. Jindřich Göbel
  Telefon: +420 466 015 521

 • Urogynekologická poradna
 • MUDr. Radim Navrátil
  Telefon: +420 466 015 520

 • Dr. med. Germund Hensel
 • Telefon: +420 466 015 524, +420 466 015 531

 • Poradna pro onemocnění čípku
 • MUDr. Michal Tichý
  Telefon: +420 466 015 521

 • Genetická poradna
 • MUDr. Iva Bělobrádková
  Telefon: +420 466 015 517

 • Spermiogramy
 • Vlasta Stříteská
  Telefon: +420 466 013 408

 • Indikační poradna přednosty kliniky
 • doc. MUDr. M. Košťál, CSc.
  Telefon: +420 466 015 517

 • Klimakterická a osteologická poradna
 • prof. MUDr. Josef Donát, DrSc.
  Telefon: +420 466 015 521

 • Dětská gynekologie
 • MUDr. Zdeňka Maixnerová
  Telefon: +420 466 015 517

 • Poradna pro léčbu neplodnosti
 • MUDr. Robert Středa
  Telefon: +420 603 744 902

 • Pohotovostní ambulance
 • Telefon: +420 466 015 511

 • Pracovní lékařství
 • MUDr. Alexandra Eichlerová
  Telefon: +420 466 016 302

 • Psychiatrické oddělení
 • MUDr. Jan Kolomazník
  MUDr. Petr Hejzlar
  Telefon: +420 466 016 607

 • Psychiatrické oddělení – ambulantní část
 • Telefon: +420 +420 466 016 613

 • Protialkoholní a protitoxikomanická ambulance
 • Telefon: +420 466 016 621

 • Sexuologická ambulance
 • Telefon: +420 466 016 607 

 • Radiodiagnostika
 • MUDr. Leoš Ungermann, Ph.D.
  MUDr. Iva Trejbalová
  Telefon: +420 466 013 306 – magnetická rezonance (MR), výpočetní tomografie (CT), ultrazvuk, intravenózní vylučovací urografie (IVU), skiaskopie, mamografie
  Telefon: +420 466 013 316 – angiografie a intervenční radiologie
  Email: rdg@nemocnice-pardubice.cz 

 • Rehabilitace
 • prim. MUDr. Ivo Jáchym
  MUDr. Miriam Kmoníčková
  Bc. Věra Kožená
  Telefon: +420 466 016 508

 • Ergoterapie a ergodiagnostika
 • Telefon: +420 466 016 511, +420 466 016 513

 • Oddělení zdravotně sociální
 • Telefon: +420 466 011 116, +420 466 011 105
  E-mail: zdrav.soc@nemocnice-pardubice.cz

 • Oddělení soudního lékařství
 • MUDr. Pavel Toupalík, Ph.D.
  MUDr. Petr Baláž
  Telefon: +420 466 013 405

 • Transfúzní oddělení
 • MUDr. Jitka Horská
  MUDr. Helena Geierová

  Telefon – dárci: +420 466 013 506
  Telefon – laboratoř, krevní deriváty: +420 466 013 505

 • Úrazová chirurgie
 • Chirurgická klinika – Oddělení úrazové chirurgie (traumatologie)
  Doc. MUDr. Jiří Šiller, Ph.D.
  MUDr. Martin Carda
  MUDr. David Kusý
  Telefon: +420 466 012 888, +420 466 012 999

 • JIP
 • MUDr. Petr Sůva
  primář MUDr. Miloslav Svoboda

 • ORL – ušní, nosní, krční
 • MUDr. Jan Mejzlík, Ph.D.
  MUDr. Karel Pokorný, Ph.D.
  MUDr. Roman Michálek
  Telefon: +420 466 015 306

 • Poradna pro závažné a komplikované poúrazové stavy
 • prim. MUDr. Martin Carda
  MUDr. David Kusý

 • Poradna pro sportovní traumatologii
 • MUDr. Marek Forman

 • Poradna pro léčení popálenin
 • MUDr. Jaroslav Hradecký

 • Poradna pro poranění nohy
 • MUDr. Martin Pompach

 • Úrazová chirurgie
 • MUDr. Štěpánka Fraňková
  MUDr. Martin Pompach
  MUDr. Jaroslav Hradecký
  MUDr. Marek Forman

 • Urologie
 • MUDr. Marcel Janda
  MUDr. Kabrhel
  MUDr. Karel Lucký
  MUDr. Radomil Morávek

  Telefon – lůžková část: +420 466 012 605
  Telefon – ambulance: +420 466 012 617

 • Ústní, čelistní a obličejová chirurgie
 • MUDr. Jan Mejzlík, Ph.D.
  MUDr. Aleš Vrbacký
  MUDr. Petr Komárek
  Telefon: +420 466 015 202

Další nemocnice v kraji: