Nemocnice v České republice

České nemocnice dělené podle krajů, měst a lékařů

Klatovská nemocnice

Anesteziologicko-resuscitační oddělení Přednosta: MUDr. Gredová Miriam  Zástupce přednosty: MUDr. Vladimír Vališ Centrální sterilizace Vedoucí lékař  COS + CS: MUDr. Vladimír Vališ Dětské oddělení Přednosta: MUDr. Jiří Havránek Dětské odborné ambulance – první bud.polikl.I.patro  Pondělí:   Kardiologická ordinace, tel. 376 335 208          8.00 – 12.00, 12.30 – 14.30, MUDr. E. Buriánková, s. I. Jindrová Úterý:   Nefrologická ordinace, tel. 376 335 207          8.00 – 12.00, MUDr. L. Barochová, s. Mgr. L. Klozarová   Kardiologická ordinace, tel. 376 335 208          8.00 – 12.00, 12.30 – 14.30, MUDr. E. Buriánková, s. I. Jindrová Středa:   Alergologická ordinace, tel. 376 335 207          8.00 – 13.30, MUDr. J. Raisová, s. Mgr. L. Klozarová   Kardiologická ordinace, tel. 376 335 208          8.00 – 12.00, 12.30 – 14.30, MUDr. E. Buriánková, s. I. Jindrová Pátek:   Endokrinologická ordinace, tel. 376 335 208          8.00 – 12.00, MUDr. M. Vracovská, s. I. Jindrová   Ordinace pro rizikové novorozence, tel. 376 335 207          8.00 – 12.00, MUDr. R. Nekl, s. Mgr. L. Klozarová Gynekologicko-porodnické oddělení Přednosta: MUDr. Vondraš Miroslav MUDr. Gerberová MUDr. Pulkert MUDr. Tocháčková Transfuzní oddělení Přednosta:  prim. MUDr. Hadincová Jana Chirurgické oddělení Přednosta: MUDr. Zdeněk Bytel Odborné poradny Chirurgická ambulance nemocnice – tel.: 376 335 108 poradna pro plastickou chirurgii MUDr. Richard Hlavsa poradna pro léčbu chronických ran MUDr. Eva Prouzová traumatologická poradna MUDr. Jiří Žabka poradna pro onemocnění prsu MUDr. Zdeněk Bytel, MUDr. Tomáš Strejc traumatologická poradna MUDr. Zdeněk Bytel Prim. MUDr. Zdeněk Bytel přednosta oddělení 376 335 360 MUDr. Jaromír Vondrů náměstek ředitele pro LPP, ordinář pro cévní chirurgii 376 335 895 376 335 361 MUDr. Michal Krouský zástupce přednosty, ordinář JIP 376 335 361 ordinář pro urologii MUDr. Josef Kotěšovec urolog s atestací MUDr. Jan Ráček MUDr. Aleš Křišťan chirurg s atestací 376 335 362 MUDr. Tomáš Strejc chirurg MUDr. Eva Prouzová chirurg MUDr. Václav Šampalík chirurg MUDr. Jiří Svítil chirurg MUDr. Jan Šnajdr chirurg MUDr. Richard Hlavsa přednosta LDN MUDr. Ivo Hrdina chirurg s atestací 376 335 361 MUDr. Václav Hladík CSc. chirurg s atestací MUDr. Jiří Žabka chirurg s atestací MUDr. Jiří Kodl chirurg s atestací Věra Mlnaříková vrchní sestra 376 335 304 Jana Hrdonková sekretářka 376 335 302 Oddělení A – (chirurgie, urologie, ORL, Oční) III. nadzemní podlaží 376 335 303 Oddělení B – (chirurgie, traumatologie) III . nadzemní...

Přečíst více informací o nemocnici

Fakultní nemocnice Plzeň Lochotín

Nemocnice Plzeň Lochotín je zdravotnickým zařízením, poskytujícím široký rozsah zdravotnických služeb pro občany Plzně i přilehlého okolí. V prostorách plzeňské nemocnice sídlí tyto lékařské specializace a ambulance: alergologie, anesteziologie, ARO, arytmologie, biochemie, CT, dermatovenerologie, diabetologie, dětské oddělení, DSA, echokardiografie, endokrinologie, epidemiologie, farmakologie, gastroenterologie, geriatrie, gynekologie, hematologie, chirurgie, infekční, imunologie, interna, jednotka intenzivní péče, kardiologie, magnetická rezonance, mikrobiologie, nutriční terapeut, nukleární medicína, nefrologie, neonatologie, neurologie, neurochirurgie, obezitologie, oční, onkologie, ortopedie, osteologie, patologie, pediatrie, plastická chirurgie, plicní, psychiatrie, psychologie, porodnictví, radiodiagnostika, radiologie, radioterapie, rehabilitace, rentgen, respirační oddělení, resuscitační oddělení, revmatologie, pracovní lékařství, soudní lékařství, stomatologie, transplantační centrum, transfúzní oddělení, trombotické centrum, TRN, traumatologie, ORL (ušní, nosní, krční), urologie. Adresa: Fakultní nemocnice Plzeň-Lochotín Edvarda Beneše 1128/13 305 99 Plzeň-Bory Kontakty: E-mail: fnplzen@fnplzen.cz Telefon: +420 377 401 111 Fax: +420 377 441 850 Ordinační hodiny: – Dopravní dostupnost: autobusová zastávka Fakultní nemocnice Plzeň Bory: autobusy č. 16, 22, 72, parkoviště pro osobní automobily v sousedních prostorách u fakultní nemocnice Plzeň Kliniky a oddělení sídlící ve Fakultní nemocnici Plzeň Lochotín II. interní klinika Prof. MUDr. Jan Filipovský CSc.  MUDr. Zdeněk Kratochvíl  Ambulantní trakt MUDr. Hana Grégrová Kardiologická ordinace Prim. MUDr. Zdeněk Kratochvíl MUDr. Alois Mádle, CSc. MUDr. Alena Polívková MUDr. Milan Stěrbák MUDr. Pavel Mudra Ordinace pro plicní arteriální hypertenzi MUDr. Pavla Průšová Ordinace pro trombózu a choroby cév MUDr. Jana Hirmerová Centrum preventivní kardiologie Prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc. Doc. MUDr. Otto Mayer Jr., CSc. MUDr. Pavla Průšová Centrum pro arteriální hypertenzi vedoucí Prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc. MUDr. Jitka Seidlerová Osteologie MUDr. Václav Vyskočil, Ph.D. MUDr. Luboš Beneš MUDr. Jana Svobodová Jednotka intenzivní péče doc. MUDr, Otto Mayer, CSc. MUDr. Milan Štěrbák MUDr. Alois Mádle, CSc. MUDr. Jana Hirmerová, Ph.D. Dermatovenerologická klinika Prof. MUDr. Karel Pizinger CSc.  Doc. MUDr. Petra Cetkovská PhD.  Infekční klinika Plzeň Doc. MUDr. Dalibor Sedláček CSc. Telefon: +420 377 402 232 E-mail: sedlacek@fnplzen.cz MUDr. Svatava Virtová Telefon: +420 377 402 354 E-mail: virtova@fnplzen.cz As. MUDr. Věra Štruncová Telefon: +420 377 402 437 E-mail: struncovam@fnplzen.cz Klinika TRN Prof. MUDr. Miloš Pešek CSc.  MUDr. Gabriela Krákorová PhD. doc. MUDr. Milan Teřl, PhD. MUDr. Radka Bittenglová MUDr. Petr Šafránek MUDr. Marek Langmajer MUDr. David Havel MUDr. František Brůha MUDr. Jana Důrová MUDr. Amír Hassan MUDr. Štěpánka Břízová MUDr. Ondřej Fiala MUDr. Jaroslava Haurová MUDr. Monika Honnerová MUDr. Petra Kleinová MUDr. Klára Kundrátová MUDr. Olga Růžičková-Kirchnerová MUDr. Jan Zeman Otorhinolaryngologická klinika...

Přečíst více informací o nemocnici

Mulačova nemocnice Plzeň

Mulačova nemocnice Plzeň je zdravotnickým zařízením poskytujícím široký rozsah odborných lékařských služeb. V prostorách Mulačovy nemocnice se nacházejí tato oddělení a lékařské specializace: anesteziologie, dětské oddělení, diabetologie, gastroenterologie, gynekologie, porodnice, urogynekologie, chirurgie, interna, JIP, kardiologie, kožní, mamologie, novorozenecké oddělení, oční, biochemie, ortopedie, proktologie, radiodiagnostika, rehabilitace, revmatologie a urologie. Adresa: Mulačova nemocnice, s.r.o. Dvořákova 1207/17 301 00 Plzeň – Jižní Předměstí Kontakty: Telefon: +420 377 677 111 Fax: – E-mail: info@mulacovanemocnice.cz Ordinační hodiny: – Dopravní dostupnost: parkoviště pro osobní automobily v prostorách před nemocnicí tramvajová zastávka Dvořákova – tramvaj č. 4 Kliniky a oddělení sídlící v Mulačově nemocnici: Anesteziologické oddělení MUDr. Milan Vozobule Dětské odborné ambulance Prim. MUDr. J. Liška, CSc. Diabetologická ambulance MUDr. V. Boreček Gastroenterologická ambulance MUDr. J. Hamáčková MUDr. J. Zeithaml MUDr. I. Vlasák MUDr. J. Doseděl Gynekologicko-porodnické oddělení MUDr. Zdeněk Kestřánek Gynekologická ambulance, urogynekologie MUDr. M.Junk Prim. MUDr. Z.Kestřánek MUDr. H.Jahnová MUDr. M.Junk MUDr. D.Holečková MUDr. J.Humplík Chirurgické oddělení MUDr. Libor Bláha Interní ambulance MUDr. Jakub Tocháček MUDr. G. Rybářová MUDr. S. Čuntalová MUDr. J. Solfronk Jednotka intenzivní péče MUDr. Jiří Kovářík Kardiologická ambulance MUDr. Z. Pašek MUDr. P. Bošina MUDr. J. Tocháček Kožní ambulance MUDr. J. Tomanová Mamologická ambulance MUDr. M. Štíchová Novorozenecké oddělení MUDr. Jiří Liška, CSc. Oční ambulance MUDr. J. Pázralová Oddělení klinické biochemie MUDr. Štěpánka Sobotová Ortopedická ambulance Prim. MUDr. B. Táborský MUDr. J. Žán MUDr. I. Pokorná MUDr. M. Mečír MUDr. I. Pivovarová Proktologická ambulance MUDr. J. Honal Radiodiagnostické oddělení MUDr. Květoslava Levorová Rehabilitace MUDr. Libuše Pechmanová Revmatologická ambulance MUDr. H. Šuchová Urologická ambulance Prim. MUDr. J....

Přečíst více informací o nemocnici