Nemocnice v České republice

České nemocnice dělené podle krajů, měst a lékařů

Nemocnice na Bulovce

Primář MUDr. Tomáš Beran  telefon: 26608 2483  email: tomas.beran@bulovka.cz Centrální sterilizace Dermatovenerologická klinka Přednosta MUDr. Jana Hercogová Prof., CSc.  telefon: 26608 2359  email: dermatology@bulovka.cz Primář MUDr. Naděžda Vojáčková  telefon: 26608 2654  email: nadezda.vojackova@bulovka.cz Školská zástupkyně MUDr. Jorga Fialová  telefon: 26608 2021  email: jorga.fialova@bulovka.cz Venerologická ambulance: 266082234  Objednání k vyšetření: 266082237  Vedoucí lékař: MUDr. Kružicová Zuzana  Flebologická ambulance: 266082277  Objednání k vyšetření: 266082237  Lékaři: MUDr. Zelenková Darina  Mykologická ambulance a laboratoř: 266082236  Objednání k vyšetření: 266082237  Vedoucí lékař: MUDr. Jorga Fialová  Psoriatická ambulance: 266082358  Objednání k vyšetření: 266082358, 266082237  Vedoucí lékař: MUDr. Jorga Fialová  Dětská ambulance: 266084294  Objednání k vyšetření: 266082237  Vedoucí lékař: MUDr.Jiráková Anna Ph.D.  Lymfologická ambulance: 266082236  Objednání k vyšetření: 266082237  Vedoucí lékař: prim. MUDr. Naděžda Vojáčková  Terapie a operační sál: 266082358  Vedoucí lékař: MUDr. Jorga Fialová  Kosmetické ošetření – objednání: 266082340  Kosmetická ambulance – objednání: 266082237  Lékaři: MUDr. Anna Jiráková  Gynekologicko-porodnická klinika Přednosta MUDr. Michael Halaška Prof., DrSc.  telefon: 26608 3238  email: michael.halaska@lf1.cuni.cz Primář MUDr. Borek Sehnal  telefon: 26608 3232  email: borek.sehnal@bulovka.cz Lékaři MUDr. Bolehovská Petra MUDr. Krajčiová Lenka doc. MUDr. Citterbart Karel, CSc  MUDr. Maxová Kateřina MUDr. Driák Daniel, Ph.D. MUDr. Menzlová Erika MUDr. Dvořák Martin MUDr. Mojhová Martina MUDr. Filová Petra MUDr. Mullerová Monika MUDr. Holý Petr MUDr. Neumannová Helena MUDr. Homolková Eva MUDr. Pokorná Hana MUDr. Chaloupecký Jiří MUDr. Rauš Karel MUDr. Kolářová Zuzana MUDr. Sýkorová Jana MUDr. Kotoulová Marcela MUDr. Tomeček Jiří MUDr. Vláčil Jaromír Chirurgická klinika Přednosta doc. MUDr. Jan Fanta DrSc.  telefon: 26608 2172, 2161, 2430  email: jan.fanta@bulovka.cz Primář MUDr. Pavel Horák  telefon: 26608 2170  email: pavel.horak@bulovka.cz I.interní oddělení Primář MUDr. František Paďour  telefon: 26608 2208  email: frantisek.padour@bulovka.cz II.interní oddělení Primář MUDr. Jiří Koskuba  telefon: 26608 2929  email: jiri.koskuba@bulovka.cz Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí Přednosta 3.LF UK Prof. MUDr. Jiří Beneš CSc.  telefon: 26608 2708  email: jiri.benes@bulovka.cz Přednosta 2.LF UK Doc. MUDr. Dušan Pícha CSc.  telefon: 26608 2471  email: dusan.picha@bulovka.cz Přednosta 1.LF UK Prof. MUDr. Michal Holub Ph.D  telefon: 26608 2764  email: michal.holub@bulovka.cz Primářka MUDr. Hana Roháčová Ph.D.  telefon: 26608 2625  email: hana.rohacova@bulovka.cz Vedoucí IPVZ Doc. MUDr. Marešová Vilma CSc.  telefon: 26608 3198  email: vilma.maresova@bulovka.cz Klinika plastické chirurgie Přednosta MUDr. Jan Měšťák Doc., CSc.  telefon: 26608 3210  email: jan.mestak@bulovka.cz Primář MUDr. Martin Molitor Ph.D.  telefon: 26608 3207  email: martin.molitor@bulovka.cz Docenti:                   doc.MUDr. Jan Měšťák, CSc. doc.MUDr. Václav Smrčka, CSc.                               Odborní asistenti:   MUDr. Martin Molitor, PhD. MUDr. Miroslav Krejča, PhD MUDr. Jana Matějovská MUDr. Ondřej Měšťák MUDr. Václav Poláček, CSc. MUDr. Michal Puls, CSc. MUDr. David Tomášek MUDr. Aneta Krajcová MUDr. Lucie Zárubová MUDr. Lucie Kalinová, PhD.                              Lékaři:                     MUDr. Eva...

Přečíst více informací o nemocnici

Nemocnice sv. Alžběty

Neurologie MUDr. Vladimíra Křístková Tel.: +420 221 969 305 Plicní ambulance MUDr. Lenka Svobodová Tel.: +420 221 969 309, 304 Interní ambulance MUDr. Eva Valentová Tel.: +420 221 969 386 MUDr. Ivan Hochel Tel.: +420 221 969 387 Diabetologická ambulance MUDr. Eva Valentová Tel.: +420 221 969 386 MUDr. Alexandra Suchá Tel.: +420 221 969 341 Alergologicko-imunologická ambulance Doc. MUDr. Blanka Suková, CSc. Tel.: +420 221 969 358 MUDr. Alice Angelisová Tel.: +420 221 969 354 MUDr. Anna Janoušková Tel.: +420 221 969 358 Imunologie MUDr. Eva Závadová Tel.: +420 221 969 390 Kardiologická ambulance MUDr. Alexandar Zejkán Tel.: +420 221 969 388 MUDr. Pavel Mach Tel.: +420 221 969 332 Interní ambulance, GIT, endoskopie MUDr. Ivan Hochel Tel.: +420 221 969 387 MUDr. Vladimír Kulhánek Tel.: +420 221 969 347 Chirurgická ambulance MUDr. Yuriy Melnychuk Tel.: +420 221 969 320 Rehabilitační lékaři MUDr. Zoran Neranjič Tel.: +420 221 969 371 MUDr. Yuriy Melnychuk Tel.: +420 221 969 320 MUDr. Daniela Běhanová Tel.: +420 221 969 371 Praktický lékař MUDr. Vlasta Protivová Tel.: +420 221 969 310 MUDr. Ivana Kolmanová Tel.: +420 221 969 306 Lipidová poradna MUDr. Karel Franěk Tel.: +420 221 969 341 http://www.nemalzbeta.cz/komplement-centralni-odberova-mistnost.htm http://www.nemalzbeta.cz/komplement-digitalni-rtg.htm http://www.nemalzbeta.cz/komplement-sonograficke-pracoviste.htm http://www.nemalzbeta.cz/komplement-endoskopie.htm KONTAKTY NEJSOU Rehabilitační lékaři MUDr. Zoran Neranjič Tel.: +420 221 969 371 MUDr. Yuriy Melnychuk Tel.: +420 221 969 320 MUDr. Daniela Běhanová Tel.: +420 221 969 371 stomatologie MUDr. Kateřina Vrbová Tel.: +420 221 969...

Přečíst více informací o nemocnici

Ústřední vojenská nemocnice Praha

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a ÚVN Přednosta kliniky: MUDr. Tomáš Tyll, Ph.D Telefon: 973 202 999, e-mail: tomas.tyll@uvn.cz Zástupci přednosty kliniky:  MUDr. Antonín Spálený – zástupce přednosty Telefon: 973 203 586, e-mai: antonin.spaleny@uvn.cz mjr. MUDr. Tomáš Henlín  –  zástupce přednosty pro věci vojenské Telefon: 973 203 254, e-mail: tomas.henlin@uvn.cz MUDr. Lujza Reková – zástupce přednosty pro vzdělávací a vědeckou činnost Telefon: 973 203 005, e-mail: lujza.rekova@uvn.cz MUDr. Eva Lásziková – zástupce přednosty pro poskytování zdravotních služeb Telefon: 973 203 721, e-mail: eva.laszikova@uvn.cz Anesteziolgická péče Vedoucí lékař pro anestezii: MUDr. Martin Šidák tel.+420 973 203 586, e-mail: martin.sidak@uvn.cz Intenzivní péče Vedoucí lékař pro intenzivní péči: MUDr. Martin Voldřich tel.: +420 973 202 989,  email: martin.voldrich@uvn.cz Vedoucí lékařka ICU A: MUDr. Lujza Reková  tel: +420 973 203 755, email: luiza.rekova@uvn.cz Vedoucí lékař ICU B: MUDr. Pavel Novotný tel: +420 973 203 584, email: pavel.novotny@uvn.cz Vedoucí lékařka RES: MUDr. Zuzana Kasalová  tel: +420 973 202 994, email: zuzana.kasalova@uvn.cz Dospávací pokoj Vedoucí lékař: MUDr. Martin Šidák tel.973 203 514, e-mail: martin.sidak@uvn.cz Anesteziologická ambulance: Vedoucí lékař: MUDr.Martin Šidák tel.+420 973 203 586, e-mail: martin.sidak@uvn.cz  Oddělení dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče Vedoucí lékař: MUDr. Milan Novotný Domov péče o válečné veterány Emergency Vedení oddělení Emergency Primář: plk. MUDr. Pavel Kupka Tel. +420 973 203 260, e-mail: pavel.kupka@uvn.cz Lékaři oddělení Emergency MUDr. Zdeněk Novák – chirurgie   mjr. MUDr. Petr Jaroš – traumatologie MUDr. Radka Šebestová – interna Farmacie Hlavní ústavní farmaceut, odborný zástupce pro farmacii v ÚVN PharmDr. Josef Bakeš, Ph.D. Gynekologické oddělení Lékaři gynekologického oddělení MUDr. Vladimír Folauf – primář oddělení Tel.+420 973 203 345, e-mail: vladimir.folauf@uvn.cz  MUDr. Alice Fuxová, zástupce primáře Tel. +420 973 203 772, e-mail: alice.fuxova@uvn.cz  MUDr. Pavel Dočkal Tel. +420 973 203 770, e-mail: pavel.dockal@uvn.cz  MUDr. Emilie Kučerová Tel. +420 973 203 351, e-mail: emilie.kucerova@uvn.cz  MUDr. Irena Baťková Tel. +420 973 203 351, e-mail: irena.batkova@uvn.cz  MUDr. Lev Kliment Tel. +420 973 203 772, e-mail: lev.kliment@uvn.cz  MUDr. Martina Veselá Tel. +420 973 203 351, e-mail: martina.vesela@uvn.cz  Chirurgická klinika 2.LF UK a ÚVN Přednosta chirurgické kliniky plk. prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc. – Náměstek ředitele pro vědu a vzdělávání Zástupci : Školský zástupce – doc. MUDr. František Bělina, CSc. Zástupce pro vědeckou a výzkumnou činnost – prof. MUDr. Mojmír Kasalický, CSc. Zástupce pro léčebně preventivní péči – MUDr. David Erhart  Vojenský zástupce – pplk. MUDr. Pavel Kupka Ambulance: 1. Všeobecná (ambulance č. 2) Vedoucí lékař: MUDr. Jan Rudiš Kontakt:+420 973 202 913, +420 973 202 915 C)...

Přečíst více informací o nemocnici

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

 I. Interní klinika  Vedení kliniky: Přednosta: Prof. MUDr. Jiří Horák, CSc. Primář: MUDr. Martin Havrda Zástupce primáře: MUDr. Miluše Hendrichová, PhD. Zástupce přednosty pro vědu a výzkum: MUDr. Karolína Krátká, PhD. Lůžkové oddělení A Vedoucí lékař: MUDr. Petr Zítková Lůžkové oddělení B  Vedoucí lékař: MUDr. Monika Grussmannová Centrální příjem Vedoucí lékař: MUDr. Miluš Hendrichová Ambulance Vedoucí lékař: MUDr. Jiří Žabka, CSc. Intenzivní nefrologická péče a dialýza Vedoucí lékař: MUDr. Magdaléna Mokrejšová Jednotka peritoneální dialýzy Vedoucí lékař: MUDr. Martin Havrda Bioptická laboratoř Vedoucí lékař: MUDr. Jiří Žabka, CSc. Sonografická laboratoř Vedoucí lékař: MUDr. Jana Bělinová Nefrologická ambublance Vedoucí lékař: MUDr. Jiří Žabka, CSc. Hepatologická ambulance Vedoucí lékař: Prof. MUDr. Horák Jiří, CSc. Ultrasonografie Vedoucí lékař: MUDr. Jana Bělinová Lékaři: MUDr. Remeš Ondřej Revmatologická ambulance Vedoucí lékař: Doc. MUDr. Valešová Marie, CSc. II. Interní klinika  Vedení kliniky: Přednosta: Prof. MUDr. Michal Anděl, CSc. Zástupce přednosty pro LPP: MUDr. Milena Hořejšová Zástupce přednosty pro výuku: Doc. MUDr. Milan Kment, CSc. Zástupce přednosty pro vědu a výzkum: Doc. MUDr. Pavel Kraml, PhD. Vrchní sestra: Bc. Jana Dušková Sekretariát: Eva Hýblová Lůžkové oddělení A Vedoucí lékař: as. MUDr. Iva Hofmanová Lůžkové oddělení B Vedoucí lékař: MUDr. Antonín Kratochvíl Lůžkové oddělení C Vedoucí lékař: as. MUDr. Jan Brož Jednotka intenzivní metabolické péče Vedoucí lékař: Doc. MUDr. Pavel Těšínský Ambulantní oddělení metabolických chorob Vedoucí lékař: Doc. MUDr. Michal Anděl, Ph.D. Vedoucí ambulantní části: MUDr. Elena Šilhová Ambulantní oddělení gastroenterologie Vedoucí lékař: Doc. MUDr. Zdena Zádorová Diabetologie Ordinující lékaři: MUDr. Ludmila Trešlová – diabetolog Prof. MUDr. Michal Anděl – diabetolog MUDr. Kateřina Westlake – diabetolog MUDr. Marie Čecháková – diabetolog MUDr. Jana Urbanová – diabetolog Diabetologie, podiatrie: Ordinující lékaři: MUDr. Elena Šilhová – diabetolog, podolog MUDr. Kateřina Petrová – podolog MUDr. Antonín Kratochvíl – diabetolog, podolog Endokrinologie Ordinující lékaři: MUDr. Ludmila Brunerová MUDr. Hana Bělikovová Ošetřující lékaři: MUDr. Jan Gojda – nutriční podpora MUDr. Jana Brož – diabetolog Prof. MUDr. Ivan Rychlík Ph.D. – nefrolog MUDr. Jana Střížová – diabetolog Doc. MUDr. Vladimír Štich – obezitolog Nutriční edukace, poradna pro výživu Bc. Vladimíra Šmejkalová – Nutriční specialista Lipidologie Doc. MUDr. Pavel Kraml, Ph.D. Odborné ambulance gastroenterologie Kartotéka: +420 267 16 2719 Vedoucí lékař: Doc. MUDr. Zdena Zádorová, Ph.D Lékaři: Doc. MUDr. Milan Kment MUDr. Jan Hajer Ph,D MUDr. Jan Hnaníček MUDr. Jan Matouš MUDr. Josef Pekárek III. Interní-kardiologická klinika Vedení kliniky: Přednosta: Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., FESC., FACC. Zdravotnický zástupce přednosty (primář): MUDr. Martin Herold 1. školský zástupce přednosty pro vzdělávání: Prof. MUDr. Pavel Gregor, DrSc. 2. školský zástupce přednosty pro výzkum: Doc....

Přečíst více informací o nemocnici

Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze

Anesteziologicko-resuscitační oddělení primář: MUDr. Berlinger Gustav zástupce: MUDr. Zub Radek lékaři: MUDr.Martina Dosedělová MUDr.Martin Čermák MUDr.Vörös Laszlo MUDr.Michaela Kučerová MUDr.Kateřina Novotná Primář Anesteziologicko-resuscitačního oddělení MUDr. Gustav Berlinger, náměstek léčebné a diagnostické péče tel: 257 197 167 mail: berlinger@nmskb.cz Dětské a dorostové detoxikační centrum Vedoucí lékař: MUDr. Marian Koranda  Objednání klienta: e-mailem : detox@nmskb.cz telefonicky: 257 197 148 nebo 257 197 159 Psychiatrická ambulance Vedoucí lékař – MUDr. Marian Koranda Objednání klienta: mailem : detox@nmskb.cz telefonicky: 257 197 148 nebo 257 197 159 Dětská a gastroenterologická ambulance MUDr. Ludmila Jeřábková telefon: 257 197 150, 257 197 153 mobil: 605 292 219 mail: jerabkova@nmskb.cz Chirurgické oddělení MUDr. Daniel Ehrenberger – primář chirurgického odd. NMSKB sekretariát – tel.: 257 197 177 Primář chirurgie MUDr. Daniel Ehrenberger tel: 257 197 176 mail: ehrenberger@nmskb.cz Centrum chirurgické gastroenterologie Přednosta: MUDr. Richard Sequens, PhD. Poradny Centra chirurgické gastroenterologie: tel. 257 197 318 (jen na objednání) MUDr. Richard Sequens, PhD. e-mail: richard.sequens@nmskb.cz tel. 257 197 318 (jen na objednání) MUDr. Sedláček Interní oddělení gastroenterologické primář: MUDr. Josef Doseděl Primář primář: MUDr. Josef Doseděl lůžková stanice I3 – telefon 257 197 165 dosedel@nmskb.cz Oddělení paliativní péče Kontakty Vedoucí lékař oddělení: MUDr. Pavlína Marková   markova@nmskb.cz Ošetřující lékař oddělení: MUDr. Radka Šafářová   safarova@nmskb.cz Oddělení klinické biochemie Vedoucí oddělení: Ing. Juraj Lovecký Zástupce vedoucího oddělení: Mgr. Petra Kynclová Odborní garanti laboratoře: MUDr. E. Liška, MUDr. D. Kadlecová kontakt: 257 197 107 okb@nmskb.cz Ošetřovatelská lůžka Vedoucí lékař: MUDr. Pavlína Marková   markova@nmskb.cz tel: 257 197 298 Radiodiagnostické oddělení objednávky: tel. 257 197 252 primář: MUDr. Janče Martin Lékaři: MUDr. Renata Pelantová, MUDr. Kateřina Paučková, MUDr. Kateřina Žežulková, MUDr. Jana Palušková, MUDr. Libuše Leppová Laboranti: Vlasta Hamzová, Petr Codl, Renáta Bobulová, Ilona Šimáková, Michal Voráč Sestra: Hana Řeháková Rehabilitace primář: MUDr. Jiří Papoušek Objednání: k hospitalizaci: MUDr. Yvona Kultová – tel 257 197 266, prim. MUDr. Jiří Papoušek – 257 197 331 Lékaři rehabilitačního oddělení MUDr. Yvona Kultová- zástupce primáře MUDr. Michaela Veselá MUDr. Eva Šišková Vedoucí fyzioterapeut zastupuje: Daniela Doubravová, Dis  Důležitá telefonní čísla: 257 197 300 lůžkové oddělení -sesterna 257 197 314 pracovna – MUDr. Šišková, MUDr. Veselá 257 197 266 pracovna – MUDr. Kultová Ambulance pro léčbu chronické bolesti Lékaři: MUDr. Martina Dosedělová, prim. MUDr. Gustav Berlinger Telefon: 257 197 215, 257 197 205, 257 197 324 Ambulance Detoxu Vedoucí lékař – MUDr. Marian Koranda Objednání klienta: mailem : detox@nmskb.cz telefonicky: 257 197 148 nebo...

Přečíst více informací o nemocnici

Thomayerova nemocnice – Praha 4, Krč

Thomayerova nemocnice sídlící v Praze 4, Krči je specializovanou nemocnicí poskytující široký komplex lékařské péče. Thomayerova nemocnice rovněž spolupracuje s lékařskými a farmaceutickými fakultami – 1 . LF UK a 3. LF UK. V prostorách krčské nemocnice se nacházejí tyto lékařské specializace: anesteziologie, resuscitační oddělení, kardiovaskulární poradna, infekční, poruchy výživy, nutriční terapeut, dětská neurologie, neurologie, psychologie, psychoterapie, dětská psychiatrie, psychiatrie, kojenecký ústav, geriatrie, gynekologie, porodnictví, urogynekologie, riziková poradna, chirurgie, závodní lékař, infekční, kardiologie, endokrinologie, diabetologie, lipidová ambulance, interna, angiologie, imunologie, traumatologie, logopedie, EEG, EMG, oční, diabetologie, ultrazvuk, biochemie, hematologie, mikrobiologie, laboratoř, epidemiologie, ORL, ušní, nosní, krční, onkologie, rhinologie, plastická chirurgie, pediatrie, nefrologie, alergologie, mammografie, CT, revmatologie, osteologie, rehabilitace, denzitometrie, stomatologie, transfúzní oddělení, urologie. Adresa: Thomayerova nemocnice Vídeňská 800 140 59 Praha 4 – Krč Kontakty: Telefon: +420 261 081 111 Fax:+ 420 241 721 260 E-mail: info@ftn.cz Ordinační hodiny: – Dopravní dostupnost: Kliniky a oddělení sídlící v Thomayerově nemocnici: Anesteziologicko-resuscitační klinika Doc. MUDr. Roman Zazula, PhD. Telefon: +420 261 083 459 E-mail: roman.zazula@ftn.cz MUDr. Kamil Loučka Telefon: +420 261 082 336 E-mail: kamil.loucka@ftn.cz MUDr. Jan Cihlář Telefon: +420 261 082 588 E-mail: jan.cihlar@ftn.cz MUDr. Blanka Havlíčková Telefon: +420 261 083 353 E-mail: blanka.havlickova@ftn.cz MUDr. Tomáš Řezáč, PhD. Telefon: +420 261 082 588 E-mail: tomas.rezac@ftn.cz MUDr. Aleš Rára Telefon: +420 261 082 588 E-mail: ales.rara@ftn.cz Centrum kardiovaskulární prevence Prof. MUDr. Renata Cífková, CSc. Telefon: +420 261 083 694 E-mail: renata.cifkova@ftn.cz Miroslava Havlová Telefon: +420 261 08 3694 MUDr. Marie Jozífová Telefon: +420 261 08 3815 Infekční oddělení MUDr. Stanislava Šimková Telefon: +420 261 083 552 E-mail: stanislava.simkova@ftn.cz Centrum výživy Vedoucí oddělení: Doc. MUDr. Pavel Kohout, PhD. Telefon: +420 261 083 802 E-mail: pavel.kohout@ftn.cz Nutriční terapeutka Tamara Starnovská Telefon: +420 261 083 516 E-mail: tamara.starnovska@ftn.cz Dětská neurologie MUDr. Jan Hadač Telefon: +420 261 083 349 E-mail: jan.hadac@ftn.cz Ambulance pro epileptologii a epileptochirurgii prim. MUDr. Jan Hadač E-mail: jan.hadac@ftn.cz as. MUDr. Klára Brožová E-mail: klara.brozova@ftn.cz MUDr. Klára Sixtová Ambulance pro neurotraumatologii as. MUDr. Dana Šišková Telefon: +420 261 083 886 E-mail: dana.siskova@ftn.cz, detska.neurologie@ftn.cz Ambulance pro nervosvalová onemocnění as. MUDr. Dana Šišková Telefon: +420 261 083 886 E-mail: dana.siskova@ftn.cz, detska.neurologie@ftn.cz Ambulance pro vývojovou neurologii a neurorehabilitaci as. MUDr. Jaroslava Zezuláková, CSc. Mgr. Aletheia Šťouračová Marie Šandová Telefon: +420 261 082 279 Ambulance pro zánětlivá a demyelinizační onemocnění as. MUDr. Dana Šišková Telefon: +420...

Přečíst více informací o nemocnici