Nemocnice v České republice

České nemocnice dělené podle krajů, měst a lékařů

Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze

Anesteziologicko-resuscitační oddělení primář: MUDr. Berlinger Gustav zástupce: MUDr. Zub Radek lékaři: MUDr.Martina Dosedělová MUDr.Martin Čermák MUDr.Vörös Laszlo MUDr.Michaela Kučerová MUDr.Kateřina Novotná Primář Anesteziologicko-resuscitačního oddělení MUDr. Gustav Berlinger, náměstek léčebné a diagnostické péče tel: 257 197 167 mail: berlinger@nmskb.cz Dětské a dorostové detoxikační centrum Vedoucí lékař: MUDr. Marian Koranda  Objednání klienta: e-mailem : detox@nmskb.cz telefonicky: 257 197 148 nebo 257 197 159 Psychiatrická ambulance Vedoucí lékař – MUDr. Marian Koranda Objednání klienta: mailem : detox@nmskb.cz telefonicky: 257 197 148 nebo 257 197 159 Dětská a gastroenterologická ambulance MUDr. Ludmila Jeřábková telefon: 257 197 150, 257 197 153 mobil: 605 292 219 mail: jerabkova@nmskb.cz Chirurgické oddělení MUDr. Daniel Ehrenberger – primář chirurgického odd. NMSKB sekretariát – tel.: 257 197 177 Primář chirurgie MUDr. Daniel Ehrenberger tel: 257 197 176 mail: ehrenberger@nmskb.cz Centrum chirurgické gastroenterologie Přednosta: MUDr. Richard Sequens, PhD. Poradny Centra chirurgické gastroenterologie: tel. 257 197 318 (jen na objednání) MUDr. Richard Sequens, PhD. e-mail: richard.sequens@nmskb.cz tel. 257 197 318 (jen na objednání) MUDr. Sedláček Interní oddělení gastroenterologické primář: MUDr. Josef Doseděl Primář primář: MUDr. Josef Doseděl lůžková stanice I3 – telefon 257 197 165 dosedel@nmskb.cz Oddělení paliativní péče Kontakty Vedoucí lékař oddělení: MUDr. Pavlína Marková   markova@nmskb.cz Ošetřující lékař oddělení: MUDr. Radka Šafářová   safarova@nmskb.cz Oddělení klinické biochemie Vedoucí oddělení: Ing. Juraj Lovecký Zástupce vedoucího oddělení: Mgr. Petra Kynclová Odborní garanti laboratoře: MUDr. E. Liška, MUDr. D. Kadlecová kontakt: 257 197 107 okb@nmskb.cz Ošetřovatelská lůžka Vedoucí lékař: MUDr. Pavlína Marková   markova@nmskb.cz tel: 257 197 298 Radiodiagnostické oddělení objednávky: tel. 257 197 252 primář: MUDr. Janče Martin Lékaři: MUDr. Renata Pelantová, MUDr. Kateřina Paučková, MUDr. Kateřina Žežulková, MUDr. Jana Palušková, MUDr. Libuše Leppová Laboranti: Vlasta Hamzová, Petr Codl, Renáta Bobulová, Ilona Šimáková, Michal Voráč Sestra: Hana Řeháková Rehabilitace primář: MUDr. Jiří Papoušek Objednání: k hospitalizaci: MUDr. Yvona Kultová – tel 257 197 266, prim. MUDr. Jiří Papoušek – 257 197 331 Lékaři rehabilitačního oddělení MUDr. Yvona Kultová- zástupce primáře MUDr. Michaela Veselá MUDr. Eva Šišková Vedoucí fyzioterapeut zastupuje: Daniela Doubravová, Dis  Důležitá telefonní čísla: 257 197 300 lůžkové oddělení -sesterna 257 197 314 pracovna – MUDr. Šišková, MUDr. Veselá 257 197 266 pracovna – MUDr. Kultová Ambulance pro léčbu chronické bolesti Lékaři: MUDr. Martina Dosedělová, prim. MUDr. Gustav Berlinger Telefon: 257 197 215, 257 197 205, 257 197 324 Ambulance Detoxu Vedoucí lékař – MUDr. Marian Koranda Objednání klienta: mailem : detox@nmskb.cz telefonicky: 257 197 148 nebo...

Přečíst více informací o nemocnici

Thomayerova nemocnice – Praha 4, Krč

Thomayerova nemocnice sídlící v Praze 4, Krči je specializovanou nemocnicí poskytující široký komplex lékařské péče. Thomayerova nemocnice rovněž spolupracuje s lékařskými a farmaceutickými fakultami – 1 . LF UK a 3. LF UK. V prostorách krčské nemocnice se nacházejí tyto lékařské specializace: anesteziologie, resuscitační oddělení, kardiovaskulární poradna, infekční, poruchy výživy, nutriční terapeut, dětská neurologie, neurologie, psychologie, psychoterapie, dětská psychiatrie, psychiatrie, kojenecký ústav, geriatrie, gynekologie, porodnictví, urogynekologie, riziková poradna, chirurgie, závodní lékař, infekční, kardiologie, endokrinologie, diabetologie, lipidová ambulance, interna, angiologie, imunologie, traumatologie, logopedie, EEG, EMG, oční, diabetologie, ultrazvuk, biochemie, hematologie, mikrobiologie, laboratoř, epidemiologie, ORL, ušní, nosní, krční, onkologie, rhinologie, plastická chirurgie, pediatrie, nefrologie, alergologie, mammografie, CT, revmatologie, osteologie, rehabilitace, denzitometrie, stomatologie, transfúzní oddělení, urologie. Adresa: Thomayerova nemocnice Vídeňská 800 140 59 Praha 4 – Krč Kontakty: Telefon: +420 261 081 111 Fax:+ 420 241 721 260 E-mail: info@ftn.cz Ordinační hodiny: – Dopravní dostupnost: Kliniky a oddělení sídlící v Thomayerově nemocnici: Anesteziologicko-resuscitační klinika Doc. MUDr. Roman Zazula, PhD. Telefon: +420 261 083 459 E-mail: roman.zazula@ftn.cz MUDr. Kamil Loučka Telefon: +420 261 082 336 E-mail: kamil.loucka@ftn.cz MUDr. Jan Cihlář Telefon: +420 261 082 588 E-mail: jan.cihlar@ftn.cz MUDr. Blanka Havlíčková Telefon: +420 261 083 353 E-mail: blanka.havlickova@ftn.cz MUDr. Tomáš Řezáč, PhD. Telefon: +420 261 082 588 E-mail: tomas.rezac@ftn.cz MUDr. Aleš Rára Telefon: +420 261 082 588 E-mail: ales.rara@ftn.cz Centrum kardiovaskulární prevence Prof. MUDr. Renata Cífková, CSc. Telefon: +420 261 083 694 E-mail: renata.cifkova@ftn.cz Miroslava Havlová Telefon: +420 261 08 3694 MUDr. Marie Jozífová Telefon: +420 261 08 3815 Infekční oddělení MUDr. Stanislava Šimková Telefon: +420 261 083 552 E-mail: stanislava.simkova@ftn.cz Centrum výživy Vedoucí oddělení: Doc. MUDr. Pavel Kohout, PhD. Telefon: +420 261 083 802 E-mail: pavel.kohout@ftn.cz Nutriční terapeutka Tamara Starnovská Telefon: +420 261 083 516 E-mail: tamara.starnovska@ftn.cz Dětská neurologie MUDr. Jan Hadač Telefon: +420 261 083 349 E-mail: jan.hadac@ftn.cz Ambulance pro epileptologii a epileptochirurgii prim. MUDr. Jan Hadač E-mail: jan.hadac@ftn.cz as. MUDr. Klára Brožová E-mail: klara.brozova@ftn.cz MUDr. Klára Sixtová Ambulance pro neurotraumatologii as. MUDr. Dana Šišková Telefon: +420 261 083 886 E-mail: dana.siskova@ftn.cz, detska.neurologie@ftn.cz Ambulance pro nervosvalová onemocnění as. MUDr. Dana Šišková Telefon: +420 261 083 886 E-mail: dana.siskova@ftn.cz, detska.neurologie@ftn.cz Ambulance pro vývojovou neurologii a neurorehabilitaci as. MUDr. Jaroslava Zezuláková, CSc. Mgr. Aletheia Šťouračová Marie Šandová Telefon: +420 261 082 279 Ambulance pro zánětlivá a demyelinizační onemocnění as. MUDr. Dana Šišková Telefon: +420...

Přečíst více informací o nemocnici

Nemocnice Motol

Nemocnice Motol sídlící v Praze 5 je fakultní nemocnicí poskytující široký rozsah kvalitních, vysoce specializovaných lékařských služeb. Kromě obvyklých lékařských specializací naleznete v areálu nemocnice mnoho lékařských oborů, které nenajdete jinde v České republice. Motolská nemocnice zároveň úzce spolupracuje s 2. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy (2. LF UK a FN Motol) na výzkumu a přípravě budoucích lékařských pracovníků. V motolské fakultní nemocnici působí tyto lékařské ambulance a lékařské specializace: dětská kardiologie, dětská psychiatrie, dětská chirurgie, pediatrie, dětská hematologie, dětská onkologie, dětská neurologie, ORL (ušní, nosní, krční), novorozenecké oddělení, gynekologie, porodnice, reprodukční medicína, interna, chirurgie, nukleární medicína, neurologie, ortopedie, pneumologie, urologie, infekční, resuscitační oddělení, onkologie, dermatovenerologie, anesteziologie, oční, dětská traumatologie, neurochirurgie, psychologie, biologie, imunologie, patologie, hematologie, operační sály, epidemiologie, skiaskopie, počítačová tomografie, magnetická rezonance, sonografie, dětská urologie, popáleninové centrum, epileptologie, endoskopie, onkogynekologie, urogynekologie, ultrazvuk, prenatální poradna, cévní poradna, rhinologie, otoneurologie, kofochirurgie, audiometrie, endokrinologie, transplantační centrum, stomatologie a ortodoncie. V prostorách motolské nemocnice se dále nachází lékárna, prodejna zdravotnických potřeb, rehabilitační centrum a léčebna dlouhodobě nemocných. Adresa: Fakultní nemocnice v Motole V Úvalu 84 150 06 Praha 5 Kontakty: Telefon: +420 224 431 111 Fax: – E-mail: reditelstvi@fnmotol.cz Ordinační hodiny: – Dopravní dostupnost: Autobusy č. 167, 168, 174, 179, 180, 347, 502 – autobusová zastávka Nemocnice Motol, Šafránecká, Na Šafránce, Kudrnova, Zahradníčkova, Pod Šafránkou, Sídliště Homolka, Automobil – parkování v areálu polikliniky Kliniky a oddělení sídlící ve Fakultní nemocnici v Motole: Centrum komplexní péče o děti s poruchami vývoje a jejich rodiny MUDr. Martina Kašparová Dětské kardiocentrum prof. MUDr. Jan Janoušek, Ph.D. Dětská psychiatrická klinika MUDr. Jiří Koutek, Ph.D. Foniatrické oddělení PhDr. Eva Vymlátilová Klinika dětské chirurgie prof.MUDr. Jiří Šnajdauf, DrSc. Oddělení urgentního příjmu a LSPP dětí MUDr. Marie Mikulecká, CSc. Pediatrická klinika Prof. MUDr. Jan Lebl, CSc. MUDr. Jana Tejnická, MBA Klinika dětské hematologie a onkologie prof. MUDr. Jan Starý, DrSc. MUDr. Vladimír Komrska, CSc. MUDr. Vratislav Šmelhaus Klinika dětské neurologie MUDr. Věra Sebroňová Klinika ušní, nosní a krční MUDr. Michal Jurovčík Novorozenecké oddělení Doc. MUDr. Petr Zoban, CSc. Oddělení urgentního příjmu dospělých MUDr. Jiří Zika Oddělení LSPP pro dospělé MUDr. Jiří Zika Gynekologicko-porodnická klinika prof.MUDr.Lukáš Rob,CSc. MUDr. Roman Chmel, Ph.D. Centrum reprodukční medicíny a reprodukční genetiky MUDr. Karel Hynek Interní klinika Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA MUDr. Vladimír...

Přečíst více informací o nemocnici