Nemocnice v České republice

České nemocnice dělené podle krajů, měst a lékařů

Ústřední vojenská nemocnice Praha

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a ÚVN Přednosta kliniky: MUDr. Tomáš Tyll, Ph.D Telefon: 973 202 999, e-mail: tomas.tyll@uvn.cz Zástupci přednosty kliniky:  MUDr. Antonín Spálený – zástupce přednosty Telefon: 973 203 586, e-mai: antonin.spaleny@uvn.cz mjr. MUDr. Tomáš Henlín  –  zástupce přednosty pro věci vojenské Telefon: 973 203 254, e-mail: tomas.henlin@uvn.cz MUDr. Lujza Reková – zástupce přednosty pro vzdělávací a vědeckou činnost Telefon: 973 203 005, e-mail: lujza.rekova@uvn.cz MUDr. Eva Lásziková – zástupce přednosty pro poskytování zdravotních služeb Telefon: 973 203 721, e-mail: eva.laszikova@uvn.cz Anesteziolgická péče Vedoucí lékař pro anestezii: MUDr. Martin Šidák tel.+420 973 203 586, e-mail: martin.sidak@uvn.cz Intenzivní péče Vedoucí lékař pro intenzivní péči: MUDr. Martin Voldřich tel.: +420 973 202 989,  email: martin.voldrich@uvn.cz Vedoucí lékařka ICU A: MUDr. Lujza Reková  tel: +420 973 203 755, email: luiza.rekova@uvn.cz Vedoucí lékař ICU B: MUDr. Pavel Novotný tel: +420 973 203 584, email: pavel.novotny@uvn.cz Vedoucí lékařka RES: MUDr. Zuzana Kasalová  tel: +420 973 202 994, email: zuzana.kasalova@uvn.cz Dospávací pokoj Vedoucí lékař: MUDr. Martin Šidák tel.973 203 514, e-mail: martin.sidak@uvn.cz Anesteziologická ambulance: Vedoucí lékař: MUDr.Martin Šidák tel.+420 973 203 586, e-mail: martin.sidak@uvn.cz  Oddělení dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče Vedoucí lékař: MUDr. Milan Novotný Domov péče o válečné veterány Emergency Vedení oddělení Emergency Primář: plk. MUDr. Pavel Kupka Tel. +420 973 203 260, e-mail: pavel.kupka@uvn.cz Lékaři oddělení Emergency MUDr. Zdeněk Novák – chirurgie   mjr. MUDr. Petr Jaroš – traumatologie MUDr. Radka Šebestová – interna Farmacie Hlavní ústavní farmaceut, odborný zástupce pro farmacii v ÚVN PharmDr. Josef Bakeš, Ph.D. Gynekologické oddělení Lékaři gynekologického oddělení MUDr. Vladimír Folauf – primář oddělení Tel.+420 973 203 345, e-mail: vladimir.folauf@uvn.cz  MUDr. Alice Fuxová, zástupce primáře Tel. +420 973 203 772, e-mail: alice.fuxova@uvn.cz  MUDr. Pavel Dočkal Tel. +420 973 203 770, e-mail: pavel.dockal@uvn.cz  MUDr. Emilie Kučerová Tel. +420 973 203 351, e-mail: emilie.kucerova@uvn.cz  MUDr. Irena Baťková Tel. +420 973 203 351, e-mail: irena.batkova@uvn.cz  MUDr. Lev Kliment Tel. +420 973 203 772, e-mail: lev.kliment@uvn.cz  MUDr. Martina Veselá Tel. +420 973 203 351, e-mail: martina.vesela@uvn.cz  Chirurgická klinika 2.LF UK a ÚVN Přednosta chirurgické kliniky plk. prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc. – Náměstek ředitele pro vědu a vzdělávání Zástupci : Školský zástupce – doc. MUDr. František Bělina, CSc. Zástupce pro vědeckou a výzkumnou činnost – prof. MUDr. Mojmír Kasalický, CSc. Zástupce pro léčebně preventivní péči – MUDr. David Erhart  Vojenský zástupce – pplk. MUDr. Pavel Kupka Ambulance: 1. Všeobecná (ambulance č. 2) Vedoucí lékař: MUDr. Jan Rudiš Kontakt:+420 973 202 913, +420 973 202 915 C)...

Přečíst více informací o nemocnici

Thomayerova nemocnice – Praha 4, Krč

Thomayerova nemocnice sídlící v Praze 4, Krči je specializovanou nemocnicí poskytující široký komplex lékařské péče. Thomayerova nemocnice rovněž spolupracuje s lékařskými a farmaceutickými fakultami – 1 . LF UK a 3. LF UK. V prostorách krčské nemocnice se nacházejí tyto lékařské specializace: anesteziologie, resuscitační oddělení, kardiovaskulární poradna, infekční, poruchy výživy, nutriční terapeut, dětská neurologie, neurologie, psychologie, psychoterapie, dětská psychiatrie, psychiatrie, kojenecký ústav, geriatrie, gynekologie, porodnictví, urogynekologie, riziková poradna, chirurgie, závodní lékař, infekční, kardiologie, endokrinologie, diabetologie, lipidová ambulance, interna, angiologie, imunologie, traumatologie, logopedie, EEG, EMG, oční, diabetologie, ultrazvuk, biochemie, hematologie, mikrobiologie, laboratoř, epidemiologie, ORL, ušní, nosní, krční, onkologie, rhinologie, plastická chirurgie, pediatrie, nefrologie, alergologie, mammografie, CT, revmatologie, osteologie, rehabilitace, denzitometrie, stomatologie, transfúzní oddělení, urologie. Adresa: Thomayerova nemocnice Vídeňská 800 140 59 Praha 4 – Krč Kontakty: Telefon: +420 261 081 111 Fax:+ 420 241 721 260 E-mail: info@ftn.cz Ordinační hodiny: – Dopravní dostupnost: Kliniky a oddělení sídlící v Thomayerově nemocnici: Anesteziologicko-resuscitační klinika Doc. MUDr. Roman Zazula, PhD. Telefon: +420 261 083 459 E-mail: roman.zazula@ftn.cz MUDr. Kamil Loučka Telefon: +420 261 082 336 E-mail: kamil.loucka@ftn.cz MUDr. Jan Cihlář Telefon: +420 261 082 588 E-mail: jan.cihlar@ftn.cz MUDr. Blanka Havlíčková Telefon: +420 261 083 353 E-mail: blanka.havlickova@ftn.cz MUDr. Tomáš Řezáč, PhD. Telefon: +420 261 082 588 E-mail: tomas.rezac@ftn.cz MUDr. Aleš Rára Telefon: +420 261 082 588 E-mail: ales.rara@ftn.cz Centrum kardiovaskulární prevence Prof. MUDr. Renata Cífková, CSc. Telefon: +420 261 083 694 E-mail: renata.cifkova@ftn.cz Miroslava Havlová Telefon: +420 261 08 3694 MUDr. Marie Jozífová Telefon: +420 261 08 3815 Infekční oddělení MUDr. Stanislava Šimková Telefon: +420 261 083 552 E-mail: stanislava.simkova@ftn.cz Centrum výživy Vedoucí oddělení: Doc. MUDr. Pavel Kohout, PhD. Telefon: +420 261 083 802 E-mail: pavel.kohout@ftn.cz Nutriční terapeutka Tamara Starnovská Telefon: +420 261 083 516 E-mail: tamara.starnovska@ftn.cz Dětská neurologie MUDr. Jan Hadač Telefon: +420 261 083 349 E-mail: jan.hadac@ftn.cz Ambulance pro epileptologii a epileptochirurgii prim. MUDr. Jan Hadač E-mail: jan.hadac@ftn.cz as. MUDr. Klára Brožová E-mail: klara.brozova@ftn.cz MUDr. Klára Sixtová Ambulance pro neurotraumatologii as. MUDr. Dana Šišková Telefon: +420 261 083 886 E-mail: dana.siskova@ftn.cz, detska.neurologie@ftn.cz Ambulance pro nervosvalová onemocnění as. MUDr. Dana Šišková Telefon: +420 261 083 886 E-mail: dana.siskova@ftn.cz, detska.neurologie@ftn.cz Ambulance pro vývojovou neurologii a neurorehabilitaci as. MUDr. Jaroslava Zezuláková, CSc. Mgr. Aletheia Šťouračová Marie Šandová Telefon: +420 261 082 279 Ambulance pro zánětlivá a demyelinizační onemocnění as. MUDr. Dana Šišková Telefon: +420...

Přečíst více informací o nemocnici

Nemocnice Motol

Nemocnice Motol sídlící v Praze 5 je fakultní nemocnicí poskytující široký rozsah kvalitních, vysoce specializovaných lékařských služeb. Kromě obvyklých lékařských specializací naleznete v areálu nemocnice mnoho lékařských oborů, které nenajdete jinde v České republice. Motolská nemocnice zároveň úzce spolupracuje s 2. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy (2. LF UK a FN Motol) na výzkumu a přípravě budoucích lékařských pracovníků. V motolské fakultní nemocnici působí tyto lékařské ambulance a lékařské specializace: dětská kardiologie, dětská psychiatrie, dětská chirurgie, pediatrie, dětská hematologie, dětská onkologie, dětská neurologie, ORL (ušní, nosní, krční), novorozenecké oddělení, gynekologie, porodnice, reprodukční medicína, interna, chirurgie, nukleární medicína, neurologie, ortopedie, pneumologie, urologie, infekční, resuscitační oddělení, onkologie, dermatovenerologie, anesteziologie, oční, dětská traumatologie, neurochirurgie, psychologie, biologie, imunologie, patologie, hematologie, operační sály, epidemiologie, skiaskopie, počítačová tomografie, magnetická rezonance, sonografie, dětská urologie, popáleninové centrum, epileptologie, endoskopie, onkogynekologie, urogynekologie, ultrazvuk, prenatální poradna, cévní poradna, rhinologie, otoneurologie, kofochirurgie, audiometrie, endokrinologie, transplantační centrum, stomatologie a ortodoncie. V prostorách motolské nemocnice se dále nachází lékárna, prodejna zdravotnických potřeb, rehabilitační centrum a léčebna dlouhodobě nemocných. Adresa: Fakultní nemocnice v Motole V Úvalu 84 150 06 Praha 5 Kontakty: Telefon: +420 224 431 111 Fax: – E-mail: reditelstvi@fnmotol.cz Ordinační hodiny: – Dopravní dostupnost: Autobusy č. 167, 168, 174, 179, 180, 347, 502 – autobusová zastávka Nemocnice Motol, Šafránecká, Na Šafránce, Kudrnova, Zahradníčkova, Pod Šafránkou, Sídliště Homolka, Automobil – parkování v areálu polikliniky Kliniky a oddělení sídlící ve Fakultní nemocnici v Motole: Centrum komplexní péče o děti s poruchami vývoje a jejich rodiny MUDr. Martina Kašparová Dětské kardiocentrum prof. MUDr. Jan Janoušek, Ph.D. Dětská psychiatrická klinika MUDr. Jiří Koutek, Ph.D. Foniatrické oddělení PhDr. Eva Vymlátilová Klinika dětské chirurgie prof.MUDr. Jiří Šnajdauf, DrSc. Oddělení urgentního příjmu a LSPP dětí MUDr. Marie Mikulecká, CSc. Pediatrická klinika Prof. MUDr. Jan Lebl, CSc. MUDr. Jana Tejnická, MBA Klinika dětské hematologie a onkologie prof. MUDr. Jan Starý, DrSc. MUDr. Vladimír Komrska, CSc. MUDr. Vratislav Šmelhaus Klinika dětské neurologie MUDr. Věra Sebroňová Klinika ušní, nosní a krční MUDr. Michal Jurovčík Novorozenecké oddělení Doc. MUDr. Petr Zoban, CSc. Oddělení urgentního příjmu dospělých MUDr. Jiří Zika Oddělení LSPP pro dospělé MUDr. Jiří Zika Gynekologicko-porodnická klinika prof.MUDr.Lukáš Rob,CSc. MUDr. Roman Chmel, Ph.D. Centrum reprodukční medicíny a reprodukční genetiky MUDr. Karel Hynek Interní klinika Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA MUDr. Vladimír...

Přečíst více informací o nemocnici