Nemocnice v České republice

České nemocnice dělené podle krajů, měst a lékařů

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

 I. Interní klinika  Vedení kliniky: Přednosta: Prof. MUDr. Jiří Horák, CSc. Primář: MUDr. Martin Havrda Zástupce primáře: MUDr. Miluše Hendrichová, PhD. Zástupce přednosty pro vědu a výzkum: MUDr. Karolína Krátká, PhD. Lůžkové oddělení A Vedoucí lékař: MUDr. Petr Zítková Lůžkové oddělení B  Vedoucí lékař: MUDr. Monika Grussmannová Centrální příjem Vedoucí lékař: MUDr. Miluš Hendrichová Ambulance Vedoucí lékař: MUDr. Jiří Žabka, CSc. Intenzivní nefrologická péče a dialýza Vedoucí lékař: MUDr. Magdaléna Mokrejšová Jednotka peritoneální dialýzy Vedoucí lékař: MUDr. Martin Havrda Bioptická laboratoř Vedoucí lékař: MUDr. Jiří Žabka, CSc. Sonografická laboratoř Vedoucí lékař: MUDr. Jana Bělinová Nefrologická ambublance Vedoucí lékař: MUDr. Jiří Žabka, CSc. Hepatologická ambulance Vedoucí lékař: Prof. MUDr. Horák Jiří, CSc. Ultrasonografie Vedoucí lékař: MUDr. Jana Bělinová Lékaři: MUDr. Remeš Ondřej Revmatologická ambulance Vedoucí lékař: Doc. MUDr. Valešová Marie, CSc. II. Interní klinika  Vedení kliniky: Přednosta: Prof. MUDr. Michal Anděl, CSc. Zástupce přednosty pro LPP: MUDr. Milena Hořejšová Zástupce přednosty pro výuku: Doc. MUDr. Milan Kment, CSc. Zástupce přednosty pro vědu a výzkum: Doc. MUDr. Pavel Kraml, PhD. Vrchní sestra: Bc. Jana Dušková Sekretariát: Eva Hýblová Lůžkové oddělení A Vedoucí lékař: as. MUDr. Iva Hofmanová Lůžkové oddělení B Vedoucí lékař: MUDr. Antonín Kratochvíl Lůžkové oddělení C Vedoucí lékař: as. MUDr. Jan Brož Jednotka intenzivní metabolické péče Vedoucí lékař: Doc. MUDr. Pavel Těšínský Ambulantní oddělení metabolických chorob Vedoucí lékař: Doc. MUDr. Michal Anděl, Ph.D. Vedoucí ambulantní části: MUDr. Elena Šilhová Ambulantní oddělení gastroenterologie Vedoucí lékař: Doc. MUDr. Zdena Zádorová Diabetologie Ordinující lékaři: MUDr. Ludmila Trešlová – diabetolog Prof. MUDr. Michal Anděl – diabetolog MUDr. Kateřina Westlake – diabetolog MUDr. Marie Čecháková – diabetolog MUDr. Jana Urbanová – diabetolog Diabetologie, podiatrie: Ordinující lékaři: MUDr. Elena Šilhová – diabetolog, podolog MUDr. Kateřina Petrová – podolog MUDr. Antonín Kratochvíl – diabetolog, podolog Endokrinologie Ordinující lékaři: MUDr. Ludmila Brunerová MUDr. Hana Bělikovová Ošetřující lékaři: MUDr. Jan Gojda – nutriční podpora MUDr. Jana Brož – diabetolog Prof. MUDr. Ivan Rychlík Ph.D. – nefrolog MUDr. Jana Střížová – diabetolog Doc. MUDr. Vladimír Štich – obezitolog Nutriční edukace, poradna pro výživu Bc. Vladimíra Šmejkalová – Nutriční specialista Lipidologie Doc. MUDr. Pavel Kraml, Ph.D. Odborné ambulance gastroenterologie Kartotéka: +420 267 16 2719 Vedoucí lékař: Doc. MUDr. Zdena Zádorová, Ph.D Lékaři: Doc. MUDr. Milan Kment MUDr. Jan Hajer Ph,D MUDr. Jan Hnaníček MUDr. Jan Matouš MUDr. Josef Pekárek III. Interní-kardiologická klinika Vedení kliniky: Přednosta: Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., FESC., FACC. Zdravotnický zástupce přednosty (primář): MUDr. Martin Herold 1. školský zástupce přednosty pro vzdělávání: Prof. MUDr. Pavel Gregor, DrSc. 2. školský zástupce přednosty pro výzkum: Doc....

Přečíst více informací o nemocnici

Thomayerova nemocnice – Praha 4, Krč

Thomayerova nemocnice sídlící v Praze 4, Krči je specializovanou nemocnicí poskytující široký komplex lékařské péče. Thomayerova nemocnice rovněž spolupracuje s lékařskými a farmaceutickými fakultami – 1 . LF UK a 3. LF UK. V prostorách krčské nemocnice se nacházejí tyto lékařské specializace: anesteziologie, resuscitační oddělení, kardiovaskulární poradna, infekční, poruchy výživy, nutriční terapeut, dětská neurologie, neurologie, psychologie, psychoterapie, dětská psychiatrie, psychiatrie, kojenecký ústav, geriatrie, gynekologie, porodnictví, urogynekologie, riziková poradna, chirurgie, závodní lékař, infekční, kardiologie, endokrinologie, diabetologie, lipidová ambulance, interna, angiologie, imunologie, traumatologie, logopedie, EEG, EMG, oční, diabetologie, ultrazvuk, biochemie, hematologie, mikrobiologie, laboratoř, epidemiologie, ORL, ušní, nosní, krční, onkologie, rhinologie, plastická chirurgie, pediatrie, nefrologie, alergologie, mammografie, CT, revmatologie, osteologie, rehabilitace, denzitometrie, stomatologie, transfúzní oddělení, urologie. Adresa: Thomayerova nemocnice Vídeňská 800 140 59 Praha 4 – Krč Kontakty: Telefon: +420 261 081 111 Fax:+ 420 241 721 260 E-mail: info@ftn.cz Ordinační hodiny: – Dopravní dostupnost: Kliniky a oddělení sídlící v Thomayerově nemocnici: Anesteziologicko-resuscitační klinika Doc. MUDr. Roman Zazula, PhD. Telefon: +420 261 083 459 E-mail: roman.zazula@ftn.cz MUDr. Kamil Loučka Telefon: +420 261 082 336 E-mail: kamil.loucka@ftn.cz MUDr. Jan Cihlář Telefon: +420 261 082 588 E-mail: jan.cihlar@ftn.cz MUDr. Blanka Havlíčková Telefon: +420 261 083 353 E-mail: blanka.havlickova@ftn.cz MUDr. Tomáš Řezáč, PhD. Telefon: +420 261 082 588 E-mail: tomas.rezac@ftn.cz MUDr. Aleš Rára Telefon: +420 261 082 588 E-mail: ales.rara@ftn.cz Centrum kardiovaskulární prevence Prof. MUDr. Renata Cífková, CSc. Telefon: +420 261 083 694 E-mail: renata.cifkova@ftn.cz Miroslava Havlová Telefon: +420 261 08 3694 MUDr. Marie Jozífová Telefon: +420 261 08 3815 Infekční oddělení MUDr. Stanislava Šimková Telefon: +420 261 083 552 E-mail: stanislava.simkova@ftn.cz Centrum výživy Vedoucí oddělení: Doc. MUDr. Pavel Kohout, PhD. Telefon: +420 261 083 802 E-mail: pavel.kohout@ftn.cz Nutriční terapeutka Tamara Starnovská Telefon: +420 261 083 516 E-mail: tamara.starnovska@ftn.cz Dětská neurologie MUDr. Jan Hadač Telefon: +420 261 083 349 E-mail: jan.hadac@ftn.cz Ambulance pro epileptologii a epileptochirurgii prim. MUDr. Jan Hadač E-mail: jan.hadac@ftn.cz as. MUDr. Klára Brožová E-mail: klara.brozova@ftn.cz MUDr. Klára Sixtová Ambulance pro neurotraumatologii as. MUDr. Dana Šišková Telefon: +420 261 083 886 E-mail: dana.siskova@ftn.cz, detska.neurologie@ftn.cz Ambulance pro nervosvalová onemocnění as. MUDr. Dana Šišková Telefon: +420 261 083 886 E-mail: dana.siskova@ftn.cz, detska.neurologie@ftn.cz Ambulance pro vývojovou neurologii a neurorehabilitaci as. MUDr. Jaroslava Zezuláková, CSc. Mgr. Aletheia Šťouračová Marie Šandová Telefon: +420 261 082 279 Ambulance pro zánětlivá a demyelinizační onemocnění as. MUDr. Dana Šišková Telefon: +420...

Přečíst více informací o nemocnici

Nemocnice Motol

Nemocnice Motol sídlící v Praze 5 je fakultní nemocnicí poskytující široký rozsah kvalitních, vysoce specializovaných lékařských služeb. Kromě obvyklých lékařských specializací naleznete v areálu nemocnice mnoho lékařských oborů, které nenajdete jinde v České republice. Motolská nemocnice zároveň úzce spolupracuje s 2. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy (2. LF UK a FN Motol) na výzkumu a přípravě budoucích lékařských pracovníků. V motolské fakultní nemocnici působí tyto lékařské ambulance a lékařské specializace: dětská kardiologie, dětská psychiatrie, dětská chirurgie, pediatrie, dětská hematologie, dětská onkologie, dětská neurologie, ORL (ušní, nosní, krční), novorozenecké oddělení, gynekologie, porodnice, reprodukční medicína, interna, chirurgie, nukleární medicína, neurologie, ortopedie, pneumologie, urologie, infekční, resuscitační oddělení, onkologie, dermatovenerologie, anesteziologie, oční, dětská traumatologie, neurochirurgie, psychologie, biologie, imunologie, patologie, hematologie, operační sály, epidemiologie, skiaskopie, počítačová tomografie, magnetická rezonance, sonografie, dětská urologie, popáleninové centrum, epileptologie, endoskopie, onkogynekologie, urogynekologie, ultrazvuk, prenatální poradna, cévní poradna, rhinologie, otoneurologie, kofochirurgie, audiometrie, endokrinologie, transplantační centrum, stomatologie a ortodoncie. V prostorách motolské nemocnice se dále nachází lékárna, prodejna zdravotnických potřeb, rehabilitační centrum a léčebna dlouhodobě nemocných. Adresa: Fakultní nemocnice v Motole V Úvalu 84 150 06 Praha 5 Kontakty: Telefon: +420 224 431 111 Fax: – E-mail: reditelstvi@fnmotol.cz Ordinační hodiny: – Dopravní dostupnost: Autobusy č. 167, 168, 174, 179, 180, 347, 502 – autobusová zastávka Nemocnice Motol, Šafránecká, Na Šafránce, Kudrnova, Zahradníčkova, Pod Šafránkou, Sídliště Homolka, Automobil – parkování v areálu polikliniky Kliniky a oddělení sídlící ve Fakultní nemocnici v Motole: Centrum komplexní péče o děti s poruchami vývoje a jejich rodiny MUDr. Martina Kašparová Dětské kardiocentrum prof. MUDr. Jan Janoušek, Ph.D. Dětská psychiatrická klinika MUDr. Jiří Koutek, Ph.D. Foniatrické oddělení PhDr. Eva Vymlátilová Klinika dětské chirurgie prof.MUDr. Jiří Šnajdauf, DrSc. Oddělení urgentního příjmu a LSPP dětí MUDr. Marie Mikulecká, CSc. Pediatrická klinika Prof. MUDr. Jan Lebl, CSc. MUDr. Jana Tejnická, MBA Klinika dětské hematologie a onkologie prof. MUDr. Jan Starý, DrSc. MUDr. Vladimír Komrska, CSc. MUDr. Vratislav Šmelhaus Klinika dětské neurologie MUDr. Věra Sebroňová Klinika ušní, nosní a krční MUDr. Michal Jurovčík Novorozenecké oddělení Doc. MUDr. Petr Zoban, CSc. Oddělení urgentního příjmu dospělých MUDr. Jiří Zika Oddělení LSPP pro dospělé MUDr. Jiří Zika Gynekologicko-porodnická klinika prof.MUDr.Lukáš Rob,CSc. MUDr. Roman Chmel, Ph.D. Centrum reprodukční medicíny a reprodukční genetiky MUDr. Karel Hynek Interní klinika Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA MUDr. Vladimír...

Přečíst více informací o nemocnici