Nemocnice v České republice

České nemocnice dělené podle krajů, měst a lékařů

Nemocnice Motol

Nemocnice Motol sídlící v Praze 5 je fakultní nemocnicí poskytující široký rozsah kvalitních, vysoce specializovaných lékařských služeb. Kromě obvyklých lékařských specializací naleznete v areálu nemocnice mnoho lékařských oborů, které nenajdete jinde v České republice. Motolská nemocnice zároveň úzce spolupracuje s 2. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy (2. LF UK a FN Motol) na výzkumu a přípravě budoucích lékařských pracovníků. V motolské fakultní nemocnici působí tyto lékařské ambulance a lékařské specializace: dětská kardiologie, dětská psychiatrie, dětská chirurgie, pediatrie, dětská hematologie, dětská onkologie, dětská neurologie, ORL (ušní, nosní, krční), novorozenecké oddělení, gynekologie, porodnice, reprodukční medicína, interna, chirurgie, nukleární medicína, neurologie, ortopedie, pneumologie, urologie, infekční, resuscitační oddělení, onkologie, dermatovenerologie, anesteziologie, oční, dětská traumatologie, neurochirurgie, psychologie, biologie, imunologie, patologie, hematologie, operační sály, epidemiologie, skiaskopie, počítačová tomografie, magnetická rezonance, sonografie, dětská urologie, popáleninové centrum, epileptologie, endoskopie, onkogynekologie, urogynekologie, ultrazvuk, prenatální poradna, cévní poradna, rhinologie, otoneurologie, kofochirurgie, audiometrie, endokrinologie, transplantační centrum, stomatologie a ortodoncie. V prostorách motolské nemocnice se dále nachází lékárna, prodejna zdravotnických potřeb, rehabilitační centrum a léčebna dlouhodobě nemocných. Adresa: Fakultní nemocnice v Motole V Úvalu 84 150 06 Praha 5 Kontakty: Telefon: +420 224 431 111 Fax: – E-mail: reditelstvi@fnmotol.cz Ordinační hodiny: – Dopravní dostupnost: Autobusy č. 167, 168, 174, 179, 180, 347, 502 – autobusová zastávka Nemocnice Motol, Šafránecká, Na Šafránce, Kudrnova, Zahradníčkova, Pod Šafránkou, Sídliště Homolka, Automobil – parkování v areálu polikliniky Kliniky a oddělení sídlící ve Fakultní nemocnici v Motole: Centrum komplexní péče o děti s poruchami vývoje a jejich rodiny MUDr. Martina Kašparová Dětské kardiocentrum prof. MUDr. Jan Janoušek, Ph.D. Dětská psychiatrická klinika MUDr. Jiří Koutek, Ph.D. Foniatrické oddělení PhDr. Eva Vymlátilová Klinika dětské chirurgie prof.MUDr. Jiří Šnajdauf, DrSc. Oddělení urgentního příjmu a LSPP dětí MUDr. Marie Mikulecká, CSc. Pediatrická klinika Prof. MUDr. Jan Lebl, CSc. MUDr. Jana Tejnická, MBA Klinika dětské hematologie a onkologie prof. MUDr. Jan Starý, DrSc. MUDr. Vladimír Komrska, CSc. MUDr. Vratislav Šmelhaus Klinika dětské neurologie MUDr. Věra Sebroňová Klinika ušní, nosní a krční MUDr. Michal Jurovčík Novorozenecké oddělení Doc. MUDr. Petr Zoban, CSc. Oddělení urgentního příjmu dospělých MUDr. Jiří Zika Oddělení LSPP pro dospělé MUDr. Jiří Zika Gynekologicko-porodnická klinika prof.MUDr.Lukáš Rob,CSc. MUDr. Roman Chmel, Ph.D. Centrum reprodukční medicíny a reprodukční genetiky MUDr. Karel Hynek Interní klinika Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA MUDr. Vladimír...

Přečíst více informací o nemocnici