Nemocnice v České republice

České nemocnice dělené podle krajů, měst a lékařů

Nemocnice Prostějov


Nemocnice Prostějov Agel je lékařským zařízením poskytujícím široký komplex odborných zdravotnických služeb. Areál nemocnice se skládá ze dvou budou – Stará a nová nemocnice Prostějov, ve kterých se nacházejí tato oddělení a lékařské specializace: anesteziologie, resuscitační oddělení, operační sály, rehabilitace, dětské oddělení, gastroenterologie, gynekologie, porodnice, hemodialýza, chirurgie, infekční, interna, psychologie, hematologie, mikrobiologie, patologie, biochemie, léčebna dlouhodobě nemocných, neurologie, oční, ortopedie, traumatologie, ORL (ušní, nosní, krční), plicní, onkologie, radiodiagnostika a transfúzní oddělení.

Adresa:
Středomoravská nemocniční a.s.
Mathonova 291/1
Prostějov 796 04

Kontakty:
Telefon: +420 582 315 111
Fax: +420 582 315 611
Email: tomas.uvizl@nempv.cz

Ordinační hodiny:

Dopravní dostupnost:
parkoviště pro osobní automobily před areálem prostějovské nemocnice

Kliniky a oddělení sídlící v Nemocnici Prostějov:

 • Anesteziologicko-resuscitační oddělení
 • MUDr. Martin Pomajbík
  MUDr. Lenka Gabrlíková
  MUDr. Drahomíra Davidová
  MUDr. Marie Frgálová
  MUDr. Bronislava Přecechtělová
  MUDr. Daniel Pelikán
  MUDr. Jiří Ivánek
  MUDr. Simona Sedláková
  MUDr. Daniel Šperka
  MUDr. Vít Masopust
  MUDr. Dalibor Spáčil
  MUDr. Monika Skácel
  MUDr. Magdaléna Ryšavá
  MUDr. Ing. Jolana Zlámalová
  MUDr. Kateřina Mlatečková

 • Centrální operační sály a centrální sterilizace
 • MUDr. Jiří Šťastný
  Email: jiri.stastny@nempv.cz
  Telefon: +420 582 315 700

 • Centrum léčebné rehabilitace
 • MUDr. Petr Konečný, Ph.D.
  Email: petr.konecny@nemsne.cz
  Telefon: +420 582 315 293

 • Dětské oddělení
 • MUDr. Josef Tenora
  MUDr. Hana Řehulková
  MUDr. Hana Dohnalová
  MUDr. Zlatica Ďurošková
  MUDr. Jana Hanáková  
  MUDr. Milena Jeřábková 
  MUDr. Anna Polzerová 
  MUDr. Hana Škodová  
  MUDr. Martina Škývarová  
  MUDr. Eva Tilšarová  
  MUDr. Zuzana Vymětalová

 • Gastroenterologické oddělení
 • MUDr. Jiří Černoch, CSc.
  MUDr. Jiří Šťastný
  MUDr. Zdeněk Vlk
  MUDr. Marcela Vysloužilová
  MUDr. Barbora Baťková

 • Gynekologicko-porodnické oddělení
 • MUDr. Aleš Nevrla
  Email: ales.nevrla@nempv.cz
  Telefon: +420 582 315 871

 • Hemodialyzační oddělení
 • MUDr. Eva Rozmánková
  Email: eva.rozmankova@nempv.cz
  Telefon: +420 582 315 196

 • Chirurgické oddělení
 • MUDr. Adolf Gryga, CSc.
  Email: adolf.gryga@nempv.cz
  Telefon: +420 582 315 875

 • Infekční oddělení
 • MUDr. ZdeněkProkeš
  Email: zdenek.prokes@nempv.cz
  Telefon: +420 582 315 333

  MUDr. Alena Zeidlerova
  Email: alena.zeidlerova@nempv.cz
  Telefon: +420 582 315 324

 • Interní oddělení
 • MUDr. Miloslav Špaček
  Email: miloslav.spacek@nempv.cz
  Telefon: +420 582 315 618

 • Klinická psychologie
 • PhDr. Jiřina Veselá
  Telefon: +420 582 315 276
  Email: jirina.vesela@nempv.cz

 • Hematologie
 • MUDr. Štefan Repovský
  RNDr. Margita Opravilová, PhD.
  Mgr. Jarmila Šianská

 • Mikrobiologie
 • MUDr. Mgr. Ivana Kohnová
  MUDr. Mgr. Ivana Kohnová

 • Patologie
 • MUDr. Dušana Kleinová

 • Biochemie
 • RNDr. Ladislav Nekl
  RNDr. Ladislav Nekl

 • Léčebna dlouhodobě nemocných – LDN
 • MUDr. Anna Zaoralová
  MUDr. Anna Dostálová
  MUDr. Lenka Pokoráková

 • Neurologické oddělení
 • MUDr. Bohdan Křupka, PhD.
  MUDr. Gabriela Krejstová
  MUDr. Ludmila Zatloukalová
  MUDr. Gabriela Trunečková
  MUDr. Eva Obdržálková
  MUDr. Lucie Ivánková
  MUDr. Petra Strašilová
  MUDr. Lenka Molčíková
  MUDr. Vojtěch Mrňka
  MUDr. Lucie Masopustová

 • Oční oddělení
 • MUDr. Petr Frgál
  MUDr. Ludmila Matoušková
  MUDr. Eleneora Kolmanová
  MUDr. Kateřina Smolková
  MUDr. Pavel Cigánek

 • Ortopedicko-traumatologické oddělení
 • MUDr. Vladislav Košťálek
  MUDr. Ivo Navrátil
  MUDr. René Kloc
  MUDr. Jiří Vrba
  MUDr. Josef Grénar
  MUDr. Macháček Vladimír
  MUDr. Tomáš Nevrla
  MUDr. Miloš Dunajský
  MUDr. Tadeáš Malec

 • ORL – ušní, nosní a krční
 • MUDr. Pavel Navrátil
  Email: pavel.navratil@nempv.cz
  Telefon: +420 582 315 419

 • Plicní oddělení
 • MUDr. Vlasta Riedingerová
  Email: vlasta.riedingerova@nempv.cz
  Telefon: +420 582 315 283

 • Oddělení radiační onkologie
 • MUDr. Vladimír Brtník
  Email: vladimir.brtnik@nempv.cz
  Telefon: +420 582 315 489

 • Radiodiagnostické oddělení
 • MUDr. Martin Folprecht
  MUDr. Krpcová Lucie
  MUDr. Čuboňová Zuzana
  MUDr. Dohnalová Michaela
  MUDr. Langerová Eva
  MUDr. Straková Barbora
  MUDr. Vlková Marcela
  MUDr. Zlámalová Iva

 • Transfuzní stanice
 • MUDr. Jiří Šlézar
  Email: jiri.slezar@nempv.cz
  Telefon: +420 582 315 178

Další nemocnice v kraji: