Nemocnice v České republice

České nemocnice dělené podle krajů, měst a lékařů

Nemocnice Šumperk


Nemocnice Šumperk AGEL je lékařským a zdravotnickým zařízením poskytujícím široký rozsah odborných lékařských služeb pro občany Olomouckého kraje. V prostorách Nemocnice Šumperk se nacházejí tato oddělení a lékařské specializace: JIP, sterilizace, laboratoř, dětské oddělení, novorozenecké oddělení, gastroenterologie, gynekologie, porodnice, chirurgie, interna, kožní, neurologie, oční, onkologie, ORL, ušní, nosní, krční, ortopedie, patologie, plicní, radiodiagnostika, rehabilitace a urologie.

Adresa:
Šumperské nemocnice AGEL
Nerudova 640/41
787 01 Šumperk

Kontakty:
Telefon: +420 583 331 111
Fax: –
E-mail: nemspk@nemspk.cz

Ordinační hodiny:

Dopravní dostupnost:
parkoviště pro osobní automobily před budovou nemocnice

Kliniky a oddělení sídlící v Šumperské nemocnici:

 • Mezioborová JIP, ARIP
 • MUDr. Marta Bílková
  MUDr. Josef Čikl
  MUDr. Kateřina Davidová
  MUDr. Bohuslav Hudec
  MUDr. Helena Hřebíčková
  MUDr. Miroslava Iskerková
  MUDr. Božena Kopecká
  MUDr. Květuše Kratochvílová
  MUDr. Jan Lutonský
  MUDr. Jan Navrátil
  MUDr. Jana Novosadová
  MUDr. Jaroslav Mikuláš
  MUDr. Marián Olejník
  MUDr. Jan Papajk
  MUDr. Jarmila Petreková
  MUDr. Martina Rendová
  MUDr. Lucie Rybnikárová
  MUDr. Aleš Závodný
  MUDr. Petr Zimmermann

 • Centrální příjem a centrální sterilizace
 • MUDr. Květuše Kratochvílová
  MUDr. Bohumil Zálešák, Ph.D.
  MUDr. Igor Ziegelheim

 • Laboratoř
 • MUDr. Zuzana Jehlíková
  MUDr. Ludvík Sitař
  MUDr. Přemysl Slezák
  Ing. Luděk Šprongl
  MUDr. Marie Urbánková

  Mgr. Hana Pláňková

 • Centrální sterilizace a operační sály
 • MUDr. Radan Volnohradský
  E-mail: volnohradsky@nemspk.cz
  Telefon: +420 583 335 001

  MUDr. Igor Ziegelheim
  E-mail: ziegelheim@nemspk.cz
  Telefon: +420 583 335 105

 • Dětské a novorozenecké oddělení
 • prim. MUDr. Miroslav Musílek
  MUDr. Barbora Ambrózová
  MUDr. Zuzana Jehlíková
  MUDr. Andrea Lysáková
  MUDr. Štěpán Malec
  MUDr. Marie Nováková
  MUDr. Lenka Rašková
  MUDr. Richard Rýznar

 • Gastroenterologické oddělení
 • MUDr. Roman Staněk
  MUDr. Miroslav Strnad
  MUDr. Šárka Svobodová

 • Gynekologicko-porodnické oddělení
 • MUDr. Arnošt Hansel
  MUDr. Petr Heneman
  MUDr. Jana Chrastinová
  MUDr. Jiří Krtička
  MUDr. Michal Kopecký
  MUDr. Michal Procházka
  MUDr. Miloš Vysloužil
  MUDr. Martina Zábojníková

 • Chirurgické oddělení
 • prim. MUDr. Vladimír Štěpán
  MUDr. Ladislav Dvořák
  MUDr. Petr Fischer
  MUDr. František Hetcl
  MUDr. Tomáš Hetcl
  MUDr. Ivana Hloušková
  MUDr. Ruslan Kirpichenko
  MUDr. Dušan Kratochvíl
  MUDr. Petr Müller
  MUDr. Slavomír Ryszkowski

 • Interní oddělení a ošetřovatelský úsek
 • MUDr. Jiří Kopecký
  MUDr. František Novák
  MUDr. Blanka Plesníková
  MUDr. Blanka Uhlíková
  MUDr. David Bednář
  MUDr. Nataliya Podlevská
  MUDr. Bohuš Ochodnický
  MUDr. Elena Šánová
  MUDr. Lenka Válková
  MUDr. Petr Zdařil
  MUDr.  Pavla Kamlerová
  MUDr. N. Kanatbayev
  MUDr. Lucie Maierová
  MUDr. Jan Šmirg

 • Kožní oddělení
 • prim. MUDr. Lubomír Drlík
  MUDr. Jaroslava Černá
  MUDr. Monika Kotrlá
  MUDr. Ivana Strouhalová
  MUDr. Lenka Slezáková
  MUDr. Veronika Paťavová
  MUDr. Pavlína Horáčková

 • Neurologické oddělení
 • prim. MUDr. Alexander Bambušek
  MUDr. Michaela Mikulová
  MUDr. Karel Holman
  MUDr. Eva Hoffmanová
  MUDr. Jitka Kotková
  MUDr. Petra Ničová

 • Oční oddělení
 • prim. MUDr. Ivan Schlemmer
  MUDr. Renata Michálková
  MUDr. Eva Pospíšilová
  MUDr. Jana Tomečková
  MUDr. Alexandra Sýbová
  MUDr. Veronika Klimešová

 • Oddělení klinické onkologie
 • MUDr. Karel Vepřek
  E-mail: veprek@nemspk.cz
  Telefon: +420 583 333 053

 • ORL (ušní, nosní, krční)
 • MUDr. Jiří Kincl
  MUDr. Jana Dvořáková
  MUDr. Jiří Soldán
  MUDr. Alena Szostková
  MUDr. Ingrid Vlčková, Ph.D.

 • Ortopedické oddělení
 • prim. MUDr. Zdeněk Štěpán
  MUDr. Marek Petráš
  MUDr. Josef Bojko
  MUDr. Tomáš Engler
  MUDr. Petr Houzar
  MUDr. Libor Psotka
  MUDr. Jan Štefanský
  MUDr. Ján Debre
  MUDr. Roman Kopnický
  MUDr. Tomáš Fajt
  MUDr. Peter Galóczy

 • Oddělení patologie
 • MUDr. Petr Čejka
  E-mail: cejka@nemspk.cz
  Telefon: +420 583 333 301

  MUDr. Alexandra Macháčková

 • Plicní oddělení
 • MUDr. Pavel Mátl
  E-mail: matl@nemspk.cz
  Telefon: +420 583 336 121

 • Radiodiagnostické oddělení
 • MUDr. Jiří Gerold
  MUDr. Jan Prášil
  MUDr. Alena Dočkalová
  MUDr. Martin Drtil
  MUDr. Ucekaj
  MUDr. Stanislav Máca
  MUDr. Ivica Námešná
  MUDr. Jiří Berka

 • Rehabilitační oddělení
 • MUDr. Rudolf Ditmar
  E-mail: ditmar@nemspk.cz
  Telefon: +420 583 333 651

 • Urologické oddělení
 • MUDr. Martin Kaňa
  MUDr. Dušan Fügner
  MUDr. Josef Marada
  MUDr. Michal Šurík
  MUDr. Andrej Para
  MUDr. Zikmund Hanuliak

Další nemocnice v kraji: