Nemocnice v České republice

České nemocnice dělené podle krajů, měst a lékařů

Nemocnice Svitavy


Nemocnice Svitavy poskytuje široký rozsah lékařských služeb z oblastí anesteziologie, rehabilitace, chirurgie, urologie, ušní, nosní, krční, logopedie, gynekologie, porodnictví, interna, alergologie, diabetologie, endokrinologie, lipidová ambulance, nefrologie, dětská kardiologie, dětská neurologie, psychiatrie, psychoterapie, psychologie, hematologie, praktický lékař, plicní, patologie, kožní, foniatrie, onkologie.
V prostorách svitavské nemocnice lze rovněž využít služeb lékařské služby první pomoci, léčebny dlouhodobě nemocných, retgen, CT, ultrazvuku a biochemické laboratoře.

Adresa:
Svitavská nemocnice, a.s.
Kollárova 643/7
568 02 Svitavy

Kontakty:
Telefon: +420 461 569 111, +420 461 569 113
Fax: –
E-mail: nemsy@nemsy.cz

Ordinační hodiny:

Dopravní dostupnost: parkoviště pro osobní automobily v okolí svitavské nemocnice

Kliniky a oddělení sídlící v Nemocnici Svitavy:

 • Alergologická dětská ambulance
 • MUDr. Blanka Pokorná
  Telefon: +420 461 530 591

 • Ambulance praktického lékaře
 • MUDr.Jokičová
  Telefon: +420 461 569 150

 • Ambulance TBC – plicní, kalmetizace, spirometrie
 • MUDr. Kučera
  Telefon: +420 461 569 340

 • Anesteziologicko-resustitační oddělení
 • MUDr. Hanuš Ettl
  Telefon: +420 461 569 320
  E-mail: ettl@nemsy.cz

  MUDr. Nataša Gořulová
  Telefon: +420 461 569 414
  E-mail: gorulova@nemsy.cz

  MUDr. Pavel Kunčák
  Telefon: +420 461 569 414
  E-mail: kuncak@nemsy.cz

  MUDr. Jitka Morávková
  Telefon: +420 461 569 414

  MUDr. Hana Pachovská
  Telefon: +420 461 569 414

  MUDr. Václav Němec
  Telefon: +420 461 569 414

  MUDr. Pavlína Kargerová
  Telefon: +420 461 569 414

  MUDr. Veronika Padrtková
  Telefon: +420 461 569 414

  MUDr. Yevheniy Zhytnikov
  Telefon: +420 461 569 414

 • Centrální operační sály a sterilizace
 • Telefon: +420 461 569 359
  E-mail: cos@nemsy.cz

 • Denzitometrie
 • Telefon: +420 461 569 241

 • Dětské a novorozenecké oddělení
 • Telefon: +420 461 569 343

  MUDr. Jan Malý
  MUDr.Ludmila Pospíšilová
  MUDr. Marie Nečasová
  MUDr. Daniela Juklová
  MUDr. Ondřej Veselý
  MUDr. Olga Šauerová
  MUDr. Zuzana Reifová
  MUDr. Mgr.Hana Zmrzlá

 • Dětské lůžkové oddělení
 • Telefon: +420 461 569 343

  MUDr.Ludmila Pospíšilová
  MUDr. Marie Nečasová
  MUDr. Daniela Dobiášová
  MUDr. Ondřej Veselý
  MUDr. Olga Pachovská
  MUDr. Zuzana Reifová
  MUDr. Mgr. Hana Zmrzlá

 • Diabetologická dětská ambulance
 • prim.MUDr.Jan Malý
  Telefon: +420 461 569 270
  E-mail: maly@nemsy.cz

 • Endokrinologická dětská ambulance
 • MUDr. Marie Nečasová
  MUDr.Ondřej Veselý
  Telefon: +420 461 569 270

 • Fototerapie
 • MUDr. Bláhová
  Telefon: +420 461 569 355

 • Hematologicko-transfuzní oddělení
 • MUDr. Veselá Dagmar
  Mgr. Dana Tenorová
  Mgr. Helena Lidmilová

 • Chirurgické oddělení
 • MUDr. Karel Víšek

 • Gynekologicko-porodní oddělení
 • MUDr. Petr Zakopal
  MUDr. Petr Richter
  MUDr. Vlastimil Slezáček
  MUDr. Karel Machánek
  MUDr. Eduard Sirotný
  MUDr. Maroš Kocka
  MUDr. Martina Mojhová
  MUDr. Diana Maniychuk
  MUDr. Mykola Preslitskyi
  MUDr. Aneta Poláčková

 • Interna
 • MUDr. Ivana Kellnerová

 • Interní lůžkové oddělení – JIP
 • MUDr. Ivana Kellnerová
  MUDr. Jakub Rouchal
  MUDr. Pavel Ingr

 • Interní lůžkové oddělení muži
 • MUDr. Ivana Kellnerová
  MUDr.Zdeněk Borek

 • Interní lůžkové oddělení ženy
 • MUDr. Ivana Kellnerová
  MUDr. Martin Hrubý

 • Kardiologická dětská ambulance
 • MUDr.Pavel
  Telefon: +420 461 569 270

 • Kožní ambulance
 • Telefon: +420 461 569 205, +420 461 569 250

 • Klinická logopedie
 • Mgr. Věra Janoušková

 • Laboratoř klinické biochemie – OKB
 • Telefon: +420 461 569 303, +420 461 569 240
  prim.RNDr. Miluše Marečková

 • Léčebna dlouhodobě nemocných – LDN
 • MUDr. František Martinů

  MUDr. Ivana Kellnerová
  Telefon: +420 461 569 336
  E-mail: kellnerova@nemsy.cz

 • Lipidová dětská ambulance
 • prim.MUDr.Jan Malý
  Telefon: +420 461 569 270

 • LSPP – lékařská služba první pomoci pro dospělé
 • Telefon: +420 461 569 239

 • LSPP – lékařská služba první pomoci pro děti
 • Telefon: +420 461 569 270

 • Nefrologická dětská ambulance
 • MUDr. Ludmila Pospíšilová
  Telefon: +420 461 569 270

 • Neurologická dětská ambulance
 • MUDr.Aleš Reif
  Telefon: +420 461 530 594

 • Novorozenecké oddělení
 • Telefon: +420 461 569 363
  E-mail: maly@nemsy.cz

 • Oddělení ORL – ušní, nosní, krční, chirurgie hlavy a krku
 • prim. MUDr. Libor Sychra
  MUDr. Jaroslav Malý
  MUDr. Patricie Švecová
  MUDr. Jana Vomáčková
  MUDr. Petr Dvořák
  MUDr. Mojmír Randula
  MUDr. Lenka Třeštíková
  MUDr. Jana Šťásková

 • Oddělení psychiatrie a psychoterapie s psychosomatikou
 • MUDr. Zdeňka Kovářová
  Telefon: +420 461 569 341

 • Oddělení zobrazovacích metod
 • MUDr. Dagmar Zezulová

 • Onkologická ambulance
 • Telefon: +420 461 569 275

 • Patologicko-anatomické oddělení
 • Telefon: +420 461 569 327, +420 461 569 377
  MUDr. Tomáš Čížek

 • Pracoviště CT
 • Telefon: +420 461 569 388

  MUDr. Dagmar Zezulová
  E-mail: zezulova@nemsy.cz
  Telefon: +420 461 569 358

 • Psychiatrická ambulance
 • Telefon: +420 461 569 248

 • Psychiatrická ambulance AT
 • Telefon: +420 461 569 248

 • Psychologická ambulance
 • Telefon: +420 461 569 129

 • Rentgenové pracoviště – RTG
 • Telefon: +420 569 241

  MUDr. Dagmar Zezulová
  Telefon: +420 461 569 358
  E-mail: zezulova@nemsy.cz

 • Rehabilitace
 • prim.MUDr. Vladimír Žák
  MUDr. Jan Barborka
  Telefon: +420 461 569 372
  E-mail: zak@nemsy.cz

 • Ultrazvukové pracoviště
 • MUDr. Dagmar Zezulová
  Telefon: +420 461 569 241
  E-mail: zezulova@nemsy.cz, rtg@nemsy.cz

 • Urologická ambulance
 • Telefon: +420 461 569 237

 • Urologické lůžkové oddělení
 • Telefon: +420 461 569 243, +420 461 569 321

 • Urologické oddělení
 • prim. MUDr. Vítězslav Boleloucký

Další nemocnice v kraji: