Nemocnice v České republice

České nemocnice dělené podle krajů, měst a lékařů

Nemocnice TGM Hodonín


Nemocnice TGM Hodonín sídlící v Purkyňově ulici nabízí soubor lékařských služeb z následujících oborů: anesteziologie, gynekologie, chirurgie, neurologie, laboratoř, radiodiagnostika, interna, dětské oddělení, plicní, dialýza, diabetologie, gastroenterologie, kardiologie, onkologie, hemodialýza, nefrologie, EEG, JIP, radiodiagnostika, biochemie, mikrobiologie a mnoha dalších.

V prostorách hodonínské se rovněž nachází lékárna a rehabilitační centrum.

Adresa:
Nemocnice TGM Hodonín, p.o.
Purkyňova 11
695 26 Hodonín

Kontakty:
Telefon: +420 518 306 111
Fax: +420 518 321 851
E-mail: nemho@nemho.cz

Ordinační hodiny:

Návštěvní hodiny:
Po – Pá: 14.30 – 20.00 hod.
So, Ne a svátky: 14.00 – 20.00 hod.

Dopravní dostupnost: parkoviště pro osobní automobily v prostorách okolo nemocnice

Kliniky a oddělení sídlící v nemocnici Hodonín:

 • Anesteziologicko – resustitační oddělení
 • MUDr. Bohumil Holub 
  Telefon: +420 518 306 120 
  E-mail: holub@nemho.cz   

 • Gynekologické oddělení
 • Prim. MUDr. Jiří Nezdařil
  Telefon: +420 518 306 267
  E-mail: nezdaril@nemho.cz

 • Chirurgické oddělení
 • prim. MUDr. Martin Man
  Telefon: +420 518 306 232
  E-mail: man@nemho.cz

 • Neurologická ambulance a EEG laboratoř
 • MUDr. Martina Čechová
  Telefon: +420 518 306 274 

 • Oddělení laboratorní medicíny
 • Prim. MUDr. Věra Dostálová
  Telefon: +420 518 306 205
  E-mail: dostalova@nemho.cz

 • Radiodiagnostické oddělení
 • prim. MUDr. Vladimír Čapka
  Telefon: +420 518 306 334
  E-mail: capka@nemho.cz

 • Interní oddělení
 • prim. MUDr. Josef Novák
  Telefon: +420 518 306 253
  Mail: primint@nemho.cz

 • Dětské oddělení
 • prim. MUDr. Anežka Kudličková
  Telefon: +420 518 306 255, 315
  E-mail: kudlickova@nemho.cz

 • Plicní ambulance
 • MUDr. Otto Urban
  Telefon: +420 518 306 212
  E-mail: urban@nemho.cz

 • Dialýza
 • MUDr. Jitka Slivková
  Telefon: +420 518 306 255, 315

 • Lékárna
 • PharmDr. Vadim Vyskočil
  Telefon: +420 518 306 193
  E-mail: vyskocil@nemho.cz

 • Interní příjmová ambulance
 • MUDr. Andrea Lebedová
  MUDr. Ondřej Holý

 • Diabetologická ambulance
 • MUDr. Lucie Nekvapilová

 • Endokrinologická a osteologická ambulance
 • MUDr.Pavel Kocman

 • Gastroenterologické pracoviště
 • MUDr. Miluše Merlíčková
  MUDr.Jiří Růžička
  MUDr.Vlastislav Sekret
  MUDr.Miroslav Kudláč

 • Kardiologická a kardiostimulační ambulance
 • MUDr. Pavel Obrtlík
  MUDr. Jan Danczik

 • Onkologická ambulance
 • MUDr. Iveta Lašková
  Lenka Ostřížková
  MUDr. Josef Drbal

 • Hemodialyzační středisko interního oddělení
 • MUDr. Jitka Slivková
  MUDr. Karel Pospíšil

 • Nefrologická ambulance hemodialyzačního střediska
 • MUDr. Jitka Slivková
  MUDr. Karel Pospíšil

 • Chirurgické ambulance
 • prim. MUDr. Martin Man
  MUDr. Petr Pospíšil
  MUDr. Milan Třeštík
  MUDr. Igor Zajko
  MUDr. Romana Chládková

 • Neurologická ambulance a EEG laboratoř
 • MUDr. Martina Čechová
  MUDr. Kateřina Popelková

 • Ambulantní zařízení TBC a respiračních chorob s rozšířenou péčí
 • prim. MUDr. Oto Urban

 • Poradna pro poruchy tukového metabolismu
 • MUDr. Jana Misorina

 • Anesteziologicko – resuscitační oddělení
 • MUDr. Bohumil Holub 
  Telefon: +420 518 306 120 
  E-mail: holub@nemho.cz   

 • Lůžková část interního oddělení
 • MUDr. Josef Novák
  MUDr. Pavel Obrtlík
  MUDr. Pavel Kocman

 • Odborná ošetřovatelská péče
 • MUDr. Lucie Svobodová
  Soňa Ištvánková

 • Interna – muži
 • MUDr. Beáta Kromerinská

 • Interna – ženy
 • MUDr. Lucia Gašpárková
  MUDr. Eliška Kuhnová

 • JIP interního oddělení
 • MUDr. Petr Šulák

 • Chirurgické oddělení
 • prim. MUDr. Martin Man
  MUDr. Petr Pospíšil
  MUDr. Milan Třeštík

 • JIP chirurgického oddělení
 • MUDr. František Černý
  MUDr. Petr Pospíšil

 • Gynekologické oddělení
 • MUDr. M. Bláha
  MUDr. J. Geško
  MUDr. J. Milian
  MUDr. J. Nezdařil
  MUDr. L. Poláčiková
  MUDr. G. Škurla

 • Radiodiagnostické oddělení
 • prim. MUDr. Vladimír Čapka
  E-mail: capka@nemho.cz

  MUDr. Jaromír Grauzel
  E-mail: grauzel@nemho.cz

  MUDr. Jiří Brückner
  MUDr. Lubor Šimeček
  MUDr. Vladimír Vašíček

 • Rehabilitační oddělení
 • prim. MUDr. Vladimír Kaprál    
  E-mail: kapral@nemho.cz

  Mgr. Jana Žampachová 
  E-mail: zampachova@nemho.cz

 • Oddělení laboratorní medicíny – OLM
 • prim. MUDr. Věra  Dostálová
  Telefon: +420 518 306 205
  E-mail: dostalova@nemho.cz

  Miloslava Králíková
  Telefon: +420 518 306 164
  E-mail: kralikova@nemho.cz

 • Pracoviště klinické biochemie
 • Ing. Miroslava Hrdličková
  Telefon: +420 518 306 174
  E-mail: hrdlickova@nemho.cz

 • Pracoviště klinické mikrobiologie
 • MUDr. Alice Machová
  Telefon: +420 518 306 166
  E-mail: machova@nemho.cz

  Miloslava Králíková
  Telefon: +420 518 306 164
  E-mail: kralikova@nemho.cz

 • Pracoviště hematologie a transfuzní služby
 • prim. MUDr. Věra Dostálová
  Telefon: +420 518 306 205
  E-mail: dostalova@nemho.cz

Další nemocnice v kraji: