Nemocnice v České republice

České nemocnice dělené podle krajů, měst a lékařů

Porodnice Obilní trh Brno


Nemocnice Obilní trh Brno, spadající pod fakultní nemocnici Brno, je lékařským zařízením poskytujícím zdravotnické a lékařské služby. V prostorách porodnice se nacházejí tyto ambulance a lékaři s touto specializací: anesteziologie, resuscitační oddělení, sterilizace, gynekologie, porodnice, radiologie, mamologie, rentgen, rehabilitace, psychologie, sexuologie, endokrinologie, psychiatrie a interna.

Adresa:
Fakultní Nemocnice Obilní trh Brno
Obilní trh 526/11
602 00 Brno, Veveří

Kontakty:
Telefon: +420 532 23 1111
Fax: –
E-mail: fnbrno@fnbrno.cz

Ordinační hodiny:

Návštěvní hodiny

Dopravní dostupnost:
autobus č. 38, 39 – zastávka Úvoz
parkoviště pro osobní automobily ve vedlejší Gorkého ulici

Ambulance, oddělení a lékaři sídlící v Nemocnice Obilní trh Brno:

 • Anesteziologicko-resuscitační oddělení
 • MUDr. Dagmar Seidlová, Ph.D.
  MUDr. Alice Černá
  MUDr. Magda Kovářová

 • Centrální sterilizace
 • RNDr. Bruno Šudřich

 • Gynekologicko-porodnická klinika
 • prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA

 • Radiologická klinika – mammologie a rentgen
 • MUDr. Karel Dvořák, CSc.
  E-mail: dvorakk@fnbrno.cz

 • Rehabilitační oddělení
 • MUDr. Jana Roubalová

 • Ústavní psycholog
 • doc. PhDr. Marcela Bendová, PhD.
  Telefon: +420 532 238 292, +420 602 513 185
  E-mail: mbendova@fnbrno.cz

 • Ambulance
 • prim. MUDr. Petra Sejbalová
  Telefon: +420 543 184 347
  E-mail:e-mail petra.sejbalova@fnbrno.cz

 • Psychiatrická a sexuologická ambulance
 • Prof. MUDr. Alexandra Žourková, CSc.

 • Psychiatrická, sexuologická a endokrinologická ambulance
 • Doc. MUDr. Michal Pohanka Ph.D.

 • Psychiatrická, sexuologická a andrologická ambulance
 • MUDr. Taťána Šrámková, CSc.

 • Gynekologická ambulance
 • MUDr. Jaroslav Janák

 • Interní ambulance
 • MUDr. Zdeněk Trpělka

 • Ambulance klinické psychologie
 • PhDr. Marcela Langová – Šindelářová
  Mgr. Jana Míchalová

 • Psychologická ambulance
 • Mgr. Eva Řačáková
  Mgr. Tereza Pelantová

 • Poradna onkologické sexuologie
 • MUDr. Taťána Šrámková, CSc.

Další nemocnice v kraji: