Nemocnice v České republice

České nemocnice dělené podle krajů, měst a lékařů

Ústřední vojenská nemocnice Praha


Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a ÚVN
Přednosta kliniky: MUDr. Tomáš Tyll, Ph.D

Telefon: 973 202 999, e-mail: tomas.tyll@uvn.cz

Zástupci přednosty kliniky: 

MUDr. Antonín Spálený – zástupce přednosty

Telefon: 973 203 586, e-mai: antonin.spaleny@uvn.cz

mjr. MUDr. Tomáš Henlín  –  zástupce přednosty pro věci vojenské

Telefon: 973 203 254, e-mail: tomas.henlin@uvn.cz

MUDr. Lujza Reková – zástupce přednosty pro vzdělávací a vědeckou činnost

Telefon: 973 203 005, e-mail: lujza.rekova@uvn.cz

MUDr. Eva Lásziková – zástupce přednosty pro poskytování zdravotních služeb

Telefon: 973 203 721, e-mail: eva.laszikova@uvn.cz

Anesteziolgická péče
Vedoucí lékař pro anestezii: MUDr. Martin Šidák
tel.+420 973 203 586, e-mail: martin.sidak@uvn.cz

Intenzivní péče
Vedoucí lékař pro intenzivní péči: MUDr. Martin Voldřich
tel.: +420 973 202 989,  email: martin.voldrich@uvn.cz
Vedoucí lékařka ICU A: MUDr. Lujza Reková 
tel: +420 973 203 755, email: luiza.rekova@uvn.cz
Vedoucí lékař ICU B: MUDr. Pavel Novotný
tel: +420 973 203 584, email: pavel.novotny@uvn.cz
Vedoucí lékařka RES: MUDr. Zuzana Kasalová 
tel: +420 973 202 994, email: zuzana.kasalova@uvn.cz
Dospávací pokoj
Vedoucí lékař: MUDr. Martin Šidák
tel.973 203 514, e-mail: martin.sidak@uvn.cz
Anesteziologická ambulance:
Vedoucí lékař: MUDr.Martin Šidák
tel.+420 973 203 586, e-mail: martin.sidak@uvn.cz 

Oddělení dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče
Vedoucí lékař: MUDr. Milan Novotný

Domov péče o válečné veterány

Emergency
Vedení oddělení Emergency

Primář: plk. MUDr. Pavel Kupka
Tel. +420 973 203 260, e-mail: pavel.kupka@uvn.cz

Lékaři oddělení Emergency

MUDr. Zdeněk Novák – chirurgie  

mjr. MUDr. Petr Jaroš – traumatologie

MUDr. Radka Šebestová – interna

Farmacie
Hlavní ústavní farmaceut, odborný zástupce pro farmacii v ÚVN
PharmDr. Josef Bakeš, Ph.D.

Gynekologické oddělení
Lékaři gynekologického oddělení

MUDr. Vladimír Folauf – primář oddělení
Tel.+420 973 203 345, e-mail: vladimir.folauf@uvn.cz 

MUDr. Alice Fuxová, zástupce primáře
Tel. +420 973 203 772, e-mail: alice.fuxova@uvn.cz 

MUDr. Pavel Dočkal
Tel. +420 973 203 770, e-mail: pavel.dockal@uvn.cz 

MUDr. Emilie Kučerová
Tel. +420 973 203 351, e-mail: emilie.kucerova@uvn.cz 

MUDr. Irena Baťková
Tel. +420 973 203 351, e-mail: irena.batkova@uvn.cz 

MUDr. Lev Kliment
Tel. +420 973 203 772, e-mail: lev.kliment@uvn.cz 

MUDr. Martina Veselá
Tel. +420 973 203 351, e-mail: martina.vesela@uvn.cz 

Chirurgická klinika 2.LF UK a ÚVN
Přednosta chirurgické kliniky

plk. prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc. – Náměstek ředitele pro vědu a vzdělávání

Zástupci :
Školský zástupce – doc. MUDr. František Bělina, CSc.
Zástupce pro vědeckou a výzkumnou činnost – prof. MUDr. Mojmír Kasalický, CSc.
Zástupce pro léčebně preventivní péči – MUDr. David Erhart 
Vojenský zástupce – pplk. MUDr. Pavel Kupka

Ambulance:
1. Všeobecná (ambulance č. 2)
Vedoucí lékař: MUDr. Jan Rudiš

Kontakt:+420 973 202 913, +420 973 202 915

C) Standardní lůžkové oddělení
Vedoucí lékař: mjr. MUDr. Radek Doležel
Kontakty:
oddělení A – +420 973 203 786, +420 973 202 897
oddělení B – +420 973 203 785, +420 973 202 896 

D) Intenzivní péče chirurgického oddělení
Vedoucí lékař: MUDr. Zuzana Šerclová

Kontakty:
JIP 1 – +420 973 203 784, +420 973 202 894
JIP 2 – +420 973 203 756

Interní klinika 1. LF UK a ÚVN
Přednosta Interní kliniky – Ředitel Ústřední vojenské nemocnice Praha

plk. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.

Oddělení gastroenterologie, hepatologie a metabolismu.Subkatedra gastroenterologie IPVZ.
Vedoucí lékař oddělení: doc. MUDr. Petr Urbánek, CSc.

Lékaři: prof. MUDr. Přemysl Frič, DrSc.,  prof. MUDr. Zdeněk Mareček, DrSc., MUDr. Jan Martínek, Ph.D.,MUDr. Magdalena Stefanová, MUDr. Alice Štrosová, MUDr. Ján Csomor, MUDr. Leona Mrázková, MUDr. Petra Mináriková, Ph.D., MUDr. Štěpán Suchánek, MUDr. Václav Želízko

Sekundární lékaři: MUDr. Bohuš Bunganič, MUDr. Adam Houska, MUDr. Kristýna Hlavová, MUDr. Tereza Chvátalová, MUDr. Kateřina Košťálová, MUDr. Kateřina Šmejcová, MUDr. Martina Peregrinová, MUDr. Gabriela Vepřeková, MUDr. Michal Voška 

Ambulance: denně, po předchozím objednání  
Gastroenterologická ambulance: 
Budova A7, 2. patro
Tel. číslo: +420 973 203 074
Lékaři: prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D., prof. MUDr. Přemysl Frič, DrSc., prof. MUDr. Zdeněk Mareček, DrSc., MUDr., MUDr. Petra Mináriková, Ph.D

Budova  C4
Tel. číslo: +420  973 203 119 (41) 
Lékaři: MUDr. Alice Štrosová,  MUDr. Magdalena Stefanová, MUDr. Ján Csomor,  MUDr. Kateřina Šmejcová, MUDr. Tereza Chvátalová, as. MUDr. Štěpán Suchánek 

Budova CH1, suterén
Tel. číslo: +420 973 203 133 – MUDr. Jan Martínek, PhD.

Ambulance pro poruchy výživy 
budova CH1, suterén
Tel. číslo: +420 973 208 404
Lékaři: MUDr. Svatopluk Solař, MUDr. Leona Mrázková, Mgr. Petra Přibylová

Hepatologická ambulance –   hepatologické centrum.

Budova C4
Tel. číslo: +420 973 203 128  – doc. MUDr. Petr Urbánek, CSc. 

Standardní lůžkové oddělení 
Vedoucí lékař stanice: doc. MUDr. Petr Urbánek, CSc.
Zástupce vedoucího lékaře: MUDr. Alice Štrosová
+420 973 203 028 (lékaři)

Vedoucí lékař stanice: doc. MUDr. Petr Urbánek, CSc.
Zástupce vedoucího lékaře:  MUDr. Magdalena Stefanová
 +420 973 208 378 (lékaři)

Ambulance pro poruchy výživy a metabolismu
Vedoucí lékař DC ÚVN: as. MUDr. Svatopluk Solař
Lékaři DC ÚVN: kpt. MUDr. Jitka Honsejková, as. MUDr. Jarmila Jirkovská, MUDr. Josef Klein, as. MUDr. Johana Venerová, MUDr. Eva Vernerová

Oddělení gastrointestinální endoskopie
Vedoucí lékař: MUDr. Štěpán Suchánek
Lékaři: MUDr. Bohuš Bunganič, mjr. MUDr. Tereza Dvořáková, MUDr. Klára Kunstová, MUDr. Martin Laclav, MUDr. Petra Mináriková, MUDr. Gabriela Vojtěchová, MUDr. Michal Voška

Diabetologické centrum
Vedoucí lékař DC ÚVN: as. MUDr. Svatopluk Solař
Lékaři DC ÚVN: kpt. MUDr. Jitka Honsejková, as. MUDr. Jarmila Jirkovská, MUDr. Josef Klein, as. MUDr. Johana Venerová, MUDr. Eva Vernerová

Interní ambulantní oddělení

Oddělení multioborový interní JIP
Vedoucí lékař: MUDr. Pavel Sedloň
Koronární jednotka:
Staniční lékař: MUDr. Pavel Sedloň
e-mail: pavel.sedlon@uvn.cz

Metabolická jednotka
Staniční lékař: MUDr. Jan Csomor
e-mail: jan.csomor@uvn.cz

Kardiologické oddělení
Arytmologie
Úsekový lékař: MUDr. Patrik Jarkovský
Kardiostimulační sálek: 973 203 494
e-mail: patrik.jarkovsky@uvn.cz

Centrum pro závislé na tabáku
Lékaři: MUDr. Miroslav Černohous

Echokardiografie
Úsekový lékař: MUDr. Eva Krčová
Echolaboratoř: 973 203 682
e-mail: eva.krcova@uvn.cz

Koronární jednotka
Vedoucí lékař: MUDr. Pavel Sedloň
e-mail: pavel.sedlon@uvn.cz

Katetrizace

Angiologie ÚVN
Úsekový lékař: MUDr.Karolina Broulíková
Cévní poradna: 973 20 30 59
Email: karolina.broulikova@uvn.cz

Kardiovaskulární centrum
Vedoucí lékař: doc. MUDr. Martin Malý, Ph.D.

Vedoucí lékař Kardiovaskulárního centra
Doc. MUDr. Martin Malý, Ph.D.

Kontakt:
tel. sekretariát: 973 203 097, e-mail: martin.maly@uvn.cz

Osteocentrum
Primář oddělení osteocentra

prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc.

Oddělení všeobecných interních lůžek
Vedoucí lékař

MUDr. Ilja Kotík

Kontakty na vedení Interní kliniky
plk. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.
přednosta Interní kliniky 1. LF UK a ÚVN Praha – ředitel Ústřední vojenské nemocnice Praha
telefon: +420 973 203 061
e-mail: miroslav.zavoral@uvn.cz

MUDr. Libor Kameník
zástupce přednosty Interní kliniky pro lékařsko preventivní péči – primář oddělení
Interní klinika 1. LF UK a ÚVN Praha
telefon: +420 973 203 026
fax: +420 973 203 068
e-mail: libor.kamenik@uvn.cz

Kožní oddělení
Ambulance, odborné poradny:
Vedoucí lékař: MUDr. Bohumila Konečná

Odborné poradny:
Klinické demonstrace – prim. MUDr. Jaroslav Hoffmann 
Poradna pro léčbu chronických ran – MUDr. Bohumila Konečná 
Kosmetologická poradna – MUDr. Jana Asterová

Primář kožního oddělení

MUDr. Jaroslav Hoffmann

Léčebna dlouhodobě nemocných a Oddělení následné péče
Za lékařskou péči odpovídá: vedoucí lékař LDN NP: MUDr. Ilja Kotík, tel. 973 203 258, e-mail:ilja.kotik@uvn.cz.

Neurochirurgická klinika 1. LF UK a ÚVN
Pooperační oddělení:
Vedoucí lékař – doc. MUDr. David Netuka, PhD.
Standardní oddělení:
Vedoucí lékař- MUDr. Milan Mohapl, PhD.
Spondylochirurgické oddělení:
Vedoucí lékař – MUDr. Petr Vaněk 

Přednosta neurochirurgické kliniky
 plk. prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.
   přednosta kliniky
   telefon: +420 973 202 950
   e-mail: vladimir.benes@uvn.cz

pplk. MUDr. Martin Häckel, CSc.
  zástupce přednosty pro vojenské záležitosti
  telefon: +420 972 202 931
  e-mail: martin.hackel@uvn.cz

MUDr. Filip Kramář
  zástupce přednosty pro sálový provoz
  telefon: +420 973 202 952
  e-mail: filip.kramar@uvn.cz

Doc. MUDr. Ing. Jaroslav Plas
  zástupce přednosty pro výuku
  telefon: +420 973 202 959
  e-mail: jaroslav.plas@uvn.cz

pplk. MUDr. Jiří Preis
  vedoucí starší lékař – specialista
  telefon: +420 973 202 949
  e-mail: jiri.preis@uvn.cz

mjr. MUDr. Václav Masopust
  vedoucí starší lékař- specialista
  telefon: +420 973 202 961
  e-mail: vaclav.masopust@uvn.cz

MUDr. Milan Mohapl
  lékař Neurochirurgické kliniky
  telefon: +420 973 202 970
  e-mail: milan.mohapl@uvn.cz

 Doc. MUDr. David Netuka, Ph.D.
  lékař Neurochirurgické kliniky
  telefon: +420 973 202 968
  e-mail: david.netuka@uvn.cz

MUDr. Svatopluk Ostrý, Ph.D.
  lékař Neurochirurgické kliniky
  telefon: +420 973 202 935
  e-mail: svatopluk.ostry@uvn.cz

MUDr. Petr Vaněk
  lékař Neurochirurgické kliniky
  telefon: +420 973 202 945
  e-mail: petr.vanek@uvn.cz

MUDr. Karel Saur
  lékař neurochirurgické kliniky
  telefon: +420 202 935
  e-mail: karel.saur@uvn.cz

Prof. MUDr. Lubor Stejskal, DrSc.
  lékař neurochirurgické kliniky
  telefon: +420 973 202 969
  e-mail: lubor.stejskal@uvn.cz

 MUDr. Mgr. Ondřej Bradáč
  lékař Neurochirurgické kliniky
  telefon: +420 973 202 949
  e-mail: ondrej.bradac@uvn.cz

 MUDr. Daniel Hořínek, Ph.D.
   lékař Neurochirurgické kliniky
   telefon: +420 973 202 968
   e-mail: daniel.horinek@uvn.cz

npor. MUDr. Martin Májovský
  lékař Neurochirurgické kliniky
  telefon: +420 973 202 963
  e-mail: martin.majovsky@uvn.cz

Neurologické oddělení
Primář neurologického oddělení

Plk. MUDr. Jiří Kasík, Ph.D.

Lékaři neurologického oddělení
pplk. MUDr. Roman Havlíček
zástupce primáře oddělení
profesní zaměření: urgentní stavy v neurologii, přednášková činnost
MUDr. Marie Tinková
vedoucí lékař oddělení
profesní zaměření: mechanická diagnostika a terapie dle McKenzieho, neurorehabilitace, poruchy nutrice, kurz akutní neurologie a intenzivní péče v neurologii, odborné publikace
MUDr. Jaroslav Dvořák
vedoucí lékař oddělení a poradny pro bolesti hlavy
profesní zaměření: EEG, neuroonkologie, bolesti hlavy, kurz akutní neurologie a intenzivní péče v neurologii
MUDr. Lenka Hajduková
lékař oddělení
profesní zaměření: cévní mozkové příhody, neuroimunologie a likvorologie, postgraduální doktorské studium, odborné publikace
kpt. MUDr. Pavel Diviš
atestovaný lékař oddělení
kpt. MUDr. Libor Vašina
lékař oddělení, v přípravě k atestaci z oboru neurologie,postgraduální doktorské studium
MUDr. Zdeněk Rychlý
vedoucí lékař ambulance a elektromyografické laboratoře
profesní zaměření: onemocnění periferního nervového systému, přednášková činnost, odborné publikace
MUDr. Jana Klečková
lékař ambulance
profesní zaměření: záchvatová onemocnění
MUDr. Šárka Musilová
atestovaný lékař ambulance
profesní zaměření: poradna pro extrapyramidová onemocnění
MUDr. Vladěna Charvátová
atestovaný lékař lůžkové části oddělení
Doc. MUDr. Pavel Adam, CSc.
přednosta Ústavu pro likvorologii a neuroimunologii při ÚVN
lékař neurologické ambulance, přednášková a publikační činnost
MUDr. Jana Letáková
externí lékař, k zajištění LPS
MUDr. Jindra Stráníková
externí lékař, k zajištění LPS
MUDr. Libor Musil
externí lékař, k zajištění LPS
MUDr. Lucie Loudová
lékař oddělení,v přípravě k atestaci v oboru  neurologie, kurz akutní neurologie a intenzivní péče v neurologii 
MUDr. Petr Jaroš
lékař oddělení, v přípravě k atestaci z oboru neurologie
MUDr. Ondřej Pašek
lékař oddělení, v přípravě k atestaci z oboru neurologie
MUDr. Tomáš Grunda
lékař oddělení,v přípravě k atestaci v oboru  neurologie, postgraduální doktorské studium
MUDr. Petr Malý
lékař oddělení, v přípravě k atestaci z oboru neurologie

MUDr. Dana Čtrnáctá
atestovaný lékař oddělení

Oddělení nemocí z povolání
Primář oddělení nemocí z povolání

MUDr. Josef Pavel, Ph.D.

Oddělení hematologie, biochemie a krevní transfuze – Úsek Centrálních laboratoří ÚVN
Pověřen vedením oddělení hematologie, biochemie a krevní transfuze – Úseku Centrálních laboratoří ÚVN

pplk. MUDr. Miloš Bohoněk, Ph.D.
Primář oddělení klinické biochemie

MUDr. Lenka Pospíšilová

Hematologická ambulance

Lékař  
MUDr. Jan Hrabánek
pplk. prim. MUDr. Miloš Bohoněk 
MUDr. Jana Vařáková

Pracovníci OHBKT – ÚCL
Sekretariát OHBKT – ÚCL: Jana Minaříková
jana.minarikova@uvn.cz, tel: 973 203 211

Primář OHKT:  pplk.MUDr.Miloš Bohoněk, Ph.D.
milos.bohonek@uvn.cz, tel.: 973 203 210

Primář OKB: MUDr.Lenka Pospíšilová
lenka.pospisilova@uvn.cz, tel. 973 208 570

Manažer kvality: ing. Miroslava Kricnerová
miroslava.kricnerova@uvn.cz, tel.: 973 203 451

Vedoucí laborantka: por. Ing.Tatjana Markovina
tatjana.markovina@uvn.cz, tel.: 973 203 451

Úsek klinických laboratoří
Příjem materiálu: 973 203 452

Laboratoř klinické biochemie: 973 203 224

Funkce Jméno Telefon E-mail Umístění
Odborný pracovník v laboratorních metodách:  Mgr. Irena Knapovská  973 208 570 irena.knapovska@uvn.cz Středová budova A, vchod A3, 2.patro
Odborný pracovník v laboratorních metodách: Mgr. Marie Blahutová  973 203 492 marie.blahutova@uvn.cz Středová budova A, vchod A3, 2.patro
Úseková laborantka Simona Duchková  973 203 209   simona.duchkova@uvn.cz Středová budova A, vchod A3, 2.patro
          
Laboratoř klinické hematologie: 973 203 206

Funkce Jméno  Telefon   E-mail  Umístění
Lékař: MUDr. Jan Hrabánek  973 203 218   jan.hrabanek@uvn.cz Středová budova A, vchod A2, snížené přízemí
Odborný pracovník v laboratorních metodách: RNDr. Václava Mašková  973 203 216 vaclava.maskova@uvn.cz Středová budova A, vchod A3, 2.patro
Úseková laborantka: Jitka Koštířová  973 203 209 jitka.kostirova@uvn.cz Středová budova A, vchod A3, 2.patro
973 203 206 

Úsek transfuzních laboratoří:

Laboratoř klinické imunohematologie a krevního skladu: 973 203 214

Laboratoř dárců krve: 973 203 764

Funkce  Jméno Telefon E-mail  Umístění
Vedoucí lékař: prim. MUDr. Miloš Bohoněk, Ph.D.  973 203 210  milos.bohonek@uvn.cz Středová budova A, vchod A3, 2.patro
Osoba odpovědná za kontrolu kvality TP  Eliška Sládková, DiS 973 203 764   eliska.sladkova@uvn.cz Středová budova A, vchod A3, 2.patro
Úseková laborantka:  Dana Horčičková 973 203 220  dana.horcickova@uvn.cz Středová budova A, vchod A3, 2.patro

Úsek odběrů dárců a zpracování krve

Kartotéka dárců krve: 973 203 217

Odběrové středisko Louny: 415 620 236

Odběrové středisko Jilemnice: 481 551 159

Funkce Jméno   Telefon  E-mail  Umístění
Lékař: MUDr. Jaroslava Urbanová 973 203 207 j.urbanova@uvn.cz Středová budova A, vchod A3,přízemí
Osoba odpovědná za výrobu:  Ing. Hana Voslařová  973 203 769 hana.voslarova@uvn.cz Středová budova A, vchod A3, 2.patro
  
Hematologická ambulance
Funkce  Jméno  Telefon E-mail Umístění
Lékař: MUDr. Jan Hrabánek  973 203 218 jan.hrabanek@uvn.cz Středová budova A, vchod A2, snížené přízemí
Lékař:  MUDr. Jana Vařáková  973 203 212 jana.varakova@uvn.cz Středová budova A, vchod A2, snížené přízemí

Oddělení klinické farmacie
Kontakt:

Vedoucí oddělení: Mgr. Irena Kopicová 
Tel.:+420 973 208 393, e-mail: irena.kopicova@uvn.cz

PharmDr. Lucie Khýnová
Tel. +420 973 208 393, e-mail: lucie.khynova@uvn.cz
PharmDr. Veronika Šestakova
Tel. +420 973 208 520, e-mail: veronika.sestakova@uvn.cz
PharmDr. Tomáš Pavlík
Tel. +420 973 208 520, e-mail: tomas.pavlik@uvn.cz
Mgr. Petra Kristýna Matějková
Tel. +420 973 208 520, e-mail: matejkova.petra@uvn.cz

Oční klinika 1. LF UK a ÚVN
Přednosta oční kliniky

Doc. MUDr. Jiří Pašta, CSc., FEBO

Lékaři Refrakčního a laserového centra ÚVN
Doc. MUDr. Jiří Pašta, CSc.
přednosta kliniky
tel.: +420 973 203 190
e-mail: jiri.pasta@uvn.cz

MUDr. Jaroslav Madunický
vedoucí lékař laserového a refrakčního centra
tel.: +420 973 208 492
e-mail: jaroslav.madunicky@uvn.cz

MUDr. Iveta Němcová, Ph.D.
zástupce vedoucího lékaře 
tel.: +420 973 208 492
e-mail: iveta.nemcova@uvn.

MUDr. Kateřina Buusová Smečková, MBA
lékař
tel.: +420 973 208 492
e-mail: katerina.smeckova@uvn.cz

MUDr. Kateřina Hladíková
lékař
tel.: +420 973 208 492
e-mail: katerina.hladikova@uvn.cz

MUDr. Kristína Sičová

lékař
tel.: +420 973 208 492
e-mail: kristina.sicova@uvn.cz

Glaukomové centrum
Vedoucí lékař: as. MUDr. Petr Výborný, CSc.

Odborné poradny:
MUDr. Klára Samková
MUDr. Silvia Sičáková
MUDr. Petr Výborný, CSc.

Onkologická klinika 1. LF UK Praha, VFN a ÚVN
Onkologická-dospělí MUDr. Petr Cinek, Ph.D. 973 203 507
Onkologická-dospělí MUDr.Lucie Hussarová 973 203 507
Onkologická-dospělí MUDr.Patrik Georgiev 973 203 509

Přednosta Onkologické kliniky 1. LF UK, VFN a ÚVN

Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Primář kliniky
MUDr. Patrik Georgiev 

Oddělení nemocniční hygieny a bezpečnosti ochrany zdraví při práci
Nemocniční epidemiolog, vedoucí oddělení: MUDr. Dana Hedlová 
Tel.+420 973 202 739,e-mail: dana.hedlova@uvn.cz 

Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví: Božena Milnerová 
Tel.+420 973 202 739,e-mail: bozena.milnerova@uvn.cz

Bezpečnostní technik: Tomáš Mimránek 
Tel.+420 973 202 739,e-mail: tomas.mimranek@uvn.cz 

Odpadový hospodář, nakládání s chemickými látkami: Ing. Jiří Denner 
Tel.+420 973 208 127,e-mail: jiri.denner@uvn.cz 

Metodické vedení centrální sterilizace

MUDr. Dana Hedlová

Oddělení sociální péče
Zdravotně sociální pracovník: Bc. Dagmar Martinková
tel. +420 973 202 891, 724 193 894, dagmar.martinkova@uvn.cz

Oddělení centrálních operačních sálů a sterilizace ÚVN
Metodické vedení centrální sterilizace

MUDr. Dana Hedlová

Primář operačních sálů
MUDr. David Erhart

Oddělení ortopedie a traumatologie ÚVN – Klinika traumatologie pohybového aparátu 1. LF UK Praha a ÚVN
Přednosta Kliniky traumatologie pohybového aparátu 1. LF UK a ÚVN Praha:
prof. MUDr. Jan Bartoníček, DrSc. – 973 203 280

Zástupce přednosty pro LPP – primář:
mjr. MUDr. Václav Vaněček – 973 203 279

Zástupce přednosty pro pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost:
MUDr. Antonín Chochola – 973 203 279

Zástupce přednosty pro traumatologii:
mjr. MUDr. Luboš Zelenka – 973 203 279

Vedoucí lékař stanice I  
MUDr. Aleš Puchmeltr – (973203797)

Vedoucí lékař stanice  II
MUDr. Antonín Chochola (973203282) 

Vedoucí lékař stanice I  
MUDr. Petr Vašek (973203793)  

Ambulance 
MUDr. Richard Kubela (973203278) 

JIP 
MUDr. Ivan Počepcov (973203296) 

Operační sály
MUDr. Petr Krejčí            

Přednosta Oddělení ortopedie a traumatologie ÚVN – Kliniky traumatologie pohybového aparátu 1. LF UK a ÚVN

Prof. MUDr. Jan Bartoníček, DrSc.

ORL klinika 3.LFUK a ÚVN
Lékaři ORL kliniky
Lékaři ORL kliniky
plk. MUDr. Michal Navara, PhD.
přednosta ORL kliniky
telefon : +420 973 203 161
e-mail : michal.navara@uvn.cz
zaměření : otochirurgie, chirurgie slinných žlaz, onkochirurgie, hrtanová mikrochirurgie, atestace II.st z oboru ORL
MUDr. Michal Mikolaj
zástupce přednosty kliniky – pro ambulantní části 
telefon : +420 973 203 159,208 505
e-mail : michal.mikolaj@uvn.cz
zaměření : hrtanová mikrochirurgie včetně laserové, onkochirurgie, FESS, rhinochirurgie, chirurgie slinných žlaz, otoplastiky, atestace II.st z oboru ORL
pplk. as. MUDr. Daniel Kovář 
zástupce přednosty kliniky – pro lůžkovou část a pro věci vojenské
telefon : +420 973 203 174, 79, 68
e-mail : daniel.kovar@uvn.cz
zaměření : otochirurgie, chirurgie slinných žlaz, chirurgie nosního septa, FESS, onkochirurgie, atestace EU z oboru ORL
as. MUDr. Petra Fundová 
zástupce přednosty kliniky pro výuku
telefon : +420 973 203 174, 79, 68
e-mail : petra.fundova@uvn.cz
Zaměření: otochirurgie, rhinochirurgie, mikrochirurgie hrtanu, atestace I.st z oboru ORL, atestace EU, otochirurgie, kurz hyperbarické a podvodní medicíny u Královského australského námořnictva
as. MUDr. Richard HOLÝ
telefon : +420 973 203 179,75, +420 973 208 503
e-mail : richard.holy@uvn.cz
zaměření : otoneurologie, audiologie, laserová hrtanová mikrochirurgie, videolaryngostroboskopie, videokymografie, flexibilní autofluorescenční endoskopie, flexibilní endoskopie NBI, FESS, chirurgie nosního septa, atestace II.st z oboru ORL
MUDr. Pavol Praženica, PhD. – dlouhodobá nepřítomnost na klinice, zahraniční stáž
telefon : +420 973 203 158, 79, 82
e-mail : pavol.prazenica@uvn.cz
zaměření : FESS, rhinochirurgie, chirurgie štítné žlázy včetně rekonstrukce vratných nervů, onkochirurgie, chirurgie slinných žlaz, hrtanová mikrochirurgie, atestace II.st z oboru ORL
mjr. MUDr. Tomáš Filipovský
telefon : +420 973 203 158,79
e-mail : tomas.filipovsky@uvn.cz
zaměření : FESS, operace nosního septa, laserová mikrochirurgie hrtanu, videolaryngostroboskopie, videokymografie,flexibilní autofluorescenční endoskopie, flexibilní endoskopie NBI, atestace EU z oboru ORL, chirurgie slinných žláz
MUDr. Alla Kolingerová 
telefon : +420 973 203 180
e-mail : alla.kolingerova@uvn.cz
zaměření : audiologie, otoneurologie, chirurgie nosního septa , atestace II.st z oboru ORL
MUDr. Zuzana Veldová
telefon: +420 973 203 179
e-mail: zuzana.veldova@uvn.cz
zaměření: foniatrie
MUDr. Olexii Vorobiov
telefon: +420 973 203 176,68
e-mail: olexii.vorobiov@uvn.cz
v přípravě na atestaci z oboru ORL
MUDr. Jan Rotnágl
telefon:+420 973 203 176,79
e-meil: jan.rotnagl@uvn.cz
v přípravě na atestaci z oboru ORL
zaměření: chirurgie štítné žlázy, chirurgie slinných žláz, sialoendoskopie
MUDr. Jaroslav Černý
telefon: +420 973 203 176,68
e-mail: jaroslav.cerny@uvn.cz
v přípravě na atestaci z oboru ORL
MUDr. Barbora Kratochvílová
telefon : +420 973 203 175, 68
e-mail: barbora.kratochvilova@uvn.cz
v přípravě na atestaci z oboru ORL

Oddělení patologie
Primář oddělení patologie
MUDr. Petr Hrabal

Ústřední lékařsko – psychologické oddělení
Primář psychologického oddělení
plk. PhDr. Jiří Klose, Ph.D.

Specializační vzdělávání v oboru „Klinická psychologie“
pplk. Mgr. Pavel Král
tel. +420 973 203 469, e-mail: pavel.kral@uvn.cz

Psychiatrické oddělení
Kancelář oddělení: 973203431
Primář: plk. MUDr. Vlastimil Tichý
Vedoucí lékař oddělení, zástupce primáře: MUDr. Petr Navrátil
Kontakty na vedení psychiatrie
Primář PO ÚVN: 
plk. MUDr. Vlastimil Tichý, e-mail: vlastimil.tichy@uvn.cz

Vedoucí lékař oddělení:
MUDr. Petr Navrátil, e-mail: petr.navratil@uvn.cz
Vedoucí lékař ambulance:
MUDr. Martin Holub, e-mail: martin.holub@uvn.cz

Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny
Kontakty na vedení ORFM
pplk. MUDr. Michal Říha, Ph.D., MBA
primář oddělení
telefon: +420 973 203 150
e-mail: michal.riha@uvn.cz
MUDr. Miroslav Kukan
od 1.2.2008 vedoucí lékař lůžkového oddělení
telefon: +420 973 208 374
e-mail: miroslav.kukan@uvn.cz
MUDr. Dagmar Navrátilová
od 1.2.2008 vedoucí lékař ambulantního oddělení
telefon: +420 973 203 151
e-mail: dagmar.navratilova@uvn.cz
nprap. Bc. Roman Šedlbauer
vrchní sestra
telefon: +420 973 208 308
e-mail: roman.sedlbauer@uvn.cz
Mgr. Růžena Hlavičková
vedoucí fyzioterapeut 
telefon: +420 973 203 106
e-mail: ruzena.hlavickova@uvn.cz
PhDr. Michaela Prokešová, Ph.D.
metodik oddělení 
(pondělí – čtvrtek)
Telefon:+420 973  208 370
e-mail:  michaela.prokesova@uvn.cz
Bc. Milena Dědková
Zástupce vedoucího fyzioterapeuta
telefon: +420 973 203 146
e-mail: milena.dedkova@uvn.cz
Mgr. Irena Kaizrová
úsekový fyzioterapeut 
telefon: +420 203 144
e-mail: irena.kaizrova@uvn.cz
Aktualizováno Úterý, 22 Leden 2013

Radiodiagnostické oddělení
Primář RDG oddělení

MUDr. Tomáš Belšan, CSc.

Středisko ambulantní zdravotní péče
Název ambulance Lékař Telefonní číslo ambulance

Interní ambulance prim. pplk. MUDr. Martin Hříbek 973210629

Interní ambulance MUDr. Marcela Čeřovská 973210625

Ambulance praktických lékařů zástupce primáře pplk. MUDr. Andrea Lexová   973210602

Ambulance praktických lékařů mjr. MUDr. Michaela Tomšíčková 973210606

Ambulance praktických lékařů kpt. MUDr. Adam Mucha 973210640

Ambulance praktických lékařů MUDr. Jan Šípek 973210620

Odběrová místnost 973210633

Tonoport objednáíní v ordinaci č.14 973210625

Primář centra ambulantní zdravotní péče

pplk.MUDr. Martin Hříbek

Stomatologické oddělení
Detašované pracoviště: budova Generálního štábu, Evropská 5, Praha 6
Ing. Blanka Jansová, DiS
Tel.: 973 210 635 nebo 973 210 637

Stomatologiecké oddělení:
MUDr. Forejtová Jitka 420 973 203 266
pplk. MUDr. Václav Macák 420 973 203 267
MUDr. Lubor Daněk 420 973 203 270

Detašované pracoviště odd. stomatologie ÚVN
primář MUDr. Pavel Hyšpler 420 973 210 637

Implantologická poradna – primář MUDr. Pavel Hyšpler 420 973 210 637

Primář oddělení stomatologie
 MUDr. Pavel Hyšpler

Vojenský ústav soudního lékařství
Primář Vojenského ústavu soudního lékařství
plk. MUDr. Miloš Sokol, Ph.D.

Vojenský ústav soudního lékařství – další kontakty
Zástupce primáře: MUDr. Zdeněk Šňupárek
Tel.+420 973 203 519, e-mail: zdenek.snuparek@uvn.cz
Vedoucí toxikologické laboratoře: Ing.Ivana Černá
Te. +420 973 203 518, +420 203 531, +420 973 203 517, e-mail: ivana.cerna@uvn.cz
Vedoucí laborantka: Mgr. Radka Katsarosová, BBA
Tel.+420 973 203 516, e-mail: radka.katsarosova@uvn.cz

Urologické oddělení
Poradna pro recidivující urolitiázu: MUDr. Pavel Drlík

Uroonkologická poradna: MUDr. Kamil Belej, Ph. D., FEBU

Urodynamická poradna: MUDr. Drlík, MUDr.Belej Ph. D., FEBU

Primář urologického oddělení

plk. MUDr. Oto Kőhler, CSc.

Lékaři oddělení urologie
MUDr Oto Kőhler, CSc
MUDr Jiří Kočárek, Ph.D.
MUDr Kamil Belej, Ph.D., FEBU
MUDr Ondřej Kaplan
MUDr Pavel Drlík
MUDr František Chmelík

Traumacentrum
Vedoucí lékař: mjr. MUDr. Lubomír Zelenka

Kardiovaskulární centrum
 Vedoucí lékař: doc. MUDr. Martin Malý, Ph.D.

Komplexní cerebrovaskulární centrum
Vedoucí lékař: plukovník prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.

Centrum pro screeningovou kolonoskopii
Vedoucí lékař: MUDr. Štěpán Suchánek

Další nemocnice v kraji: