Nemocnice v České republice

České nemocnice dělené podle krajů, měst a lékařů

Všeobecná fakultní nemocnice v PrazeCENTRUM PRIMÁRNÍ PÉČE VFN
SEZNAM PRACOVNÍKŮ
JMÉNO E-MAIL TELEFON
Čejka Aleš ales.cejka(zavinac)vfn.cz 224 972 143
Černá Jiřina jirina.cerna(zavinac)vfn.cz 224 966 561
Hašlíková Irena irena.haslikova(zavinac)vfn.cz 224 966 587
Havlová Jitka jitka.havlova(zavinac)vfn.cz 224 966 584
Hochová Zdenka zdenka.hochova(zavinac)vfn.cz 224 966 561
Kobzová Dana dana.kobzova(zavinac)vfn.cz 224 966 584
Kovácsová Martina martina.kovacsova(zavinac)vfn.cz 224 966 587
Kundrátová Hana hana.kundratova(zavinac)vfn.cz 224 966 587
Pazderová Iveta iveta.pazderova(zavinac)vfn.cz 224 972 143
Rychtářová Erika erika.rychtarova(zavinac)vfn.cz 224 966 588
Zeman Petr petr.zeman(zavinac)vfn.cz 224 966 588

DENNÍ SANATORIUM HORNÍ PALATA
Primář MUDr. Forman Hynek
Zástupce primáře MUDr. Markéta Havelková
Telefon 257 322 366
257 329 264
257 325 118
Fax 257 312 287
E-mail palata(zavinac)vfn.cz
SEZNAM PRACOVNÍKŮ
Lékaři, psychologové a další pracovníci Denního sanatoria Horní Palata
Jméno Titul e-mail
Forman Hynek MUDr. hynek.forman(zavinac)vfn.cz
Havelková Markéta MUDr. marketa.havelkova(zavinac)vfn.cz
Holubová Alice MUDr. alice.holubova(zavinac)vfn.cz
Huptychová Marie — marie.huptychova(zavinac)vfn.cz

Malátová Lenka PhDr. lenka.malatova(zavinac)vfn.cz
Novotná Romana — romana.novotna(zavinac)vfn.cz
Kubička Jiří Mgr. jiri.kubicka(zavinac)vfn.cz
Pešicová Renata MUDr. renata.pesicova(zavinac)vfn.cz
Prašková Hana MUDr. hana.praskova(zavinac)vfn.cz
Saic Martin PhDr. martin.saic(zavinac)vfn.cz
Šavlík Jiří MUDr., CSc. jiri.savlik(zavinac)vfn.cz
Telerovský Roman Mgr. roman.telerovsky(zavinac)vfn.cz
Trejbalová Eva Bc. eva.trejbalova(zavinac)vfn.cz

DERMATOVENEROLOGICKÁ KLINIKA
přednosta prof. MUDr. Jiří Štork, CSc. 224 962 400 jiri.stork(zavinac)vfn.cz
224 920 610
primářka MUDr. Ivana Krajsová, MBA 224 962 426 ivana.krajsova(zavinac)vfn.cz

SEZNAM PRACOVNÍKŮ
Lékaři Dermatovenerologické kliniky 1. LF UK
MUDr. Monika Bodnárová
MUDr. Radmila Divišová
MUDr. Hana Kafková
MUDr. Ondřej Kodet
MUDr. Martina Kojanová
MUDr. Dora Kovandová
Prim. MUDr. Ivana Krajsová, MBA, primář kliniky
Doc. MUDr. Ivana Kuklová, CSc.
MUDr. Viera Miňovská
MUDr. Martina Olexová
Doc. MUDr. Růžena Pánková, CSc.
MUDr. Zuzana Plzáková, Ph.D.
MUDr. Stanislava Polášková
MUDr. Ilona Procházková
Doc. MUDr. Magdalena Skořepová, CSc.
Prof. MUDr. Jiří Štork, CSc., přednosta kliniky
MUDr. Taťána Šuková
MUDr. Zdena Tillová
MUDr. Roman Trýzna
MUDr. Petr Velčevský
MUDr. Martina Žemličková

FAKULTNÍ TRANSFUZNÍ ODDĚLENÍ
SEZNAM PRACOVNÍKŮ

JMÉNO FUNKCE TELEFON E-MAIL
MUDr. Daniela Dušková primářka FTO   225 374 271  daniela.duskova(zavinac)vfn.cz
  224 962 755                                                        
Bc. Jana Žatecká vedoucí laborantka   224 962 753  jana.zatecka(zavinac)vfn.cz
Ing. David Richter manažer jakosti   225 374 242  david.richter(zavinac)vfn.cz
  MUDr. Lucie Baumruková lékařka KN   224 962 751  lucie.baumrukova(zavinac)vfn.cz
MUDr. Šárka Poletínová lékařka ZBR   225 374 234  sarka.poletinova(zavinac)vfn.cz
RNDr. Bohumila Kunstová laboratoře   225 374 228  bohumila.kunstova(zavinac)vfn.cz
Helena Bothová sekretariát   225 374 270  helena.bothova(zavinac)vfn.cz
Ludmila Dvořáková   evidence dárců KN    224 963 112  fto-evidence(zavinac)vfn.cz
Emilia Tomicová evidence dárců KN   224 963 112  fto-evidence(zavinac)vfn.cz
Olga Jiříková   evidence dárců ZBR    225 374 230  fto-evidence(zavinac)vfn.cz
Veronika Stuchlá evidence dárců ZBR   225 374 230  fto-evidence(zavinac)vfn.cz

Legenda:
KN – Pracoviště v areálu Všeobecné fakultní nemocnice na Karlově náměstí
ZBR – Pracoviště na Zbraslavi

FARMAKOLOGICKÝ ÚSTAV
přednosta doc. MUDr. Ondřej Slanař, PhD. 224 96 8146 ondrej.slanar(zavinac)lf1.cuni.cz
SEZNAM PRACOVNÍKŮ
Přednosta ústavu
Doc. MUDr. Ondřej Slanař, PhD., docent
e-mail: ondrej.slanar(zavinac)lf1.cuni.cz
Sekretářka ústavu
Lenka Lišková, sekretářka vedoucího ústavu
e-mail: lenka.liskova(zavinac)lf1.cuni.cz
Profesoři
Prof. MUDr. František Perlík, DrSc., profesor
e-mail: frantisek.perlik(zavinac)lf1.cuni.cz
Prof. Dr. Hassan Farghali, DrSc., profesor, vedoucí výuky anglické paralelky
e-mail: hassan.farghali(zavinac)lf1.cuni.cz
Prof. RNDr. Ludmila Kameníková, DrSc., vědecká pracovnice
e-mail: ludmila.kamenikova(zavinac)lf1.cuni.cz
Prof. Jeffrey R. Idle, hostující profesor
e-mail: jidle(zavinac)lf1.cuni.cz
Docenti
Doc. MUDr. Dagmar Lincová, CSc., docentka
e-mail: dagmar.lincova(zavinac)lf1.cuni.cz
Doc. MUDr. Drahomíra Mišeková, CSc., docentka
e-mail: drahomira.misekova(zavinac)lf1.cuni.cz
Pedagogičtí pracovníci
MUDr. Norbert Gaier, CSc., odborný asistent
e-mail: norbert.gaier(zavinac)lf1.cuni.cz
MUDr. Nikolina Kutinová-Canová, PhD., odborná asistentka
e-mail: nikolina.canova(zavinac)lf1.cuni.cz
MUDr. Olga Matoušková, odborná asistentka
e-mail: olga.matouskova(zavinac)lf1.cuni.cz
PharmDr. Dalibor Černý, odborný asistent
e-mail: dalibor.cerny(zavinac)lf1.cuni.cz
MUDr. Mgr. Jiří Hodis, odborný asistent
e-mail: jiri.hodis(zavinac)lf1.cuni.cz
PharmDr. Hana Vondráčková, odborná asistentka
e-mail: hana.vondrackova(zavinac)lf1.cuni.cz
Mgr. BSc. Nataša Lekič, odborná asistentka anglické paralelky
e-mail: natasa.lekic(zavinac)lf1.cuni.cz
Zdravotničtí laboranti a ostatní pracovníci
Jana Bucková, laborantka
e-mail: jana.buckova(zavinac)lf1.cuni.cz
Karolína Černá, laborantka
e-mail: karolina.cerna(zavinac)lf1.cuni.cz
Eva Prchlíková, laborantka, inventátorka
e-mail: eva.prchlikova(zavinac)lf1.cuni.cz
Zdeňka Chmelíčková, ošetřovatelka zvířat
e-mail: zdenka.chmelickova(zavinac)lf1.cuni.cz
Libuše Šlehobrová, laborantka
e-mail: libuse.slehobrova(zavinac)lf1.cuni.cz
PhDr.Květoslava Šubrtová, dokumentátorka
e-mail: kveta.subrtova(zavinac)lf1.cuni.cz
Eva Vlachová, laborantka
e-mail: eva.vlachova(zavinac)lf1.cuni.cz
Externí pracovníci
MUDr. Pavel Horák, MBA, CSc., externí pracovník
e-mail: pavel.horak(zavinac)vfn.cz

FONIATRICKÁ KLINIKA
přednosta doc. MUDr. Olga Dlouhá, CSc. 224 964 918 olga.dlouha(zavinac)lf1.cuni.cz
primář MUDr. Miroslava Hrbková 224 964 934 miroslava.hrbkova(zavinac)vfn.cz
SEZNAM PRACOVNÍKŮ
Marie Bělovová Marie.Belovova(zavinac)vfn.cz
Ivana Čechová Ivana.Cechova(zavinac)vfn.cz
MUDr. Petra Černá Petra.Cerna(zavinac)vfn.cz
MUDr. Libor Černý Libor.Cerny(zavinac)vfn.cz
Doc. MUDr. Olga Dlouhá, CSc. Olga.Dlouha(zavinac)vfn.cz
Mgr. Tereza Hladilová Tereza.Hladilova(zavinac)vfn.cz
MUDr. Miroslava Hrbková Miroslava.Hrbkova(zavinac)vfn.cz
Alena Jandová Alena.Jandova(zavinac)vfn.cz
Eva Jindrová Eva.Jindrova(zavinac)vfn.cz
Mgr. Dagmar Jiránková Dagmar.Jirankova(zavinac)vfn.cz
Jaroslava Kočová Jaroslava.Kocova(zavinac)vfn.cz
Ivana Kotilínková Ivana.Kotilinkova(zavinac)vfn.cz
Andrea Kratochvílová Andrea.Kratochvilova(zavinac)vfn.cz
MUDr. Helena Krejčí helena.krejci(zavinac)vfn.cz
Eva Luková Eva.Lukova(zavinac)vfn.cz
Mgr. Zuzana Máchová Zuzana.Machova(zavinac)vfn.cz
Jana Maňáková Jana.Manakova(zavinac)vfn.cz
Mgr. Jitka Mercelová Jitka.Mercelova(zavinac)vfn.cz
Milada Mikulcová Milada.Mikulcova(zavinac)vfn.cz
Mgr. Jaroslava Mrkvičková jaroslava.mrkvickova(zavinac)vfn.cz
Božena Procházková Bozena.Prochazkova(zavinac)vfn.cz
Mgr. Barbora Richtrová Barbora.Richtrova(zavinac)vfn.cz
Eva Semrádová Eva.Semradova(zavinac)vfn.cz
Eva Sommerová Eva.Sommerova(zavinac)vfn.cz
PaedDr. Eva Škodová Eva.skodova(zavinac)vfn.cz
Dr. Ing. Jan Vokřál Jan.Vokral(zavinac)vfn.cz
Markéta Žohová Marketa.zohova(zavinac)vfn.cz

GERIATRICKÁ KLINIKA
přednosta prof. MUDr. Eva Topinková, CSc. 225 374 116 eva.topinkova(zavinac)vfn.cz
primář MUDr. Tomáš Richter 225 374 137 tomas.richter(zavinac)vfn.cz
SEZNAM PRACOVNÍKŮ
Přednosta kliniky : prof.MUDr. Eva Topinková, CSc. 225 374 116
222 510 690
Primář kliniky : MUDr. Tomáš Richter 225 374 137
Vrchní sestra : Irena Dlabalová 225 374 170
222 515 260
Sekretariát: Ing. Pavlína Maštálková 225 374 185
Ivana Krenková 225 374 175
fax:222 514 294
Lucie Topinková 225 374 120

Lékaři MUDr. Pavla Mádlová 225 374 112
zástupce pro výuku
MUDr. Marie Berková,Ph.D. 225 374 110
MUDr.Lenka Frousová 225 374 138
MUDr.Jan Klán 225 374 176
MUDr. Hana Lacmanová 225 374 120
MUDr. Pavlína Malochová 225 374 138
MUDr. Martina Vlachová 225 374 130

rehabilitace Helena Mejstříková 225 374 131
Bc, Alena Špačková
Helena Viktorinová
ambulance Kamila Dedičová 225 374 174
225 374 132
nutriční terapeutka Bc.Vlasta Oulehlová 225 374 111

sociální pracovnice Jana Malá 225 374 144
přijímací kancelář Hana Štěpánková 225 374 143
provozní Magdalena Šindelářová 225 374 139
údržba Vojtěch Hlavička 225 374 146

GYNEKOLOGICKO – PORODNICKÁ KLINIKA
přednosta prof. MUDr. Alois Martan, DrSc. 224 967 477 alois.martan(zavinac)vfn.cz
primář MUDr. Jaroslav Kudlík 224 967 395 jaroslav.kudlik(zavináč)vfn.cz
– gyn.-por. část 224 911 060

zbytek mi nejde zjistit po zkopírování části pracovníků z gynekologicko-porodnické kliniky se mi zkopíruje celý seznam i jiných pracovníků, nejde dát zpět ani nic vrátit, musela jsem to celé vypnout a neukládat…
odkaz zde: http://www.vfn.cz/priloha/4d5e8446dd996/telefony-16-05-2012.htm#RANGE!A1176

I. CHIRURGICKÁ KLINIKA HRUDNÍ, BŘIŠNÍ A ÚRAZOVÉ CHIRURGIE
přednosta prof. MUDr. Zdeněk Krška, CSc. 224 962 200 krskaz(zavinac)vfn.cz
primář MUDr. David Hoskovec 224 962 204 david.hoskovec(zavinac)vfn.cz

SEZNAM PRACOVNÍKŮ
Jméno tel. linka ( 22496 ….) E-mail
MUDr. Bačuvčík Josef 6680 josef.bacuvcik(zavinac)vfn.cz
MUDr. Baňař Petr 2289 petr.banar(zavinac)vfn.cz
MUDr. Beranová Teršípová Ivana 2216 ivana.beranova(zavinac)vfn.cz
MUDr. Branald Richard 6553 richard.branald(zavinac)vfn.cz
MUDr. Bříza Jan, CSc., MBA 2023 jan.briza(zavinac)vfn.cz
MUDr. Burget Filip 2180 filip.burget(zavinac)vfn.cz
doc. MUDr. Čermák Jaroslav, CSc. 2218 jaroslav.cermak(zavinac)vfn.cz
MUDr. Čermák Stanislav 2250 stanislav.cermak(zavináč)vfn.cz
MUDr. Demeš Rudolf, CSc. 2204 demesr(zavináč)vfn.cz
MUDr. Fraško Roman 2288 roman.frasko(zavinac)vfn.cz
MUDr. Frýba Vladimír 2218 vladimir.fryba(zavinac)vfn.cz
MUDr. Hoskovec David 2267 david.hoskovec(zavinac)vfn.cz
MUDr. Hubík Jiří 2207 jiri.hubik(zavináč)vfn.cz
MUDr. Hvižď Robert 2180 robert.hvizd(zavinac)vfn.cz
MUDr. Charvát David 2207 david.charvat(zavinac)vfn.cz
MUDr. Chrz Kristián 2188 kristian.chrz(zavinac)vfn.cz
prim. MUDr. Ilgner Miroslav 2218 miroslav.ilgner(zavinac)vfn.cz
MUDr. Jakubův Martin 2289 martin.jakubuv(zavinac)vfn.cz
MUDr. Klofanda Jiří 2168 Jiri.Klofanda(zavinac)vfn.cz
MUDr. Kopecká Milada 6791 milada.kopecka(zavinac)vfn.cz
MUDr. Kraus Josef 2180 josef.kraus(zavináč)vfn.cz
MUDr. Králíková Šárka 3296 sarka.kralikova(zavinac)vfn.cz
prof. MUDr. Krška Zdeněk, CSc. 2200 krskaz(zavináč)vfn.cz
MUDr. Kudrna Karel, CSc. 2273 kakudrna(zavináč)vfn.cz
MUDr. Martinec Jiří 6556 martinec.jiri(zavinac)vfn.cz
MUDr. Mandik Miloslav 2288 m_mandik(zavináč)vfn.cz
MUDr. Matek Jan 2168 jan.matek(zavinac)vfn.cz
MUDr. Michalský David 2220 david.michalsky(zavinac)vfn.cz
MUDr. Paclík Aleš 2267 ales.paclik(zavinac)vfn.cz
MUDr. Paul Oldřich 2204 o_paul(zavináč)vfn.cz
MUDr. Ptáčník Jan  jan.ptacnik(zavinac)vfn.cz
MUDr. Rathous Ivo 2288 irathous(zavináč)vfn.cz
MUDr. Rehák Martin 2250 rehak(zavináč)vfn.cz
MUDr. Růžička Petr 2168 ruzickap(zavináč)vfn.cz
MUDr. Sedlář Martin, PhD. 2218 martin.sedlar(zavinac)vfn.cz
MUDr. Schmidt Dušan 2273 dusan.schmidt(zavinac)vfn.cz
MUDr. Schneiderová Michaela 3569 michaela.schneiderova(zavinac)vfn.cz
MUDr. Schwarzbacherová Ivana 2216 schwarzbacherova(zavináč)tiscali.cz
MUDr. Staňková Štěpánka stepanka.stankova(zavinac)vfn.cz
MUDr. Šimůnková Eva 3296 eva.simunkova(zavinac)vfn.cz
MUDr. Šuk Jindřich 2207 sukj(zavináč)vfn.cz
doc. MUDr. Šváb Jan, CSc. 2263 svabjan(zavináč)vfn.cz
MUDr. Tesař Jakub 2289 jakub.tesar(zavináč)vfn.cz
MUDr. Trča Stanislav, PhD. 2220 trcachir(zavináč)vfn.cz
MUDr. Uchytil Zdeněk 2220 zdenek.uchytil(zavinac)vfn.cz
MUDr. Ulrych Jan 2289 jan.ulrych(zavinac)vfn.cz
MUDr. Vavrečka Jan 6554 jan.vavrecka(zavinac)vfn.cz
MUDr. Volf Vlastimil 2180 vlastimil.volf(zavinac)vfn.cz
MUDr. Výborný Josef 2267 josef.vyborny(zavinac)vfn.cz
Prof. MUDr. Zeman Miroslav, DrSc. 2202 zik35(zavináč)vfn.cz

I. INTERNÍ KLINIKA – KLINIKA HEMATOLOGIE
přednosta prof. MUDr. Marek Trněný, CSc. 224 962 527 marek.trneny(zavinac)vfn.cz
224 962 061
primář MUDr. Jan Kořen 224 962 310 jan.koren(zavinac)vfn.cz
SEZNAM PRACOVNÍKŮ
Lékaři
Trněný Marek, prof.MUDr., CSc. přednosta kliniky – Lékař specialista v oboru hematologie a transfúze
Kořen Jan, MUDr. primář kliniky, oddělení – Lékař specialista v oboru hematologie a transfúze
Benešová Kateřina, MUDr., CSc. vedoucí lékař oddělení, úseku – Lékař specialista v oboru hematologie a transfúze
Cmunt Eduard, MUDr. Lékař specialista v oboru vnitřního lékařství
Čemusová Barbora, MUDr. Lékař bez specializované způsobilosti pod odborným dohledem
Doležal Tomáš, MUDr., Ph.D. Výzkumný a vývojový pracovník
Haber Jan, MUDr., CSc. vedoucí lékař oddělení, úseku – Lékař specialista v oboru hematologie a transfúze
Havránek Ondřej, MUDr. Lékař bez specializované způsobilosti pod odborným dohledem
Jonášová Anna, MUDr. Lékař specialista v oboru vnitřního lékařství
Karban Josef, MUDr. Lékař specialista v oboru hematologie a transfúze
Kašparová Eva, MUDr. Lékař specialista v oboru hematologie a transfúze
Klánová Magdalena, MUDr. Lékař bez specializované způsobilosti pod odborným dohledem
Klener Pavel, MUDr. Lékař specialista v oboru hematologie a transfúze
Klener Pavel, Prof.MUDr., DrSc. Lékař specialista v oboru hematologie a transfúze
Kolešková Evženie, MUDr. Lékař specialista v oboru hematologie a transfúze
Konířová Eva, MUDr. Lékař specialista v oboru hematologie a transfúze
Krtil Jan, MUDr. Lékař bez specializované způsobilosti pod odborným dohledem
Latečková Lucie, MUDr. Lékař bez specializované způsobilosti pod odborným dohledem
Lauermannová Marie, MUDr. Lékař specialista v oboru hematologie a transfúze
Molinský Jan, MUDr. Lékař bez specializované způsobilosti pod odborným dohledem
Neuwirtová Radana, Doc.MUDr., CSc. Lékař specialista v oboru hematologie a transfúze
Obrtlíková Petra, MUDr., Ph.D. Lékař specialista v oboru hematologie a transfúze
Otáhal Pavel, MUDr., Ph.D. Lékař bez specializované způsobilosti pod odborným dohledem
Pelantová Natálie, MUDr. Lékař bez specializované způsobilosti pod odborným dohledem
Pohlreich David, MUDr. vedoucí lékař oddělení, úseku – Lékař specialista v oboru hematologie a transfúze
Polívka Jindřich, MUDr. Lékař specialista v oboru hematologie a transfúze
Pytlík Robert, MUDr. Lékař specialista v oboru hematologie a transfúze
Sedlák František, MUDr. Lékař bez specializované způsobilosti pod odborným dohledem
Stopka Tomáš, MUDr., Ph.D. Lékař bez specializované způsobilosti pod odborným dohledem
Straub Jan, MUDr. vedoucí lékař oddělení, úseku – Lékař specialista v oboru hematologie a transfúze
Šálková Jana, MUDr., CSc. Lékař specialista v oboru hematologie a transfúze
Šišková Magda, MUDr. Lékař specialista v oboru hematologie a transfúze
Špaček Martin, MUDr. Lékař specialista v oboru hematologie a transfúze
Špička Ivan, Doc.MUDr. Lékař specialista v oboru hematologie a transfúze
Vacková Blanka, MUDr. Lékař specialista v oboru hematologie a transfúze
Vejražka Martin, MUDr., Ph.D. Lékař bez specializované způsobilosti pod odborným dohledem
Vočková Petra, MUDr. Lékař bez specializované způsobilosti pod odborným dohledem

I. KLINIKA TUBERKULÓZY A RESPIRAČNÍCH NEMOCÍ VFN A 1.LF UK
přednosta prof. MUDr. Jiří Homolka, DrSc. 224 96 6303 jiri.homolka(zavinac)vfn.cz
primář MUDr. Jiří Votruba 224 96 9211 jiri.votruba(zavinac)vfn.cz

SEZNAM PRACOVNÍKŮ
Příjmení, jméno Telefon
MUDr. Bartáková Hana 22496 3481, 22496 6302
Bc. Ferenčíková Soňa 224 966 367
prof. MUDr. Homolka Jiří, DrSc. 22496 6303, 22494 1500
Hrdinková Alena 224 966 403
Juklíčková Ilona 224 966 367
Kašparová Zdena 224 969 211
Klimtová Eva 22496 9211, 22496 9217
Knoblochová Jarmila 224 966 303
Krechterová Miloslava 224 966 402
Lexová Vladimíra 224 966 301
Marešová Lenka 224 969 211
Ing. Melkusová Ivana 22496 6303, 22494 1500
doc. MUDr. Měřička Otakar, CSc. 224 966 301
Pavelková Štěpánka 224 966 403
MUDr. Pospíšilová Milada 22496 6301, 22496 6302
Bc. Sládková Bohuslava 224 966 403
MUDr. Slováková Alena 22496 6401, 22496 6302
MUDr. Šimovič Juraj 224 969 211
Třečáková Jaroslava 224 966 403
prim. MUDr. Votruba Jiří 22496 9211, 22496 9217, 22496 2247

II. CHIRURGICKÁ KLINIKA KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE
Přednosta prof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc. 224 962 700 jaroslav.lindner(zavinac)vfn.cz
Primář MUDr. Vladimír Tůma 224 962 797 vladimir.tuma(zavinac)vfn.cz
SEZNAM PRACOVNÍKŮ
Přednosta:
prof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc. 224 962 700
sekretariát: Otakara Rybáčková 224 962 709
Primář:
MUDr. Vladimír Tůma 224 962 797
Vrchní sestra: Mgr. Alena Chmaitilliová 224 962 710
Ambulance
Vedoucí lékař: MUDr. Dagmar Vondráčková
Staniční sestra: Dana Šišková 224 962 721
I. oddělení (kardiochirurgické)
Vedoucí lékař: doc. MUDr. Jan Tošovský CSc.
Staniční sestra: Jitka Běhavková 224 962 716
II. oddělení (cévní)
as. MUDr. Tomáš Klika, MUDr. Petr Mitáš
Staniční sestra: Martina Nováková 224 963 466
Operační sály
Vedoucí lékař: MUDr.Jaroslav Hlubocký, PhD. 
Staniční sestra: Klára Maternová 224 962 731
Kardiologové
MUDr. Alfréd Hornig  224 962 785 
MUDr. Jan Roháč  224 962 789 
MUDr. Vladimír Vondráček, CSc.  224 962 785 
MUDr. Dagmar Vondráčková 224 962 783
Chirurgové
MUDr. Lenka Brdlicová  224 962 783 
MUDr. Tomáš Grus, PhD.  224 962 784 
MUDr. Jan Hrubý  224 962 784 
MUDr. Jaroslav Hlubocký, PhD.  224 962 786 
MUDr. David Janák 224 962 784
doc. MUDr. Milan Krajíček, DrSc.  224 962 789 
MUDr. Petr Mitáš  224 962 784 
MUDr. Róbert Novotný 224 962 786
MUDr. Kateřina M. Plocová  224 962 783 
MUDr. Tomáš Prskavec  224 962 781 
doc. MUDr. Vilém Rohn, CSc.  224 962 722 
MUDr. Myroslav Salmay  224 962 781 
MUDr. Marcela Slavíková  224 962 783 
MUDr. Miroslav Špaček, PhD.  224 962 786
MUDr. Rudolf Špunda  224 962 781 
prof. MUDr. Karel Teršíp, DrSc.  224 962 789 
doc. MUDr. Jan Tošovský, CSc.  224 962 799  
MUDr. Jana Valešová 224 962 783

II. INTERNÍ KLINIKA – KLINIKA KARDIOLOGIE A ANGIOLOGIE
přednosta prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc. 224 962 605 ales.linhart(zavinac)vfn.cz
primář MUDr. Vratislav Mrázek, CSc., MBA 224 962 692 vratislav.mrazek(zavinac)vfn.cz

SEZNAM PRACOVNÍKŮ
Jméno Titul Telefon e-mail
Ambrož David MUDr. 224 96 2658 David.Ambroz(zavinac)vfn.cz
Aschermann Michael Prof.MUDr.,DrSc. 224 96 2628 Michael.Aschermann(zavinac)vfn.cz
Bělohlávek Jan MUDr.,PhD. 224 96 2687 Jan.Belohlavek(zavinac)vfn.cz
Beran Stanislav MUDr. 224 96 3182 Stanislav.Beran(zavinac)vfn.cz
Bojanovská Kristina MUDr. 224 96 2374 Kristina.Bojanovska(zavinac)vfn.cz
Danzig Vilém MUDr.,PhD. 224 96 6776 Vilem.Danzig(zavinac)vfn.cz
Dostál Ondřej MUDr. 224 96 2376 Ondrej.Dostal(zavinac)vfn.cz
Dostálová Gabriela MUDr. 224 96 2373 Gabriela.Dostalova(zavinac)vfn.cz
Dytrych Vladimír MUDr. 224 96 2687 Vladimir.Dytrych(zavinac)vfn.cz
Gandalovičová Jana MUDr. 224 96 3257 Jana.Gandalovicova(zavinac)vfn.cz
Goláň Lubor MUDr. 224 96 2658 Lubor.Golan(zavinac)vfn.cz
Havránek Štěpán MUDr.,PhD. 224 96 3258 Stepan.Havranek(zavinac)lf1.cuni.cz
Heller Samuel MUDr. 224 96 2867 samuel.heller(zavinac)lf1.cuni.cz
Hlubocká Zuzana MUDr.,PhD. 224 96 2658 Zuzana.Hlubocka(zavinac)vfn.cz
Horák Jan MUDr.,CSc. 224 96 2640 Jan.Horak(zavinac)vfn.cz
Horký Karel Prof.MUDr.,DrSc. 224 96 2065 khork(zavinac)lf1.cuni.cz
Humhal Jiří MUDr. 224 96 2646 Jiri.Humhal(zavinac)lf1.cuni.cz
Chochola Miroslav MUDr.,CSc. 224 96 2510 Miroslav.Chochola(zavinac)vfn.cz
Ingrischová Michaela MUDr. 224 96 2378 Michaela.Ingrischova(zavinac)vfn.cz
Jansa Pavel MUDr. 224 96 2365 Pavel.Jansa(zavinac)vfn.cz
Jirát Simon MUDr. 224 96 2867 Simon.Jirat(zavinac)vfn.cz
Jirátová Kateřina MUDr. 224 96 2634 Katerina.Jiratova(zavinac)vfn.cz
Karetová Debora Doc. MUDr., CSc. 224 96 2639 dkare(zavinac)lf1.cuni.cz
Kejřová Eva MUDr. 224 96 3257 Eva.Kejrova(zavinac)vfn.cz
Kolář Jiří MUDr. 224 96 2365 Jiri.Kolar(zavinac)vfn.cz
Kořínek Josef MUDr.,PhD. 224 96 2367 Josef.Korinek(zavinac)vfn.cz
Kovárník Tomáš MUDr. 224 96 2687 Tomas.Kovarnik(zavinac)vfn.cz
Král Aleš MUDr. 224 96 2367 Ales.Kral(zavinac)vfn.cz
Kuchynka Petr MUDr. 224 96 2366 Petr.Kuchynka(zavinac)vfn.cz
Linhart Aleš Prof. MUDr., DrSc. 224 96 2605 alinh(zavinac)lf1.cuni.cz
Lubanda Mukonkole J.C. MUDr., PhD. 224 96 2376 Jean-Claude.Lubanda(zavinac)vfn.cz
Magage Sudheera MUDr. 224 96 3258 Sudheera.Magage(zavinac)vfn.cz
Marek Josef MUDr. 224 96 2366 Josef.Marek2(zavinac)vfn.cz
Márová Kateřina MUDr. 224 96 2374 Katerina.Marova(zavinac)vfn.cz
Mrázek Vratislav Prim. MUDr.,CSc., MBA 224 96 2692 mrazek.vratislav(zavinac)vfn.cz
Němeček Eduard MUDr. 224 96 2687 Eduard.Nemecek(zavinac)vfn.cz
Paleček Tomáš Doc., MUDr., PhD. 224 96 2634 Tomas.Palecek(zavinac)lf1.cuni.cz
Poláček Pavel MUDr. 224 96 2658 Pavel.Polacek(zavinac)vfn.cz
Procházka Pavel MUDr. 224 96 2376 Alena.Praveckova(zavinac)vfn.cz
Pravečková Alena MUDr. 224 96 2648 Pavel.Prochazka(zavinac)vfn.cz
Pšenička Miroslav MUDr. 224 96 3253 Miroslav.Psenicka(zavinac)vfn.cz
Ručka David MUDr. 224 96 2375 David.Rucka(zavinac)vfn.cz
Skalická Hana MUDr., PhD. 224 96 2373 Hana.Skalicka(zavinac)vfn.cz
Skalická Lenka MUDr. 224 96 2867 Lenka.Skalicka(zavinac)vfn.cz
Sládková Helena MUDr. 224 96 6230 Helena.Sladkova(zavinac)vfn.cz
Šimek Jan MUDr., PhD. 224 96 3258 Jan.Simek(zavinac)lf1.cuni.cz
Šimek Stanislav MUDr.,CSc. 224 96 2606 ssime(zavinac)lf1.cuni.cz
Šmíd Ondřej MUDr. 224 96 2366 Ondrej.Smid(zavinac)vfn.cz
Šťovíček Petr MUDr., PhD. 224 96 6230 Petr.Stovicek(zavinac)lf1.cuni.cz
Umnerová Věra MUDr. 224 96 2373 Vera.Umnerova(zavinac)vfn.cz
Válek Martin MUDr., PhD. 224 96 2377 Martin.Valek(zavinac)vfn.cz
Vařejka Petr MUDr. 224 96 2867 Petr.Varejka(zavinac)vfn.cz
Votavová Regina MUDr. 224 96 2373 Regina.Votavova(zavinac)vfn.cz
Wichterle Dan MUDr., PhD. 224 96 2616 Dan.Wichterle(zavinac)vfn.cz

III. INTERNÍ KLINIKA – KLINIKA ENDOKRINOLOGIE A METABOLISMU
přednosta prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA 224 962 922 svacinas(zavinac)lf1.cuni.cz
1. zástupce prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA 224 962 463 jan.skrha(zavinac)lf1.cuni.cz
primář MUDr. Petr Sucharda, CSc. 224 962 920 petr.sucharda(zavinac)lf1.cuni.cz

SEZNAM PRACOVNÍKŮ
Jméno ODD. Telefon
ANDERLOVÁ Kateřina MUDr. Ph.D.  FP 224 966 693
ANTOŠOVÁ Marie MUDr. 22496 2921, 2922
BANERTOVÁ Jitka  EKG 224 962 973
BANDÚROVÁ Lubomíra MUDr. 22496 2921, 2922
BÁRTLOVÁ Markéta Mgr.  LEM 2472
BRETŠNAJDROVÁ Alena  dietní sestra 22496 2964
BROULÍK Petr prof. MUDr. DrSc. 224 962 954
BROULÍKOVÁ Alena MUDr. CSc.  FP 224 966 687
ČEŠKA Richard prof. MUDr. CSc.  zástupce přednosty 224 962 946
ČINOVCOVÁ Jana  staniční sestra odd. D2 224 962 919
DOLEŽALOVÁ Radka MUDr. Ph.D. 22496 2921, 2922
DOSTÁLOVÁ Ivana RNDr. Ph.D.  LEM 224 962 908
DRÁPALOVÁ Jana Mgr.  LEM 224 962 908
ĎUROVCOVÁ Viktória MUDr.  FP 224 966 693
FLEKAČ Milan MUDr. Ph.D. 22496 2921, 2922
GRAUOVÁ Barbora MUDr. Ph.D.   FP 224 966 640
GROSCHAFT Jindřich  správce počítač. sítě 224 962 830
602 776 243
HALUZÍK Martin prof. MUDr. DrSc.  ved. lékař FP 224 962 908
HALUZÍKOVÁ Denisa MUDr.  LEM 224 962 908
HÁNA VÁCLAV prof. MUDr. CSc.  ved. lékař odd. D2 224 962 919
HAŠKOVCOVÁ Štěpánka  ekonomka kliniky 224 962 862
HAVLÍČKOVÁ Ivana  příjm. a manažer. amb. 224 962 390
HERAINOVÁ Jana  staniční sestra odd. MJ 224 962 964
HILGERTOVÁ Jiřina RNDr.  LEM 224 962 914
HOLAJ Robert doc. MUDr. CSc. MBA  odd. C 224 962 945
HOLAJOVÁ Terezie  vykazování zdrav. pojišť. 224 962 862
HOLINKA Štěpán Ing.  správce ZT 224 962 958
HOROVÁ Eva MUDr. 22496 2921, 2922
HOŘÍNEK Aleš Ing.  LEM 224 968 155
HOUSOVÁ Jitka MUDr. Ph.D. 22496 2921, 2922
HRADEC Jaromír prof. MUDr. CSc.  zástupce přednosty 224 962 933
HUSÁRKOVÁ Jana  sekretariát 224 962 922
CHYTILOVÁ Eva MUDr. Ph.D. 22496 2921, 2922
INDRA Tomáš MUDr. 22496 2921, 2922
JANOTA Tomáš MUDr. CSc.  ved. lékař odd. KJ 224 962 931
JARKOVSKÁ Zuzana MUDr. Ph.D.  FP 224 966 693
JEŽKOVÁ Jana MUDr. Ph.D.  FP 224 966 694
JISKRA Jan MUDr. Ph.D.  odd. D2 224 962 919
JOHNOVÁ Simona  staniční sestra odd. D1 224 962 961
KÁBRTOVÁ Eva Bc.  úseková sestra FP 224 966 693
KAVÁLKOVÁ Petra Mgr.  LEM 224 962 804
KMEŤOVÁ Alexandra MUDr.  FP 224 966 608
KOSÁK Mikuláš MUDr. 22496 2921, 2922
KOTRLÍKOVÁ Eva MUDr.  ved. lékař odd. MJ 224 962 926
KRÁL Jiří doc. MUDr. CSc.  ved. lékař odd. B 224 962 932
KRÁLÍKOVÁ Eva MUDr. CSc.  FP 224 966 608
KRAVAROVÁ Eva Mgr. 22496 2921, 2922
KREJČÍ Hana MUDr. Ph.D.  FP 224 966 693
KROPÍKOVÁ Marcela  soc. pracovnice 224 962 469
KRŠEK Michal prof. MUDr. CSc.  ved. lékař odd. D1 224 962 961
KRUPIČKA Jan MUDr. Ph.D. 22496 2921, 2922
KRUPIČKOVÁ Zdislava MUDr. Ph.D.  ECHO 224 962 949
KRUTSKÁ Světla  Mgr.  vrchní sestra 224 962 923
KŘEMEN Jaromír MUDr. Ph.D.  odd. MJ 224 962 884
KŘENKOVÁ Jana  OSTEOCENTRUM 224 969 280
KŘÍŽOVÁ Jarmila MUDr. Ph.D.  odd. MJ 224 962 884
KUDLIČKA Jaroslav MUDr. 22496 2921, 2922
KVASNIČKA Tomáš doc. MUDr. CSc. 22496 2921, 2922
LACINOVÁ Zdenka RNDr.  LEM 224 962 929
LÍMANOVÁ Zdenka doc. MUDr. CSc.  FP 224 966 453
LUCHAVOVÁ Mária MUDr. 22496 2921, 2922
MAKUCHOVÁ Věra  provozářka 736 404 880
MALÁ Zdeňka  provoz 224 962 978
MALÍK Jan doc. MUDr. CSc.  odd. KJ 224 962 931
MAREK Josef prof. MUDr. DrSc.  FP 224 962 995
MARUNA Pavel prof. MUDr. CSc.  odd. D3 224 962 919
MATHIOVÁ Simona MUDr. 22496 2921, 2922
MATOULEK Martin MUDr. Ph.D.  FP 224 962 991
MENČÍKOVÁ Kateřina MUDr. 22496 2921, 2922
MICHALSKÁ Dana MUDr. Ph.D.  OSTEOCENTRUM 224 969 280
MOTYKOVÁ Eva MUDr. 22496 2921, 2922
MRÁZ Miloš MUDr. 22496 2921, 2922
NEVRTALOVÁ Dagmar  staniční sestra odd. C 224 962 945
NOVOTNÝ Zdeněk MUDr.  SPIN 224 962 825
OWEN Klára MUDr. Ph.D.  FP 224 966 694
PACOVSKÝ Vladimír prof. MUDr. DrSc. 224 962 902
PANUŠOVÁ Andrea  staniční sestra odd. D3 224 962 800
PELEŠKA Jan MUDr. CSc.  FP 224 966 650
PETRÁK Ondřej MUDr. Ph.D.  odd. C 224 962 945
PETRÁŠEK Jan prof. MUDr. DrSc. 224 962 976
POHLOVÁ Ludmila MUDr. 22496 2921, 2922
POTlUKOVÁ Eliška MUDr. Ph.D. 22496 2921, 2922
PRÁZNÝ Martin MUDr. CSc. Ph.D.  odd. D3 224 962 901
PRUSÍKOVÁ Martina MUDr. 22496 2921, 2922
RAŠKA Ivan MUDr. Ph.D.  OSTEOCENTRUM 224 969 280
ROSA Ján MUDr. 22496 2921, 2922
ROSICKÁ Martina MUDr. Ph.D. 22496 2921, 2922
SCHREIBER Vratislav prof. MUDr. DrSc.  LEM 224 962 908
SEDLÁKOVÁ Hana  ECHO 224 962 949
SLABÁ Šárka PhDr. Ph.D.  FP 224 966 361
SMUTEK Daniel doc. MUDr. ing. Ph.D.  FP 224 966 693
SOUKUPOVÁ Zuzana  knihovna 224 962 921
SPÁČIL Jiří MUDr. CSc.  FP 224 966 640
STRÁNSKÁ Zuzana MUDr. 22496 2921, 2922
SUCHARDA Petr MUDr. CSc.  primář 224 962 920
SVAČINA Štěpán prof. MUDr. DrSc. MBA  přednosta 224 962 922
SVOBODOVÁ Šárka MUDr. Ph.D.  FP 224 966 693
ŠIMKOVÁ Marta  staniční sestra odd. B 224 962 932
ŠIMŮNKOVÁ Kateřina MUDr. Ph.D.  FP 224 966 450
ŠKRHA Jan prof. MUDr. CSc. MBA  1. zástupce přednosty 224 962 463
ŠKRHA Jan MUDr. 22496 2921, 2922
ŠNEJDRLOVÁ Michaela MUDr. 22496 2921, 2922
ŠOMLÓOVÁ Zuzana MUDr. 22496 2921, 2922
ŠOUPAL Jan MUDr. 22496 2921, 2922
ŠTĚPÁNKOVÁ Lenka MUDr.  FP 224 966 608
ŠTRAUCH Branislav MUDr. Ph.D.  odd. C 224 962 945
ŠTULC Tomáš doc. MUDr. Ph.D.  ved. lékař odd. D3 224 962 901
TELIČKA Zdeněk Mgr.  správce počítač. sítě 224 962 958
TOUŠKOVÁ Věra MUDr. 22496 2921, 2922
TRACHTA Pavel MUDr. 22496 2921, 2922
TUKA Vladimír MUDr. Ph.D.  odd. B 224 962 932
TURKOVÁ Hana MUDr. 22496 2921, 2922
TVRDÍKOVÁ Jana  Centrum prev.kardiologie FP 224 966 640
URBANOVÁ Monika MUDr. 22496 2921, 2922
VALENTA Zdeněk doc. Mgr. M.Sc. Ph.D.  ÚI AV ČR 22496 2921, 2922
VOTAVOVÁ Dagmar  EKG 224 962 973
VRABLÍK Michal MUDr. Ph.D .  odd. D1 224 962 961
VRÁNKOVÁ Alice RNDr.  LEM 224 962 911
WEISS Vladimír MUDr. CSc.  FP 224 966 728
WIDIMSKÝ Jiří prof. MUDr. CSc.  ved. lékař odd. C 224 962 945
ZELINKA Tomáš doc. MUDr. CSc. ¨odd. B 224 962 856
ZELINKOVÁ Jiřina  staniční sestra odd. KJ 224 962 931
ZIKÁN Vít MUDr. Ph.D.  OSTEOCENTRUM 224 969 285
ZLATOHLÁVEK Lukáš MUDr. Ph.D.  odd. D1 224 962 961
ZVOLSKÁ Kamila MUDr.  FP 224 966 608

IV. INTERNÍ KLINIKA – KLINIKA GASTROENTEROLOGIE A HEPATOLOGIE
přednosta prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. 224 962 506 azak(zavinac)vfn.cz
primář MUDr. Karel Lukáš, CSc. 224 962 093 klukas(zavinac)vfn.cz
SEZNAM PRACOVNÍKŮ
 PŘÍJMENÍ  JMÉNO  TITUL
 Bartůněk  Petr  Doc., MUDr., CSc.
 Beneš  Jiří  Prof., MUDr., RNDr., CSc.
 Brůha  Radan  Doc., MUDr., CSc.
 Bušek  Petr  MUDr.
 Danzigová  Zdeňka  MUDr.
 Dolejší  Mojmír  MUDr.
 Dražná  Eva  MUDr., CSc.
 Dušejovská  Magdaléna  MUDr.
 Dvořák  Karel  MUDr.
 Dvořák  Miloš  Doc., MUDr., CSc.
 Goričan  Karel  MUDr., CSc.
 Grusová  Gabriela  MUDr.
 Hainer  Radvan  MUDr.
 Hájek  Jan  MUDr.
 Hrabák  Petr  MUDr.
 Hrubant  Karel  MUDr.
 Hrubý  Milan  MUDr.
 Humlová  Renata  MUDr.
 Jirásek  Václav  Doc., MUDr., CSc.
 Kocík  Miroslav  MUDr.
 Kovářová  Jaroslava  MUDr.
 Krechler  Tomáš  MUDr., CSc.
 Křivánek  Jiří  Doc., MUDr., CSc.
 Hejdová  Hana  MUDr.
 Louthan  Oldřich  MUDr.
 Lubanda  Hana  MUDr.
 Lukáš  Karel  MUDr., CSc.
 Macášek  Jaroslav  MUDr.
 Meisnerová  Eva  MUDr.
 Mengerová  Jana  MUDr.
 Mišutková  Jana  MUDr.
 Mohelníková Duchoňová  Beatrice  MUDr.
 Mráčková  Magdaléna  MUDr.
 Novák  František  MUDr., PhD.
 Novotný  Aleš  MUDr.
 Novotný  Vladimír  MUDr.
 Onderková  Radka  MUDr.
 Petrášková  Hana  MUDr.
 Petrtýl  Jaromír  MUDr.,CSc.
 Písecká  Kateřina  MUDr.
 Řezníková  Ludmila  MUDr.
 Slabý  Adolf  Prof., MUDr., DrSc.
 Svobodová  Silvie  MUDr.
 Šafránek  Oliver  MUDr.
 Knappová  Martina  MUDr.
 Šmalcová  Jana  MUDr.
 Šroubková  Renata  MUDr.
 Švestka  Tomislav  MUDr., CSc.
 Urbánek  Miroslav  MUDr..
 Vařeka  Tomáš  MUDr.
 Večeřová  Alena  MUDr.
 Vítek  Libor  Prof., MUDr., PhD.
 Vítková  Daniela  MUDr.
 Zapletalová  Jitka  MUDr.
 Zeman  Miroslav  Doc., MUDr., CSc.
 Žák  Aleš  Prof., MUDr., DrSc.
Pracovníci Laboratoře pro léčbu aterosklerózy
 Kodydková  Jana  Mgr.
 Staňková  Barbora  Mgr.
 Tvrzická  Eva  RNDr., CSc.
 Vaindlová  Petra  Mgr.
 Vávrová  Lucie  Mgr.
 Vecka  Marek  RNDr., PhD.

INTERNÍ ODDĚLENÍ STRAHOV
primář MUDr. Vladimír Polakovič, MBA 225 003 222 vladimir.polakovic(zavinac)vfn.cz
zástupce primáře MUDr. František Švára 225 003 208 frantisek.svara(zavinac)vfn.cz

Vedoucí oddělení
Prim. MUDr. Vladimír Polakovič, MBA
Lékaři
MUDr. Jan Bláha
MUDr. Marcela Černická, MBA
MUDr. Jakub Černický
MUDr. Markéta Dvořáková
MUDr. Monika Horáková
MUDr. Jana Mertová
MUDr. Petra Morawska
MUDr. Daniel Olžbut
MUDr. Taťána Pilařová, CSc.
MUDr. Eva Sedláčková
MUDr. Barbora Szonowská
MUDr. Rita Šaková
MUDr. František Švára
MUDr. Eva Veisová
Vrchní sestra
Bc. Petra Vagenknechtová
Klinický inženýr
Doc. Ing. František Lopot, CSc.
Klinický psycholog
PhDr. Marcela Znojová
PhDr. Mgr. Ivana Běhalová

KLINIKA ADIKTOLOGIE
primář MUDr. Petr Popov 224 968 224 petr.popov(zavinac)vfn.cz
zástupce MUDr. Dušan Randák 224 968 236 dusan.randak(zavinac)vfn.cz
Alko Ambulance
Mgr. Veronika Víchová       224968221

Toxi ambulance 
MUDr. Vl.Vlčková – Zenáhlíková
MUDr. Vladimír Kmoch
Mgr. Martin Vlček 
MUDr. Zdeněk Veselý                      
MUDr. Tomáš Krechler CSc.     

Centrum substituční léčby 
Vedoucí CSL: Bc. Andrea Sudíková 224968216-8
MUDr. Vladimír Kmoch 224968217

Středisko pro psychoterapii a rodinnou terapii 
Mgr. Jarmila Tolimatová 224968254
Mgr. Jasenka Medenčevič  224968258
Mgr. Jitka Počarovská 224968238
MUDr. Vladimír Kmoch  224968258
MUDr. Pavel Bém   
MUDr. Richard Zajíc

KLINIKA ANESTEZIOLOGIE, RESUSCITACE A INTENZIVNÍ MEDICÍNY
Přednosta kliniky Doc. MUDr. 224 962 243 stritesky.martin(zavinac)vfn.cz
Martin Stříteský,
CSc.
Primář kliniky, zástupce přednosty pro LP Prim. MUDr. 224 962 243 kristof.jan(zavinac)vfn.cz
Jan Krištof
Centrum pro léčbu bolesti 
MUDr. J. Klempíř, Ph.D., Neurologie
MUDr. D. Halbichová, Neurologie
MUDr. P. Holanová, Psychiatrie

Centrum portových systémů
MUDr. H. Bedřichová

Lékaři KARIM 1.LF UK a VFN v Praze

Doc. MUDr. Balík Martin, Ph.D. E.D.I.C. (ved. lékař odd. RES II, zást. prim. pro intenz. péči)
MUDr. Bartáková Hana
MUDr. Bednářová Markéta
MUDr. Bedřichová Helena
MUDr. Bízová Štěpánka
MUDr. Bláha Jan, Ph.D. (vedoucí lékař GP odd., zást. přednosty pro vědu a výzkum)
MUDr. Bruthans Jan
Doc. MUDr. Černá Alena, CSc.
MUDr. Bortlíková Jindra
MUDr. Diblíčková Michaela
MUDr. Dobiáš Miloš
MUDr. Dvořáková Ivana
MUDr. Fricová Jitka, Ph.D. (vedoucí lékař Centra pro léčbu bolesti)
MUDr. Herda Pavel
MUDr. Hladíková Michaela
MUDr. Hlaváček Václav
MUDr. Hloušková Zuzana
MUDr. Hrubý Jan
MUDr. Chmelová Martina
MUDr. Ivan Imrich, D.E.S.A.
MUDr. Janoušková Jana
MUDr. Jindrová Barbora
MUDr. Kameník Vladimír
MUDr. Kolman Josef
MUDr. Kolníková Ivana
MUDr. Kopecký Ondřej
MUDr. Kopecký Petr
MUDr. Korchová Eva
MUDr. Kotas Zdeněk
MUDr. Koudela Josef, CSc.
MUDr. Kraus Lubomír
MUDr. Krištof Jan (primář kliniky, zást. přednosty pro LP)
MUDr. Kříž Petr (vedoucí lékař odd. I. chirurgické kliniky)
MUDr. Kubátová Jana
MUDr. Kunstýř Jan, Ph.D. (ved. lékař odd. II. chirurgické kliniky kardiovask. chirurgie)
MUDr. Leden Pavel
MUDr. Lipš Michal
MUDr. Lubbadová Kateřina
MUDr. Lukeš Martin
MUDr. Marusičová Patricia
MUDr. Maršálková Alexandra
MUDr. Matias Michal
MUDr. Medová Eva
MUDr. Mensa Jakub
Doc. MUDr. Michálek Pavel, Ph.D., D.E.S.A. (zást. přednosty pro výuku)
MUDr. Michálková Michaela
MUDr. Mlejnecká Markéta
MUDr. Netri Kateřina
MUDr. Nosková Pavlína
MUDr. Nováková Markéta
MUDr. Otáhal Michal (vedoucí lékař odd. RES – UP)
MUDr. Petříková Markéta
MUDr. Podsedníčková Jitka
MUDr. Polák Ferdinand, Ph.D.
MUDr. Polívková Jarmila, CSc.
MUDr. Popelíková Helena
MUDr. Pořízka Michal, Ph.D.
MUDr. Romaniv Severyn
MUDr. Rulíšek Jan
MUDr. MgA. Rusinová Kateřina
MUDr. Součková Alena
MUDr. Stach Zdeněk
Doc. MUDr. Stříteský Martin, CSc. (přednosta kliniky)
MUDr. Svítek Marek (vedoucí lékař odd. Urol. kliniky)
MUDr. Svobodová Eva
MUDr. Šachl Robert
MUDr. Šoupal Jiří (vedoucí lékař odd. RES I)
MUDr. Šponer Daniel
MUDr. Šrámková Jana
MUDr. Štambachová Radka
MUDr. Touficová Mária
MUDr. Turčiansky Martin
MUDr. Ulrichová Jitka
MUDr. Valenta Jiří
MUDr. Vávra Václav (vedoucí lékař oddělení MCHO)
MUDr. Vobrubová Eliška
MUDr. Zakharchenko Mykhaylo
MUDr. Závada Josef, CSc. (zástupce primáře pro anestezii)

KLINIKA DĚTSKÉHO A DOROSTOVÉHO LÉKAŘSTVÍ
přednosta prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc. 224 967 733 jiri.zeman(zavinac)vfn.cz
primář MUDr. Pavel Frühauf, CSc. 224 967 818 pavel.fruhauf(zavinac)vfn.cz

SEZNAM PRACOVNÍKŮ
ústředna VFN: 224 961 111
fax (JIRP): 224 911 453
přednosta:
prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.
tel. 224 967 733, jzem(zavinac)lf1.cuni.cz
školský sekretariát 1. LF UK
tel. 224 967 734, detske(zavinac)lf1.cuni.cz
primář:
MUDr. Pavel Frühauf, CSc.
tel. 224 967 801, fruhauf.pavel(zavinac)vfn.cz
ambulance
tel. 224 967 776-8
stacionář:
as. MUDr. Věra Malinová
tel. 224 967 794, l. 7795,
Centrum komplexní péče pro děti s perinatální zátěží:
MUDr. Daniela Marková
tel. 224 967 354, 7343, daniela.markova(zavinac)vfn.cz
vedoucí ambulance
MUDr. Jan Langer
tel. 224 967 819, langer.jan(zavinac)vfn.cz
jednotka intenzivní a resuscitační péče o novorozence, děti a adolescenty
tel. 224 911 453, 224 967 779-81
vedoucí JIRP:
MUDr. Václav Vobruba
tel. 224 967 779-80, vvobru(zavinac)vfn.cz
převozová služba pro kriticky nemocné děti
tel. 224 962 961, 224 967 736
oddělení větších dětí a dorostu
tel. 224 967 802-3, 224 967 796-7
vedoucí oddělení – větší děti a dorost:
as. MUDr. Pavel Kabíček, CSc.
tel. 224 967 077
kojenecké oddělení
tel. 224 967 785-6
vedoucí oddělení – kojenci a metabolická jednotka:
doc. MUDr. Tomáš Honzík, PhD.
tel. 224 967 792, l.7784, Tomas.Honzik(zavinac)vfn.cz
vrchní sestra:
Bc. Jana Pyskatá
tel. 224 967 730, jana.pyskata(zavinac)vfn.cz
zdravotnický sekretariát
tel. 224 967 731
mitochondriální laboratoř
tel. 224 967 748-9
subkatedra dorostového lékařství
IPVZ
tel. 224 968 285

Seznam VŠ pracovníků
(DL = specializace v dětském lékařství, PGS = postgraduální student)
MUDr. Miriam Adamovičová – mateřská dovolená
Mgr. Martina Bašková – staniční sestra JIRP
MUDr. Marek Böhm, Ph.D. – DL
MUDr. Michaela Buganová, Ph.D. – DL
MUDr. Olga Černá – DL, intenzitní medicína
doc. MUDr. Pavla Doležalová, CSc. – DL, dětská revmatologie
MUDr. Šárka Doležalová – DL, dětská nefrologie
MUDr. Jana Fabianová – PGS – DL
MUDr. M. Sameh Farrag – PGS
MUDr. Eva Flachsová, Ph.D. – DL
Mgr. Alena Fleischnerová – klinický psycholog
Mgr. Daniela Fornůsková – Burská, Ph.D.
MUDr. Pavel Frühauf, CSc. – DL, dětská gastroenterologie a hepatologie
Mgr. Zuzana Hájková – vědecký pracovník
RNDr. Hana Hansíková, CSc. – vědecký pracovník – klinická biochemie
Mgr. Eliška Haškovcová – ergoterapie
doc. MUDr. Tomáš Honzík, Ph.D. – DL, genetika
doc. MUDr. Jozef Hoza, CSc. – DL, dorostové lékařství
MUDr. Eva Hrdličková – DL
MUDr. Jan Hřídel – PGS
Mgr. Martina Hůlková, Ph.D. – vědecký pracovník
MUDr. Magdalena Chvílová-Weberová – DL
MUDr. Pavla Jánská – RHB lékař
MUDr. RNDr. Pavel Ješina, Ph.D. – odchod na primariát ÚDMP – DL, klinická biochemie
MUDr. Pavel Kabíček, CSc. – DL, dorostové lékařství
Ing. Zdeněk Kejík – vědecký pracovník
MUDr. Petr Klement, Ph.D. – DL, dětská neurologie
MUDr. Evženie Knězů – DL
MUDr. Jitka Komínová – DL, dětská kardiologie
MUDr. Bronislava Korzová – dětská neurologie
MUDr. Eva Košťálová – dětská neurologie
MUDr. Petr Koťátko – DL, pneumologie
MUDr. Viera Krakovská – PGS
MUDr. Aleš Král – PGS
Mgr. Lubomír Králík – PGS
Mgr. Hana Kratochvílová – PGS
MUDr. Václav Kredba, CSc. – DL, dětská kardiologie
MUDr. Petra Król – PGS
Mgr. Jana Kučerová – PGS
MUDr. Jan Langer – DL, dětská nefrologie
Ing. Petra Lelková – PGS
MUDr. David Lorenčík – DL
MUDr. Martin Magner, Ph.D. – DL
MUDr. Věra Malinová – DL
MUDr. Daniela Marková – DL
prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. – interna, genetika
Ing. Ivan Mikula, Ph.D. – vědecký pracovník
Bc. Dagmar Mirovská – rehabilitační pracovnice
MUDr. Linda Mizerová
MUDr. Alexandra Moravcová – DL, endokrinologie
MUDr. Dana Němcová – DL, revmatologie
Mgr. Nina Ondrušková – PGS
MUDr. Edita Pavlasová – DL, alergologie
MUDr. Pavla Pokorná – DL, neonatologie, intenzivní medicína
MUDr. Iva Příhodová – dětská neurologie
PhDr. Radek Ptáček, Ph.D., MBA
Bc. Jana Pyskatá – vrchní sestra
RNDr. Jana Sládková, CSc. – vědecký pracovník
doc. PaeDr. Libuše Smolíková, Ph.D. – rehabilitační pracovnice
MUDr. Pavel Srnský – DL, neonatologie, intenzivní medicína
Mgr. Lukáš Stibůrek, Ph.D. – vědecký pracovník
MUDr. Peter Szitányi, Ph.D. – DL, dětská gastroenterologie a hepatologie
MSc. Lenka Šlachtová – PGS
MUDr. Jan Šulc, CSc. – pneumologie
Ing. Markéta Tesařová, Ph.D. – vědecký pracovník
Mgr. Mária Tomková – PGS
MUDr. Jana Tuková, Ph.D. – mateřská dovolená
MUDr. Petra Uhlíková – dětská psychiatrie
doc. MUDr. Zuzana Urbanová, CSc. – DL, dětská kardiologie
Ing. Kateřina Veselá, Ph.D. – vědecký pracovník
Ing. Kamila Vinšová – vědecký pracovník
MUDr. Václav Vobruba – DL, intenzivní medicína
Mgr. Alžběta Vondráčková – PGS
Bc. Markéta Vránová – rehabilitační pracovnice
MUDr. Radim Vyhnánek – DL
MUDr. László Wenchich, Ph.D. – vědecký pracovník, klinická biochemie
Mgr. Daniela Záhoráková, Ph.D. – vědecký pracovník, genetika
prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc. – DL, genetika
Bc. Renata Kuncmanová – fizioterapeutka
MUDr. Pavla Raušová – pediatr
MUDr. Magdalena Chvílová-Weberová – pediatr

KLINIKA NEFROLOGIE
přednosta prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA 224 962 664 vladimir.tesar@vfn.cz
primář MUDr. Jana Lachmanová 224 962 661 jana.lachmanova@vfn.cz

SEZNAM PRACOVNÍKŮ
prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA tel. 2 2496 2664 vladimir.tesar(at)lf1.cuni.cz
Přednosta kliniky
prim. MUDr. Jana Lachmanová tel. 2 2496 2661 lachmanova.jana(at)vfn.cz
Primářka kliniky
doc. MUDr. Romana Ryšavá, CSc. tel. 2 2496 2573 rysavar(at)vfn.cz
Vedoucí odd. F
MUDr. Vladimíra Bednářová, CSc. tel. 2 2496 2690 bednarova.vladimira(at)seznam.cz
Vedoucí odd. E
MUDr. Doubravka Frausová tel. 2 2496 2680 fraus(at)centrum.cz
Vedoucí odd. OAM

Ambulatní lékaři tel. 2 2496 6790
prof. MUDr. V. Tesař, DrSc.;
doc. MUDr. R. Ryšavá, CSc.;
prim. MUDr. J. Lachmanová;
doc. MUDr. J. Reiterová, CSc.;
doc. MUDr. V. Čertíková Chábová, CSc.;
MUDr. E. Jančová, CSc.;
MUDr. V. Bednářová, CSc.;
MUDr. PhDr. O. Zakiyanov;
MUDr. M. Neprašová;
MUDr. D. Maixnerová, Ph.D.
MUDr. Z. Hrušková, Ph.D.

KLINIKA PRACOVNÍHO LÉKAŘSTVÍ
Přednostka: Prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc. 224 964 532,00 daniela.pelclova@vfn.cz
224 964 630
Primář: MUDr. Vít Petrik 224 964 536 vit.petrik@vfn.cz

SEZNAM PRACOVNÍKŮ
AMBULANCE CENTRA PRACOVNÍHO LÉKAŘSTVÍ
MUDr. Kateřina Pavlíčková, ved. lékařka Katerina.Pavlickova(zavinac)vfn.cz 224 964 521 Lékař specialista v oboru pracovní lékařství
MUDr. Eva Havránková Eva.Havrankova(zavinac)vfn.cz 224 964 531 Lékař specialista v oboru pracovní lékařství
MUDr. Bohumil Okrouhlík Bohumil.Okrouhlik(zavinac)vfn.cz 224 964 539 Lékař specialista v oboru vnitřní lékařství
MUDr. Vít Petrik Vit.Petrik(zavinac)vfn.cz 224 964 536 Primář. Lékař specialista v oboru pracovní lékařství
MUDr. Kamil Vlček Kamil.Vlcek(zavinac)lf1.cuni.cz 224 964 539 Lékař specialista v oboru pracovní lékařství
MUDr.Jiří Žák, CSc Jiri.zak(zavinac)vfn.cz 224 964 510, 224 964 339 Lékař specialista v oboru vnitřní lékařství

Kartotéka:
Blanka Šantrůčková Blanka.Santruckova(zavinac)vfn.cz 224 964 512, 224 964 535 Vrchní sestra
Ivana Kaki Ivana.Kaki(zavinac)vfn.cz 224 964 521 Zdravotní sestra
Jaroslava Mokrá Jaroslava.Mokra(zavinac)vfn.cz 224 964 512 Zdravotní sestra
Jitka Tomášková-Dobešová Jitka.Dobesova(zavinac)vfn.cz 114 964 512 Zdravotní sestra
Pašek Tomáš Tomas.Pasek(zavinac)vfn.cz 224 964 512 Zdravotní asistent

Ambulance pro nemoci z povolání:
Prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc Daniela.Pelclova(zavinac)lf1.cuni.cz 224 964 532, Přednostka, Lékař specialista v oboru pracovní lékařství
224 964 630
MUDr. Kateřina Pavlíčková Katerina.Pavlickova(zavinac)vfn.cz 224 964 521 Lékař specialista v oboru pracovní lékařství
MUDr. Vít Petrik Vit.Petrik(zavinac)vfn.cz 224 964 536 Primář. Lékař specialista v oboru pracovní lékařství
MUDr. Eva Havránková Eva.Havrankova(zavinac)vfn.cz 224 964 531 Lékař specialista v oboru pracovní lékařství
MUDr. Bohumil Okrouhlík Bohumil.Okrouhlik(zavinac)vfn.cz 224 964 539 Lékař specialista v oboru vnitřní lékařství
MUDr. Kamil Vlček Kamil.Vlcek(zavinac)vfn.cz 224 964 539 Lékař specialista v oboru pracovní lékařství
MUDr. Zdenka Fenclová, CSc Zdenka.Fenclova(zavinac)vfn.cz 224 964 526 Lékař specialista v oboru pracovní lékařství
MUDr. Jiří Žák, CSc Jiri.Zak(zavinac)vfn.cz 224 964 510, Lékař specialista v oboru pracovní lékařství
224 964 339

Ambulance interní:
MUDr. Vít Petrik Vit.Petrik(zavinac)vfn.cz 224 964 536 Primář. Lékař specialista v oboru pracovní lékařství
MUDr Jiří Žák, CSc Jiri.Zak(zavinac)vfn.cz 224 964 510 Lékař specialista v oboru vnitřní lékařství
224 964 339
MUDr. Jindřiška Lebedová Jindriska.Lebedova(zavinac)vfn.cz 224 964 525, Lékař specialista v oboru vnitřní lékařství
224 964 514
MUDr. Bohumil Okrouhlík Bohumil.Okrouhlik(zavinac)vfn.cz 224 964 539 Lékař specialista v oboru vnitřní lékařství

Ambulance pro průmyslovou neurologii:
MUDr. Petr Ridzoň Petr.Ridzon(zavinac)vfn.cz 224 964 517 Lékař specialista v oboru neurologie
Doc. MUDr. Pavel Urban, CSc Pavel.Urban(zavinac)vfn.cz 224 964 517 Lékař specialista v oboru neurologie
Datlová Zdeňka Zdenka.Datlova(zavinac)vfn.cz 224 964 517 Zdravotní sestra

Laboratoř funkčního vyšetřování: (plicní funkce, prstová pletysmografie, další vyšetření)
MUDr. Jindřiška Lebedová, vedoucí Jindriska.Lebedova(zavinac)vfn.cz 224 964 525, Lékař specialista v oboru vnitřní lékařství
224 964 514
MUDr. Pavlína Klusáčková, PhD Pavlina.Klusackova(zavinac)vfn.cz 224 964 538, Lékařka
224 964 514
MUDr. Viest Bronislava Bronislava.Viest(zavinac)vfn.cz 224 964 514, Lékař specialista v oboru plicní lékařství
224 964 148
Blanka Sedláčková Blanka.Sedlackova(zavinac)vfn.cz 224 964 514, 224 964 538 Zdrav. sestra
Věra Pavelková Vera.Pavelkova(zavinac)vfn.cz 224 964 513 Zdrav. sestra

Toxikologická laboratoř:
Mgr. Štěpánka Vlčková,CSc, vedoucí Stepanka.Vlckova(zavinac)vfn.cz 224 964 635 Klinický biochemik
Lenka Černá Lenka.Cerna2(zavinac)vfn.cz 224 964 635 Pracovník v oboru přírodních věd

Toxikologické informační středisko (TIS):
MUDr. Zakharov Sergey, Ph.D. vedoucí TIS Sergey.Zakharov(zavinac)vfn.cz 224 964 155, Lékař specialista v oboru pracovní lékařství
224 964 130
MUDr. Rakovcová Hana Hana.Rakovcova(zavinac)vfn.cz 224 964 149 Lékař specialista v oboru praktické lékařství
MUDr. Farná Hana Hana.Farna(zavinac)vfn.cz 224 964 523 Lékař specialista v oboru vnitřní lékařství
MUDr. Kateřina Kotíková Katerina.Kotikova(zavinac)vfn.cz 224 964 151 Lékař specialista v oboru dětské lékařství
MUDr. Holá Marcela Marcela.Hola(zavinac)vfn.cz 224 964 534 Lékař specialista v oboru dětské lékařství
MUDr. Viest Bronislava Bronislava.Viest(zavinac)vfn.cz 224 964 514 Lékař specialista v oboru plicní lékařství
Mgr. Mrázová Karolina Karolina.Mrazova(zavinac)vfn.cz 224 964 153 Pracovník v oboru přírodních věd
Innokentiy Timofeev Innokentiy.Timofeev(zavinac)vfn.cz 224 964 151 Technik – spravcé operačnćh systémů
STŘEDISKO SPECIÁLNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRO OZÁŘENÉ:
MUDr. Zakharov Sergey, Ph.D. Sergey.Zakharov(zavinac)vfn.cz 224 964 130, Lékař specialista v oboru pracovního lékařství
224 964 155

Matušková Adéla Adela.Matuskova(zavinac)vfn.cz 224 964 151 Sekretářka
Potocká Božena Bozena.Potocka(zavinac)vfn.cz 224 964 537 Sekretářka
Ing. Mašková Marie Marie.Maskova2(zavinac)vfn.cz 224 964 540 Ekonomka kliniky

KLINIKA REHABILITAČNÍHO LÉKAŘSTVÍ
přednosta doc. MUDr. Olga Švestková Ph.D. 22496 8492 olga.svestkova(zavinac)lf1.cuni.cz
primář MUDr. Yvona Angerová 224 968 512 yvona.angerova(zavinac)vfn.cz

SEZNAM PRACOVNÍKŮ
Pracoviště: KRL, Albertov 7,
tel. 22496 8491, 22496 8512
Rudolf Albrecht, DiS.
MUDr. Yvona Angerová, Ph.D., MBA
Mgr. Kamila Brožová
MUDr. Marie Břízová, Ph.D.
Mgr. Markéta Gerlichová
MUDr. Tereza Gueye
Bc. Tereza Chalupská
Luboš Juračka
MUDr. Jan Kořenek
MUDr. Karla Kotková
Mgr. Štěpánka Kozlerová
Mgr. Eva Krýlová
Mgr. Romana Lavičková
Ladislava Málková
Vendula Matolínová
Mgr. Renáta Muchová
Mgr. Zuzana Muchová
Pavel Niklas
Jan Noska
Blanka Oulická
Prof. MUDr. Jan Pfeiffer, DrSc.
Mgr. Věra Pitrmanová
Mgr. Barbora Pochylová
Mgr. Martin Prokeš
Bc. Alžběta Rejmanová
Bc. Zuzana Rodová
Mgr. Eva Senohrábková
MUDr. Petra Sládková Bc.
Mgr. Zuzana Stančáková
Mgr. Kateřina Svěcená
Mgr. Pavlína Svozílková
MUDr. Natálie Šebková
Květoslava Šeráková
Jan Šisler
PhDr. Jan Šplíchal
Doc. MUDr. Olga Švestková, Ph.D.
Mgr. Silvie Táborská
Bc. Monika Tichá
Bc. Jaromíra Uhlířová
Doc. MUDr. Jiří Votava, CSc.
Pracoviště: KRL, rehab.odd. na III. Interní klinice, U Nemocnice 1, 128 08 Praha 2,
tel. 22496 2963
Zuzana Fiedlerová
MUDr. Josef Hampl
Alena Homolková
Bc. Eva Piňosová
Bc. Radka Polavková
Žaneta Prchlíková, DiS.
Hana Saparová
Mgr. Eva Svobodová
Miroslava Štujová
Mgr. Bc. Milena Valenová
Pracoviště: KRL, rehab. odd – Interní odd. Strahov, Šermířská 2378/5, 169 00 Praha 6,
tel. 225 003 240
Mgr. Miroslava Senetyčová
Dana Šrámková
Pracoviště: KRL, rehab. odd. na Urologiké klinice, Ke Karlovu 6, 128 08 Praha 2,
tel. 22496 7616
Jana Hutáková
Dagmar Kalíšková
Pracoviště: KRL, rehab. odd. na Gyn.-por. klinice, Apolinářská 18, 128 51 Praha 2,
tel. 22496 7493
Mgr. Eva Aujezdská
Jana Neumannová
Pracoviště: KRL, rehab. odd. na Fakultní poliklinice, Karlovo nám. 32, 120 00 Praha 2,
tel. 22496 6226
Marcela Micajová
Bc. Jindra Nedvědová
Bc. Maria Panas
Bc. Lenka Pitnerová
Kateřina Průšková, DiS.
Eva Ticháčková
Pracoviště: KRL, rehab. odd. na IV. Interní klinice, U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2,
tel. 22496 3219
Stanislava Drholcová
Bc. Ivona Heřmanová
Ivana Křížová
Anna Matějková
Svatava Novotná
Ivana Pianelli Jahodová
Jana Pohořelá
Renata Veselá
Bc. Kateřina Volbrechtová
místnost fyzioterapie – na Stomatochirurgické klinice, tel. 22496 2679
Romana Čtvrtníková, DiS.
Stanislava Drholcová
Jarmila Hluchá
Alžběta Koldovská, DiS.
Veronika Váňová, DiS.
místnost fyzioterapie – na Chirurgické klinice, tel. 22496 2265
Bc. Eliška Hospodková
Mgr. Hana Kohoutová
Bc. Pavel Němeček
Bc. Kateřina Velinská
místnost fyzioterapie – na ORL, tel. 22496 2356
Hana Frančíková
Bc. Petra Nováková
Eva Štěpánková
Pracoviště: KRL, rehab. odd. na Stomatochirurgické klinice, U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2,
tel.22496 2764
Elena Kovalová
Marie Šilhová

KLINIKA ÚSTNÍ, ČELISTNÍ A OBLIČEJOVÉ CHIRURGIE
přednosta doc. MUDr. René Foltán, PhD. 224 963 191 rene.foltan(zavinac)vfn.cz
primář MUDr. Karel Šťastný, CSc. 224 963 009 karel.stastny(zavinac)vfn.cz

seznam pracovníků není: http://www.vfn.cz/pracoviste/kliniky-a-oddeleni/klinika-ustni-celistni-a-oblicejove-chirurgie/seznam-pracovniku/

NEUROLOGICKÁ KLINIKA
Přednosta: Prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.
Zástupci přednosty: Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc. (pedagogika)
Doc. MUDr. Eva Havrdová, CSc. (věda a výzkum)
Primář: MUDr. Petr Mečíř

Centrum extrapyramidových onemocnění
Vedoucí:  Tel.: 224 96 55 39
Doc. MUDr. Jan Roth, CSc. Fax: 224 96 50 78
Lékaři:
Prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.
As. MUDr. Petr Mečíř
Doc. MUDr. Robert Jech, Ph.D.
MUDr. Markéta Volfová
MUDr. Olga Ulmanová
MUDr. Tereza Serranová
MUDr. Hana Brožová, Ph.D.
MUDr. Lucie Nováková
MUDr. Jiří Klempíř
MUDr. Petra Havránková
MUDr. Petr Dušek

Centrum pro diagnostiku a léčbu myasthenia gravis
Vedoucí: 
MUDr. Jiří Piťha
WWW: http://www.myastheniagravis.cz
Ordinační hodiny
Po: MUDr. Jiří Piťha
Út: MUDr. Jiří Piťha
St: MUDr. Jiří Piťha
Čt: MUDr. Iveta Nováková (lichý) / MUDr. Michaela Týblová (sudý)
Pá: MUDr. Michaela Týblová
Tel/Fax: 224 96 50 75

Centrum pro poruchy spánku a bdění
Vedoucí:
Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.
Lékaři:
Prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc.
MUDr. Jitka Bušková, Ph.D.
MUDr. Simona Dostálová, Ph.D.
MUDr. Juraj Piško
MUDr. Iva Příhodová, Ph.D.
MUDr. David Kemlink, Ph.D.
MUDr. Lenka Plchová
MUDr. Jana Vávrová
MUDr. Jana Volná
MUDr. Tereza Vorlová
Laborantky:
Dana Suchá
Alena Plajerová
Věra Špalková
Věra Holečková
Marie Trčková
Alena Kohoutová
Iva Königsmarková
Sekretářka:
Jaroslava Tolarová
Telefonické objednání:po-pá 9:00-11:00
Tel.: 224965076
E-mail:spanek(zavinac)vfn.cz

Centrum pro diagnostiku, prevenci a terapii cévních mozkových příhod
(Cerebrovaskulární centrum)
Vedoucí: 
Doc. MUDr. Jiří Bauer, CSc.
Odborní spolupracovníci:
MUDr. Jan Fiksa
MUDr. David Tyl
MUDr. Petra Reková
MUDr. Dagmar Sváčková
MUDr. Michaela Klementová
MUDr. Ondřej Doležal
Tel.: 224 96 55 12, 224 95 55 63
Fax: 224 95 50 21

Centrum pro nervosvalová onemocnění (NS Centrum)
Vedoucí: 
Doc. MUDr Jana Süssová,CSc.
Zástupce vedoucí: 
Doc. MUDr Miluše Havlová,CSc.
Lékaři:
As.MUDr. Jiří Böhm
As.MUDr. Iva Příhodová
MUDr. Lucie Nováková

Tel.: 224 965 536
Fax: 224 922 678
E-mail: n-s.poradna(zavinac)volny.cz

ODDĚLENÍ OTORINOLARYNGOLOGIE (ORL)

primář MUDr. Radim Kaňa, Ph.D. 224 962 312 radim.kana(zavinac)vfn.cz
zástupce primáře MUDr. Jaroslav Valvoda, CSc. 224 962 304 jaroslav.valvoda(zavinac)vfn.cz

ordinář – dětská ORL MUDr. Jan Kolín 224 962 303 jan.kolin(zavinac)vfn.cz
224 962 360
specialista – dětská ORL MUDr. Eva Vaňková Šmejkalová 224 962 303 eva.vankova_smejkalova(zavinac)vfn.cz
224 962 360
lékař specialista MUDr. Aleš Pernica 2354 ales.pernica(zavinac)vfn.cz
lékař specialista MUDr. Jan Svárovský 224 962 313 jan.svarovsky(zavinac)vfn.cz
lékař specialista MUDr. Lucie Rathová 224 962 313 lucie.rathova(zavinac)vfn.cz
lékař specialista MUDr. Pavel Grabec 2354 pavel.grabec(zavinac)vfn.cz

SEZNAM PRACOVNÍKŮ
Abecední seznam pracovníků ORL oddělení
(k 15. 11. 2012, částečné i plné úvazky)

1 Bartoška Jaromír
2 Barvířová Pavla, MUDr.
3 Bečárová Božena
4 Betka Jan, Prof.MUDr., DrSc.
5 Bělková Jana
6 Chroňáková Hana
7 Čábelková Jitka
8 Grabec Pavel, MUDr.
9 Hezinová-Ptáčková Alena, MUDr.
10 Horáková Miroslava, Mgr.
11 Hosmanová Marcela
12 Hroboň Miloslav, Doc.MUDr., CSc.
13 Jánošová Dana
14 Kaňa Radim, MUDr., Ph.D.
15 Kišová Kristýna, Bc.
16 Klasnová Šárka
17 Klimešová Marcela
18 Kohoutková Žaneta
19 Kolín Jan, MUDr.
20 Kopřivová Lenka
21 Kraus Jaroslav, MUDr.
22 Krbeček Jaromír, Ing.
23 Kupčíková Jana
24 Kůstková Martina
25 Kůtová Světla
26 Mrázová Marcela
27 Nekovářová Zuzana
28 Nová Kristina, Mgr.
29 Pernica Aleš, MUDr.
30 Plánička Marek, MUDr.
31 Pospíchalová Milena
32 Pravdová Jana
33 Rathová Lucie, MUDr.
34 Rosenheimová Marcela
35 Řezáčová Kateřina, Bc.
36 Snopková Ivana
37 Sprušilová Jiřina
38 Studená Hana
39 Svárovský Jan, MUDr.
40 Svobodová Hana
41 Šídová Ladislava, Bc.
42 Škorpilová Lucie
43 Tesařová Kateřina, DiS.
44 Toušová Jiřina
45 Třeštíková Lucie
46 Valvoda Jaroslav, MUDr., CSc.
47 Vaňková Šmejkalová Eva, MUDr.

ONKOLOGICKÁ KLINIKA
přednosta prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. 224 962 219 lubos.petruzelka(zavinac)vfn.cz

sekretariát přednosty Mgr. Jana Císařová 224 962 219 jana.cisarova(zavinac)vfn.cz
sekretariát Fakultní poliklinika Lucie Kratochvílová 224 966 751 lucie.kratochvilova3(zavinac)vfn.cz

primářka prim. MUDr. Eva Sedláčková, MBA 224 962 498 eva.sedlackova(zavinac)vfn.cz

zástupce pro výuku doc. MUDr. Bohuslav Konopásek, CSc. 224 962 237 bohuslav.konopasek(zavinac)vfn.cz

zástupce pro vědu a výzkum doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc. 224 966 750 petra.tesarova(zavinac)vfn.cz

vedoucí ambulantní části MUDr. Jaroslava Barkmanová 224 966 764 jaroslava.barkmanova(zavinac)vfn.cz

vedoucí lůžkové části MUDr. Gabriela Pazdrová 224 962 252 gabriela.pazdrova(zavinac)vfn.cz

vedoucí ozařovací části MUDr. Hana Honová 224 962 253 hana.honova(zavinac)vfn.cz

SEZNAM PRACOVNÍKŮ
Lékaři Onkologické kliniky VFN a 1.LF UK
jméno telefon (22496….) e-mail
MUDr. Barkmanová Jaroslava 6764 (po, st, pá) jaroslava.barkmanova(zavinac)vfn.cz
6744 (út)
MUDr. Čabiňaková Michaela 6762 (po) michaela.cabinakova(zavinac)vfn.cz
6761 (út dopoledne)
6768 (st)
6766 (čt, pá)
MUDr. Honová Hana 2253 (po, st) hana.honova(zavinac)vfn.cz
6763 (út)
6768 (čt)
doc. MUDr. Konopásek Bohuslav, CSc. 2237 bohuslav.konopasek(zavinac)vfn.cz
6761 (út odpoledne, st)
MUDr. Mareš Pavel 6761 (po) pavel.mares(zavinac)vfn.cz
MUDr. Matějů Martin 6768 (st) martin.mateju(zavinac)vfn.cz
MUDr. Miškovičková Michaela 2252 michaela.miskovicova(zavinac)vfn.cz
MUDr. Opatrná Marie, Ph.D. 2252 (čt), 2143 marie.opatrna(zavinac)vfn.cz
MUDr. Pazdrová Gabriela 2252 (po, st-pá) gabriela.pazdrova(zavinac)vfn.cz
6766 (út)
MUDr. Pechačová Zdeňka 2252 (po-čt) zdenka.pechacova(zavinac)vfn.cz
MUDr. Pelíšková Dagmar 6759 (po, čt)  dagmar.peliskova(zavinac)vfn.cz
prof. MUDr. Petruželka Luboš, CSc. 2219 lubos.petruzelka(zavinac)vfn.cz
6768 (po) 
 6766 (st)   
MUDr. Přibylová Jana 6761 (po, čt, pá) jana.pribylova(zavinac)vfn.cz
 6759 (út)
6765 (st)
MUDr. Sedláčková Eva, MBA 2498 eva.sedlackova(zavinac)vfn.cz
6762 (st)
doc. MUDr. Tesařová Petra, CSc. 6750 (po, st, pá) petra.tesarova(zavinac)vfn.cz
6765 (út, čt)
MUDr. Tomancová Věra 6766 (po), 2253, 2295 (čt) vera.tomancova(zavinac)vfn.cz
MUDr. Ušiaková Zuzana    6765 (po) zuzana.usiakova(zavinac)vfn.cz
   6768 (út)
   6763 (st)
   6762 (čt)
MUDr. Vočka Michal 2252 michal.vocka(zavinac)vfn.cz
MUDr. Voršilková Eva 6758 (po – čt) eva.vorsilkova(zavinac)vfn.cz
MUDr. Zemanová Milada 6762 (út) milada.zemanova(zavinac)vfn.cz
6763 (čt, pá)
MUDr. Zimovjanová Martina 6764 (út, čt) martina.zimovjanova(zavinac)vfn.cz
6759 (st)
6768 (pá)

OČNÍ KLINIKA
přednosta doc. MUDr. Bohdana Kalvodová, CSc. 224 962 329 kalvodova.bohdana(zavinac)vfn.cz
primář MUDr. Pavel Diblík 224 963 004 diblik.pavel(zavinac)vfn.cz
224 962 344
Ambulance Oční kliniky
Všeobecná oční ambulance MUDr. Jana Becková, CSc. 224 963 209
MUDr. Klára Sedláková, Ph.D. 224 963 223
POHOTOVOSTNÍ OČNÍ AMBULANCE pohotovostní služba 224 962 349
17:00-7:00, víkendy a svátky non-stop 224 962 344
Dětská oční ambulance MUDr. Marcela Michaličková 224 962 346
Glaukomová ambulance doc. MUDr. Eva Růžičková, CSc. 22496 2981 
MUDr. Marek Fichtl 224 963 006
Uveální ambulance doc. MUDr. Eva Říhová, CSc. 224 962 350
doc. MUDr. Petra Svozílková, Ph.D.
doc. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D.
Sítnicová ambulance MUDr. Jan Dvořák 224 962 980
MUDr. Eva Klofáčová 22496 2939
MUDr. Helena Hallová, CSc.
Diabetologická oční ambulance doc. MUDr. Bohdana Kalvodová, CSc. 224 962 936
MUDr. Pavlína Skalická 224 962 971
Ambulance pro neurooftalmologii a orbitologii MUDr. Pavel Diblík 224 962 344
MUDr. Pavel Kuthan
Kataraktová a onkologická oční ambulance MUDr. Johana Glezgová 224 962 344
MUDr. Ivana Kaincová
Makulární ambulance MUDr. Zora Dubská, CSc. 224 962 985
MUDr. Bohdan Kousal 224 962 986
OCT Ing. Martin Meliška 224 962 851
Ambulance pro oční plastickou chirurgii MUDr. Lubor Šplíchal 224 962 344
MUDr. Petr Sklenka
Rohovková ambulance MUDr. Michalis Palos 22496 2345 
224 963 028
Internista pro Oční kliniku MUDr. Zdeněk Kovařík, MBA 224 962 940

SEZNAM PRACOVNÍKŮ
MUDr. Becková Jana, CSc. jana.beckova(zavinac)vfn.cz
MUDr. Beňová Andrea andrea.benova(zavinac)vfn.cz
MUDr. Brichová Michaela michaela.brichova(zavinac)vfn.cz
MUDr. Bydžovský Jan jan.bydzovsky(zavinac)vfn.cz
MUDr. Diblík Pavel pavel.diblik(zavinac)vfn.cz
MUDr. Dubská Zora, CSc. zora.dubska(zavinac)vfn.cz
MUDr. Dvořák Jan jan.dvorak(zavinac)vfn.cz
MUDr. Fichtl Marek marek.fichtl(zavinac)vfn.cz
MUDr. Glezgová Johana johana.glezgova(zavinac)vfn.cz
MUDr. Hallová Helena, CSc. helena.hallova(zavinac)vfn.cz
doc. MUDr. Heissigerová Jarmila jarmila.heissigerova(zavinac)vfn.cz
MUDr. Hendrikson Zuzana zuzana.hendrikson(zavinac)vfn.cz
MUDr. Hronová Marie marie.hronova(zavinac)vfn.cz
MUDr. Huňa Lukáš lukas.huna(zavinac)vfn.cz
MUDr. Janek Michal michal.janek(zavinac)vfn.cz
MUDr. Jeníčková Dagmar dagmar.jenickova(zavinac)vfn.cz
MUDr. Kaincová Ivana ivana.kaincova(zavinac)vfn.cz
doc. MUDr. Kalvodová Bohdana, CSc. kalvodova.bohdana(zavinac)vfn.cz
MUDr. Klofáčová Eva eva.klofacova(zavinac)vfn.cz
MUDr. Korbasová Marta marta.korbasova(zavinac)vfn.cz
MUDr. Kousal Bohdan bohdan.kousal(zavinac)vfn.cz
MUDr. Kováčová Magdaléna magdalena.kovacova(zavinac)vfn.cz
MUDr. Kovařík Zdeněk, MBA zdenek.kovarik(zavinac)vfn.cz
MUDr. Krabcová Ivana ivana.krabcova(zavinac)vfn.cz
MUDr. Kuthan Pavel pavel.kuthan(zavinac)vfn.cz
MUDr. Lišková Petra, Ph.D. petra.liskova(zavinac)vfn.cz
ing. Meliška Martin martin.meliska(zavinac)vfn.cz
MUDr. Michaličková Marcela marcela.michalickova(zavinac)vfn.cz
MUDr. Palečková Jarmila jarmila.paleckova(zavinac)vfn.cz
MUDr. Palos Michalis michalis.palos(zavinac)vfn.cz
doc. MUDr. Růžičková Eva, CSc. eva.ruzickova(zavinac)vfn.cz
doc. MUDr. Říhová Eva, CSc. eva.rihova(zavinac)vfn.cz
MUDr. Sedláková Klára, Ph.D. klara.sedlakova(zavinac)vfn.cz
MUDr. Skalická Pavlína pavlina.skalicka(zavinac)vfn.cz
MUDr. Sklenka Petr petr.sklenka(zavinac)vfn.cz
MUDr. Solano-Gomezová Zuzana zuzana.solano-gomezova(zavinac)vfn.cz
MUDr. Svobodová Markéta, MUDr. marketa.svobodova(zavinac)vfn.cz
doc. MUDr. Svozílková Petra, Ph.D. petra.svozilkova(zavinac)vfn.cz
MUDr. Szabó Eva eva.szabo(zavinac)vfn.cz
MUDr. Šplíchal Lubor lubor.splichal(zavinac)vfn.cz

PSYCHIATRICKÁ KLINIKA
Přednosta kliniky: Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. jiri.raboch(zavinac)vfn.cz
Primář kliniky: MUDr. Irena Zrzavecká irena.zrzavecka(zavinac)vfn.cz
SEZNAM PRACOVNÍKŮ
Lékaři a psychologové Psychiatrické kliniky
Lékaři Titul e-mail
ALBRECHT Jakub MUDr. jakub.albrecht(zavinac)vfn.cz
ANDERS Martin MUDr. Ph.D. martin.anders(zavinac)vfn.cz
BAGALIY Alina MUDr. alina.bagaliy(zavinac)vfn.cz
BÍZIK Gustáv MUDr. gustav.bizik(zavinac)vfn.cz
ČERNÝ  Martin MUDr. martin.cerny(zavinac)vfn.cz
DOMLUVILOVÁ  Daniela MUDr. daniela.domluvilova(zavinac)vfn.cz
DOUBEK Pavel MUDr. pavel.doubek(zavinac)vfn.cz
DVOŘÁČEK Boris MUDr. boris.dvoracek(zavinac)vfn.cz
GLASER Tomáš MUDr. tomas.glaser(zavinac)vfn.cz
HARSA Pavel PhDr. Ph.D. pavel.harsa(zavinac)vfn.cz
HELLEROVÁ Pavla MUDr. pavla.hellerova(zavinac)vfn.cz
HOLANOVÁ Petra MUDr. petra.holanova(zavinac)vfn.cz
JANEČKOVÁ Eva MUDr. eva.janeckova(zavinac)vfn.cz
JIRÁK Roman Doc. MUDr. CSc. roman.jirak(zavinac)vfn.cz
JURIGOVÁ Eliška MUDr. eliska.jurigova(zavinac)vfn.cz
KALIŠOVÁ Lucie MUDr. lucie.kalisova(zavinac)vfn.cz
KITZLEROVÁ Eva MUDr. Ph.D. MD
KOZELEK Petr MUDr. petr.kozelek(zavinac)vfn.cz
KRCH František PhDr. Ph.D. frantisek.krch(zavinac)vfn.cz
KVIATKOVSKÁ Katarina MUDr. katarina.kviatkovska(zavinac)vfn.cz
MACÁK Marek Mgr. marek.macak(zavinac)vfn.cz
MLÁDKOVÁ Tereza MUDr. tereza.mladkova(zavinac)vfn.cz
NAWKA Alexander MUDr. alexander.nawka(zavinac)vfn.cz
PAPEŽOVÁ Hana  Prof. MUDr. CSc. hpap(zavinac)lf1.cuni.cz
PAVLOVSKÝ Pavel  Doc. MUDr. CSc. pavel.pavlovsky(zavinac)vfn.cz
PELKOVÁ Lucie PhDr. Ph.D. lucie.pelkova(zavinac)vfn.cz
RABOCH Jiří  Prof. MUDr. DrSc. jiri.raboch(zavinac)vfn.cz
SEKOT Miroslav MUDr. miroslav.sekot(zavinac)vfn.cz
SMOLÍKOVÁ Jitka MUDr. jitka.smolikova(zavinac)vfn.cz
ŠRUTOVÁ Ludmila PhDr. jitka.srutova(zavinac)vfn.cz
UHLÍKOVÁ Petra MUDr. petra.uhlikova(zavinac)vfn.cz
VÁŇOVÁ Hana MUDr. hana.vanova(zavinac)vfn.cz
VEVERA Jan Doc. MUDr. PhD. jan.vevera(zavinac)vfn.cz
VOLDŘICHOVÁ Ilona PhDr. ilona.vodrichova(zavinac)vfn.cz
ZRZAVECKÁ Irena  Prim. MUDr. irena.zrzavecka(zavinac)vfn.cz
ZVĚŘOVÁ Martina MUDr. martina.zverova(zavinac)vfn.cz
ZVOLSKÝ Petr  Prof. MUDr. DrSc. petr.zvolsky(zavinac)lf1.cuni.cz
ŽUCHOVÁ Svetlana MUDr. svetlana.zuchova(zavinac)vfn.cz
ŽUKOV Ilja Doc. MUDr. CSc. ilja.zukov(zavinac)vfn.cz

RADIODIAGNOSTICKÁ KLINIKA
přednosta prof. MUDr. Jan Daneš, CSc. 224 962 233 jan.danes(zavinac)vfn.cz
primář MUDr. Josef Hořejš, CSc. 22496 2290 josef.horejs(zavinac)vfn.cz
ved. laborant Sláva Strnad 22496 2266 slava.strnad(zavinac)vfn.cz

SEZNAM PRACOVNÍKŮ
LÉKAŘI KLINIKY

MUDr. Dagmar Altmanová (Detašované procoviště – I. interní klinika)

MUDr. Jiří Beneš (Centrální pracoviště)

MUDr. Kateřina Brousilová (Centrum diagnostiky chorob prsu V. Polaka)

MUDr. Andrea Burgetová, Ph.D. (Detašované pracoviště – Neurologická klinika)

MUDr. Viktor Čapek (Centrální pracoviště)

MUDr. Vladimír Černý (Centrální pracoviště)

MUDr. Jana Červenková (Centrální pracoviště, Centrum diagnostiky chorob prsu V. Polaka)

prof. MUDr. Jan Daneš, CSc. (Centrální pracoviště, Centrum diagnostiky chorob prsu V. Polaka)

MUDr. Petr Flejšar (Centrální pracoviště)

MUDr. Lubomíra Forejtová (Centrální pracoviště)

prim. MUDr. Josef Hořejš, CSc. (Centrální pracoviště)

MUDr. Tereza Hřebíková (Centrální pracoviště)

MUDr. Simona Chocholová (Detašované pracoviště – Urologická klinika)

MUDr. Jiří Jahoda (Centrální pracoviště)

MUDr. Irena Jakubcová (Detašované pracoviště – Fakultní poliklinika)

MUDr. Hana Kacerovská, CSc. (Centrální pracoviště, Centrum diagnostiky chorob prsu V. Polaka)

MUDr. Jan Kaván (Centrální pracoviště)

MUDr. Richard Keclík (Centrální pracoviště)

MUDr. Jana Kodadová (Detašované pracoviště – Fakultní poliklinika)

MUDr. Dagmar Kohoutková (Centrální pracoviště)

doc. MUDr. Jiří Křivánek, CSc. (Centrální pracoviště)

MUDr. Regina Kutilová (Centrální pracoviště, Centrum diagnostiky chorob prsu V. Polaka)

MUDr. Ing. Lukáš Lambert (Centrální pracoviště)

MUDr. Alena Leiská (Detašovné pracoviště – Klinika dětského a dorostového lékařství)

MUDr. Veronika Lungová (Centrální pracoviště)

MUDr. Martin Mašek, Ph.D. (Centrální pracoviště, Oddělení magnetické rezonance)

MUDr. Daniela Matušková (Detašované pracoviště – Urologická klinika)

MUDr. Milena Miková (Detašované pracoviště – Interní odd. Strahov)

MUDr. Eva Müllerová (Detašované pracoviště – Fakultní poliklinika)

doc. MUDr. Jaroslav Ort, CSc. (Detašované pracoviště – I. interní klinika)

MUDr. Tomáš Padrta (Centrální pracoviště) 

MUDr. Věra Peterová, CSc. (Oddělení magnetické rezonance)

MUDr. Adam Pudlač (Centrální pracoviště)

prof. MUDr. Zdeněk Seidl, CSc. (Oddělení magnetické rezonance)

MUDr. Marcela Sojáková (Centrální pracoviště, Oddělení magnetické rezonance, Detašované pracoviště – Neurologická klinika)

MUDr. Petra Steyerová (Centrální pracoviště, Centrum diagnostiky chorob prsu V. Polaka)

MUDr. Petr Strašrybka (Detašované pracoviště – III. interní klinika)

MUDr. Zuzana Tesařová (Centrální pracoviště, Centrum diagnostiky chorob prsu V. Polaka)

MUDr. Jan Theuer (Detašované pracoviště – III. interní klinika)

MUDr. Jiří Tvrdík (Detašované pracoviště – I. interní klinika)

doc. MUDr. Manuela Vaněčková, Ph.D. (Oddělení magnetické rezonance)

MUDr. Jitka Vedralová (Centrální pracoviště, Centrum diagnostiky chorob prsu V. Polaka)

MUDr. Ing. Tomáš Viták, Ph.D. (Oddělení magnetické rezonance)

MUDr. Jana Vlková (Centrální pracoviště)

MUDr. Martina Vondráčková (Centrální pracoviště, Detašovaná pracoviště – Neurologická klinika)

SEXUOLOGICKÝ ÚSTAV
přednosta doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc. 224 968 232 jaroslav.zverina(zavinac)vfn.cz
zástupce MUDr. Ivo Procházka, CSc. 224 968 248 ivo.procházka(zavinac)vfn.cz
přednosty
zdravotní Miloslava Betková 224 968 247 miloslava.betkova(zavinac)vfn.cz
laborantka
psycholog prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D. 224 968 244 weiss.petr(zavinac)vfn.cz

SEZNAM PRACOVNÍKŮ
Lékaři
MUDr. Antonín Brzek 224 968 250 antonin.brzek(zavinac)vfn.cz
as. MUDr. Luděk Daneš, CSc. 224 968 245 ludek.danes(zavinac)vfn.cz
as. MUDr. Ivo Procházka, CSc. 224 968 248 ivo.prochazka(zavinac)vfn.cz
MUDr. Václav Urbánek, CSc. 224 968 246 vaclav.urbanek(zavinac)vfn.cz
doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc. 224 968 232 jaroslav.zverina(zavinac)vfn.cz

Psycholog
prof. PhDr. Peter Weiss, Ph.D. 224 968 244 petr.weiss(zavinac)vfn.cz

SPOLEČNÝ PŘÍJEM INTERNĚ NEMOCNÝCH (SPIN)
primář MUDr. Zdeněk Novotný 224 962 825 zdenek.novotny(zavinac)vfn.cz

seznam pracovníků není: http://www.vfn.cz/pracoviste/kliniky-a-oddeleni/spolecny-prijem-interne-nemocnych-spin/seznam-pracovniku/

UROLOGICKÁ KLINIKA
SEZNAM PRACOVNÍKŮ
Prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. – přednosta kliniky
Doc. MUDr. Radim Kočvara, CSc. – zástupce přednosty pro výuku
MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU, FECSM – zástupce přednosty pro LP
MUDr. Viktor Soukup, Ph.D., FEBU – zástupce přednosty pro vědu

MUDr. Otakar Čapoun, FEBU
MUDr. et RNDr. Otto Bernard, Ph.D.
MUDr. Zdeněk Dítě, FEAPU
MUDr. Marcel Drlík, FEAPU
Prof. MUDr. Jan Dvořáček, DrSc., FCMA
MUDr. Zuzana Feherová
MUDr. Tomáš Hradec
MUDr. Petr Macek, Ph.D., FEBU
MUDr. Květoslav Novák, FEBU
MUDr. Ivan Pavlík, MBA
MUDr. Yvona Pichlíková
MUDr. Josef Sedláček, FEBU, FEAPU
MUDr. Zuzana Smičková
MUDr. Roman Sobotka, FEBU
MUDr. Viktor Soukup, Ph.D., FEBU
MUDr. Monika Szakácsová, FEBU
MUDr. Zuzana Valová
MUDr. Vladimír Vobořil
MUDr. Emil Votoček

ÚSTAV BIOLOGIE A LÉKAŘSKÉ GENETIKY
přednosta doc. MUDr. Milada Kohoutová, CSc. 224 968 141 mkoho(zavinac)lf1.cuni.cz
224 968 180
primář MUDr. Jaroslav Kotlas 224 967 172 jaroslav.kotlas(zavinac)vfn.cz
224 968 144 jkotl(zavinac)lf1.cuni.cz
ved. laborant Lenka Malinová 224 968 165 lenka.malinova(zavinac)vfn.cz
224 967 175
seznam pracovníků není http://www.vfn.cz/pracoviste/kliniky-a-oddeleni/ustav-biologie-a-lekarske-genetiky/seznam-pracovniku/

ÚSTAV DĚDIČNÝCH METABOLICKÝCH PORUCH
přednosta Prof. MUDr. Viktor Kožich, CSc. 224 967 167 viktor.kozich(zavinac)vfn.cz
224 967 679
primář klinické části MUDr. RNDr. Pavel Ješina, Ph.D. 224 967 708 pavel.jesina(zavinac)vfn.cz
primář laboratorní části Ing. Karolína Pešková 224 967 225 karolina.peskova(zavinac)vfn.cz
vedoucí laborant Eva Klímová 224 967 712 eva.klimova(zavinac)vfn.cz

SEZNAM PRACOVNÍKŮ
Funkce Jméno Tituly Telefon E-mail
Přednosta Kožich Viktor  Doc. MUDr. CSc. 224 967 679 viktor.kozich(zavinac)vfn.cz
224 967 167
Primář klinické části Ješina Pavel MUDr. RNDr. PhD. 224 967 710 pavel.jesina(zavinac)vfn.cz
224 967 708
Primář laboratorní části Pešková Karolína  Ing. 224 967 710 karolina.peskova(zavinac)vfn.cz
224 967 225
Vedoucí laborantka Klímová Eva 224 967 712 eva.klimova(zavinac)vfn.cz
Staniční sestra ambulance Paterová Terezie 224 967 670 terezie.paterova(zavinac)vfn.cz
Úseková laborantka Pinkasová Renata 224 967 712 renata.pinkasova(zavinac)vfn.cz
Manažer kvality Jandová Jana  Mgr. 224 967 694 jana.jandova2(zavinac)vfn.cz
Vedoucí laboratoře DNA diagnostiky Dvořáková Lenka  RNDr. CSc. 224 967 701 lenka.dvorakova(zavinac)lf1.cuni.cz
Vedoucí enzymologické laboratoře Ledvinová Jana  RNDr. CSc. 224 967 033 jana.ledvinova(zavinac)lf1.cuni.cz
Vedoucí laboratoře patologie DMP Hůlková Helena  MUDr. PhD. 224 967 689 helena.hulkova(zavinac)lf1.cuni.cz
Vedoucí laboratoře tkáňových kultur Novotná Zorka  MVDr. 224 965 642 zorka.novotna(zavinac)lf1.cuni.cz

ÚSTAV HYGIENY A EPIDEMIOLOGIE
přednosta doc. MUDr. Milan Tuček, CSc. 224 968 546 milan.tucek(zavinac)lf1.cuni.cz
seznam pracovníků odkaz zde: http://www.vfn.cz/pracoviste/kliniky-a-oddeleni/ustav-hygieny-a-epidemiologie/seznam-pracovniku/
nevím jestli jsou to na 100% pracovníci radši jsem je nekopírovala

ÚSTAV IMUNOLOGIE A MIKROBIOLOGIE
přednosta: prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.
primář: MUDr. Josef Krupička  22496 6208  josef.krupicka(zavinac)vfn.cz

SEZNAM PRACOVNÍKŮ
Jméno linka
Buchlová Vladimíra 6219
Čápková Jitka 6249, 6723
Čechová Dana, MUDr. 6779
Černá Eva 6779
Černochová Květoslava 6264
Fučíková Terezie, prof. MUDr., DrSc. 6270
Humlová Zuzana, MUDr., Ph.D. 6266
Hybenová Monika, MUDr. 6779, 6265
Choutková Jana, Mgr. 8589
Kolářová Libuše, prof. RNDr., CSc. 8472
Kolbeková Petra, Mgr. 8589
Kopičková Dagmar, MUDr. 7117
Košťáková Irena 6266
Krehanová Jana 6249, 6723
Krupička Josef, prim. MUDr. 6208
Kubešová Magdalena 6270
Leissová Markéta 8589
Macurová Helena, MUDr., CSc. 6265
Marečková Helena, MUDr., CSc. 6270
Mašková Ludmila, MUDr. 6248
Mazáková Helena, MUDr., CSc. 6249
Němcová Lenka 6208
Petanová Jitka, MUDr. Mgr., CSc. 6265, 6270
Pojerová Jana, v.s. 6533, 6265
Radostová Jana 6265
Schubertová Hana 7117
Skáčiková Lucia, MUDr. 6264
Stejskal František, MUDr. RNDr., Ph.D. 6265 
Šafránková Lucie, Bc., DiS. 6264
Žáková Monika, MUDr. 6219

předčíslí: 224 96

ÚSTAV KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ STOMATOLOGIE
přednostka prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA 224 966 825 duskova(zavinac)vus.cz
primářka MUDr. Děvana Houšová, CSc. 224 966 810 housova(zavinac)vus.cz
SEZNAM PRACOVNÍKŮ
Ústav klinické a experimentální stomatologie
ústředna: 22496 1111
fax: 22496 6840
přednostka: prof. MUDr. Dušková Jana, DrSc., MBA
tel. 22496 6820
asistentka: Noščáková Zuzana
tel. 22496 6820
primářka: MUDr.Houšová Děvana, CSc.
tel. 22496 6810, 22496 6818

Lékaři:
prof. MUDr.Broukal Zdeněk, CSc.
tel. 22496 6805
MUDr. Comba Lukáš
tel. 22496 6806, 22496 6813
MUDr. Dudek Michal
tel. 22496 6806, 22496 6811
prof. MUDr. Dušková Jana, DrSc., MBA
tel. 22496 6820
MUDr. Himmlová Lucie, CSc.
tel. 22496 6809, 22496 6817
prim. MUDr. Houšová Děvana, CSc.
tel. 22496 6810, 22496 6818
doc. MUDr.Krejsa Otakar, CSc.
tel. 22496 6823, 22496 6811
MUDr. Lenčová Erika
tel. 22496 6824, 22496 6814
MUDr. Ložeková Eva
tel. 22496 6839
prof. MUDr. Németh Tibor, DrSc.
tel. 22496 6815, 22496 6826
MUDr. Oganessian Edgar
tel. 22496 6816, 22496 6826
doc. MUDr. Procházková Jarmila, CSc.
tel. 22496 6828, 22496 6818
MUDr. Roubíčková (Kalabisová) Adéla
tel. 22496 6802
doc.MUDr. Skarlandt Petr, CSc.
tel. 22496 6817, 22496 6834
MUDr. Tomka Milan
tel. 22496 6806, 22496 6811
MUDr. Trefný Pavel, Ph.D.
tel. 22496 6829
MUDr. Venclíková Zora, CSc.
tel. 22496 6831, 22496 6814
Ostatní vysokoškoláci:
RNDr. Bártová Jiřina, CSc.
tel. 22496 6801, 22496 6837
RNDr. Bradna Pavel, CSc
tel. 22496 6802, 22496 6803
Ing. Fialová Vlasta, CSc.
tel. 22496 6804, 22496 6836
Mgr. Janatová Taťjana
tel. 22496 6821, 22496 6822
RNDr. Podzimek Štěpán, Ph.D.
tel. 22496 6801, 22496 6837
Ing. Vrbová Radka
tel. 22496 6804, 22496 6836
RNDr. Zajíček Otto, CSc.
tel. 22496 6832
Laboranti:
Půlpánová Daniela
tel. 22496 6827
Vykouková Libuše
tel. 22496 6821, 22496 6838

ÚSTAV LÉKAŘSKÉ BIOCHEMIE A LABORATORNÍ DIAGNOSTIKY
SEZNAM PRACOVNÍKŮ
Vedení ústavu
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, přednosta
tel. 22496 2841, 22496 2848 (+ fax), e-mail: zimatom(zavinac)cesnet.cz
12808 Praha 2, U Nemocnice 2
RNDr. Hana Benáková, MBA , LP zástupce
tel. 22496 2840, e-mail: benakova(zavinac)vfn.cz
prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D., MBA., zástupce pro vědu a výzkum
tel. 22496 4203, e-mail: vitek(zavinac)cesnet.cz
as. MUDr. Ivan Šebesta, CSc., zástupce pro výuku
tel. 22496 4238, e-mail: isebes(zavinac)lf1.cuni.cz
Ing. Květa Pelinková, manažer jakosti
tel. 22496 2897, e-mail: pelinko(zavinac)vfn.cz
Mgr. Veronika Hauerová, vrchní laborantka
tel. 22496 2655, e-mail: veronika.hauerova(zavinac)vfn.cz

Centrální hematologické laboratoře a Trombotické centrum
prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc., primář
tel. 22496 6412, e-mail: kvasnicka.jan(zavinac)vfn.cz
Eva Teplá, vedoucí laborantka oboru
tel. 22496 6784, e-mail: eva.tepla(zavinac)vfn.cz

Klinická biochemie a Sérologie
RNDr. Hana Benáková, MBA , primářka
tel. 22496 2840, e-mail: benakova(zavinac)vfn.cz
Mgr. Veronika Hauerová, vedoucí laborantka oboru
tel. 22496 2655, e-mail: veronika hauerova(zavinac)vfn.cz

Centrum nádorové cytogenetiky
prof. Ing. Kyra Michalová, DrSc., vedoucí laboratoře
tel. 22496 2399, e-mail: kyra.michalova(zavinac)vfn.cz
Veronika Ticháčková, úseková laborantka
tel. 22496 2432, e-mail: veronika.tichackova(zavinac)vfn.cz

Klinická mikrobiologie a ATB centrum
MUDr. Václava Adámková, primářka
tel. 22496 7724, 22496 7725, 22496 7726, 22496 7727, e-mail: Vaclava.Adamkova(zavinac)vfn.cz
Julie Zemanová, vedoucí laborantka oboru
tel: 22496 7638, 22496 7022, e-mail: Julie.Zemanova(zavinac)vfn.cz

Klinická imunologie a alergologie laboratoře
MUDr. Karin Malíčková, primářka
tel. 22496 6341, e-mail: Karin.Malickova(zavinac)vfn.cz
Bc. Alena Seidlová, vedoucí laborantka oboru
tel: 22496 6278, 22496 6638, e mail: Alena.Seidlova(zavinac)vfn.cz

Lékařská biochemie
Prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc., vedoucí
tel. 22496 4283, e-mail: stipekst(zavinac)lf1.cuni.cz

ÚSTAV NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY
přednosta prof. MUDr. Martin Šámal, DrSc. 224 965 814 martin.samal(zavinac)vfn.cz
primář MUDr. Jozef Kubinyi, Ph.D., FEBNM 224 965 702 jozef.kubinyi(zavinac)vfn.cz
224 965 789
SEZNAM PRACOVNÍKŮ
Kontakty

Přednosta ÚNM
Prof. MUDr. Martin Šámal, DrSc.
224 965 813,58
martin.samal(zavinac)vfn.cz

Primář ÚNM
MUDr. Jozef Kubinyi, Ph.D., FEBNM
224 965 702,58
jozef.kubinyi(zavinac)vfn.cz

Lékařská fyzika a radiační ochrana
Ing. Jiří Trnka, Ph.D.
224 965 784

ÚSTAV PATOLOGIE
přednosta doc. MUDr. Pavel Dundr PhD. 224 968 624 pavel.dundr(zavinac)vfn.cz
primářka MUDr. Ivana Vítková, MBA 224 968 655 ivana.vitkova(zavinac)vfn.cz
vedoucí laborantka Brigita Veselá 224 968 700 brigita.vesela(zavinac)vfn.cz

SEZNAM PRACOVNÍKŮ
Doc. MUDr. Pavel Dundr PhD. Přednosta
MUDr. Ivana Vítková, MBA Primář
MUDr. Jarmila Bártová Lékař specialista
MUDr. Lenka Bauerová Lékař specialista
MUDr. Jana Rosalie Bennett Lékař specialista
MUDr. Adéla Berková Lékař bez spec. způs.
Doc.MUDr. Pavel Dundr Ph.D. Lékař specialista
Doc. MUDr. Jaroslava Dušková CSc. Lékař specialista
MUDr. Jan Galko Lékař bez spec. způs.
MUDr. Barbara Goldová Lékař specialista
Doc. MUDr. Irena Haškovcová CSc. Lékař specialista
MUDr. Eva Honsová, Ph.D. Lékař specialista
MUDr. Helena Hůlková, Ph.D. Lékař specialista
MUDr. Radek Jakša Lékař specialista
MUDr. Kateřina Jandová Lékař bez spec. způs.
Doc. MUDr. Marie Ludvíková Ph.D Lékař specialista
MUDr. Kristýna Němejcová Lékař specialista
Prof. MUDr. Ctibor Povýšil DrSC. Lékař specialista
MUDr. Mária Pirhalová Lékař bez spec. způs.
MUDr. Jana Rosmusová Lékař bez spec. způs.
MUDr. Helena Skálová Lékař specialista
MUDr. Jan Stříteský CSc. Lékař specialista
MUDr. Hana Urbancová Lékař specialista
MUDr. Zuzana Velenská Lékař specialista
MUDr. Rosina Vejdová Lékař bez spec. způs.

Mgr. Ing. Libor Staněk Klinický bioanalytik
Mgr. Nikola Hájková Klinický bioanalytik

Brigita Veselá Vrchní laborant

Lucie Weberová Zdravotní laborant – biopt. laboratoř
Helena Jirátová Zdravotní laborant – biopt. laboratoř
Alena Trnková Zdravotní laborant – biopt. laboratoř
Michaela Škodová, DiS. Zdravotní laborant – biopt. laboratoř
Kateřina Francová Zdravotní laborant – biopt. laboratoř

Marie Jirkovská Zdravotní laborant – biopt. laboratoř
Michala Borovičková Zdravotní laborant – biopt. laboratoř
Milada Hakenová  Zdravotní laborant – biopt. laboratoř
Petra Jandová Zdravotní laborant – biopt. laboratoř
Veronika Leinweberová                                      Zdravotní laborant – biopt. laboratoř

Blanka Véghová Zdravotní laborant – imunohistochemie
Lenka Kostelecká Zdravotní laborant – imunohistochemie
Alena Nováková Zdravotní laborant – imunohistochemie
Michala Markovičová Zdravotní laborant – imunohistochemie
Iva Pokorná Zdravotní laborant – imunohistochemie

Marta Kurková Zdravotní laborant – nekropt. laboratoř
Dana Sadlíková Zdravotní laborant – nekropt. laboratoř
Renata Hajná Zdravotní laborant – cytodiagnostika

Lenka Matiášková Zdravotní laborant – molekul. laboratoř 
Andrea Berkyová Zdravotní laborant – molekul. laboratoř

Jana Šídlová  Zdravotní laborant
Lucie Hocková Zdravotní laborant

Ivana Odvodyová Zdravotní laborant – elektron. mikro.
Eva Kirchmannová Zdravotní laborant – elektron. mikro.

David Zachař Sanitář pro autopt. sál
Tomáš Skuhra Sanitář pro autopt. sál
Ondřej Lipka Sanitář pro autopt. sál
Daniel Hezký Sanitář pro autopt. sál

Alena Vydrová Sekretářka
Alena Gajdošová Ekonom provozu

Marie Bugalová Kancelář – administrativní pracovník
Iva Jirsová Kancelář – odborný referent
Pavla Hulešová Kancelář – administrativní pracovník
Pavlína Volfová Kancelář – odborný referent

Ivana Bartáková Sanitář
Lucie Hendrichová Sanitář
Otília Gecíková Sanitář

Martin Poš Fotograf

MUDr. Jana Hofmanová Rodičovská dovolená
MUDr. Soňa Lísová Rodičovská dovolená
MUDr. Lenka Pláničková Rodičovská dovolená
Jitka Křížková DiS. Mateřská dovolená
Alena Nováková Mateřská dovolená

ÚSTAV SOUDNÍHO LÉKAŘSTVÍ A TOXIKOLOGIE
Soudní lékařství
přednosta: doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. 22496 8614, 8652
primář: MUDr. Otto Boubelík, 22496 8611
vedoucí laborantka: Bc.Petra Růžičková 22496 8613

Toxikologie
přednosta: doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. 22496 8614, 8652
primář: Ing. Eva Nováková, CSc. 22496 7194
vedoucí laborantka: Ivana Václavíčková 22496 7189

TOXIKOLOGIE
 jméno, titul pozice telefon e-mail
22496+
Nováková Eva, Ing., CSc. primářka  7194 eva.novakova(at)lf1.cuni.cz
Václavíčková Ivana vrchní laborantka 7189 ivana.vaclavickova(at)lf1.cuni.cz
Blažková Milada sekretářka 7190 milada.blazkova(at)lf1.cuni.cz

Balíková Marie, Doc. Ing., CSc. analytik  7181, 7180 marie.balikova(at)lf1.cuni.cz
Hampl Jan, MUDr. lékař 7184 jan.hampl(at)lf1.cuni.cz
Hájková Zdeňka, MUDr. lékařka 7195 zdenka.hajkova(at)vfn.cz
Hložek Tomáš, Mgr. PGS student 7182  tomas.hlozek(at)lf1.cuni.cz
Ivanek Ondřej, Ing., CSc. odborný pracovník 7191 ondrej.ivanek(at)vfn.cz
Klán Jaroslav, RNDr., CSc. mykolog 7183 jaroslav.klan(at)lf1.cuni.cz
Komžák Ondřej, Mgr. odborný pracovník 7191 ondrej.komzak(at)vfn.cz
Konečková Eva, Ing. analytik  7188 eva.koneckova(at)vfn.cz
Kurcová Ivana, MUDr., CSc. lékařka 7195 ivana.kurcova(at)lf1.cuni.cz
Marešová Věra, Ing., CSc. analytik  7196, 7180 vera.maresova(at)lf1.cuni.cz
Najmanová Věra, Ing. analytik  7191 vera.najmanova(at)vfn.cz
Oktábec Zbyněk, PharmDr., Ph.D. farmaceut 7196 zbynek.oktabec(at)vfn.cz
Šantrůček Jan, Mgr. analytik  7188 jan.santrucek(at)vfn.cz
Úlehlová Eliška, RNDr. analytik  7191 eliska.ulehlova(at)lf1.cuni.cz
Židková Monika, Mgr. odborný pracovník  7182 monika.zidkova(at)lf1.cuni.cz

Dvořáková Yveta laborantka 7193 yveta.dvorakova(at)vfn.cz
Formánková Jaroslava laborantka 7193 jaroslava.formankova(at)vfn.cz
Hrdličková Irena laborantka 7193 irena.hrdlickova2(at)vfn.cz
Jakubec Ivana laborantka 7191 ivana.jakubec(at)vfn.cz
Kopecká Alena laborantka 7193 alena.kopecka(at)vfn.cz
Kostková Božena laborantka 7188 bozena.kostkova(at)vfn.cz
Šrámková Milada laborantka 7193 milada.sramkova(at)vfn.cz
Švejdová Zuzana laborantka 7192 zuzana.svejdova(at)vfn.cz
Těšínská Hana laborantka 7192 hana.tesinska(at)vfn.cz
Volková Milena laborantka 7185 milena.volkova(at)vfn.cz

Strnadová Věra sanitářka vera.strnadova(at)vfn.cz

SOUDNÍ LÉKAŘSTVÍ
doc. MUDr. A. Pilin, CSc. přednosta
prim. MUDr. O. Boubelík primář
prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. Lékař specialista
MUDr. I. Grossová Lékař specialista
MUDr. L. Bauer Lékař specialista
MUDr. M. Bílek Lékař specialista
MUDr. M. Dogoši Lékař bez spec.způs
MUDr. M. Kůdela Lékař bez spec.způs.
MUDr. D. Vajtr, Ph.D Lékař specialista
RNDr. M. Herrmannová Klin.bioanalytik
Ing. E. Bradková Klin.bioanalytik
Ing. R. Gross Klin.bioanalytik
H. Iblová sekretářka
Bc. P. Růžičková Zdrav.laborant
J. Jurášková Zdrav.laborant
J. Lelková Prac.v přír.vědách SŠ
J. Ježková Zdrav.laborant
Z. Vaněčková Farm.asistent
H. Vydrová Zdrav.laborant
E. Zachová dokumentátor
B. Kobylková dokumentátor
O. Léblová dokumentátor
Z. Vít fotograf
M. Kartusek Sanitář pro aut.sál
J. Trojan Sanitář pro aut.sál
P. Mezera Sanitář pro aut.sál
D. Vaško Sanitář pro aut.sál
A. Kirňáková sanitář
A. Zítková sanitář

ÚSTAV TĚLOVÝCHOVNÉHO LÉKAŘSTVÍ
přednosta doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc. 224 965 717 zvili(zavinac)lf1.cuni.cz
zástupce přednosty MUDr. Denisa Haluzíková 224 965 719 dhalu(zavinac)lf1.cuni.cz
SEZNAM PRACOVNÍKŮ

Doc. MUDr. Vilikus Zdeněk, CSc 224 965 717 zvili(zavinac)lf1.cuni.cz 
MUDr. Haluzíková Denisa 224 965 719 dhalu(zavinac)lf1.cuni.cz
Doc. MUDr. Brandejský Petr, CSc 224 965 718 pbran(zavinac)lf1.cuni.cz
MUDr. Boudová Lea 224 965 725 lboud(zavinac)lf1.cuni.cz
MUDr. Baráčková Michaela 224 965 724 michaela.barackova(zavinac)lf1.cuni.cz
MUDr. Říhová Jaroslava 224 965 728 Jaroslava.Rihova(zavinac)vfn.cz
MUDr. Šerf Michal 224 965 730 Michal.Serf(zavinac)vfn.cz
Mgr.Větrovská Renata       224 965 818 renata.supova(zavinac)lf1.cuni.cz 
Vomáčková Eva 224 965 716 eva.vomackova(zavinac)lf1.cuni.cz
Rýdlová Václava       224 965 726  Vaclava.Rydlova(zavinac)vfn.cz
Hofreiterová Zuzana 224 965 730  Zuzana.Hofreiterova(zavinac)vfn.cz
Hrubá Zdenka 224 965 722  Zdenka.Hruba(zavinac)vfn.cz 

CENTRUM INDIVIDUÁLNÍ PÉČE
LÉKAŘI
Lékař Centra individuální péče:
MUDr.Kateřina Písecká

Odbornou péči zajištují: 
Centrum diagnostiky chorob prsu V. Polaka:  
pod vedením prof. MUDr. Jana Daneše CSc. a MUDr. Jany Červenkové  
Trombotické centrum CHL:
doc. MUDr. Tomáš Kvasnička, CSc.

obrázek nejde vymazat!!!!!

Dermatologické vyšetření znamének:   
MUDr. Viera Miňovská
Foniatrické vyšetření:  
doc. MUDr. Olga Dlouhá, CSc., as. MUDr. Libor Černý
Gynekologie:    
MUDr. Natalia Jančárková, Ph.D.  
Zdravý životní styl:        
PhDr. Šárka Slabá, Ph.D., MUDr. Vladimír Tuka, Ph.D.
Psychologické konzultace:
Mgr.Jiří Kubička
Alergologie: 
MUDr. Helena Marečková
Centrum pro závislé na tabáku:  
MUDr. Eva Králíková,CSc., MUDr. Lenka Štěpánková, MUDr. Alexandra Kmeťová           
Cévní chirugie: 
MUDr. Lenka Brlicová, MUDr. Petr Mitáš, MUDr. Jan Hrubý
Diabetologie: 
prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., doc. MUDr. Martin Prázný, PhD.
Endokrinologie:  
MUDr. Kateřina Šimůnková,PhD.
Gastroenterologie:          
MUDr. Tomáš Krechler, doc. MUDr. Miloš Dvořák, MUDr. Mojmír Dolejší, MUDr. Jaroslava Kovářová
Genetika:          
doc. MUDr. Alice Baxová, CSc., as. MUDr. Kamila Veselá, PhD., as. MUDr. Aleš Panczak, CSc.
Kardiologie:      
MUDr. Kateřina Márová,  as.MUDr.Vilém Danzig, PhD., as.MUDr. Lubor Goláň, 
as.MUDr. Eduard Němeček  
Komplexní vyšetření na Ústavu tělovýchovného lékařství:      
doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc., doc. MUDr. Petr Brandejský, CSc., as. MUDr. Lea Boudová, 
as. MUDr. Michaela Baráčková, as. MUDr. Denisa Haluzíková
Obezitologie:  
prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc. , MUDr. Martin Matoulek, PhD.
Očkování:           
as. MUDr. RNDr. František Stejskal, Ph.D.
Oční:                  
lékaři oční kliniky
Onkologie:         
lékaři onkologické kliniky
ORL:
lékaři ORL kliniky
Psychiatrie:        
lékaři a psychologové psychiatrické kliniky
Rehabilitační programy:      
MUDr. Karla Kotková,  MUDr. Yvona Angerová, MBA, Bc. Milena Valenová
Sexuologie: 
doc.MUDr.Jaroslav Zvěřina,CSc., as.MUDr.Luděk Daneš,CSc., as.MUDr.Ivo Procházka,CSc.
a klinický psycholog:  prof.PhDr.Petr Weiss,Ph.D.
Společný příjem interně nemocných:
lékaři SPINu
Statimové laboratorní vyšetření:
lékaři ústavu klinické biochemie a laboratorní diagnostiky
Stomatologie:   
MUDr. Erika Lenčová, Ph.D., MUDr.Edgar Oganessian
Urologie:  
lékaři Urologické kliniky
a další lékaři klinik Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Další nemocnice v kraji: