Nemocnice v České republice

České nemocnice dělené podle krajů, měst a lékařů

Nemocnice Písek


Nemocnice Písek je lékařským zařízením poskytujícím kvalitní zdravotnické a lékařské služby v Jihočeském kraji. V prostorách nemocnice se nacházejí následující oddělení a lékařské specializace: chirurgie, ORL (ušní, nosní, krční), interna, anesteziologie, dětské oddělení, novorozenecké oddělení, JIP, gynekologie, urogynekologie, neurologie, senologie, následná péče, ortopedie, urologie, mikrobiologie, hematologie, radiodiagnostika, rentgen, mamografie, magnetická rezonance, rehabilitace, patologie, hemodialýza, onkologie, dětská neurologie, EMG, cévní poradna, gastroenterologie, ergometrie, echokardiologie, alergonologie, endokrinologie, revmatologie, sexuologie, diabetologie, nefrologie, ultrazvuk, porodnice, proktologie, oční, plicní.

V prostorách písecké nemocnice se rovněž nachází lékárna, riziková poradna a oddělení OKB

Adresa:
Nemocnice Písek a.s.
Karla Čapka 589
397 23 Písek

Kontakty:
Telefon: +420 382 772 111
Fax: +420 382 213 330
E-mail: sekretariat@nemopisek.cz

Ordinační hodiny:

Dopravní dostupnost: parkoviště pro osobní automobily v prostorách vedle nemocnice Písek

Kliniky a oddělení sídlící v nemocnici v Písku:

 • Chirurgie
 • MUDr. Vladimír Cejp 
  Telefon: +420 382 772 560

  MUDr. Václav Čečelovský
  MUDr. et Ing. Libor Daniel
  MUDr. Petr Bystřický
  MUDr. Jaromír Krška
  MUDr. Pavel Suchomel
  MUDr. Ladislav Kofroň
  MUDr. Klára Váhalová
  MUDr. Lenka Cafourková
  MUDr. Jan Kvasnička
  MUDr. Michal Přibáň
  MUDr. Aleš Vankát
  MUDr. Josef Srnec
  MUDr. Vratislav Altschmied – ORL
  MUDr. Ingrid Gergelyová – ORL
  MUDr. Josef Kunt – ORL

 • Interna
 • MUDr. Ladislav Gergely
  Telefon: +420 382 772 270

  MUDr. Alena Kůsová
  MUDr. Eva Cimburová
  MUDr. Josef Mašek
  MUDr. Josef Oškera
  MUDr. Pavel Kerner
  MUDr. Jana Junková
  MUDr. Miroslav Kodým
  MUDr. Jana Havelková
  MUDr. Jindřich Nedvěd
  MUDr. Lucie Jiskrová
  MUDr. Ivana Spilková
  MUDr. Markéta Jalůvková

 • Anesteziologicko-resuscitační oddělení
 • MUDr. Tomáš Piksa
  Telefon: +420 382 772 113
  E-mail: piksa@nemopisek.cz

  MUDr. Kutsyna Myroslav
  MUDr. David Martin
  MUDr. Hanzalová Jaroslava
  MUDr. Chyská Daniela
  MUDr. Ingriš Karel
  MUDr. Kalianková Ivana           
  MUDr. Kott Vlastimil
  MUDr. Němeček Vratislav
  MUDr. Rosolová Věra
  MUDr. Spilka Jan
  MUDr. Struháčková Magdalena                                                
  MUDr. Šiftová Kateřina
  MUDr. Vacková Eva
  MUDr. Zbořil Marek

 • Dětské oddělení
 • MUDr. Karel Chytrý
  Telefon: +420 382 772 200
  E-mail: chytry@nemopisek.cz

 • Novorozenecké oddělení
 • MUDr. Alice Švingerová
  MUDr. Magda Beránková
  MUDr. Sabina Cendelínová

 • JIP pro patologické novorozence
 • MUDr. Alice Švingerová
  MUDr. Magda Beránková
  MUDr. Sabina Cendelínová

 • Lékárna
 • Oddělení pro nedonošené děti
 • MUDr. Alice Švingerová
  MUDr. Magda Beránková
  MUDr. Sabina Cendelínová

 • JIP pro děti a dorost
 • MUDr. Ivana Pacaltová

 • Oddělení pro děti a dorost
 • MUDr. Ivana Pacaltová
  MUDr. Marcela Svatošová
  MUDr. Sabina Cendelínová
  MUDr. Paulína Kristenová

 • Gynekologie
 • MUDr. Michal Turek, MBA
  Telefon: +420 382 772 462

  MUDr. Martin Votýpka
  Telefon: +420 382 772 464

  MUDr. Markéta Houdková
  MUDr. Karvanová Čabrádková
  MUDr. Helena Kozlíková
  MUDr. Radek Neumann
  MUDr. Lukáš Prajka
  MUDr. Rudolf Tyll ml.
  MUDr. Jitka Votíková
  MUDr. Eva Vnenková

 • Urogynekologická ambulance – léčba inkontinence moči
 • MUDr. Martin Votýpka
  prim. MUDr. Michal Turek, MBA

 • Senologická ambulance – poradna pro nemoci prsu
 • MUDr. Eva Vnenková

 • Neurologie
 • MUDr. Ivo Schenk
  Telefon: +420 382 772 540
  E-mail: schenk@nemopisek.cz

 • Oddělení následné péče
 • MUDr. Helena Kajtmanová
  Telefon: +420 382 77 26 10
  E-mail:  kajtmanova@seznam.cz

 • Ortopedie
 • MUDr. Karel Šimeček
  Telefon: +420 382 772 360

  MUDr. Svoboda Vilém
  MUDr. Vodsloň Tomáš
  MUDr. Doležalová Renata
  MUDr. Reiter Josef
  MUDr. Šimeček Karel
  MUDr. Šimeček Martin
  MUDr. Nežádal Jan
  MUDr. Fiedler Jiří
  MUDr. Čeněk Jakub

 • Urologie
 • MUDr. Leoš Handrejch
  Telefon: +420 382 77 2260

  MUDr. Libor Šafařík, CSc., FEBU
  MUDr. Radka Bulínová
  MUDr. Marek Koch
  MUDr. Jiří Ladman

 • Klinická mikrobiologie
 • MUDr. Věra Kůrková
  Telefon: +420 382 772 160
  e-mail: mikrobiologie@nemopisek.cz

 • Hematologicko-transfuzní oddělení
 • prim. MUDr. Helena Kubánková 
  Telefon: +420 382 772 420, +420 777 366 555
  E-mail: kubankova@nemopisek.cz

 • Hematologická poradna
 • Radiodiagnostické centrum – RTG
 • MUDr. Hana Pašková
  Telefon: +420 382 772 390   
  E-mail: rtg@nemopisek.cz

 • Mamografie – rentgen prsu
 •  
  MUDr. Jiří Holan, MBA 

 • Magnetická rezonance – MR
 • MUDr. Jiří Duda    

  MUDr. Hana Pašková
  MUDr. Jiří Duda
  MUDr. Jan Balák
  MUDr. Ludmila Geisbergerová
  MUDr. Marcela Hašková
  MUDr. Jiří Holan, MBA
  MUDr. Simona Jindráková
  MUDr. Miloš Miniberger
  MUDr. Miroslav Rada
  MUDr. Petr Rajchman
  MUDr. Josef Harcuba

 • Oddělení akutní rehabilitace
 • MUDr. Jiří Kruliš
  Telefon: +420 382 772 410
  E-mail: krulis@nemopisek.cz

  MUDr. Jitka Ježková
  MUDr. Matěj Mašek

 • Patologicko-anatomické
 • MUDr. Pavel Holan
  Telefon: +420 382 772 381
  E-mail: holan.pavel@nemopisek.cz

  MUDr. Michaela Svobodová
  Telefon: +420 382 772 383
  E-mail: patologie@nemopisek.cz

  Operační sály
  MUDr.Tomáš Piksa

 • Hemodialýza
 • MUDr. Zdeněk Hobzek
  Telefon: +420 382 772 307

 • Oddělení klinické onkologie
 • MUDr. Sádlo 
  Telefon: +420 382 772 405 

 • Infekční ambulance
 • MUDr. Květoslava Batistová
  Telefon: +420 382 772 310, 382 772 812
  E-mail: batistova@nemopisek.cz

 • Neurologická ambulance
 •  
  MUDr. Ševčíková
  MUDr. Peprlová 
  MUDr. Rezek

 • Dětská neurologie
 • MUDr. Kokaislová

 • Poradna pro extrapyramidová onemocnění
 • MUDr. Rosol

 • EMG laboratoř
 • MUDr. Rosol
  MUDr. Bechyně
  MUDr. Váně

 • EMG laboratoř – EP
 • MUDr. Veverová

 • Protizáchvatová poradna
 • MUDr. Veverová
  MUDr. Ševčíková

 • Cévní poradna
 • prim. MUDr. Schenk
  MUDr. Rezek
  MUDr. Kalendová

 • Sonografické vyšetření mozkových tepen
 • prim. MUDr.Schenk
  MUDr. Rezek
  MUDr. Kalendová

 • Interní ambulance příjmová
 • Gastroenterologie sonografie
 • MUDr. Cejpová
  MUDr. Mašek

 • Gastroenterologické poradna
 • MUDr. Cejpová
  MUDr. Mašek

 • Kardiologická ambulance
 • Kardiologie-ergometrie
 • MUDr. Velimský

 • Echokardiologické vyšetření-kardiologie
 • Alergologie
 • MUDr. Cimburová

 • Endokrinologie
 • MUDr. Oškera

 • Revmatologie
 • MUDr. Kůsová

 • Urologická ambulance
 • Sexuologická a andrologická ambulance
 • prim. MUDr. Handrejch

 • Infekční ambulance
 • MUDr. Batistová 

 • Očkovací centrum
 • MUDr. Batistová 

 • Riziková poradna
 • prim. MUDr. Chytrý

 • Endokrinologická ambulance
 • MUDr. Švingerová 

 • Diabetologická ambulance
 • MUDr. Beránková 

 • Dětská nefrologická ambulance
 • MUDr. Žaba

 • Dětská gastroenterologie
 • MUDr. Pacaltová

 • Kardiologická poradna
 • MUDr. Korda

 • Gynekologická ambulance
 • Urogynekologická ambulance
 • MUDr. Turek
  MUDr. Votýpka  

 • Ultrazvukové pracoviště
 • Porodnice
 • Chirurgická ambulance
 • Mamologická poradna
 • MUDr. Bystřický

 • Chirurgická cévní poradna
 • MUDr. Krška
  MUDr. Cafourková 

 • Poradna po operacích novotvarů trávicího traktu
 • MUDr. Cejp
  MUDr. Suchomel 

 • Proktologická poradna
 • MUDr. et Ing. Daniel

 • Centrum pro řešení kýly
 • MUDr. Cejp
  MUDr. Bystřický 

 • Ortopedie
 • Sonografie dětských kyčlí
 • Oční ambulance
 • Plicní ambulance
 • Ambulance pro klinickou onkologii
 • MUDr. Sádlo

 • Ambulance rehabilitace
 • prim. MUDr. Kruliš

 • OKB – metabolická poradna a nutriční ambulance
 • prim. MUDr. Pavel Malina

Další nemocnice v kraji: