Nemocnice v České republice

České nemocnice dělené podle krajů, měst a lékařů

Vojenská nemocnice Olomouc

Vojenská nemocnice Olomouc sídlí ve dvou oddělených budovách. Převážná část zdravotnických oddělení sídlí v budovách Klášterního Hradiska, oddělení ARO a chirurgie pak sídlí v budově nemocnice v ulici Pasteurova. Olomoucká vojenská nemocnice je považována za zdravotnické zařízení poskytující nejkvalitnější lékařské služby v Olomouckém kraji. V prostorách nemocnice se nacházejí tato oddělení: interna, chirurgie, anesteziologie, resuscitační oddělení, neurologie, ORL (ušní, nosní, krční), oční, dermatovenerologie, kožní, stomatologie, radiodiagnostika, laboratoř, fyziatrie, rehabilitace, psychologie, psychiatrie, nemoci z povolání, praktický lékař, gynekologie a léčebna dlouhodobě nemocných. Adresa: Vojenská nemocnice Olomouc Sušilovo náměstí 5 771 11 Olomouc Kontakty: Telefon: +420 973 401 111 Fax: +420 585 222 486 E-mail: vnol@vnol.cz Ordinační hodiny: – Dopravní dostupnost: parkoviště pro osobní automobily na parkovišti před budovou nemocnice autobusová zastávka Klášterní Hradisko – autobus č. 15, 20, 21 autobusová zastávka Pasteurova – autobus č. 15, 20, 21 Kliniky a oddělení sídlící ve Vojenské nemocnice Olomouc: Interní oddělení plk. MUDr. Miroslav Vyhnánek Chirurgické oddělení plk.MUDr. Miroslav Najdekr Telefon: +420 973 407 008 pplk.MUDr. Martin Lepka Telefon: +420 973 407 224 mjr. MUDr. Tomáš Kuraš Telefon: +420 973 407 084 Anesteziologicko resuscitační oddělení plk. MUDr. Jiří Závada Telefon: +420 973 407 113 pplk. MUDr. Michal Onderka Telefon: +420 973 407 095 kpt. MUDr. Josef Baroš MUDr. Tomáš Vychodil  c.z. MUDr. Borek Kráčmar c.z. MUDr. Kateřina Řezníčková MUDr. Dagmara Bělohlávková  mjr. MUDr. Radek Uher c.z. MUDr. Lenka Sýkorová c.z. MUDr. Stanislav Šoustal c.z. MUDr. Radomír Prchal Neurologické oddělení pplk. MUDr. Kubát Aleš Otorinolaryngologické (ušní, nosní, krční) pplk. MUDr. Irena Škodová Telefon: +420 973 407 290 mjr. MUDr. Martin Pastorek Telefon: +420 973 407 035 MUDr. Eva Marxová MUDr. Josef Pokorný MUDr. Jiří Váňa Oční oddělení Telefon: +420 973 407 172 MUDr. Mohlerová Šárka Telefon: +420 973 407 255 Dermatovenerologické oddělení – kožní MUDr. Dominika Diamantová Telefon: +420 973 407 160 MUDr. Kateřina Teplá Telefon: +420 973 407 300 mjr. MUDr. Ševčík Jaroslav Telefon: +420 973 407 242 MUDr. Martina Grycová Telefon: +420 973 407 245 Stomatologické oddělení pplk. MUDr. Michael Chmiel MUDr. Gruntová Helena Telefon: +420 973 407 258 MUDr. Chmiel Michael Telefon: +420 973 407 025 MUDr. Vyroubalová Irena Telefon: +420 973 407 080 Radiodiagnostické oddělení pplk. MUDr. Josef Novotný, Ph.D. Telefon: +420 973 407 026 pplk. MUDr. Petr Křenek Telefon:...

Přečíst více informací o nemocnici

Nemocnice Prostějov

Nemocnice Prostějov Agel je lékařským zařízením poskytujícím široký komplex odborných zdravotnických služeb. Areál nemocnice se skládá ze dvou budou – Stará a nová nemocnice Prostějov, ve kterých se nacházejí tato oddělení a lékařské specializace: anesteziologie, resuscitační oddělení, operační sály, rehabilitace, dětské oddělení, gastroenterologie, gynekologie, porodnice, hemodialýza, chirurgie, infekční, interna, psychologie, hematologie, mikrobiologie, patologie, biochemie, léčebna dlouhodobě nemocných, neurologie, oční, ortopedie, traumatologie, ORL (ušní, nosní, krční), plicní, onkologie, radiodiagnostika a transfúzní oddělení. Adresa: Středomoravská nemocniční a.s. Mathonova 291/1 Prostějov 796 04 Kontakty: Telefon: +420 582 315 111 Fax: +420 582 315 611 Email: tomas.uvizl@nempv.cz Ordinační hodiny: – Dopravní dostupnost: parkoviště pro osobní automobily před areálem prostějovské nemocnice Kliniky a oddělení sídlící v Nemocnici Prostějov: Anesteziologicko-resuscitační oddělení MUDr. Martin Pomajbík MUDr. Lenka Gabrlíková MUDr. Drahomíra Davidová MUDr. Marie Frgálová MUDr. Bronislava Přecechtělová MUDr. Daniel Pelikán MUDr. Jiří Ivánek MUDr. Simona Sedláková MUDr. Daniel Šperka MUDr. Vít Masopust MUDr. Dalibor Spáčil MUDr. Monika Skácel MUDr. Magdaléna Ryšavá MUDr. Ing. Jolana Zlámalová MUDr. Kateřina Mlatečková Centrální operační sály a centrální sterilizace MUDr. Jiří Šťastný Email: jiri.stastny@nempv.cz Telefon: +420 582 315 700 Centrum léčebné rehabilitace MUDr. Petr Konečný, Ph.D. Email: petr.konecny@nemsne.cz Telefon: +420 582 315 293 Dětské oddělení MUDr. Josef Tenora MUDr. Hana Řehulková MUDr. Hana Dohnalová MUDr. Zlatica Ďurošková MUDr. Jana Hanáková   MUDr. Milena Jeřábková  MUDr. Anna Polzerová  MUDr. Hana Škodová   MUDr. Martina Škývarová   MUDr. Eva Tilšarová   MUDr. Zuzana Vymětalová Gastroenterologické oddělení MUDr. Jiří Černoch, CSc. MUDr. Jiří Šťastný MUDr. Zdeněk Vlk MUDr. Marcela Vysloužilová MUDr. Barbora Baťková Gynekologicko-porodnické oddělení MUDr. Aleš Nevrla Email: ales.nevrla@nempv.cz Telefon: +420 582 315 871 Hemodialyzační oddělení MUDr. Eva Rozmánková Email: eva.rozmankova@nempv.cz Telefon: +420 582 315 196 Chirurgické oddělení MUDr. Adolf Gryga, CSc. Email: adolf.gryga@nempv.cz Telefon: +420 582 315 875 Infekční oddělení MUDr. ZdeněkProkeš Email: zdenek.prokes@nempv.cz Telefon: +420 582 315 333 MUDr. Alena Zeidlerova Email: alena.zeidlerova@nempv.cz Telefon: +420 582 315 324 Interní oddělení MUDr. Miloslav Špaček Email: miloslav.spacek@nempv.cz Telefon: +420 582 315 618 Klinická psychologie PhDr. Jiřina Veselá Telefon: +420 582 315 276 Email: jirina.vesela@nempv.cz Hematologie MUDr. Štefan Repovský RNDr. Margita Opravilová, PhD. Mgr. Jarmila Šianská Mikrobiologie MUDr. Mgr. Ivana Kohnová MUDr. Mgr. Ivana Kohnová Patologie MUDr. Dušana Kleinová Biochemie RNDr. Ladislav Nekl RNDr. Ladislav Nekl Léčebna dlouhodobě nemocných – LDN MUDr. Anna Zaoralová MUDr. Anna Dostálová MUDr. Lenka Pokoráková Neurologické...

Přečíst více informací o nemocnici

Nemocnice Jeseník

Nemocnice Jeseník sídlící v Lipovské ulici je lékařským a zdravotnickým zařízením poskytujícím široký rozsah odborných lékařských služeb pro občany Olomouckého kraje. V prostorách Jesenické nemocnice se nacházejí tato oddělení a lékařské specializace: dětské oddělení, hematologie, hemodialýza, interna, léčebna dlouhodobě nemocných, LDN, novorozenecké oddělení, biochemie, ORL, ušní, nosní, krční, porodnice, gynekologie, praktický lékař, transfúzní oddělení a radiodiagnostika. Adresa: Jesenická nemocnice Lipovská 103 790 32 Jeseník Kontakty: Telefon: +420 584 458 411 Fax: +420 584 413 936 E-mail: nemocnice@jesnem.cz Ordinační hodiny: – Dopravní dostupnost: parkoviště pro osobní automobily dostupné před budovou nemocnice vlaková zastávka Jeseník – cca 400m pěšky Kliniky a oddělení sídlící v Jesenické nemocnici: Dětská ambulance MUDr. Eva Ilíková MUDr. Panajotis Joanidis MUDr. Lucie Lefa MUDr. Zuzana Lutonská MUDr. Lenka Procházková MUDr.Iva Škárková MUDr. Lenka Zlámalová Hematologická ambulance prim. MUDr. Pavel Schlemmer Telefon: +420 584 458 440, 441 e-mail: p.schlemmer@jesnem.cz Hemodialyzační stanice MUDr. Bartošová Ondra Interní oddělení MUDr. Miroslav Zapletal  Léčebna dlouhodobě nemocných – LDN MUDr. Alexandr Potěšil Novorozenecké oddělení MUDr. Eva Ilíková MUDr. Panajotis Joanidis MUDr. Zuzana Lutonská MUDr. Lenka Procházková MUDr.Iva Škárková MUDr. Lenka Zlámalová Oddělení klinické biochemie prim. MUDr.Jaroslav Vychodil RNDr. Pavel Koupil, CSc. ORL ambulance – ušní, nosní, krční MUDr. Ivana Škárková Porodnicko-gynekologické oddělení MUDr. Antonín Kořenek, Ph.D.  MUDr. Jaroslav Boxan MUDr. Jan Kováčik MUDr. Štefan Liptay MUDr. Melita Mina MUDr. Marcel Šabata MUDr. Ivan Šabo MUDr. Jan Vodička Praktický lékař pro dospělé MUDr. Ondra Bartošová Radiodiagnostické oddělení prim. MUDr. Jana Vašíčková Telefon: +420 584 458 345, +420 731 182 567 E-mail: vasickovna@centrum.cz Transfuzní oddělení prim. MUDr. Pavel Schlemmer Telefon: +420 584 458 440, 441...

Přečíst více informací o nemocnici

Nemocnice Šumperk

Nemocnice Šumperk AGEL je lékařským a zdravotnickým zařízením poskytujícím široký rozsah odborných lékařských služeb pro občany Olomouckého kraje. V prostorách Nemocnice Šumperk se nacházejí tato oddělení a lékařské specializace: JIP, sterilizace, laboratoř, dětské oddělení, novorozenecké oddělení, gastroenterologie, gynekologie, porodnice, chirurgie, interna, kožní, neurologie, oční, onkologie, ORL, ušní, nosní, krční, ortopedie, patologie, plicní, radiodiagnostika, rehabilitace a urologie. Adresa: Šumperské nemocnice AGEL Nerudova 640/41 787 01 Šumperk Kontakty: Telefon: +420 583 331 111 Fax: – E-mail: nemspk@nemspk.cz Ordinační hodiny: – Dopravní dostupnost: parkoviště pro osobní automobily před budovou nemocnice Kliniky a oddělení sídlící v Šumperské nemocnici: Mezioborová JIP, ARIP MUDr. Marta Bílková MUDr. Josef Čikl MUDr. Kateřina Davidová MUDr. Bohuslav Hudec MUDr. Helena Hřebíčková MUDr. Miroslava Iskerková MUDr. Božena Kopecká MUDr. Květuše Kratochvílová MUDr. Jan Lutonský MUDr. Jan Navrátil MUDr. Jana Novosadová MUDr. Jaroslav Mikuláš MUDr. Marián Olejník MUDr. Jan Papajk MUDr. Jarmila Petreková MUDr. Martina Rendová MUDr. Lucie Rybnikárová MUDr. Aleš Závodný MUDr. Petr Zimmermann Centrální příjem a centrální sterilizace MUDr. Květuše Kratochvílová MUDr. Bohumil Zálešák, Ph.D. MUDr. Igor Ziegelheim Laboratoř MUDr. Zuzana Jehlíková MUDr. Ludvík Sitař MUDr. Přemysl Slezák Ing. Luděk Šprongl MUDr. Marie Urbánková Mgr. Hana Pláňková Centrální sterilizace a operační sály MUDr. Radan Volnohradský E-mail: volnohradsky@nemspk.cz Telefon: +420 583 335 001 MUDr. Igor Ziegelheim E-mail: ziegelheim@nemspk.cz Telefon: +420 583 335 105 Dětské a novorozenecké oddělení prim. MUDr. Miroslav Musílek MUDr. Barbora Ambrózová MUDr. Zuzana Jehlíková MUDr. Andrea Lysáková MUDr. Štěpán Malec MUDr. Marie Nováková MUDr. Lenka Rašková MUDr. Richard Rýznar Gastroenterologické oddělení MUDr. Roman Staněk MUDr. Miroslav Strnad MUDr. Šárka Svobodová Gynekologicko-porodnické oddělení MUDr. Arnošt Hansel MUDr. Petr Heneman MUDr. Jana Chrastinová MUDr. Jiří Krtička MUDr. Michal Kopecký MUDr. Michal Procházka MUDr. Miloš Vysloužil MUDr. Martina Zábojníková Chirurgické oddělení prim. MUDr. Vladimír Štěpán MUDr. Ladislav Dvořák MUDr. Petr Fischer MUDr. František Hetcl MUDr. Tomáš Hetcl MUDr. Ivana Hloušková MUDr. Ruslan Kirpichenko MUDr. Dušan Kratochvíl MUDr. Petr Müller MUDr. Slavomír Ryszkowski Interní oddělení a ošetřovatelský úsek MUDr. Jiří Kopecký MUDr. František Novák MUDr. Blanka Plesníková MUDr. Blanka Uhlíková MUDr. David Bednář MUDr. Nataliya Podlevská MUDr. Bohuš Ochodnický MUDr. Elena Šánová MUDr. Lenka Válková MUDr. Petr Zdařil MUDr.  Pavla Kamlerová MUDr. N. Kanatbayev MUDr. Lucie Maierová MUDr. Jan Šmirg Kožní oddělení prim. MUDr. Lubomír Drlík MUDr. Jaroslava Černá MUDr. Monika...

Přečíst více informací o nemocnici