Nemocnice v České republice

České nemocnice dělené podle krajů, měst a lékařů

Bílovecká nemocnice, a.s.

Chirurgie MUDr. Václav Kameníček, primář chirurgického oddělení  Zástupce primáře: MUDr. Martin Mašek   tel. 556 771 761 Chirurgické oddělení lůžkové Kontaktní osoba  Telefon  Mobil  Email  prim. MUDr. Václav Kameníček  556 771 760  606 733 415  vaclav.kamenicek@nvb.cz  MUDr. Martin Mašek (zástupce   primáře)  556 771 761  MUDr. Jan Andrle  556 771 761 Traumatologická ambulance MUDr. Martin Mašek tel.: 556 771 766  Endoskopická poradna MUDr. Jan Andrle tel.: 556 771 765  Mamologická poradna MUDr. Jan Andrle tel.: 556 771 765  Centrum léčby ran a podiatrické péče Vedoucí lékař:            MUDr. Zbyněk Vlček Interní ambulance MUDr. Furstová Kardiologická ambulance Ošetřující lékaři: prim. MUDr. Bořek Lačňák, MUDr. Zdeněk Hrdlička Objednávky přijímáme na číslech:    556 771 731    556 771 738   Gastroenterologická ambulance Provoz ambulance Ošetřující lékaři: MUDr. Petr Huvar, MUDr. Martin Mužný Objednávky přijímáme na číslech:    556 771 731    556 771 739 Cévní ambulance   Ošetřující lékař:     MUDr. Zbyněk Vlček                       objednávky na tel: 556 771 731 Diabetologická ambulance Provoz ambulance Ošetřující lékaři: MUDr. Pavel Tománek, MUDr. Mária Blahová Objednávky přijímáme na číslech:    556 771 731 (MUDr. Blahová)    556 771 774 (MUDr. Tománek)   Angiologická ambulance   Ošetřující lékař:     MUDr. Zbyněk Vlček                       objednávky na tel: 556 771 731 UZ břicha pro hospitalizované pacienty UZ pro hospitalizované pacienty Ošetřující lékař:  MUDr. Zbyněk Vlček Zdravotní péče Primář odělení následné péče MUDr. Dagmar Palasová předseda představenstva primářka oddělení následné péče kontakt: tel: 556 771 742, mobil: 724 977 733...

Přečíst více informací o nemocnici

Fakultní nemocnice Ostrava

INTERNÍ KLINIKA FNO A LF OU Přednosta doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc. Tel:  597 375 201 arnost.martinek@fno.cz Zástupce přednosty pro výchovu a vědeckou činnost Primář – Oddělení hemodialyzačně-transplantační MUDr. Ivo Valkovský E-mail: ivo.valkovsky@fno.cz Primář – Oddělení všeobecné interny MUDr. Vladimír Hrabovský E-mail: vladimir.hrabovsky@fno.cz Primář – Oddělení gastroenterologie, metabolismu a výživy MUDr. Pavel Klvaňa E-mail: pavel.klvana@fno.cz Staniční lékař MUDr. Jarmila Dědochová E-mail: jarmila.dedochova@fno.cz Staniční lékař MUDr. Tomáš Kupka Staniční lékař MUDr. Veronika Spáčilová MUDr. Kateřina Bártková E-mail: katerina.bartkova@fno.cz MUDr. Radka Benešová E-mail: radka.benesova@fno.cz MUDr. Alice Bojdová MUDr. Martina Bojková MUDr. Klára Čelinská prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc. prof. MUDr. Rajko Doleček, DrSc. E-mail: rajko.dolecek@fno.cz MUDr. Kateřina Erlebachová MUDr. Iva Kielkowská E-mail: iva.kielkowska@fno.cz MUDr. Jana Klosová MUDr. Stanislava Kollárová prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc. MBA prof. MUDr. Jan Lata, CSc. MUDr. Zdeněk Lys MUDr. Evžen Machytka, Ph.D. E-mail: evzen.machytka@fno.cz MUDr. Pavel Marten MUDr. Alice Mendlová E-mail: alice.mendlova@fno.cz MUDr. Renáta Menšíková E-mail: renata.olsanska@fno.cz MUDr. Nadežda Petejová, Ph.D. E-mail: nadezda.petejova@fno.cz MUDr. Jitka Přinosilová MUDr. Jana Rolová E-mail: jana.rolova@fno.cz MUDr. Martin Rydlo, Ph.D. E-mail: martin.rydlo@fno.cz MUDr. Josef Srovnal Tel: 597 372 278E-mail: josef.srovnal@fno.cz MUDr. Pavel Svoboda, Ph.D. E-mail: pavel.svoboda@fno.cz prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc. MUDr. Ondřej Urban, Ph.D. MUDr. Terezie Vavříčková MUDr. Dušan Vavroš E-mail: dusan.vavros@fno.cz MUDr. Denisa Wasserburgerová ODDĚLENÍ DĚTSKÉ NEUROLOGIE Primář MUDr. Marie Kunčíková Tel: 597 373 610E-mail: marie.kuncikova@fno.cz Zástupce přednosty pro LP MUDr. Hana Medřická E-mail: hana.medricka@fno.cz Zástupce přednosty pro VVČ MUDr. Vilém Novák E-mail: vilem.novak@fno.cz Staniční lékař MUDr. Jan Staněk E-mail: jan.stanek@fno.cz MUDr. Magdalena Kovářová E-mail: magdalena.kovarova@fno.cz MUDr. Alice Nogolová MUDr. Radim Píža E-mail: radim.piza@fno.cz MUDr. Lea Šromová E-mail: lea.sromova@fno.cz MUDr. Eva Štěpánová E-mail: eva.stepanova@fno.cz KLINIKA DĚTSKÉHO LÉKAŘSTVÍ FNO A LF OU Přednosta doc. MUDr. Michal Hladík, Ph.D. Tel: 597 373 515E-mail: michal.hladik@fno.cz Primář – Oddělení hematoonkologie MUDr. Bohumír Blažek E-mail: bohumir.blazek@fno.cz Primář – Oddělení dětské a prenatální kardiologie MUDr. Tomáš Gruszka E-mail: tomas.gruszka@fno.cz Primář – Oddělení lůžkové a ambulantní péče MUDr. Tomáš Pískovský Tel: 597 373 644E-mail: tomas.piskovsky@fno.cz Primář – Oddělení pediatrické resuscitační a intenzivní péče MUDr. Bořek Trávníček E-mail: borek.travnicek@fno.cz Zástupce přednosty pro VVČ MUDr. Mgr. Tomáš Kuhn E-mail: tomas.kuhn@fno.cz Staniční lékař MUDr. Iveta Láryšová E-mail: iveta.larysova@fno.cz Staniční lékař MUDr. Helena Strmeňová E-mail: helena.strmenova@fno.cz Staniční lékař MUDr. Astrida Šuláková, Ph.D. E-mail: astrida.sulakova@fno.cz MUDr. Asad Bakhtary E-mail: asad.bakhtary@fno.cz MUDr. Alice Bosáková E-mail: alice.bosakova@fno.cz MUDr. Jana Čermáková E-mail: jana.cermakova@fno.cz MUDr. Jana Černá E-mail: jana.cerna@fno.cz MUDr. Jiří Duda MUDr. Peter Kordoš E-mail: peter.kordos@fno.cz MUDr. Lenka Kosňovská E-mail: lenka.kosnovska@fno.cz MUDr. Veronika Kotková E-mail: veronika.kotkova@fno.cz MUDr. Barbora Králiková E-mail: barbora.kralikova@fno.cz MUDr. Linda Křižáková E-mail: linda.krizakova@fno.cz MUDr....

Přečíst více informací o nemocnici

Nemocnice Odry

Městká nemocnice Odry je zdravotnickým zařízením poskytujícím lékařské služby v Moravskoslezském kraji. V prostorách nemocnice se nacházejí následující oddělení lékařských specializací: angiologie, diabetologie, dopravní zdravotní služba, gastroenterologie, interna, kardiologie, biochemie, hematologie, rentgen, revmatologie, léčebna dlouhodobě nemocných, gynekologie, chirurgie, logopedie, neurologie, oční, ORL (ušní, nosní, krční), ortopedie, praktický lékař, praktický lékař pro děti a dorost, stomatologie a TRN. V prostorách oderské nemocnice se dále nachází centrum rehabilitace, prodejna zdravotnických potřeb a optika. Adresa: Městská nemocnice v Odrách, p.o. Nadační č.1 742 35 Odry Kontakty: Telefon: +420 556 778 100 Fax: +420 556 731 604 E-mail: martin.smaus@nemocniceodry.cz Ordinační hodiny: – Dopravní dostupnost: parkoviště pro osobní automobily naproti vstupu do nemocnice Kliniky a oddělení sídlící v nemocnici Odry: Angiologická poradna MUDr. Jana Dostálová MUDr. Alexandra Zábranská Telefon: 556 778 124 Diabetologická ambulance MUDr. Iveta Havlíková MUDr. Alexandra Zábranská Telefon: 556 778 154 Dopravní zdravotní služba Gastroenterologická ambulance MUDr. Zdeněk Skařupa MUDr. Kamil Urbánek Telefon: 556 778 103 Interní ambulance MUDr. Zdeněk Skařupa Telefon: 556 778 155 Kardiologická poradna MUDr. Ludmila Mildnerová MUDr. Lenka Škařupová MUDr. Zuzana Kashová MUDr. Ivana Šustková Telefon: 556 778 124 Oddělení klinické biochemie a hematologie MUDr. Katarína Klosová RNDr. Eva Dvorská RNDr. Marcela Kučerová Telefon: 556 778 150 -151 MUDr. Katarína Klosová Telefon: 728 373 241 Rehabilitace MUDr. Marie Kasparová Mgr. Ivana Vlčková Telefon: 556 778 104 Rentgen MUDr. Jana Fialová Telefon: 556 778 160-163 Revmatologická poradna MUDr. Helena Vrbová Telefon: 556 778 154 Léčebna dlouhdobě nemocných, LDN Gynekologie MUDr. Stržanovský Chirurgie MUDr. Kaděra Logopedie Mgr. Doležalová Neurologie MUDr. Lišaník Oční MUDr. Kociánová Oční optika Věra Dubová ORL (ušní, nosní, krční) MUDr. Pacola Ortopedie MUDr. Vaněček Praktický lékař MUDr. Šimíčková MUDr. Vašek Praktický lékař pro děti a dorost MUDr. Škopík MUDr. Velochová Prodejna zdravotnických potřeb Martin Buček Stomatologie MUDr. Navrátil MUDr. Svobodová TRN – transpirační a respirační nemoci MUDr. Doležel MUDr....

Přečíst více informací o nemocnici

Nemocnice Podlesí Třinec

Nemocnice Podlesí sídlící v Třinci je zdravotnickým zařízením poskytujícím lékařské služby v Moravskoslezském kraji. V prostorách nemocnice Podlesí se nacházejí tato oddělení a lékařské specializace: kardiologie, arytmologie, ergometrie, EKG, echokardiografie, interna, denzitometrie, diabetologie, chirurgie, cévní poradna, podiatrie, gastroenterologie, radiologie, nemoci z povolání, spirometrie, neurologie, EEG, EMG, anesteziologie, infuzní stacionář, alergologie, imunologie, kožní, oční, ORL (ušní, nosní, krční), ortopedie, urologie, radiologie a biochemie. V prostorách třinecké nemocnice se dále nachází centrum rehabilitace a prenetivní péče. Adresa: Nemocnice Podlesí a.s. Konská 453 739 61 Třinec Kontakty: Telefon: +420 558 304 111 Fax: – E-mail: nempodlesi@nempodlesi.cz Ordinační hodiny: – Dopravní dostupnost: parkoviště pro osobní automobily v prostorách před nemocnicí Kliniky a oddělení sídlící v nemocnici Podlesí v Třinci: Kardiologická ambulance Prim. MUDr. Marian Branny MUDr. Libor Škňouřil MUDr. Jindřich Černý MUDr. Miloslav Dorda MUDr. Jan Indrák MUDr. Alexandra Vodzinská MUDr. Bronislav Holek Telefon: +420 558 304 415, +420 558 304 426 E-mail: kardiologie@nempodlesi.cz Arytmologická ambulance MUDr. Jan Chovančík Telefon: +420 558 304 425 E-mail: arytmologie@nempodlesi.cz Ergometrie, spiroergometrie Prim. MUDr. Marian Branny Telefon: +420 558 304 707 EKG laboratoř Telefon: +420 558 304 416 Echokardiografická laboratoř MUDr. Libor Škňouřil MUDr. Miloslav Dorda MUDr. Libor Gajdušek MUDr. Bronislav Holek MUDr. Beáta Nekorancová Telefon: +420 558 304 815 Ambulance léčby závislosti na nikotinu Telefon: +420 558 304 415 Ambulance rezistentní hypertenze MUDr. Gabriela Rappová Telefon: +420 558 304 466 E-mail: hypertenze-ambulance@nempodlesi.cz Interní ambulance MUDr. Marie Baszczynská MUDr. Otmar Macura Telefon: +420 558 304 413 MUDr. Gabriela Rappová MUDr. Jaroslav Kukuczka Telefon: +420 558 304 414 Denzitometrie Telefon: +420 558 304 450 Diabetologická ambulance MUDr. Otmar Macura MUDr. Marie Baszczynská MUDr. Rafael Nieslanik Telefon: +420 558 304 413 Chirurgická ambulance MUDr. Jan Stryja MUDr. Marek Filipiak MUDr. Jerzy Szkatula MUDr. Petr Burša Telefon: +420 558 304 315 E-mail: chirurgie@nempodlesi.cz Cévní ambulance Prim. MUDr. Daniel Říha MUDr. Radoslav Šolek MUDr. Ján Bulejčík MUDr. Lubomír Blaha Telefon: +420 558 304 315 E-mail: chirurgie@nempodlesi.cz Podiatrická ambulance MUDr. Jan Stryja MUDr. Rafael Nieslanik Telefon: +420 558 304 303, +420 558 304 307 E-mail: podiatrie@nempodlesi.cz Urologická ambulance MUDr. Pavel Wantulok MUDr. Ivo Raška Telefon: +420 558 304 319 Gastroenterologická ambulance MUDr. René Chlebik MUDr. Rafael Nieslanik Telefon: +420 558 304 417 Ambulance cévních přístupů pro hemodialýzu MUDr. Ján Bulejčík MUDr. Marek...

Přečíst více informací o nemocnici