Nemocnice v České republice

České nemocnice dělené podle krajů, měst a lékařů

Nemocnice Prachatice


Chirurgie
MUDr. Jan Kocourek  Přízemí budovy č. 7b
tel. 388600326,327
Lékaři se střídají tel. 388600327,326
Ortopedie
MUDr. Vladislav Barták, Ph.D.  Přízemí budovy č. 5 
MUDr. Zdeněk Krátký u zadního vchodu
tel. 388600330
Traumatilogie
Prim. MUDr. Tišler Přízemí budovy č. 5 
u zadního vchodu
tel. 388600330
Onkologie MUDr. Ladislav Přívozník 3.patro budovy č. 6A
MUDr. Jana Šefrová tel. 388600428

Ambulance bolesti
lékaři se střídají Přízemí budovy č. 5 
u zadního vchodu
tel. 388600286
Zubní ordinace
MUDr. Kateřina Nosková Přízemí budovy č. 8
tel. 388600329
Metabolická poradna
Prim. MUDr. Jaroslava Ambrožová Přízemí budovy č. 8
tel. 388600407
Hematologická poradna
Prim. MUDr. Jaroslava Ambrožová Přízemí budovy č. 8
tel. 388600407
Dětská ambulance
lékaři se střídají Přízemí budovy č. 9
tel. 388600137,138,124
Dětská kardiologie
Prim. MUDr. Jan Kylian Přízemí budovy č. 9
tel. 388600137

Nefrologie MUDr. Eva Pauchová Přízemí budovy č. 6A
tel. 388600255
Gastroenterologie
MUDr. Milan Hemmer Přízemí budovy č. 5 
MUDr. Pavel Lipták u zadního vchodu
tel. 388600248
Gynekologie
MUDr. Ivan Říha  3.patro budovy č. 6A
MUDr. Pavlína Nejedlá tel. 388600216

Lékaři se střídají
Rehabilitace
MUDr. Ivan Dejl Přízemí budovy č. 5 
Vyšetření pouze po předchozím u zadního vchodu
objednání na uvedeném tel. čísle tel. 388600455

Gastroenterologická ambulance
Vedoucí lékař:
MUDr. Miloslav Hemmer
MUDr. Pavel Lipták

Chirurgická ambulance
Vedoucí lékař:
MUDr. Jan Kocourek

Traumatologická ambulance
Vedoucí lékař:
Prim. MUDr. Vladimír Tišler
Tel. 388 600 330

Ortopedická ambulance
Vedoucí lékař:
MUDr. Zdeněk Krátký 
MUDr. Zdeněk Štěpánek
Tel. 388 600 330

Onkologická ambulance
Vedoucí lékař:
MUDr. Ladislav Přívozník
Tel. 388 600 428

Gynekologická ambulance

Lipidová poradna
Vedoucí lékař:
Prim. MUDr. Jaroslava Ambrožová
Tel. 388 600 407

Dětská ambulance
Vedoucí lékař:
Prim. MUD. Jan Kylian
Ordinační doba:
Nepřetržitý provoz
Tel. 388 600 137 (138)

Ambulance bolesti
Vedoucí lékař:
MUDr. Čeněk Adamec
Objednávky na tel. 388 600 241

Nefrologická ambulance
Vedoucí lékař:
MUDr. Eva Pauchová
Tel. 388 600 255

v urgentním případě i mimo ordinační dobu
Tel. 388 600 157

Interní oddělení
Primář – MUDr. Jiří Jalůvka
Kontakty:
Primář oddělení: MUDr. Jiří Jalůvka tel: 388 600 251
Zástupce primáře: MUDr. Miloslav Hemmer tel: 388 600 247
Lékaři: MUDr. Eva Pauchová tel: 388 600 152
MUDr. Pavel Lipták tel: 388 600 247
MUDr. Soňa Horníková tel: 388 600 247
MUDr. Rustam Kadyrov tel: 388 600 247
MUDr. Vladimíra Velková tel: 388 600 247

Oddělení:
Interní oddělení Stanice – muži : tel: 388 600 245
Interní oddělení Stanice – ženy : tel: 388 600 230
Dokumentární pracovnice : tel: 388 600 269

Ambulance gastroenterologická
Ordinační hodiny: PO – PÁ: 7,00 – 15,30 hod.
MUDr. Miloslav Hemmer tel: 388 600 248
MUDr. Pavel Lipták tel: 388 600 248

Ambulance nefrologická
Ordinační hodiny: Úterý a středa : 8,00 – 12,00
MUDr. Eva Pauchová tel: 388 600 255

Hemodialyzační středisko
Ordinační hodiny: PO-PÁ : 7,30 – 16,00 hod.
MUDr. Eva Pauchová tel: 388 600 157

Chirurgické oddělení
Primář – MUDr. Vladimír Tišler
Kontakty:
Primář oddělení: MUDr. Vladimír Tišler tel: 388 600 305
Zástupce primáře: MUDr. Jozef Horváth tel: 388 600 416
Lékaři – chirurgové: MUDr. Ladislav Přívozník tel: 388 600 310
MUDr. David Bunda tel: 388 600 310
MUDr. Jan Kocourek tel: 388 600 310
MUDr. Pavel Mazáček tel: 388 600 307
MUDr. Roman Nemeček tel: 388 600 310
Lékaři – ortopedi : MUDr. Zdeněk Krátký tel: 388 600 307
MUDr. Karel Vastl tel: 388 600 307
MUDr. Zdeněk Štěpánek tel: 388 600 307
MUDr. Vladimír Barták tel: 388 600 307

Oddělení:
Chirurgické oddělení – Stanice „A“: tel: 388 600 418
Chirurgické oddělení – Stanice „B“: tel: 388 600 412
Chirurgické oddělení – Stanice „C“: tel: 388 600 424
Dokumentární pracovnice : tel: 388 600 339

Ambulance chirurgická
Ordinační hodiny: PO-PÁ : 7,00 – 15,30 hod.
MUDr. Jan Kocourek tel: 388 600 326

Ambulance ortopedická
Ordinační hodiny: Úterý: 9,00 – 12,00
MUDr. Zdeněk Štěpánek tel: 388 600 330
Ordinační hodiny: Čtvrtek:9,00-12,00, 14,00-15,30
MUDr. Zdeněk Krátký tel: 388 600 330
UZ dětské kyčle – pracoviště GP Čtvrtek : 13,00-14,00
tel: 388 600 223

Ambulance traumatologická
Ordinační hodiny: Středa: 9,00 – 12,00 hod.
Prim. MUDr. Vladimír Tišler tel: 388 600 330

Ambulance onkologická
Ordinační hodiny: Pondělí:10,00–12,0013,00-14,00
MUDr. Ladislav Přívozník Úterý : 8,00 – 12,00
Středa : 8,00 – 13,00
Pátek : 9,00 – 13,00
tel: 388 600 428

Pracovníci
Gynekologicko – porodnické oddělení:tel: 388 600 265,222 >Porodní sály:tel: 388 600 232,228

Primář oddělení: MUDr. Pavel Dejmal
Zástupce primáře: MUDr. Nejedlá Pavlína
Vedoucí sestra: Vymětalová Jiřina tel: 388 600 220

Lékaři: Externí lékaři:
MUDr. Müllerová Eva MUDr. Weingart Milan
MUDr. Kadyrová Mastura MUDr. Daněk Milan
MUDr. Vávra Josef MUDr. Bustová Kristýna
MUDr. Wackershauser Bohuslav MUDr. Kuřinová Alena
MUDr. Hrubeš Pavel

Kurzy předporodní přípravy vede por.as. Kochmová Alena tel.:723 164 398

Dětské oddělení
Primář – MUDr. Jan Kylian
Kontakty:
Primář oddělení: MUDr. Jan Kylian tel: 388 600 122
Zástupce primáře: MUDr. Lenka Pěstová tel: 388 600 128
Lékaři: MUDr. Mária Liptáková tel: 388 600 125
MUDr. Helena Starcová tel: 388 600 125
MUDr. Pavla Toužimská tel: 388 600 125
MUDr. Šárka Tvarůžková tel: 388 600 125

Oddělení:
Dětské oddělení: tel: 388 600 1247
Novorozenecké oddělení: tel: 388 600 219
Dokumentární pracovnice: tel: 388 600 4246/TD>

Ambulance dětské kardiologie
Ordinační hodiny: Úterý,čtvrtek :9,00 –11,00 hod.
Prim. MUDr. Jan Kylian tel: 388 600 137
UZ srdce – pracoviště RDO Úterý,čtvrtek :13,00–15,00 hod.
tel: 388 600 224

Ambulance dětské neurologie
Ordinační hodiny: Středa : 8,30 – 11,00 hod.
MUDr. Jitka Kokaislová tel: 388 600 135

Jednotka intenzívní péče a ARO
Primář – MUDr. Petr Růžička
Kontakty:
Primář oddělení: MUDr. Petr Růžička tel: 388 600 236
Zástupce primáře: MUDr. Alena Tejklová tel: 388 600 236
Lékaři: MUDr. Pavel Kroutil tel: 388 600 236
MUDr. Čeněk Adamec tel: 388 600 236

Oddělení:
Centrální JIP: tel: 388 600 133
tel: 388 600 132

Ambulance bolesti
Ordinační hodiny: PO – ČT : 13,00 – 15,00 hod.
Dle potřeby pacientů je možné vyšetření po telefonické domluvě

Oddělení následné péče (LDN)
Vedoucí lékař – MUDr. Lenka Viličková
Kontakt:
Vedoucí lékař: MUDr. Viličková Lenka
Zastupující lékař: MUDr. Pavel Lipták
Tel. 388/600 411,412,414
Mail: vilickova@nempt.cz

ociální lůžka v ONP/LDN Nemocnice Prachatice a.s. dle § 52 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách
Vedoucí lékař – MUDr. Lenka Viličková
Kontakt:
Vedoucí oddělení: vedoucí lékař ONP/LDN
Tel. 388/600 411,412,414
Mail: vilickova@nempt.cz

Centrální operační sály a sterilizace
Primář – MUDr. František Stráský
Kontakty:
Vedoucí lékař oddělení: MUDr. František Stráský tel: 388 600 307

Oddělení:
Sálové sestry – instrumentářky : tel: 388 600 309
Centrální sterilizace: tel: 388 600 340

Oddělení klinické biochemie a hematologie
Primář – MUDr. Jaroslava Ambrožová

Radiodiagnostické oddělení
Primář – MUDr. Zdeněk Krtouš

Kontakty:

Primář oddělení: MUDr. Zdeněk Krtouš tel: 388 600 317
Lékaři: MUDr. Roman Čerkl tel: 388 600 318
MUDr. Zdeňka Koptíková tel: 388 600 318
MUDr. Jana Skřivanová tel: 388 600 318
Vrchní radiologický asistent: Ludmila Orálková tel: 388 600 323

Oddělení lékařské mikrobiologie
Primář – MUDr. Karel Krpoun
Kontakty:
Primář oddělení: MUDr. Karel Krpoun tel: 388 600 478
Lékaři: MUDr. Eva Bžochová tel: 388 600 472

Rehabilitace
Primář – MUDr. Ivan Dejl

Ostatní provozní činnosti
Vedoucí úseku obslužných činností – Ing. Jan Švík

Další nemocnice v kraji: