Nemocnice v České republice

České nemocnice dělené podle krajů, měst a lékařů

Klatovská nemocnice


Anesteziologicko-resuscitační oddělení

Přednosta:
MUDr. Gredová Miriam
 Zástupce přednosty:
MUDr. Vladimír Vališ

Centrální sterilizace
Vedoucí lékař  COS + CS: MUDr. Vladimír Vališ

Dětské oddělení
Přednosta:
MUDr. Jiří Havránek

Dětské odborné ambulance – první bud.polikl.I.patro 
Pondělí:

  Kardiologická ordinace, tel. 376 335 208          8.00 – 12.00, 12.30 – 14.30, MUDr. E. Buriánková, s. I. Jindrová

Úterý:

  Nefrologická ordinace, tel. 376 335 207          8.00 – 12.00, MUDr. L. Barochová, s. Mgr. L. Klozarová

  Kardiologická ordinace, tel. 376 335 208          8.00 – 12.00, 12.30 – 14.30, MUDr. E. Buriánková, s. I. Jindrová

Středa:

  Alergologická ordinace, tel. 376 335 207          8.00 – 13.30, MUDr. J. Raisová, s. Mgr. L. Klozarová

  Kardiologická ordinace, tel. 376 335 208          8.00 – 12.00, 12.30 – 14.30, MUDr. E. Buriánková, s. I. Jindrová

Pátek:

  Endokrinologická ordinace, tel. 376 335 208          8.00 – 12.00, MUDr. M. Vracovská, s. I. Jindrová

  Ordinace pro rizikové novorozence, tel. 376 335 207          8.00 – 12.00, MUDr. R. Nekl, s. Mgr. L. Klozarová

Gynekologicko-porodnické oddělení
Přednosta:
MUDr. Vondraš Miroslav

MUDr. Gerberová
MUDr. Pulkert
MUDr. Tocháčková

Transfuzní oddělení
Přednosta: 
prim. MUDr. Hadincová Jana

Chirurgické oddělení
Přednosta:
MUDr. Zdeněk Bytel
Odborné poradny
Chirurgická ambulance nemocnice – tel.: 376 335 108
poradna pro plastickou chirurgii MUDr. Richard Hlavsa
poradna pro léčbu chronických ran MUDr. Eva Prouzová
traumatologická poradna MUDr. Jiří Žabka
poradna pro onemocnění prsu MUDr. Zdeněk Bytel, MUDr. Tomáš Strejc
traumatologická poradna MUDr. Zdeněk Bytel

Prim. MUDr. Zdeněk Bytel přednosta oddělení 376 335 360
MUDr. Jaromír Vondrů náměstek ředitele pro LPP, ordinář pro cévní chirurgii 376 335 895
376 335 361
MUDr. Michal Krouský zástupce přednosty, ordinář JIP 376 335 361
ordinář pro urologii
MUDr. Josef Kotěšovec urolog s atestací
MUDr. Jan Ráček
MUDr. Aleš Křišťan chirurg s atestací 376 335 362
MUDr. Tomáš Strejc chirurg
MUDr. Eva Prouzová chirurg
MUDr. Václav Šampalík chirurg
MUDr. Jiří Svítil chirurg
MUDr. Jan Šnajdr chirurg
MUDr. Richard Hlavsa přednosta LDN
MUDr. Ivo Hrdina chirurg s atestací 376 335 361
MUDr. Václav Hladík CSc. chirurg s atestací
MUDr. Jiří Žabka chirurg s atestací
MUDr. Jiří Kodl chirurg s atestací
Věra Mlnaříková vrchní sestra 376 335 304
Jana Hrdonková sekretářka 376 335 302
Oddělení A – (chirurgie, urologie, ORL, Oční) III. nadzemní podlaží 376 335 303
Oddělení B – (chirurgie, traumatologie) III . nadzemní podlaží 376 335 324
Ambulance chirurgická a úrazová I. nadzemní podlaží vlevo 376 335 106
Odborné poradny (pondělí, úterý, čtvrtek) I. nadzemní podlaží vlevo 376 335 108

Interní oddělení
Přednosta:
prim. MUDr. Maxa Libor

Neurologické oddělení
Přednosta:
prim. MUDr. Svoboda Jaromír

Dětská ambulance Klatovy:
ordinující lékaři: MUDr. Kaňáková ,sestra Kubešová 
ordinační hodiny: Pondělí: 8.00-12.00 (sudý týden)
Úterý: 8.00-12.00
Středa: 8.00-12.00
(protizáchvatová por. dospělí)
Pátek: 8.00-12.00
telefon: 376 335 363
ambulance Sušice:
ordinující lékaři: MUDr. Kučerová ,sestra Kožmínová 
ordinační hodiny: Čtvrtek: 8.00-14.00 (sudý týden)
telefon: 376 335 363
ambulance Horažďovice:
ordinující lékaři: prim. MUDr. Svoboda ,sestra Vodičková
ordinační hodiny: Středa: 9.00-15.00 (sudý týden)
telefon: 376 335 363

Oční oddělení
Přednosta:
prim.MUDr. Löffelmannová Markéta

Oddělení léčebné výživy – OLV

Odbor klinických laboratoří
Přednosta:
MUDr. Pikner Richard, Ph.D.   
 , mob.tel.: 777 170 672
Zástupce přednosty:
Ing. Zábranský Miroslav   
 , tel.: 376 335 876; mob.tel.: 606 646 062
Vrchní laborantka:
Beranová Marie   
 , tel.: 376 335 863

oddělení klinické biochemie a hematologie
Kontakty:

Vedoucí: Ing. Zábranský Miroslav tel.: 376 335 876

Oddělení lékařské mikrobiologie
Kontakty:

Vedoucí: RNDr. Nedvědová Helena tel.: 376 335 884

Oddělení kostního metabolizmu
Ordinační hodiny:

MUDr. M. Heidenreichová Po – St 07:30 – 15:30
MUDr. R. Pikner, Ph.D. Čt – Pá 07:30 – 15:30

Oddělení nukleární medicíny
Přednosta:

prim. MUDr. Baarová Vladimíra
Vrchní laborantka:
Hanzlíková Hana

Oddělení tuberkulózy a respiračních nemocí

Přednosta:
prim. MUDr. Uldrych František

Ortopedické oddělení

Přednosta:
prim. MUDr. Pešek Jan, CSc.

Zástupce přednosty: 
MUDr. Humplík Jan

ortopedická ambulance
 MUDr.Kožiol 
MUDr.Ullmann 
MUDr.Votípka
MUDr.Hronek
MUDr.Pešek
MUDr.Humplík

Patologicko-anatomické oddělení

Vedoucí lékař:
MUDr. Greda Marek  

Psychiatrické oddělení

Přednosta:
prim. MUDr. Navrátil Jiří 

Radiodiagnostické oddělení

Pověřený vedením:

MUDr. Görner Jan

Rehabilitační oddělení

Pověřená vedením: 
MUDr. Helena Kotěšovcová
Vedoucí fyzioterapeutka:
 Jindra Hanáková, DiS.

Ušní, nosní, krční oddělení

Přednosta:

prim. MUDr. Kocum Jiří 

Sociální služby
Sociální pracovnice: Mgr. Karolína Bejvlová, DiS – telefon: 376 335 115, bejvlova(zavináč)nemkt.cz

Duchovní služba
Kontakt:
Nemocniční duchovní
ThMgr. Martin Marcinko
tel: 777 363 017
email: duchovni@nemkt.cz

Další nemocnice v kraji: