Nemocnice v České republice

České nemocnice dělené podle krajů, měst a lékařů

Nemocnice Trutnov


Oblastní nemocnice Trutnov je lékařským zařízením poskytujícím komplexní soubor lékařských služeb pro občany Trutnova a přilehlého okolí. V prostorách trutnovské nemocnice sídlí tyto lékařské specializace a ambulance: pohotovost, ARO, biochemie, metabolická poradna, chirurgie, dětská chirurgie, podiatrie, traumatologie, cévní poradna, JIP, dialýza, dětská diabetologie, dětská endokrinologie, dětská gastroenterologie, dětská kardiologie, dětská nefrologie, genetická poradna, pediatrie, gynekologie, porodnice, novorozenecké oddělení, gynekologie, ultrazvuk, urogynekologie, hematologie, interna, cévní, diabetologie, endokrinologie, gastroenterologie, hepatologie, kardiologie, nefrologie, kožní, laboratoř, mikrobiologie, neurologie, onkologie, mamologie, ortopedie, oční, plicní, radiodiagnostika, magnetická rezonance, mammografie, tomografie, skiagrafie, rentgen, rehabilitace, ORL (ušní, nosní, krční) a operační sály.

Adresa:
Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.
Maxima Gorkého 77
541 01 Trutnov-Kryblice

Kontakty:
Telefon: +420 499 866 111
Fax: +420 499 815 161
E-mail: nemocnice@nemtru.cz

Ordinační hodiny:

Dopravní dostupnost: parkoviště pro osobní automobily v prostorách Oblastní nemocnice Trutnov

Kliniky a oddělení sídlící v Oblastní nemocnici Trutnov:

 • Pohotovost dospělí – pouze ve všední dny
 • MUDr. Michal Kuhn
  Telefon: +420 499 866 253

 • ARO
 • MUDr. Jaroslav Třetina
  E-mail: tretina.j@nemtru.cz
  Telefon: +420 499 866 207

 • Klinická biochemie
 • MUDr. Lucie Šolcová
  E-mail: solcova.lucie@nemtru.cz
  Telefon: +420 499 866 303

 • Metabolická poradna
 • MUDr. Lucie Šolcová
  E-mail: solcova.lucie@nemtru.cz
  Telefon: +420 499 866 303

 • Chirurgie
 • MUDr. Antonín Vajcík
  E-mail: vajcik.antonin@nemtru.cz
  Telefon: +420 499 866 234

 • Ambulance všeobecné chirurgie
 • MUDr. Pavel Kořínek
  Telefon: +420 499 866 231

 • Ambulance dětské chirurgie
 • MUDr. Alena Fuxová
  Telefon: +420 499 866 248
  E-mail: fuxova.alena@nemtru.cz

 • Ambulance cévní chirurgie
 • MUDr. Jiří Blecha , CSc.
  Telefon: +420 499 866 238

 • Traumatologická ambulance
 • MUDr. Miloslav Rousek
  Telefon: +420 499 866 236
  E-mail: rousek.mil@nemtru.cz

 • Podiatrická poradna
 • MUDr. Alena Kopecká
  Telefon: +420 499 866 248

 • Lůžkové oddělení chirurgie
 • MUDr. Jiří Blecha , CSc.
  Telefon: +420 499 866 238

  MUDr. Pavel Plzák
  E-mail: plzak.pavel@nemtru.cz
  Telefon: +420 499 866 236

 • Jednotka intenzivní péče chirurgie
 • MUDr. Miloslav Rousek
  E-mail: rousek.mil@nemtru.cz
  Telefon: +420 499 866 236

 • Pooperační pokoje
 • MUDr. Miloslav Rousek
  E-mail: rousek.mil@nemtru.cz
  Telefon: +420 499 866 236

 • Dialýza
 • MUDr. Miroslav Nývlt
  E-mail: nyvlt.miroslav@nemtru.cz
  Telefon: +420 499 866 281

 • Dárci krve a plazmy
 • MUDr. Josef Kunčar
  E-mail: josef.kuncar@nemtru.cz
  Telefon: +420 499 813 061

 • Dětské
 • MUDr. Pavla Pokorná
  E-mail: pavla.pokorna@nemtru.cz
  Telefon: +420 499 866 284

 • Dětská diabetologická poradna
 • MUDr. Barbora Červíčková

 • Dětská endokrinologická poradna
 • MUDr Kateřina Holá

 • Dětská gastroenterologická poradna
 • MUDr. Iveta Káňová

 • Dětská kardiologická poradna
 • Doc. MUDr. Zdeněk Kokštejn , CSc.

 • Dětská nefrologická poradna
 • MUDr. Pavlína Adolfová
  E-mail: pavlina.adolfova@nemtru.cz

 • Dětská pohotovost
 • MUDr. Pavla Pokorná
  E-mail: pavla.pokorna@nemtru.cz
  Telefon: +420 499 866 284

 • Genetická poradna
 • MUDr. Pavla Pokorná
  E-mail: pavla.pokorna@nemtru.cz
  Telefon: +420 499 866 284

 • Všeobecná pediatrická ambulance
 • MUDr. Martina Chaloupková
  Telefon: +420 499 866 518

  MUDr. Petra Drábková

 • Gynekologie a porodnice
 • MUDr. Aleš Dlouhý
  E-mail: ales.dlouhy@nemtru.cz
  Telefon: +420 499 866 450

 • Porodnice
 • Telefon: +420 499 866 456
  MUDr. Dita Junková

 • Novorozenecké oddělení
 • MUDr. Pavla Pokorná
  E-mail: pavla.pokorna@nemtru.cz
  Telefon: +420 499 866 284

 • Lůžkové oddělení gynekologie
 • MUDr. Milan Krotký
  Telefon: +420 499 866 455

 • Gynekologická ambulance
 • MUDr. Aleš Dlouhý
  E-mail: ales.dlouhy@nemtru.cz
  Telefon: +420 499 866 450

  MUDr. Dita Junková
  Telefon: +420 499 866 455

  MUDr. Milan Krotký
  E-mail: ruzicka.pavel@nemtru.cz
  Telefon: +420 499 866 453

  MUDr. Pavel Růžička
  Telefon: +420 499 866 454

  MUDr. Zuzana Krofová
  Telefon: +420 499 866 455

  MUDr. Vladimír Baláž

 • Poradna pro onemocnění děložního čípku
 • MUDr. Milan Krotký
  Telefon: +420 499 866 455

 • Ultrazvuková ambulance
 • MUDr. Aleš Dlouhý
  E-mail: ales.dlouhy@nemtru.cz
  Telefon: +420 499 866 450

 • Urogynekologická ambulance
 • MUDr. Kateřina Koulová
  Telefon: +420 499 866 455
  E-mail: koulova.k@nemtru.cz

  MUDr. Milan Krotký

 • Hematologie, hematologick poradna
 • MUDr. Josef Kunčar
  E-mail: josef.kuncar@nemtru.cz
  Telefon: +420 499 813 061

  MUDr. Alena Kvardová
  E-mail: alena.kvardova@nemtru.cz
  Telefon: +420 499 811 273

  MUDr. Iva Drobná
  E-mail: iva.drobna@nemtru.cz
  Telefon: +420 499 813 061

 • Interna
 • MUDr. Jiří Janoušek
  E-mail: janousek.jiri@nemtru.cz
  Telefon: +420 499 866 249

 • Oddělení intermediární péče
 • MUDr. Jiří Janoušek
  E-mail: janousek.jiri@nemtru.cz
  Telefon: +420 499 866 249

 • Mezioborová jednotka intenzivní péče
 • MUDr. Jiří Janoušek
  E-mail: janousek.jiri@nemtru.cz
  Telefon: +420 499 866 249

 • Interní lůžkové oddělení
 • MUDr. Jiří Janoušek
  E-mail: janousek.jiri@nemtru.cz
  Telefon: +420 499 866 249

 • Cévní poradna
 • MUDr. Ivan Andr

 • Diabetologická poradna
 • MUDr. Lubomír Kudlej

 • Endokrinologická poradna
 • MUDr. Roman Tyl
  E-mail: roman.tyl@nemtru.cz
  Telefon: +420 499 866 253

  MUDr. Lubomír Kudlej

 • Gastroenterologická a hepatologická ambulance
 • MUDr. Romana Crlová

 • Kardiologická poradna
 • MUDr. Ivan Andr

 • Nefrologická poradna
 • MUDr. Miroslav Nývlt
  E-mail: nyvlt.miroslav@nemtru.cz
  Telefon: +420 499 866 281

 • Všeobecná interní ambulance
 • MUDr. Roman Tyl
  E-mail: roman.tyl@nemtru.cz
  Telefon: +420 499 866 253

 • Kožní
 • MUDr. Jitka Weyskrabová
  E-mail: weyskrabova.jitka@nemtru.cz
  Telefon: +420 499 866 492

 • Lékařská mikrobiologie a imunologie
 • MUDr. Josef Scharfen , CSc.
  E-mail: scharfen@nemtru.cz
  Telefon: +420 499 866 400

 • Antibiotické středisko
 • MUDr. Josef Scharfen , CSc.
  E-mail: scharfen@nemtru.cz
  Telefon: +420 499 866 400

  MUDr. Eva Vítová
  E-mail: eva.vitova@nemtru.cz
  Telefon: +420 499 866 404

 • Cytogenetická laboratoř
 • RNDr. Miroslav Kejzlar
  E-mail: miroslav.kejzlar@nemtru.cz
  Telefon: +420 499 866 413

  Mgr. Hana Stárková
  Telefon: +420 499 866 413

 • Laboratoř klinické mikrobiologie
 • MUDr. Eva Vítová
  E-mail: eva.vitova@nemtru.cz
  Telefon: +420 499 866 404

  Mgr. Olga Bechyňková

 • Laboratoř molekulární mikrobiologie
 • Mgr. Hana Stárková
  Telefon: +420 499 866 413

 • Laboratoř mykobakteriologická a mykologická
 • Mgr. Petra Vítková
  E-mail: petra.vitkova@nemtru.cz
  Telefon: +420 499 866 405

  Mgr. Olga Bechyňková

 • Laboratoř střevních nákaz, močových infekcí a parazitologie
 • Mgr. Petra Vítková
  E-mail: petra.vitkova@nemtru.cz
  Telefon: +420 499 866 405

  Mgr. Olga Bechyňková

 • Laboratoř virologie, sérologie a imunologie
 • MUDr. Eva Vítová
  E-mail: eva.vitova@nemtru.cz
  Telefon: +420 499 866 404

  Mgr. Olga Bechyňková

 • Mikrobiologické laboratoře
 • MUDr. Josef Scharfen , CSc.
  E-mail: scharfen@nemtru.cz
  Telefon: +420 499 866 400

  MUDr. Eva Vítová
  E-mail: eva.vitova@nemtru.cz
  Telefon: +420 499 866 404

 • Národní referenční laboratoř pro patogenní aktinomycety
 • MUDr. Josef Scharfen , CSc.
  E-mail: scharfen@nemtru.cz
  Telefon: +420 499 866 400

 • Sbírka patogenních aktinomycet – CCTR
 • MUDr. Josef Scharfen , CSc.
  E-mail: scharfen@nemtru.cz
  Telefon: +420 499 866 400

 • Neurologie
 • MUDr. Richard Plný
  E-mail: plny.r@nemtru.cz
  Telefon: +420 499 866 336

 • Nukleární medicína
 • MUDr. Viera Rousková
  E-mail: rouskova.v@nemtru.cz
  Telefon: +420 499 866 302

 • Radiační onkologie
 • MUDr. Vlasta Medková
  E-mail: medkova.v@nemtru.cz
  Telefon: +420 499 866 323

 • Ambulance paliativní onkologické péče
 • MUDr. Lenka Němečková

 • Chemoterapeutická ambulance
 • MUDr. Vlasta Medková
  E-mail: medkova.v@nemtru.cz
  Telefon: +420 499 866 323

 • Mamologická komise
 • MUDr. Tomáš Kynčl
  Telefon: +420 499 866 237

 • Ozařovna kobalt
 • MUDr. Miloslava Vaculíková
  Telefon: +420 499 866 324

 • Ozařovna TUR
 • MUDr. Miloslava Vaculíková
  Telefon: +420 499 866 324

 • Všeobecná ambulance radiační onkologie
 • MUDr. Miloslava Vaculíková
  Telefon: +420 499 866 324

 • Ortopedie
 • MUDr. Miroslav Horčička
  E-mail: horcicka.m@nemtru.cz
  Telefon: +420 499 866 355

 • Oční
 • MUDr. Zuzana Chovancová
  E-mail: chovancova@nemtru.cz
  Telefon: +420 499 866 297

 • Plicní – TRN
 • MUDr. Jan Kolář
  E-mail: kolar.jan@nemtru.cz
  Telefon: +420 499 866 348

 • Radiodiagnostika
 • MUDr. Jiří Bažant
  E-mail: bazant.jiri@nemtru.cz
  Telefon: +420 499 866 311

 • Magnetická rezonance
 • MUDr. Jiří Bažant
  E-mail: bazant.jiri@nemtru.cz
  Telefon: +420 499 866 311

 • Mammografie
 • MUDr. Jiří Bažant
  E-mail: bazant.jiri@nemtru.cz
  Telefon: +420 499 866 311

 • Počítačová tomografie – CT
 • MUDr. Jiří Bažant
  E-mail: bazant.jiri@nemtru.cz
  Telefon: +420 499 866 311

 • Skiagrafie – RTG
 • MUDr. Jiří Bažant
  E-mail: bazant.jiri@nemtru.cz
  Telefon: +420 499 866 311

 • Ultrazvuk
 • MUDr. Jiří Bažant
  E-mail: bazant.jiri@nemtru.cz
  Telefon: +420 499 866 311

 • Rehabilitace
 • MUDr. Ivana Uiberlayová
  E-mail: uiberlayova.ivana@nemtru.cz
  Telefon: +420 499 866 427

 • Rehabilitace – lůžkové oddělení
 • MUDr. Ivana Uiberlayová
  E-mail: uiberlayova.ivana@nemtru.cz
  Telefon: +420 499 866 427

 • Rehabilitace – ambulance
 • MUDr. Oldřich Černý
  E-mail: cerny.oldrich@nemtru.cz
  Telefon: +420 499 866 274

  MUDr. Zuzana Jörková

 • Ušní, nosní, krční – ORL
 • MUDr. Aleš Palla
  E-mail: alespalla@nemtru.cz
  Telefon: +420 499 866 293

 • Centrální operační sály a sterilizace materiálu
 • MUDr. Petr Kroh
  E-mail: kroh.petr@nemtru.cz
  Telefon: +420 499 866 180

Další nemocnice v kraji: