Nemocnice v České republice

České nemocnice dělené podle krajů, měst a lékařů

Fakultní nemocnice Brno


Fakultní nemocnice Brno sídlící v Brně Bohunicích je lékařským zařízením poskytujícím zdravotnické a lékařské služby. Brněnská nemocnice se skládá ze tří pracovišť, samotné fakultní nemocnice, porodnice sídlící na Obilném trhu a Dětské nemocnice sídlící na Černých polích.
V prostorách brněnské nemocnice se nacházejí tyto ambulance a lékaři s touto specializací: alergologie, operační sály, dermatovenerologie, endoskopie, chirurgie, infekční, interna, geriatrie, plicní, nukleární medicína, popáleninové centrum, úrazová chirurgie, čelistní chirurgie, obličejová chirurgie, neurochirurgie, neurologie, oční, epidemiologie, biochemie, psychologie, psychoonkologie, neuropsychologie, traumatologie, léčba bolesti, ortopedie, radiologie, rehabilitace, transfúzní oddělení, patologie.

V prostorách Bohunické nemocnice se dále nachází lékárna.

Adresa:
Fakultní nemocnice Brno
Jihlavská 20
625 00 Brno – Bohunice

Kontakty:
Telefon: +420 532 23 1111
Fax: –
E-mail: fnbrno@fnbrno.cz

Ordinační hodiny:

Návštěvní hodiny

Dopravní dostupnost:
Autobus č. 20 – autobusová zastávka Stará nemocnice
parkoviště pro osobní automobily v přilehlých prostorách u nemocnice Bohunice Brno

Ambulance, oddělení a lékaři sídlící ve fakultní nemocnici v Brně:

 • Alergologická ambulance při IGEK
 • MUDr. Petra Humplíková
  MUDr. Bronislava Novotná, PhD.
  Telefon: +420 532 233 201, +420 532 233 291
  E-mail: phumplikova@fnbrno.cz, bnovotna@fnbrno.cz

 • Centrální operační sály
 • Doc. MUDr. Lubomír Hakl, CSc.

 • Centrální sterilizace
 • RNDr. Bruno Šudřich

 • Dermatovenerologická klinika
 • prof. MUDr. Vladimír Vašků, CSc.
  MUDr. Olga Faustmannová, PhD., MBA

 • Diagnosticko-terapeutické centrum
 • MUDr. Petr Benda

 • Endoskopické centrum
 • MUDr. Jiří Dolina, Ph.D.
  Telefon: +420 532 233 747, +420 532 232 862

 • Chirurgická klinika
 • prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.
  doc. MUDr. Igor Penka, CSc.

 • Interní kardiologická klinika
 • prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.
  MUDr. Jiří Schildberger, Ph.D.
  doc. MUDr. Milan Kozák, Ph.D.

 • Klinika infekčních chorob
 • Prof. MUDr. Petr Husa, CSc.
  MUDr. Ivo Burget

 • Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství
 • prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc.
  prof. MUDr. Pavel Weber, CSc.

 • Klinika nemocí plicních a tuberkulózy
 • Prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.
  Telefon: +420 532 232 504, Fax: 532 232 405
  E-mail: jskric@fnbrno.cz

  MUDr. Marcela Tomíšková
  Telefon: +420 532 232 571
  E-mail: mtomiskova@fnbrno.cz

  MUDr. Zdeněk Merta, CSc.
  Telefon: +420 532 232 409
  E-mail: merta@fnbrno.cz

 • Klinika nukleární medicíny
 • doc. MUDr. Jiří Prášek, CSc.
  MUDr. Igor Černý 

 • Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie
 • Prof. MUDr. Pavel Brychta, CSc.
  E-mai: pbrychta@fnbrno.cz

  MUDr. Filip Černoch
  E-mail: fcernoch@fnbrno.cz

  MUDr. Břetislav Lipový
  E-mail: blipovy@fnbrno.cz

  MUDr. Ivan Suchánek
  E-mail: isuchanek@fnbrno.cz

 • Klinika úrazové chirurgie
 • Doc. MUDr. Michal. Mašek, CSc.
  MUDr. Pavel Mach, Ph.D.
  MUDr. Tomáš Uher, Ph.D.
  MUDr. Petr Nestrojil, CSc
  MUDr. Vítězslav Ruber, Ph.D.

  MUDr. Pavel Kvasnička
  MUDr. Tomáš Uher, Ph.D.
  MUDr. Andrej Bilik, Ph.D.
  MUDr. Eleonora Krásna

  MUDr. Václav Rak, Ph.D.
  MUDr. Vítězslav Ruber, Ph.D.

 • Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie
 • doc. MUDr. Oliver Bulík, Ph.D.
  MUDr. Petr Pokorný

 • Neurochirurgická klinika
 • prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA
  MUDr. Josef Musil

 • Neurologická klinika
 • prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc.

  MUDr. Stanislav Voháňka, CSc., MBA

 • Oční klinika
 • prof. MUDr. Eva Vlková, CSc.
  Telefon: +420 532 233 002
  E-mail: evlkova@fnbrno.cz

  MUDr. Hana Došková, Ph.D.
  Telefon: +420 532 233 003
  E-mail: hdoskov@fnbrno.cz

  doc. MUDr. Zuzana Hlinomazová, Ph.D.
  Telefon: +420 532 233 363, +420 532 233 015
  E-mail: zhlinom@fnbrno.cz

 • Oddělení hygieny a epidemiologie
 • MUDr. Marie Kolářová, CSc.
  Telefon: +420 532 233 741
  E-mail: kolar.hyg@fnbrno.cz

 • Oddělení klinické biochemie
 • Doc. MUDr. Milan Dastych CSc., MBA
  Telefon: +420 532 233 948
  E-mail: mdast@fnbrno.cz

  MUDr. Zdena Čermáková
  Telefon: +420 532 233 949
  E-mail: zcermak@fnbrno.cz

 • Klinická psychologie
 • PhDr. Hana Neudertová, PhD.           
  Telefon: +420 532 23 2731, +420 532 23 1503
  E-mail: hana.neudertova@fnbrno.cz

  PhDr. Věra Čoupková 
  Telefon: +420 532 23 2757
  E-mail: vcoupkova@fnbrno.cz

 • Psychoonkologie
 • Mgr. Petra Bučková    
  Telefon: +420 532 23 3391
  E-mail: petra.buckova@fnbrno.cz

 • Neuropsychologie
 • PhDr. Radka Michalčáková, PhD.       
  Telefon: +420 532 23 2522
  E-mail: radka.michalcakova@fnbrno.cz

 • Psychologická péče v traumatologii, neuropsychologie
 • Mgr. Richard Pavelka
  Telefon: +420 532 23 1503, +420 532 23 2522
  E-mail: richard.pavelka@fnbrno.cz

 • Psychologická péče v intenzivní medicíně
 • Mgr. Kateřina Procházková                
  Telefon: +420 532 23 3905
  E-mail: katerina.prochazkova@fnbrno.cz

 • Psychologická péče v interních oborech
 • PhDr. Marie Štaudová
  Telefon: +420 532 23 3703 
  E-mail: marie.staudova@fnbrno.cz

 • Oddělení léčby bolesti
 • Telefon: +420 532 232 797
  E-mail: ohaklova@fnbrno.cz

  MUDr. Olga Haklová
  doc. MUDr. Lubomír Hakl, CSc.
  prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.
  MUDr. Petr Štourač
  MUDr. Ivo Křikava

 • Oddělení léčebné výživy
 • doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc.
  Telefon: +420 532 233 644
  E-mail: mtomiska@fnbrno.cz

 • Ortopedická klinika
 • doc. MUDr. Martin Repko, Ph.D.
  MUDr. Petr Vališ
  doc. MUDr. Richard Chaloupka, CSc.
  MUDr. Luděk Ryba

 • Radiologická klinika
 • Prof. MUDr. Karel Benda, DrSc.
  Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA
  Doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
  MUDr. Daniel Bartušek, Ph.D.
  MUDr. Šárka Bohatá, Ph.D.
  MUDr. Jaroslav Boudný, Ph.D.
  MUDr. Jakub Hustý, Ph.D.
  MUDr. Miloš Keřkovský, Ph.D.
  MUDr. Petr Nádeníček, Ph.D.
  MUDr. Aleš Neumann, Ph.D.
  MUDr. Markéta Smělá, Ph.D.
  MUDr. Radka Šlaisová, Ph.D.
  MUDr. Andrea Šprláková, Ph.D.
  MUDr. Alena Štouračová, Ph.D.
  MUDr. Karel Dvořák, CSc.
  MUDr. Tomáš Andrašina
  MUDr. Monika Justýna Dopitová
  MUDr. Michal Dvořák
  MUDr. Jakub Foukal
  MUDr. Barbora Jakubcová
  MUDr. Lucie Křikavová
  MUDr. Jiřina Little
  MUDr. Iva Mihulová
  MUDr. Jolanta Mrázová
  MUDr. Tomáš Nebeský
  MUDr. Eva Němcová
  MUDr. Jiří Neubauer
  MUDr. Petra Ondříková
  MUDr. Jiří Pánek
  MUDr. Hana Petrášová
  MUDr. Jana Sedláková
  MUDr. Jaroslav Sedmík
  MUDr. Jakub Stulík
  MUDr. Jana Sochorová
  MUDr. Michaela Škarková
  MUDr. Iva Šindelková

 • Rehabilitační oddělení
 • MUDr. Jana Roubalová

 • Transfuzní a tkáňové oddělení
 • MUDr. Eva Tesařová
  Marta Kolářová

 • Ústav patologie
 • doc. MUDr. Josef Feit, CSc.
  E-mail: jfeit@fnbrno.cz

  MUDr. Zdeněk Pavlovský
  E-mail: zpavlovsky@fnbrno.cz

Další nemocnice v kraji: