Nemocnice v České republice

České nemocnice dělené podle krajů, měst a lékařů

Nemocnice U sv. Anny Brno

Nemocnice U sv. Anny Brno sídlící v Pekařské ulici v Brně je lékařským zařízením poskytujícím zdravotnické a lékařské služby. V prostorách brněnské nemocnice se nacházejí tyto ambulance a lékaři s touto specializací: kardiologie, angiologie, po-transplantační péče, arytmologie, interna, nefrologie, diabetologie, endokrinologie, revmatologie, obezitologie, kardiologie, pneumologie, neurologie, dermatologie, alergologie, fotochemoterapie, dermatologie, dermatovenerologie, traumatologie, cévní poradna, neurochirurgie, plastická chirurgie, estetická chirurgie, pediatrie, stomatologie, foniatrie, optometrie, oční, ORL, ušní, nosní, krční, rehabilitace, ortopedie, sterilizace, psychologie, gynekologie, urologie, závodní lékař, biochemie, hematologie, trombotické centrum, laboratoř, logopedie, onkologie, patologie a mikrobiologie. Adresa: Fakultní nemocnice U sv. Anny Brno Pekařská 664/53 602 00 Brno-Staré Brno Kontakty: Telefon: +420 543 181 111 Fax: +420 543 182 100 Email: info@fnusa.cz Ordinační hodiny: – Návštěvní hodiny 14:00 – 18:00 Dopravní dostupnost: tramvajová zastávka – Nemocnice u sv. Anny: tramvaj č. 5, 6 parkoviště pro osobní automobily v prostorách ve vedlejší Anenské ulici Ambulance, oddělení a lékaři sídlící ve fakultní nemocnici sv. Anny v Brně: Kardio-angiologická klinika prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc. MUDr. Ladislav Groch, Ph.D. MUDr.Robert Prosecký – hypertenze, odvykání kouření MUDr. Ilga Grochová – genetická poradna pro KV onemocnění MUDr. Hana Hladká – lipidová poradna Ambulance srdečního selhání a potransplantační péče MUDr. Jan Krejčí, Ph.D. E-mail: jan.krejci@fnusa.cz prof. MUDr. Lenka Špinarová, PhD., FESC E-mail: lenka.spinarova@fnusa.cz MUDr. Petr Hude, Ph.D. E-mail: petr.hude@fnusa.cz as. MUDr. Hana Poloczková E-mail: hana.pavelcikova@fnusa.cz MUDr. Eva Ozábalová, Ph.D. E-mail: eva.ozabalova@fnusa.cz prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc., FESC. E-mail: jiri.vitovec@fnusa.cz Arytmologická ambulance MUDr. Zdeněk Stárek, Ph.D. MUDr. Jiří Jež MUDr. František Lehár PTCA ambulance MUDr. Martin Novák  MUDr. Jiří Seménka E-mail: jiri.semenka@fnusa.cz MUDr. Jan Sitar jr. E-mail: jan.sitar@fnusa.cz MUDr. Michal Rezek E-mail: michal.rezek@fnusa.cz MUDr. Ladislav Groch E-mail: ladislav.groch@fnusa.cz MUDr. Ota Hlinomaz, CSc. E-mail: ota.hlinomaz@fnusa.cz Interní klinika Telefon: +420 543 182 251 prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. MUDr. Anna Dáňová  MUDr. Pavel Studeník Nefrologie Telefon: +420 543 182 265, +420 543 182 263  MUDr. Jan Svojanovský  Diabetologie Telefon: +420 543 182 266 MUDr. Jindřich Olšovský, Ph.D. Metabolická jednotka intenzivní péče Telefon: +420 543 182 282  MUDr. Aleš Průcha  Endokrinologie Telefon: +420 543 182 268 MUDr. Věra Olšovská, Ph.D. Revmatologie Telefon: +420 543 182 262  MUDr. Jana Böhmová  Obezitologické centrum Telefon: +420 543 182 278 MUDr. Dalibor Zeman Kardiologické pracoviště Telefon: +420 543 182 260  doc. MUDr. Jiří Špác, CSc.  Hypertenzní poradna Telefon: +420 543 182 279 prof. MUDr. Miroslav...

Přečíst více informací o nemocnici

Nemocnice Znojmo Dr. Jánského

Nemocnice Znojmo sídlící v ulici Dr. Jánského je lékařským zařízením poskytujícím kvalitní zdravotnické a lékařské služby v Jihomoravském kraji. V prostorách nemocnice se nacházejí tyto ambulance a lékaři následujících specializací: anesteziologie, resuscitační oddělení, dopravní zdravotní služba, gynekologie, porodnice, chirurgie, oční, ortopedie, traumatologie, urologie, ORL, ušní, nosní krční, dětské oddělení, infekční, interna, kožní, neurologie, LDN, léčebna dlouhodobě nemocných, onkologie, plicní, psychiatrie, sterilizace, hematologie, transfúzní oddělení, mikrobiologie, biochemie, nukleární medicína, radiologie a patologie. V prostorách znojemské nemocnice se dále nachází lékárna a centrum rehabilitace. Adresa: Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace MUDr. Jana Janského 2675/11 669 02 Znojmo Kontakty: Telefon: +420 515 215 111 Fax: +420 515 222 805 E-mail: info@nemzn.cz Ordinační hodiny: – Dopravní dostupnost: parkoviště pro osobní automobily v prostorách u nemocnice Znojmo Ambulance, oddělení a lékaři sídlící v nemocnici ve Znojmě: Anesteziologicko-resuscitační ambulance prim. MUDr. Jiří Lepš Telefon: +420 515 215 233 E-mail: jiri.leps@nemzn.cz MUDr. Miroslava Holoubková MUDr. Milan Čerňák MUDr. Jana Daňová MUDr. Radovan Dudáš MUDr. Radek Filipský MUDr. Martin Hrda MUDr. Luděk Chloupek, MSc MUDr. Hana Miličková MUDr. Kristýna Náhlíková MUDr. Daša Obúlaná MUDr. Šárka Rýznarová MUDr. Andrea Staňková MUDr. Ivo Šilhart MUDr. Iva Šprinclová Dopravní zdravotní služba Bc. Jan Kuchařík Telefon: +420 515 215 339 E-mail: jan.kucharik@nemzn.cz Hana Cardová Telefon: +420 515 215 319 E-mail: hana.cardova@nemzn.cz Gynekologicko-porodnická ambulance prim. MUDr. Radek Chvátal Telefon: +420 515 215 280 E-mail: radek.chvatal@nemzn.cz MUDr. Martin Kaliský Telefon: +420 515 215 401 E-mail: martin.kalisky@nemzn.cz MUDr. Radan Doubek E-mail: radan.doubek@nemzn.cz Bc. Miluše Kučerová Telefon: +420 515 215 331 E-mail:miluse.kucerova@nemzn.cz Bc. Ivana Vančurová Telefon: +420 515 215 195 MUDr. Martina Černá MUDr. Filip Dörr MUDr. Lenka Fendrichová MUDr. Dagmar Chocholáčková MUDr. Lucie Kučerová MUDr. Šárka Pavková MUDr. Kateřina Roušarová MUDr. Lucia Štefániková Chirurgická ambulance prim. MUDr. Miroslav Kavka, MBA Telefon: +420 515 215 224 E-mail: miroslav.kavka@nemzn.cz Mgr. Monika Jelečková Telefon: +420 515 215 368 E-mail: monika.jeleckova@nemzn.cz MUDr. Semír Debs Telefon: +420 515 215 374 MUDr. Petr Vránek Telefon: +420 515 215 262 MUDr. Pavel Čavojec Telefon: +420 515 215 224 E-mail: pavel.cavojec@nemzn.cz MUDr. Aleš Blažek MUDr. Miloš Mareček Telefon: +420 515 215 381 MUDr. Václav Rýznar MUDr. Judita Borkovcová MUDr. Martin Kašpar MUDr. Josef Kopečný MUDr. Martin Kučera MUDr. Dominik Kuchař MUDr. Michal Nevěčný MUDr. Ivan Nikolič MUDr. František Texl MUDr. Jan Tihon Oční ambulance prim. MUDr. Jiří Voznica Telefon:...

Přečíst více informací o nemocnici

Nemocnice Blansko

Nemocnice Blansko je lékařským zařízením poskytujícím kvalitní zdravotnické a lékařské služby v Jihomoravském kraji. V prostorách nemocnice se nacházejí tyto ambulance a lékaři následujících specializací: interna, neurologie, plicní, rehabilitace, nukleární medicína, radiologie, nefrologie, alergologie, dětská nefrologie, ORL (ušní, nosní, krční), dětská endokrinologie, diabetologie, endokrinologie, gastroenterologie, gynekologie, hematologie, hemodialýza, kardiologie, echokardiografie, kožní, logopedie, psychologie, závodní lékař. Adresa: Nemocnice Blansko Sadová 1596/33 678 01 Blansko Kontakty: Telefon: +420 516 838 111 Fax: +420 516 417 649 E-mail: info@nemobk.cz Ordinační hodiny: – Dopravní dostupnost: parkoviště pro osobní automobily v prostorách před nemocnicí Blansko Kliniky a oddělení sídlící v nemocnici v Blansku: Interní oddělení MUDr. Formánková Naděžda Telefon: +420 516 838 200 E-mail: formankova@nemobk.cz  Neurologické oddělení MUDr. Dušan Tenora Telefon: +420 516 838 220 E-mail: tenora@nemobk.cz  Plicní oddělení Primář: MUDr. Rábová Renata Telefon: +420 516 838 270 E-mail: rabova@nemobk.cz  Rehabilitační oddělení MUDr. Novotná Jana Telefon: 516 838 250 E-mail: novotna@nemobk.cz  Oddělení nukleární medicíny Prim. MUDr. Kolmačková Dana Telefon: +420 516 838 180 E-mail: danakolmackova@nemobk.cz  Oddělení klinických laboratoří Ing. Tichý Alois Telefon: +420 516 838 170 E-mail: tichy@nemobk.cz  Oddělení radiologie MUDr. Kolmačková Dana Telefon: +420 516 838 180 E-mail: danakolmackova@nemobk.cz  Nefrologické oddělení MUDr. Jindřiška Brabcová Telefon: +420 516 838 290, +420 516 838 295 E-mail: brabcova@nemobk.cz  Klinický farmaceut Mgr. Duda Jaroslav E-mail: duda@nemobk.cz  Ústavní hygienik Rajtšlégrová Petra Telefon: +420 516 838 104 E-mail: hygienik@nemobk.cz  Alergologická ambulance MUDr. Hana Odehnalová Centrální příjem MUDr. Vladimír Navrátil Dětská nefrologie a endokrinologie MUDr. Martina Přichystalová Diabetologická ambulance MUDr. Jitka Lachmanová Endokrinologická ambulance MUDr. Jana Machačová Gastroenterologická ambulance MUDr. Alena Blažková Gynekologická ambulance prim. MUDr. Jan Machač Hematologická ambulance MUDr. Romana Bartošová Hemodialýza MUDr. Jindra Brabcová Interní ambulance MUDr. Ludmila Juránková MUDr. Vladimír Navrátil MUDr. Alice Dundrová MUDr. Andrea Vychodilová Kardiologická ambulance MUDr. Milan Kučírek MUDr. Hana Tvarůžková MUDr. Hana Tvarůžková Echokardiografie Kožní ambulance MUDr. Novotný Lubomír E-mail: novotny@nemobk.cz MUDr. Tamara Jurajdová MUDr. Petra Vidourková MUDr. Mlada Vysloužilová E-mail: koz@nemobk.cz Kožní stacionář MUDr. Novotný Lubomír E-mail: novotny@nemobk.cz MUDr. Jurajdová Tamara MUDr. Vidourková Petra MUDr. Vysloužilová Mlada koz@nemobk.cz Nefrologie MUDr. Jindra Brabcová MUDr. Zuzana Erbenová MUDr. Kateřina Hamplová Nukleární medicína MUDr. Dalibor Zouhar Logopedie Mgr. Hana Linhartová Mgr. Miroslava Dyčková Onkologická ambulance MUDr. Dagmar Krákorová-Adámková ORL – ušní, nosní, krční MUDr. Petra Marková Psychologie Mgr. Kamil Ryška E-mail: psychologie@nemobk.cz Telefon: +420 516 838 396 Rehabilitace MUDr. Karel Friedrich Závodní lékař MUDr....

Přečíst více informací o nemocnici

Nemocnice Hustopeče

Nemocnice Hustopeče u Brna je lékařským zařízením poskytujícím kvalitní zdravotnické a lékařské služby v Jihomoravském kraji z oborů: angiologie, diabetologie, echokardiologie, gastroenterologie, chirurgie, interna, kardiologie, lékařská služba první pomoci, kožní, oční, ORL (ušní, nosní), krční, ortopedie, praktický lékař, rentgen, ultrazvuk a urologie. V prostorách Městské nemocnice v Hustopečích se dále nachází centrum rehabilitace a oddělení klinickém biochemie a hematologie. Adresa: Městská nemocnice Hustopeče Brněnská 41 693 01 Hustopeče Kontakty: Telefon: +420 519 407 311 Fax: – E-mail: sekretariat@nemocnicehustopece.cz Ordinační hodiny: – Dopravní dostupnost: parkoviště pro osobní automobily v prostorách přilehlých k nemocnici Hustopeče Kliniky a oddělení sídlící v Městské nemocnici v Hustopečích: Angiologická ambulance MUDr. Jiří Seménka Telefon: +420 519 407 371 Diabetologická ambulance MUDr. Jitka Suská Telefon: +420 519 407 372 Echokardiologická ambulance MUDr. Pokorný ultrazvuk Telefon: +420 519 407 349 Gastroenterologická ambulance MUDr. Josef Morava Telefon: +420 519 407 378 Chirurgická ambulance MUDr. Petr Kovář Telefon: +420 519 407 367 Chirurgie – lůžková část prof. MUDr. Bohumil Kašťák, DrSc. Interní ambulance MUDr. Michaela Zemenová Telefon: +420 519 407 371 Interní oddělení – lůžková část MUDr. Milan Poul Kardiologická ambulance MUDr. Milan Poul Telefon: +420 519 407 384 Lékařská služba první pomoci Telefon: +420 519 407 310 Kožní ambulance MUDr. Simona Bukalová Telefon: +420 519 407 374 Multioborová JIP MUDr. Branislav Mucha Oční ambulance MUDr. Dana Papoušková Telefon: +420 519 407 387 Oddělení klinické biochemie a hematologie – laboratoř RNDr. Blanka Zemanová Telefon: +420 519 407 340 Oddělení ošetřovatelské péče – lůžková část MUDr. Jitka Suská ORL – ušní, nosní, krční MUDr. Igor Mucha Telefon: +420 519 407 388 Ortopedická ambulance MUDr. Václav Kůra Telefon: +420 519 407 390 MUDr. Zdeněk Šmíd Telefon: +420 519 407 390 MUDr. Oldřich Václavek Telefon: +420 519 407 308 Praktický lékař MUDr. Miloslav Studýnka Telefon: +420 519 407 377 Rehabilitace MUDr. Jitka Hlavňovská Telefon: +420 519 407 304, +420 519 407 391 Rentgen, ultrazvuk MUDr. Pavlína Jurišicová Telefon: +420 519 407 346 Urologická ambulance MUDr. Ivo Čapák Telefon: +420 519 407...

Přečíst více informací o nemocnici

Nemocnice TGM Hodonín

Nemocnice TGM Hodonín sídlící v Purkyňově ulici nabízí soubor lékařských služeb z následujících oborů: anesteziologie, gynekologie, chirurgie, neurologie, laboratoř, radiodiagnostika, interna, dětské oddělení, plicní, dialýza, diabetologie, gastroenterologie, kardiologie, onkologie, hemodialýza, nefrologie, EEG, JIP, radiodiagnostika, biochemie, mikrobiologie a mnoha dalších. V prostorách hodonínské se rovněž nachází lékárna a rehabilitační centrum. Adresa: Nemocnice TGM Hodonín, p.o. Purkyňova 11 695 26 Hodonín Kontakty: Telefon: +420 518 306 111 Fax: +420 518 321 851 E-mail: nemho@nemho.cz Ordinační hodiny: – Návštěvní hodiny: Po – Pá: 14.30 – 20.00 hod. So, Ne a svátky: 14.00 – 20.00 hod. Dopravní dostupnost: parkoviště pro osobní automobily v prostorách okolo nemocnice Kliniky a oddělení sídlící v nemocnici Hodonín: Anesteziologicko – resustitační oddělení MUDr. Bohumil Holub  Telefon: +420 518 306 120  E-mail: holub@nemho.cz    Gynekologické oddělení Prim. MUDr. Jiří Nezdařil Telefon: +420 518 306 267 E-mail: nezdaril@nemho.cz Chirurgické oddělení prim. MUDr. Martin Man Telefon: +420 518 306 232 E-mail: man@nemho.cz Neurologická ambulance a EEG laboratoř MUDr. Martina Čechová Telefon: +420 518 306 274  Oddělení laboratorní medicíny Prim. MUDr. Věra Dostálová Telefon: +420 518 306 205 E-mail: dostalova@nemho.cz Radiodiagnostické oddělení prim. MUDr. Vladimír Čapka Telefon: +420 518 306 334 E-mail: capka@nemho.cz Interní oddělení prim. MUDr. Josef Novák Telefon: +420 518 306 253 Mail: primint@nemho.cz Dětské oddělení prim. MUDr. Anežka Kudličková Telefon: +420 518 306 255, 315 E-mail: kudlickova@nemho.cz Plicní ambulance MUDr. Otto Urban Telefon: +420 518 306 212 E-mail: urban@nemho.cz Dialýza MUDr. Jitka Slivková Telefon: +420 518 306 255, 315 Lékárna PharmDr. Vadim Vyskočil Telefon: +420 518 306 193 E-mail: vyskocil@nemho.cz Interní příjmová ambulance MUDr. Andrea Lebedová MUDr. Ondřej Holý Diabetologická ambulance MUDr. Lucie Nekvapilová Endokrinologická a osteologická ambulance MUDr.Pavel Kocman Gastroenterologické pracoviště MUDr. Miluše Merlíčková MUDr.Jiří Růžička MUDr.Vlastislav Sekret MUDr.Miroslav Kudláč Kardiologická a kardiostimulační ambulance MUDr. Pavel Obrtlík MUDr. Jan Danczik Onkologická ambulance MUDr. Iveta Lašková Lenka Ostřížková MUDr. Josef Drbal Hemodialyzační středisko interního oddělení MUDr. Jitka Slivková MUDr. Karel Pospíšil Nefrologická ambulance hemodialyzačního střediska MUDr. Jitka Slivková MUDr. Karel Pospíšil Chirurgické ambulance prim. MUDr. Martin Man MUDr. Petr Pospíšil MUDr. Milan Třeštík MUDr. Igor Zajko MUDr. Romana Chládková Neurologická ambulance a EEG laboratoř MUDr. Martina Čechová MUDr. Kateřina Popelková Ambulantní zařízení TBC a respiračních chorob s rozšířenou péčí prim. MUDr. Oto Urban Poradna pro poruchy tukového metabolismu MUDr. Jana Misorina Anesteziologicko – resuscitační oddělení MUDr. Bohumil Holub ...

Přečíst více informací o nemocnici

Úrazová nemocnice Brno

Úrazová nemocnice Brno sídlící v lokalitě Brno Ponávka poskytuje ucelený komplex lékařských služeb z následujících oborů: dentální hygiena, gastroenterologie, gynekologie, interna, biochemie, hematologie, ortopedie, rehabilitace, urologie, ORL, traumatologie a mnoha dalších. Adresa: Úrazová nemocnice v Brně Ponávka 6 662 50 Brno Kontakty: Telefon: +420 545 538 111 Fax: +420 545 211 082 E-mail: reditelstvi@unbr.cz Ordinační hodiny: – Dopravní dostupnost: zastávka autobusu Koliště – autobus č. 82, parkoviště pro osobní automobily v prostorách před úrazovou nemocnicí Kliniky a oddělení sídlící v úrazové nemocnici v Brně: Ambulantní provoz v úrazové nemocnici MUDr. Veselý MUDr. Filipinský ARO MUDr. Lenka Doležalová MUDr. Martina Fejková MUDr. Hana Gavendová MUDr. Hujňáková Kateřina MUDr. Zuzana Janíčková MUDr. Klusáček Vojtěch MUDr. Olga Kučerová MUDr. Matlaková Veronika MUDr. Jaroslav Míček MUDr. Kateřina Oborská MUDr. Marek Ondra MUDr. Tomáš Ráček MUDr. Michaela Surá MUDr. Šopíková Kristýna MUDr. Jana Štrajtová MUDr. Václav Trmač MUDr. Evženie Vítů MUDr. Jan Vrabec Telefon: +420  545 538 785, +420 545 538 786, +420 545 538 578, +420 545 538 579 Laboratorní medicína MUDr. Tomáš Parák, Ph.D. Telefon: +420 545 538 411 E-mail: t.parak@unbr.cz Bc. Eva Bodišová Telefon: +420 545 538 430 E-mail: e.bodisova@unbr.cz RNDr. Irena Kučerová Telefon: +420 545 538 626 E-mail: i.kucerova@unbr.cz Dentální hygiena Lenka Zugarová, DiS. Endoskopické centrum MUDr. Jiří Ochmann MUDr. Ladislav Kozumplík, CSc. MUDr. Jitka Maršová MUDr. Vladimír Krass Gastroenterologie MUDr. Ivana Čechová Gynekologie MUDr. Jiří Kepák,CSc. gynekolog a porodník Telefon: +420 545 538 735 E-mail: j.kepak@unbr.cz Interna MUDr. Ilona Kantorová, CSc. Klinická biochemie a hematologie RNDr. Irena Kučerová Telefon: +420 545 538 626 E-mail: i.kucerova@unbr.cz Klinická ortopedie MUDr. Tomáš Pink Telefon: +420 545 538 380, +420 545 538 422 E-mail: t.pink@unbr.cz MUDr. Jiří Stoklas E-mail: j.stoklas@unbr.cz MUDr. Radek Kunovský E-mail: radek.kunovsky@seznam.cz MUDr. Radim Hefůrek E-mail: r.herufek@unbr.cz MUDr. Juraj Jarošík E-mail: j.jarosik@unbr.cz Oddělení rehabilitace a poúrazových stavů MUDr. Hana Vavrušová Telefon: +420 545 538 622 E-mail: h.vavrusova@unbr.cz MUDr. Markéta Musilová Telefon: +420 545 538 275 E-mail: m.musilova@unbr.cz Septická a rekonstrukční traumatologie MUDr. Vratislav Procházka, CSc. Telefon: +420 545 538 709 E-mail: v.prochazka@unbr.cz MUDr. Stanislav Kalandra MUDr. Martin Kelbl MUDr. Tomáš Kočiš MUDr. Ján Kužma MUDr. Ivan Melichar, CSc. MUDr. Nevrtal Milan MUDr. Pěček Roman MUDr. Vratislav Procházka, CSc. MUDr. Anton Reut MUDr. Radomír Suchomel MUDr. Trávník Jan MUDr. Jana Valentová MUDr. Radek...

Přečíst více informací o nemocnici