Nemocnice v České republice

České nemocnice dělené podle krajů, měst a lékařů

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady


 I. Interní klinika 
Vedení kliniky:
Přednosta: Prof. MUDr. Jiří Horák, CSc.
Primář: MUDr. Martin Havrda
Zástupce primáře: MUDr. Miluše Hendrichová, PhD.
Zástupce přednosty pro vědu a výzkum: MUDr. Karolína Krátká, PhD.

Lůžkové oddělení A
Vedoucí lékař: MUDr. Petr Zítková
Lůžkové oddělení B 
Vedoucí lékař: MUDr. Monika Grussmannová
Centrální příjem
Vedoucí lékař: MUDr. Miluš Hendrichová
Ambulance
Vedoucí lékař: MUDr. Jiří Žabka, CSc.
Intenzivní nefrologická péče a dialýza
Vedoucí lékař: MUDr. Magdaléna Mokrejšová
Jednotka peritoneální dialýzy
Vedoucí lékař: MUDr. Martin Havrda
Bioptická laboratoř
Vedoucí lékař: MUDr. Jiří Žabka, CSc.
Sonografická laboratoř
Vedoucí lékař: MUDr. Jana Bělinová

Nefrologická ambublance
Vedoucí lékař: MUDr. Jiří Žabka, CSc.

Hepatologická ambulance
Vedoucí lékař: Prof. MUDr. Horák Jiří, CSc.

Ultrasonografie
Vedoucí lékař: MUDr. Jana Bělinová
Lékaři: MUDr. Remeš Ondřej

Revmatologická ambulance
Vedoucí lékař: Doc. MUDr. Valešová Marie, CSc.

II. Interní klinika 
Vedení kliniky:
Přednosta: Prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.
Zástupce přednosty pro LPP: MUDr. Milena Hořejšová
Zástupce přednosty pro výuku: Doc. MUDr. Milan Kment, CSc.
Zástupce přednosty pro vědu a výzkum: Doc. MUDr. Pavel Kraml, PhD.
Vrchní sestra: Bc. Jana Dušková
Sekretariát: Eva Hýblová

Lůžkové oddělení A
Vedoucí lékař: as. MUDr. Iva Hofmanová
Lůžkové oddělení B
Vedoucí lékař: MUDr. Antonín Kratochvíl
Lůžkové oddělení C
Vedoucí lékař: as. MUDr. Jan Brož
Jednotka intenzivní metabolické péče
Vedoucí lékař: Doc. MUDr. Pavel Těšínský
Ambulantní oddělení metabolických chorob
Vedoucí lékař: Doc. MUDr. Michal Anděl, Ph.D.
Vedoucí ambulantní části: MUDr. Elena Šilhová
Ambulantní oddělení gastroenterologie
Vedoucí lékař: Doc. MUDr. Zdena Zádorová

Diabetologie
Ordinující lékaři:
MUDr. Ludmila Trešlová – diabetolog
Prof. MUDr. Michal Anděl – diabetolog
MUDr. Kateřina Westlake – diabetolog
MUDr. Marie Čecháková – diabetolog
MUDr. Jana Urbanová – diabetolog

Diabetologie, podiatrie:
Ordinující lékaři:
MUDr. Elena Šilhová – diabetolog, podolog
MUDr. Kateřina Petrová – podolog
MUDr. Antonín Kratochvíl – diabetolog, podolog

Endokrinologie
Ordinující lékaři:
MUDr. Ludmila Brunerová
MUDr. Hana Bělikovová

Ošetřující lékaři:
MUDr. Jan Gojda – nutriční podpora
MUDr. Jana Brož – diabetolog
Prof. MUDr. Ivan Rychlík Ph.D. – nefrolog
MUDr. Jana Střížová – diabetolog
Doc. MUDr. Vladimír Štich – obezitolog

Nutriční edukace, poradna pro výživu
Bc. Vladimíra Šmejkalová – Nutriční specialista

Lipidologie
Doc. MUDr. Pavel Kraml, Ph.D.

Odborné ambulance gastroenterologie
Kartotéka: +420 267 16 2719
Vedoucí lékař: Doc. MUDr. Zdena Zádorová, Ph.D
Lékaři:
Doc. MUDr. Milan Kment
MUDr. Jan Hajer Ph,D
MUDr. Jan Hnaníček
MUDr. Jan Matouš
MUDr. Josef Pekárek

III. Interní-kardiologická klinika
Vedení kliniky:
Přednosta: Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., FESC., FACC.
Zdravotnický zástupce přednosty (primář): MUDr. Martin Herold
1. školský zástupce přednosty pro vzdělávání: Prof. MUDr. Pavel Gregor, DrSc.
2. školský zástupce přednosty pro výzkum: Doc. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D., FESC.

Divize akutní kardiologie:
Vedoucí lékař: Doc. MUDr. Zuzana Moťovská, PhD., FESC.
Koronární jednotka A – počet lůžek 6
Vedoucí lékař: MUDr. Jaroslav Ulman
Koronární jenotka B – počet lůžek 14
Vedoucí lékař: Doc. MUDr. Zuzana Moťovská, PhD., FESC.
Koronární jednotka C – počet lůžek 10
Vedoucí lékař: MUDr. Jiří Knot
Divize intervenční kardiologie:
Vedoucí lékař: MUDr. Vikor Kočka, FESC.
Sál intervenční kardiologie 
Vedoucí lékař: MUDr. Viktor Kočka, FESC.
Kardiologická stanice D – počet lůžek 31
Vedoucí lékař: Prof. MUDr. Pavel Gregor, DrSc.
Divize arytmologie:
Vedoucí lékař: MUDr. Pavel Osmančík, PhD.
Sál arytmologie
Vedoucí lékař: MUDr. Dalibor Heřman, PhD.
Kardiologická stanice E – počet lůžek 24 
Vedoucí lékař: MUDr. Václav Bufka
Divize neinvazivní kardiologie:
Vedoucí lékař: MUDr. Hana Línková
Staniční sestra: Marcela Krausová
Divize angiologie:
Vedoucí lékař: Doc. MUDr. Miroslav Bulvas, CSc.
Kardiologická stanice C – počet lůžek 12
Vedoucí lékař: MUDr. Filip Roháč
Sál intervenční angiologie: 
Vedoucí lékař: MUDr. Boris Kožnar, PhD. 
Angiologická ambulance

 Interní hematologická klinika
Vedení kliniky
Přednosta: Doc. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA.
Vedoucí lékař JIP a Transplantační jednotky: MUDr. Jan Novák, Ph.D.
Vedoucí lékařka standardního oddělení: MUDr. Heidi Móciková, Ph.D.
Ambulantní část
Vedoucí lékař: MUDr. Heidi Móciková, Ph.D. 
Lůžková část
Vedoucí lékař: MUDr. Heidi Móciková, Ph.D. 
Jednotka intenzivní péče a Transplantační jednotka
Vedoucí lékař: MUDr. Jan Novák, Ph.D. 

Ambulance pro Hodgkinův lymfom (HL)
MUDr. Jana Marková, +420 267 16 2886
MUDr. Heidi Mociková, +420 267 16 3554
MUDr. Lubica Gaherová, +420 267 16 3709
Ambulance pro nehodgkinské lymfomy (NHL)
MUDr. Milada Jankovská, +420 267 16 3556
MUDr. Lubica Gaherová, +420 267 16 3709
MUDr. Heidi Móciková: +420 267 16 3554
MUDr. Jan Novák, +420 267 16 3554, +420 267 16 2994
Ambulance pro monoklonální gamapatie a mnohočetný myelom (MM)
MUDr. Evžen Gregora, +420 267 16 3665
MUDr. Petr Pavlíček, +420 267 16 3188
Ambulance pro myeloproliferativní choroby (MPD) a myelodysplastický syndrom (MDS)
MUDr. Olga Černá, +420 267 16 2887
Ambulance pro poruchy hemostázy, trombofilie a trombocytopenie (ITP)
MUDr. Olga Černá, +420 267 16 2887
Ambulance pro chronickou lymfocytární leukémii (CLL)
MUDr. Tomáš Kozák, +420 267 16 3188
MUDr. Lubica Gaherová, +420 267 16 3709

Dermatovenerologická klinika
Vedení kliniky
Přednosta: Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA.
Primářka: Neobsazeno
Školský zástupce 3.LF UK: MUDr. Iva Obstová
Školský zástupce 3.LF UK: MUDr. Monika Arenbergerová, Ph.D.
Amubulantní část
Vedoucí lékař: MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, Ph.D
Zástupce: MUDr. Jan Lippert
Lůžková část
Vedoucí lékař: MUDr. Michaela Vyšatová
Zástupce: MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, Ph.D.

Venerologická poradna
Vedoucí lékař: Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA.
Zastupující lékaři: MUDr. Michaela Vyšatová,  MUDr. Eliška Pojezná,  MUDr. Zora Dubská

Kožní poradna pro děti a dorost
Vedoucí lékař: MUDr. Michaela Vyšatová

Alergologie a profesionální dermatóza
Vedoucí lékař: MUDr. Zuzana Kulíková

Dermatochirurgický sál korektivní derm.
Vedoucí lékař: Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA.
Vedoucí lékař pro korektivní dermatologii: As. MUDr. Tomáš Frey, Csc.

Fototerapie
Vedoucí lékař: MUDr. Jan Lippert, MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, Ph.D

Poradna pro akné a obličej. dermatózy
Vedoucí lékař: Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA

Poradna pro porfyrie a fotodermatózy
Vedoucí lékař: Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA.
Lékař: MUDr. Jiří Ettler

Poradna pro chronické rány
Vedoucí lékař: MUDr. Zora Dubská

Centrum – dermatoonkologická probl.
Vedoucí lékař: Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA.
Lékaři: As. MUDr. Iva Obstová, Prim. MUDr. Milan Ambruž, MUDr. Šárka Frühaufová

Centrum – diag. a léčba maligního mel.
Vedoucí lékaři: MUDr. Monika Arenbergerová, Ph.D.,  Doc. MUDr. Tomáš Kozák, PhD., MBA.
Lékaři: MUDr. Eliška Pojezná, MUDr. Pavla Alexandrová

Centrum – léčba kožního lymfomu
Vedoucí lékař: MUDr. Monika Arenbergerová, Ph.D., Doc. MUDr. Tomáš Kozák, MBA.

Centrum – biologická léčba psoriázy
Vedoucí lékař: Prof. MUDr. Petr Arenberger,DrSc., MBA. 
MUDr. Petra Gkalpakioti
MUDr.Spyridon Gkalpakiotis, Ph.D

Centrum – fotodynamická terapie (PDT)
Vedoucí lékař: MUDr. Monika Arenbergerová,Ph.D.
MUDr. Eliška Pojezná
 MUDr. Jan Lippert

Centrum – zdravé vlasy
Vedoucí lékař: MUDr. Monika Arenbergerová, Ph.D.

Centrum – mykologická diag. a terapie
Vedoucí lékař: MUDr. Zuzana Kulíková, MUDr. Veronika Němečková

Klinika dětí a dorostu
Vedení kliniky
Přednosta: Doc. MUDr. Felix Votava, Ph.D.
Primář: MUDr. Vladimír Volf, Ph.D.
Ambulantní část
Vedoucí lékař: MUDr. Iva Nováková
Oddělení větších dětí
Vedoucí lékař: MUDr. Vladimír Volf, Ph.D.
Oddělení menších dětí
Vedoucí lékař: MUDr. Alexander Kolský, CSc.
Laboratoř novorozeneckého screeningu
Vedoucí laboratoře: Mgr. Petr Dejmek 
Vedoucí laborant: Tomáš Prchal

Odborné ambulance
Alergologie
MUDr. Iva Nováková
MUDr. Magdaléna Srbová

Antropologie
RNDr. Jitka Riedlová

Diabetologie
Prof. MUDr. Jan Vavřinec, DrSc., email: jan.vavrinec@fnkv.cz
MUDr. Jan Vosáhlo, email: jan.vosahlo@fnkv.cz
MUDr. Irena Aldhoon, Ph. D

Endokrinologie
MUDr. Marie Finková
Kontakty:
+420 267 16 2555, +420 267 16 2854

Endokrinologická ambulance
as. MUDr. Eva Al Taji 
Kontakty: 
Objednání: +420 267 16 2555, +420 267 16 2854 

Prof. MUDr. Olga Hníková, CSc.
Kontakty:
+420 267 16 3731, +420 267 16 2555

Fenylketonurie
Ambulance pro léčbu PKU a HPA
Kontakty:
+420 267 16 3727, +420 267 16 3733, +420 267 16 2562

as. MUDr. Renáta Pazdírková, e-mail: renata.pazdirkova@fnkv.cz 
Jana Komárková, nutriční terapeutka, e-mail: mailto: jana.komarkova@fnkv.cz

Neurologie
Kontakty:
+420 267 16 2555, +420 267 16 2585

MUDr. Helena Jahnová

Psychologie
Psycholog na Klinice dětí a dorostu FNKV v Praze

Kontakty: +420 267 16 2575
Psycholog, Oddělení klinické psychologie FNKV

Gastroenterologie
Gastroentrologická a hepatologická ambulance 

Kontakt:
+420 267 16 2555, +420 267 16 2560, +420 267 16 3731

MUDr.Vladimír Volf, PhD.
MUDr. David Marx, PhD.

Kardiologie
Kardiologická ambulance

Kontakty:
+420 267 16 2555, +420 267 16 3734
MUDr. Eliška Čeřovská
MUDr. Alice Mužná

Kongenitální adrenální hyperplazie
Kontakty: +420 267 16 2555
Doc. MUDr. Felix Votava, Ph.D., e-mail: felix.votava@fnkv.cz 

Novorozenecký screening

Nefrologie
Nefrologická ambulance

Kontakty: 
+420  267 16 2555, +420 607 978 844 (jen v průběhu ambulancí ve čtvrtek)

MUDr. Monika Kolská

Nefrologická ambulance

Kontakty:
+420 267 16 2555, +420 267 16 2854

As. MUDr. Daniela Palyzová, CSc

Revmatologie
Dětská revmatologie

Kontakty:
+420 267 16 2555, +420 267 16 2854, +420 267 16 3726
MUDr. Pavla Vavřincová, CSc., email: pavla.vavrincova@fnkv.cz 
Prof. MUDr. Jan Vavřinec, DrSc., email: jan.vavrinec@fnkv.cz

Ultrazvuková diagnostika
Oddělení ultrazvukové diagnostiky

Kontakty:
+420 267 16 3736 (rádi Vám poskytneme podrobné informace)
MUDr. Jaroslav Zikmund, CSc, e-mail: jaroslav.zikmund@fnkv.cz 
MUDr. Jiří Zezulek

Ortopedie
Kontakty:
+420 267 16 2448, +420 267 16 3730 

Doc. MUDr. Valér Džupa, CSc.

Kojenecká ambulance
Kontakty: +420 267 16 2555
Doc. MUDr. Felix Votava, Ph.D.

Klinika pracovního a cestovního lékařství
Vedení kliniky
Přednosta: Doc. MUDr. Evžen Hrnčíř, CSc., MBA
Primářka: MUDr. Jana Malinová
Sekretariát: Dana Nejedlá
Úsek nemocí z povolání
Vedoucí lékař: MUDr. Vít Petrik 
Úsek cestovního lékařství
Vedoucí lékař: prim. MUDr. Jana Malinová
Úsek praktických lékařů
Vedoucí lékařk: MUDr. Irena Kučerová

Sekretariát kliniky: +420 267 16 2690, e-mail: dana.nejedla@fnkv.cz
Přednosta: +420 267 16 2810, e-mail: evzen.hrncir@fnkv.cz
Primářka: +420 267 16 2682, e-mail: jana.malinovai@fnkv.cz
Vrchní sestra: +420 267 16 3652, e-mail: ilona.bartosovai@fnkv.cz
Úsek nemocí z povolání: +420 267 16 3166
Úsek cestovního lékařství: +420 267 16 2685
Úsek praktických lékařů
MUDr. Irena Kučerová, tel: +420 267 16 2677
MUDr. Romana Černíková: +420 267 16 2681
Doc. MUDr. Evžen Hrnčíř, CSc. MBA.: +420 267 16 2687

Úsek nemocí z povolání
Vedoucí lékař: MUDr. Vít Petrik

Další Lékaři: 
Doc. MUDr. Monika Kneidlová, CSc.
MUDr. Zuzana Topolovská
MUDr. Nela Třmínková

Úsek cestovního lékařství
Vedoucí lékařka: 
prim. MUDr. Jana Malinová
Další lékaři: 
MUDr. Kateřina Nekolná
MUDr. Veronika Balážová
MUDr. Jana Prchalová

Úsek praktických lékařů
Vedoucí lékařka: 
MUDr. Irena Kučerová, tel.: +420 267 16 2677
MUDr. Romana Černíková, tel.:  +420 267 16 2681
Doc. MUDr. Evžen Hrnčíř, CSc., MBA.

Klinika rehabilitačního lékařství 
Vedení kliniky:
Přednosta KRL 3.LFUK a FNKV: Doc. MUDr. Dobroslava Jandová
Přednosta KRL IPVZ: As. MUDr. Jan Vacek, Ph.D.
Primář: MUDr. Jarmila Kolářová, CSc.
Vedoucí fyzioterapeutka: Mgr. Alena Nováčková
Sekretariát: Alena Pitterová

Sekretariát kliniky: 
Alena Pitterová, +420 267 16 2300, e-mail: alena.pitterova@fnkv.cz
Objednávání pacientů k přijetí

Sekretariát katedry FBLR IPVZ a KRL 3. LFUK
Miluše Pavlíčková, +420 267 16 3117

Vedoucí fyzioterapie:
Mgr. Alena Nováčková, +420 267 16 3359, e-mail: alena.novackova@fnkv.cz

Léčebna pro dlouhodobě nemocné
Vedení kliniky
Primář: MUDr. Jan Zeman
4. stanice LDN
Vedoucí lékař: MUDr. Jana Wágnerová
5. stanice LDN
Vedoucí lékař: MUDr. Pavol Fonš

Primář LDN: +420 267 16 2857, e-mail: jan.zeman1@fnkv.cz

Lékaři:
MUDr. Jana Wágnerová
+420 267 16 3217, e-mail: jana.wagnerova1@fnkv.cz
MUDr. Chudan Michael
+420 267 16 3217, e-mail: michael.chudan@fnkv.cz
MUDr. Pavol Fonš
+420 267 16 3217, e-mail: pavol.fons@fnkv.cz

Neurologická klinika
Vedení kliniky:
Přednosta: Doc. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc. 
Zástupce přednosty pro LPP: primář MUDr. Libor Svoboda
Zástupce přednosty pro výuku: Doc. MUDr. Valja Kellerová, Dr.Sc.
Zástupce přednosty pro vědu a výzkum: Doc. MUDr. Aleš Bartoš, PhD.
Lůžkové oddělení F1
Vedoucí lékař: MUDr. Eva Medová
Lůžkové oddělení F2
Vedoucí lékař: MUDr. Tomáš Peisker
Lůžkové oddělení – JIP
Vedoucí lékař: MUDr. Peter Vaško

MS Centrum (Centrum pro diagnostiku a léčbu roztroušené sklerózy)
NLZP: Klára Steinerová, Zuzana Krajčová 
Tel.: +420 267 16 2492

Komplexní centrum pro léčbu spasticity:
Objednávání na +420 267 16 2380
 Doc. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc.

Poradna pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy
Objednávání na +420 267 16 3481
MUDr. D. Doležil, PhD.

Epileptologická poradna
Objednávání na +420 267 16 3481
MUDr. T. Věříšová
MUDr. M. Šádeková

Extrapyramidová poradna 
Objednávání na +420 267 16 3481
MUDr. J. Svátová

Cerebrovaskulární poradna 
Objednávání na +420 267 16 3481
MUDr. T. Peisker

Poradna pro poruchy paměti – AD centrum
Tel.: +420 267 16 2928
Doc. MUDr. A. Bartoš, PhD.

Poradna pro pečovatele při poruchách paměti
Tel.: +420 267 16 3686
PhDr. Martina Hasalíková

Vertebrologická poradna
Tel.: +420 267 16 3756
MUDr. K. Brabec

Logopedie
Tel.: +420 267 16 3756
Mgr. Tomáš Kubík

Úsek elektrofyziologie
???

EMG
???
Tel.: +420 267 16 2495

Evokované potenciály
Tel.: +420 267 16 2274

EEG
Tel.: +420 267 16 2378

Ultrasonografie
Tel.: +420 267 16 2895

Likvorologická laboratoř
Tel.: +420 267 16 2848

Oddělení alergologie a klinické imunologie
Vedení kliniky
Přednosta: Doc. MUDr. Petr Kučera, Ph.D. Přednosta: +420 267 16 2257, e-mail: petr.kucera@fnkv.cz
Vedoucí ambulance, zástupce přednosty: MUDr. Helena Vávrová

Odborné ambulance
Doc. MUDr. Petr Kučera, Ph.D. 
Tel.: +420 267 16 2680

MUDr. Milada Cvačková 
Tel.: +420 267 16 2672

MUDr. Jan Ort
Tel.: +420 267 16 2252

MUDr. Helena Vávrová   Léčba dětí a dorostu 
Tel.: +420 267 16 2271

MUDr. Veronika Rychnovská
Tel.: +420 267 16 2678

Oddělení psychiatrie 
Vedení oddělení:
Vedoucí lékařka: MUDr Libuše Nesvadbová
Zástupce vedoucí lékařky: MUDr. Tamara Tošnerová
Zdravotní sestra. Věra Křivanová
Lékaři: 
MUDr Ivo Klár, CSc – konsiliární lékař – psychiatr pro FNKV 
MUDr Markéta Pastorková – ambulantní a konsiliární lékařka pro FNKV 

Vedoucí lékařka: MUDr Libuše Nesvadbová, +420 267 16 3400
e-mail: libuse.nesvadbova@fnkv.cz 

Ambulance pro poruchy paměti: 
MUDr Tamara Tošnerová, +420 267 16 3154
e-mail: tamara.tosnerova@fnkv.cz

Lékaři:
MUDr Ivo Klár, +420 267 16 2882, e-mail: ivo.klar@fnkv.cz
MUDr Markéta Pastorková, +420 267 16 2882
e-mail: marketa.pastorkova@fnkv.cz

Oddělení klinické psychologie
Vedoucí oddělení: 
PhDr. Alena Javůrková, PhD. +420 267 16 2932

obrázek mi nejde vymazat

Mgr. Kristýna Kopečná, +420 267 16 2232, +420 267 16 2575
Mgr. Marie Zemanová – Gynekologicko-porodnická klinika, +420 267 16 2736
PhDr.Renata Hacklová – Klinika dětí a dorostu, +420 267 16 2575
PhDr.Daniel Doležal – Klinika popáleninové medicíny
PhDr. Jaroslava Raudenská, PhD, +420 267 16 2932
Mgr. Rybínová Kateřina, +420 267 16 2232, +420 267 16 2575

Radioterapeutická a onkologická klinika
Vedení kliniky
Přednosta: Doc MUDr. Martina Kubecová, Ph.D. Sekretariát kliniky: +420 267 16 2333, e-mail: hana.zizalova@fnkv.cz 
Zástupce přednosty: prim. MUDr. Miloslav Amburš Přednosta: martina.kubecova@fnkv.cz
Vedoucí fyzikálního oddělení: Mgr. Pavla Nováková Zástupce přednost: ambrus@fnkv.cz
Vrchní radiologická asistentka: Bc. Hana Žížalová st.
Zevní radioterapie
Vedoucí lékař: MUDr. Ludmila Loukotková
Chemoterapie
Vedoucí lékař: MUDr. Markéta Šejdová
Ambulantní část
Vedoucí lékař: MUDr. Eva Kindlová
Lůžkové části
Vedoucí lékař: MUDr. Milan Brychta

Gynekologicko-onkologická onemocnění
Ambulance se zabývá zhoubnými nádory vaječníků, tuby, děložního těla a hrdla, nádory vulvy a vaginy.
Doc. MUDr. Martina Kubecová, Ph.D.
MUDr. Ludmila Loukotová, MUDr. Eva Kindlová
MUDr. Klaudia Regináčová

ORL-onkologická onemocnění
Ambulance se zabývá zhoubnými nádory hlav a krku (nádory hrtanu, hltanu, jazyka, tonsily, štítné žlázy, příušní žlázy aj.)
prim. MUDr. Miloslav Ambruš
MUDr. Martin Majirský

Urologicko-onkologická onemocnění
Ambulance se zabývá zhoubnými nádory ledvin, močového měchýře, varlat a penisu.
MUDr. Eva Kindlová, MUDr. Ludmila Loukotková

Onkologická onemocnění mléčné žlázy
Ambulance se zabývá zhoubnými nádory karcinomu prsu.
MUDr. Josef Valchař
MUDr. Milan Brychta

Onemocnění gastrointestinálního traktu
Ambulance se zabývá zhoubnými nádory jícnu, žaludku, tenkého a tlustého střeva, konečníku, anu, slinivky, žlučových cest a jater.
MUDr. Markéta Šejdová
MUDr. Martin Majirský

Pneumo-onkologická onemocnění
Ambulance se zabývá zhoubnými nádory plic a Pohrudnice.
MUDr. Martin Majirský

Onkologická onemocnění CNS
Ambulance se zabývá zhoubnými nádory mozku a míchy a onemocněními neuroendokrinní tkáně (karcinoidy aj.)
MUDr. Josef Valchař, MUDr. Martin Majírský

Dermato-onkologická onemocnění
Ambulance se zabývá zhoubnými nádory kůže (bazaliomy, spinaliomy, melanom)
MUDr. Miloslav Ambruš
MUDr. Klaudia Regináčová
Doc. MUDr. Martina Kubecová, Ph.D.

Gynekologicko-porodnická klinika
Vedení kliniky:
Přednosta: Doc. MUDr. Eduard KUČERA, CSc.
Školský zástupce přednosty: MUDr. Jiří POPELKA

Ambulantní trakt:
Vedoucí lékař: As. MUDr. Jan ZMRHAL, CSc.
Oddělení porodnické (šestinedělí a rizikové těhotenství):
Vedoucí lékař: Doc. MUDr. Josef ZÁHUMENSKÝ, PhD. 

Novorozenecké oddělení:
Vedoucí lékař: MUDr. Michal PROKOP

Oddělení pooperační péče:
Vedoucí lékař: As. MUDr. Jiří PAVLÁSEK

Oddělení konzervativní léčby:
Vedoucí lékař: As. MUDr. Karel TIKOVSKÝ

Jednotka intenzivní péče:
Vedoucí lékař: As. MUDr. Jiří POPELKA

Centrum onkologické prevece (COP):
Vedoucí lékař: MUDr. Anna HAVRÁNKOVÁ

Mamologie:
Vedoucí lékař: As. MUDr. Marie BENDOVÁ, CSc.

Chirurgická klinika 
Vedení kliniky
Přednosta: Prof. MUDr. Robert Gürlich, CSc.  Přednosta: e-mail: robert.gurlich@fnkv.cz 
Zástupce přednosty pro LPP: Prim. as. MUDr. Jakub Štefka Zástupce přednosty pro LPP: e-mail: jakub.stefka@fnkv.cz
Zástupce přednosty pro výuku: Doc. MUDr. Rodomil Kostka, CSc. Zástupce přednosty pro výuku: e-mail: rodomil.kostka@fnkv.cz  
Zástupce přednosty pro vědu a výzkum: Doc. MUDr. František Vyhnánek, CSc. Zástupce přednosty pro vědu: e-mail: frantisek.vyhnanek@fnkv.cz 

Ambulantní část
Vedoucí lékař: MUDr. Tomáš Vedral
Endoskopické oddělení
Vedoucí lékař: MUDr. Pavel Lisý
Jednotka intenzivní péče – JIP 1 (septická)
Vedoucí lékař: as. MUDr. Zdeněk Pelák
Jednotka intenzivní péče – JIP 2 (aseptická)
Vedoucí lékař: MUDr. Eva Krpenská
Operační sály
Vedoucí lékař: MUDr. Lukáš Havlůj
Lůžkové oddělení – I. stanice
Vedoucí lékař: MUDr. MUDr. Pavel Lisý
Lůžkové oddělení – II. stanice
Vedoucí lékař: MUDr. Miroslav Dvořáček
Lůžkové oddělení – IV. stanice
Vedoucí lékař: MUDr. Vítězslav Ducháč

Kardiochirurgická klinika
Seznam lékařů Kardiochirurgické kliniky
Chirurg
MUDr. Borisov Todor Petrov
MUDr. Budera Petr
MUDr. Hlavička Jan
MUDr. Jelínek Štěpán
MUDr. Jirásek Karel
MUDr. Kolesár Miroslav
MUDr. Lukáč Peter
MUDr. Provazník Zdeněk
MUDr. Rizov Vitalii
MUDr. Talavera David
MUDr. Votava Jan
Anesteziolog
MUDr. Brůček Petr
MUDr. Fajt Richard
MUDr. Hrabák Jakub
MUDr. Nejedlý Michal
MUDr. Pazderková Petra
MUDr. Svobodová Eva
MUDr. Špegár Ján
MUDr. Voráč David
Kardiolog
MUDr. Fojt Richard
MUDr. Zenáhlíková Michaela

Vedení kliniky
Přednosta: Prof. MUDr. Zbyněk Straka, CSc.
Zdravotnický zástupce kliniky: Prim. MUDr. Jan Votava, MBA.
Zástupce přednosty pro vědu: Prof. MUDr. Tomáš Vaněk, CSc.

Klinika anesteziologie a resuscitace 
Vedení kliniky
Přednosta: Prof. MUDr. Jan Pachl, CSc. 
Primář: MUDr. Michael Stern
Anesteziologické oddělení
Primář: MUDr. Michael Stern 
Resuscitační oddělení RES I.
Vedoucí lékař: MUDr. Michal Fric
Resuscitační oddělení RES II.
Vedoucí lékař: MUDr. Pavel Jánský

Klinika plastické chirurgie
Vedení kliniky:
Přednosta: Doc. MUDr. Miroslav Tvrdek Přednosta: miroslav.tvrdek@fnkv.cz
Zástupce: Prim. Doc. MUDr. Aleš Nejedlý Zástupce: ales.nejedly@fnkv.cz
Ambulantní část
Vedoucí lékař: MUDr. Marie Čakrtová
Lůžkové oddělení pro dospělé standard
Vedoucí lékař: MUDr. Andrej Sukop, Ph.D.
Lůžkové oddělení pro dospělé nadstandard
Vedoucí lékař: Prof. MUDr. Markéta Dušková, CSc.
Lůžkové oddělení pro děti
Vedoucí lékař: MUDr. Eva Leamerová
JIP dospělí
Vedoucí lékař: as. MUDr. Svatopluk Svoboda
JIP děti
Vedoucí lékař: MUDr. Jana Dvořáková

Ambulance pro dospělé
Ordinační hodiny:
Doc. MUDr. Miroslav. Tvrdek MUDr. Jiří Kletenský
MUDr. Marie Čakrtová MUDr. Pavel Horyna
MUDr. Kateřina Bodianová MUDr. Jiří Bayer
MUDr. Klára Schwarzmannová MUDr. Klára Schwarzmannová
MUDr. Svatopluk Svoboda Doc. MUDr. Aleš Nejedlý (13:30 – 15:00 hod. pro zvané pacienty)
Prof. MUDr. Markéta Dušková MUDr. Tarek Rashed
MUDr. Tarek Rashed MUDr. Eva Leamerová
MUDr. Lubomíra Jedličková – dermatolog 
MUDr. Andrej Sukop MUDr. Andrej Sukop
+ aktuální obsazení amb. lékaři  MUDr. Alexander Vaťlak
MUDr. Jiří Borský
Prof. MUDr. Markéta Dušková MUDr. Martin Skála
MUDr. Jitka Vrtišková MUDr. Kateřina Bodianová
+ aktuální obsazení amb. lékaři MUDr. Eva Dřevínková 
Doc. MUDr. Miroslav Tvrdek (pro zvané pacienty)
Doc. MUDr. Aleš Nejedlý
MUDr. Jiří Kletenský
MUDr. Pavel Horyna
MUDr. Marie Čakrtová (9:00 – 10:30 hod.) 

Dopoledne: 8:30 – 12:00 hod. 
MUDr. Eva Leamerová
+ aktuální obsazení amb. lékaři
MUDr. Eva Leamerová
MUDr. Jiří Borský
+ aktuální obsazení amb. lékaři
Aktuální obsazení amb. lékaři

 Dopoledne: 8:30 – 12:00 hod.
 MUDr. Lubomíra Jedličková – Dermatologická ambulance
 MUDr. Jindřich Fišer – Foniatrická ambulance
Doc. MUDr. Miroslav Peterka – Genetická ambulance
MUDr. Aleš Panczak, CSc. – Genetická ambulance
Doc MUDr. Jiří Kozák, CSc. – Maxilofaciální chirurgie

Klinika popáleninové medicíny 
Vedení kliniky: Přednosta: +420 267 16 3362, e-mail: ludomir.broz@fnkv.cz 
Přednosta: Prim. MUDr. Ludomír Brož Zástupce přednosty: +420 267 16 3367, e-mail:monika.tokarik@fnkv.cz 
Zástupce přednosty pro výuku: MUDr. Monika Tokarik
Profesor konzultant: Prof. MUDr. Radana Königová, CSc.
Ambulantní část
Vedoucí lékař: MUDr. Zuzana Kapounková
JIP pro dospělé
Vedoucí lékař: MUDr. Igor Pafčuga
JIP pro děti
Vedoucí lékař: MUDr. Richard Kubok
Oddělení dospělých ST1
Vedoucí lékař: MUDr. Vlasta Štolbová
Dětské oddělení
Vedoucí lékař: MUDr. Robert Zajíček
Laboratoř buněčné biologie a kultivací
Vedoucí lékař: RNDr. Eva Matoušková, CSc.

Sekundární lékaři:
MUDr. Josef Bláha, +420 267 16 3370, 3368, e-mail: josef.blaha@fnkv.cz 
MUDr. Habrová Lenka, +420 26716 3233, e-mail: lenka.habrova@fnkv.cz
MUDr. Marková Petra, +420 267 16 3233, e-mail: petra.markova@fnkv.cz
MUDr. Cecílie Stonová, +420 267 16 3238, e-mail: cecilie.stonova@fnkv.cz
MUDr. Hubert Šuca, +420 267 16 3392, e-mail: hubert.suca@fnkv.cz
MUDr. Vodsloň Zuzana, +420 267 16 3355, e-mail: zuzana.vodslon@fnkv.cz

Neurochirurgická klinika 
Vedení kliniky
Přednosta: Prof. MUDr. Pavel Haninec, CSc.
Primář: As. MUDr. Ladislav Houšťava, Ph.D.
Lůžkové oddělení
Vedoucí lékař oddělení: As. MUDr. Lubomír Pekař
Jednotka intenzivní péče
Vedoucí lékař JIP: MUDr. Lenka Nežádalová

Profesoři
Prof. MUDr. Lubor Stejskal, DrSc. – neurolog, elektrofyziolog 
Prof. MUDr. Eduard Zvěřina, DrSc., FCMA 

Lékaři
MUDr. Richard Brzezny, Ph.D.
MUDr. Vladimír Dbalý, MBA.
As. MUDr. Radek Kaiser, Ph.D. 
MUDr. Mgr. Silvia Kubíková
MUDr. Libor Mencl
MUDr. Martin Onderčo
As. MUDr. Tomáš Sereghy – neurolog, vertebrolog

Oftalmologická klinika
Vedení kliniky
Přednosta: Prof. MUDr. Pavel Kuchynka, CSc. Přednosta: e-mail: pavel.kuchynka@fnkv.cz
Zástupce přednosty: MUDr. Pavel Studený  Zástupce přednosty: +420 267 16 2515, e-mail: pavel.studeny@fnkv.cz 
Všeobecná ambulance
Vedoucí lékař: MUDr. Jan Hamouz Všeobecná ambulance
Poradna pro nemoci předního segmentu oka a refrakční poradna Ambulance: +420 267 16 3441
Vedoucí lékař: Prof. MUDr. Pavel Kuchynka, CSc. Recepce: +420 267 16 2391
Vitreoretinální oddělení a makulární centrum Poradna pro nemoci předního segmentu oka a refrakční poradna 
Vedoucí lékař: MUDr. Miroslav Veith Ambulance: +420 267 16 2835
Glaukomová poradna Vitreoretinální oddělení a makulární centrumoddělení
Vedoucí lékař: As. MUDr. Jara Hornová, CSc. Ambulance: +420 267 16 3637, +420 267 16 3015, +420 267 16 3621
Dětská oční ambulance Glaukomová poradna
Vedoucí lékař: MUDr. Jan Krásný Ambulance: +420 267 16 3055
Oční onkologické centrum Dětská oční ambulance
Vedoucí lékař: MUDr. Jan Krásný Ambulance: +420 267 16 2372
Ultrazvuková laboratoř Ortoptická pracovna: +420 267 16 3439
Vedoucí lékař: MUDr. Deli Siveková, FEBO Oční onkologické centrum
Histologická laboratoř Ambulance: +420 267 16 3441
Vedoucí lékař: MUDr. Josef Šach Ultrazvuková laboratoř
Stálý interní konsiliář Laboratoř: +420 267 16 2835
Vedoucí lékař: MUDr. Vladimír Kodat Histologická laboratoř
Lůžkové oddělení Laboratoř: +420 267 16 3269
Vedoucí lékař: MUDr. Jitka Pokorná Stálý interní konsiliář
Operační trakt Ambulance: +420 267 16 2266
Vedoucí lékař: MUDr. Renata Brunnerová Lůžkové oddělení
Lionské mezinárodní vzdělávací oční centrum Sesterna: +420 267 16 2392
Sekretariát LECOP: Renata Hajná Operační trakt
Oční tkáňová banka OTB01 Sesterna: +420 267 16 2398
Manažer provozu: Mgr. Yveta Urbanová, RN, CEBT Lionské mezinárodní vzdělávací oční centrum
Oddělení fotodokumentace Sekretariát: +420 267 16 3157, e-mail: pragueeye@fnkv.cz , renata.hajna@fnkv.cz
Zodpovědný pracovnik: Ing. Ivo Hora Oční tkáňová banka 
Manažer: +420 267 16 3678, GSM: +420 724 813 038, e-mail: eyebank@fnkv.cz
Objednávky tkání: +420 267 16 2267, fax: +420 267 31 1835, e-mail: mobp@fnkv.cz 
Odběrový tým: +420 267 16 2267, GSM: +420 602 387 050, e-mail: mobp@fnkv.cz
Oddělení fotodokumentace
Kancelář: +420 267 16 2865, e-mail: ivo.hora@fnkv.cz

Všeobecná ambulance
Vedoucí lékař: MUDr. Jan Hamouz, e-mail: jan.hamouz@fnkv.cz 

Lékaři:
MUDr. Magdaléna Netuková, PhD., e-mail: magdalena.netukova@fnkv.cz 
MUDr. Jitka Pokorná, e-mail: jitka.pokorna@fnkv.cz 
MUDr. Petra Sokačová, e-mail: petra.sokacova@fnkv.cz
MUDr. Deli Siveková, FEBO, e-mail: deli.sivekova@fnkv.cz
MUDr. Alina Dana Raileanu, e-mail: alinadana.raileanu@fnkv.cz   
MUDr. Kateřina Liehneová, e-mail: katerina.liehneova@fnkv.cz 

Poradna – nemoc předního seg. oka
Zodpovědný lékař: Prof. MUDr. Pavel Kuchynka, CSc., e-mail: pavel.kuchynka@fnkv.cz

Lékaři:
Prim. MUDr. Pavel Studený, e-mail: pavel.studeny@fnkv.cz 
MUDr. Deli Siveková, FEBO, e-mail: deli.sivekova@fnkv.cz

Vitreoretinální oddělení
Zodpovědný lékař: MUDr.Miroslav Veith, e-mail: miroslav.veith@fnkv.cz 
Lékaři:
MUDr. Lukáš Magera, e-mail: lukas.magera@fnkv.cz
MUDr. Martin Penčák, e-mail: martin.pencak@fnkv.cz 

Glaukomová poradna
Zodpovědný lékař: As. MUDr. Jara Hornová, CSc., e-mail: jana.hornova@fnkv.cz

Lékaři:
MUDr. Jitka Bartošová, e-mail: jitka.bartosova@fnkv.cz 
MUDr. Alina Dana Raileanu, e-mail: alinadana.raileanu@fnkv.cz

Dětská oční ambulance
Zodpovědný lékař: MUDr. Jan Krásný, e-mail: jan.krasny@fnkv.cz
Lékaři:
MUDr. Jan Krásný, e-mail: jan.krasny@fnkv.cz 
MUDr. Renata Brunnerová, e-mail: renata.brunnerova@fnkv.cz
MUDr. Jitka Pokorná, e-mail: jitka.pokorna@fnkv.cz
MUDr. Jana Syslová, e-mail: jana.syslova@fnkv.cz
Jaroslava Čeledová – ortoptista

Oční onkologické centrum
Zodpovědný lékař: MUDr. Jan Krásný, e-mail: jan.krasny@fnkv.cz

Stálý interní konziliář
Vedoucí lékař: MUDr. Vladimír Kodat, e-mail: vladimir.kodat@fnkv.cz

Oční tkáňová banka
Odpovědné osoby OTB 01
Prof. MUDr. Pavel Kuchynka, CSc., +420 267 16 2390, e-mail: pavel.kuchynka@fnkv.cz 
MUDr. Magdaléna Netuková, Ph.D., +420 267 16 2267, e-mail: magdalena.netukova@fnkv.cz
MUDr. Josef Šach, +420 267 16 3001, e-mail: josef.sach@fnkv.cz

Mgr. Yveta Urbanová, RN, CEBT – Manager provozu
+420 267 16 3678, +420 724 813 038, e-mail: eyebank@fnkv.cz
Telefon na objednávky tkání: +420 267 16 2267
Fax: +420 267 31 1835
E-mail: mobp@fnkv.cz 

Odběrový tým:
Tel.: +420 267 17 2267
GSM: +420 602 387 050
E-mail: mobp@fnkv.cz

Ortopedicko-traumatologická klinika
Vedení kliniky
Přednosta: Prof. MUDr. Martin Krbec, CSc. Primář, zástupce přednosty pro LPP: +420 267 16 2430
Zástupce přednosty pro léčebnou činnost: Prim. MUDr. Vladimír Frič, CSc.  Zástupce přednosy pro vědu a výuku: +420 267 16 3172
Zástupce přednosty pro studium a výzkum: Doc. MUDr. Valér Džupa, CSc.
Zástupce kliniky ve vedení Traumacentra FNKV: Doc. MUDr. Pavel Douša, CSc.

Seznam lékařů Ortopedicko-traumatologické kliniky
as. MUDr. Radek Bartoška as. MUDr. Jiří Marvan
MUDr. Milada Bezděková – internistka kliniky MUDr. Jiří Mašek
as. MUDr. Pavel Čech as. MUDr. Vladimír Pacovský
MUDr. Filip Fridrich MUDr. Ondřej Popelka
as. MUDr. Jakub Ježek MUDr. Daniel Říha
MUDr. Jan Ježek doc. MUDr. Jiří Skála-Rosenbaum, Ph.D.
MUDr. Michal Ježek as. MUDr. Filip Svatoš
as. MUDr. Roman Košťál MUDr. Jiří Váchal
MUDr. Tomáš Lena as. MUDr. Jiří Záhorka
as. MUDr. Libor Luňáček
Lékaři a učitelé s částečným úvazkem
MUDr. Karel Brabec as. MUDr. Jiří Kříž
MUDr. Martin Dlouhý doc. MUDr. Zdeněk Klézl, CSc.
MUDr. Marek Šesták as. MUDr. Jaroslav Vávra
MUDr. Josef Jiřička as. MUDr. Michal Zídka

Poradny
Endoprotetika
Lékaři: Prof. MUDr. Martin Krbec, CSc., Prim. MUDr. Vladimír Frič, CSc., Doc. MUDr. Valér Džupa, CSc.

Chirurgie ramenního kloubu
Lékaři: Prim. MUDr. Vladimír Frič, CSc., as. MUDr. Filip Svatoš

Artroskopická poradna
Lékaři: as. MUDr. Filip Svatoš, as. MUDr. Roman Košťál, MUDr. Pavel Čech, MUDr. Radek Bartoška

Traumatologická poradna
Lékaři:doc. MUDr. Pavel Douša, CSc., as. MUDr. Vladimír Pacovský, MUDr. Libor Luňáček

Spondylochirurgie
Lékaři:Prof. MUDr. Martin Krbec, CSc.,  Doc. MUDr. Jiří Skála-Rosenbaum, Ph.D., Doc. MUDr. Pavel Douša, CSc., as. MUDr. Jakub Ježek

Vrozené a vývojové deformity páteře
Lékaři:Prof. MUDr. Martin Krbec, CSc.

 Otorinolaryngologická klinika
Seznam lékařů a stester Otorinolaryngologické kliniky
Lékaři kliniky:
MUDr. Čoček Aleš Dr. med. Ph.D. MUDr. Schalek Petr, Ph.D.
MUDr. Hornáčková Zuzana MUDr. Skutil Jan, Ph.D.
MUDr. Hronková Klára MUDr. Šejna Ivan, CSc.
MUDr. Ježek Zdeněk MUDr. Voldánová Jana
MUDr. Mártonová Jana
Lékaři s částečným úvazkem:
MUDr. Baldová Eva MUDr. Fuhrmann Lukáš
MUDr. Gebauerová Azita MUDr. Hánová Zina
MUDr. Králová Eva MUDr. Pitrová Kristina
MUDr. Zahradil Jaromír
Ambulance:
Vedoucí lékař: MUDr. Petr Schalek, Ph.D.
Staniční sestra: Libišová Lenka
Zdravotní sestry: Brunclíková Jitka
Kubíčková Romana
Pixová Marta
Vohnická Drahomíra
Zábelová Jana
Audio zdravotní sestry: Malysová Eva
Pagáčová Hana
Štěrbová Kateřina
Lůžkové oddělení:
Vedoucí lékař: MUDr. Čoček Aleš Dr. med
Staniční sestra: Dagmar Šaldová, Mgr.
Zdravotní sestry: Dovhaničová Marcela
Dušková Žaneta
Hanáková Eliška
Hlavinková Martina, DiS.
Kamišová Zdeňka
Mejzrová Martina
Novotná Petra
Pechová Galina
Planková Renáta, DiS.
Šindelářová Daniela
Štiková Jiřina
Zídková Blanka
Operační sál:
Vedoucí lékař: MUDr. Schalek Petr, Ph.D.
Staniční sestra: Zapletalová Ivana, Mgr.
Sálové sestry: Bartůňková Ludmila, Bc
Blaťáková Lenka
Gabryšová Dobroslava
Halušková Ingrid
Kaletová Kamila
Poláková Andrea
Sanitáři: Hrabánková Dana
Javorka Martin
Mašek Vojtěch
Mašková Alena
Štípková Zdeňka

Stomatologická klinika
Vedení kliniky:
Přednosta: Doc. MUDr. Eva Gojišová Přednosta: +420 267 16 3284
Zástupce pro LPP: Prim. MUDr. Pavel Hájek Zástupce pro LPP: +420 267 16 3288
Zástupce pro výuku: MUDr. Magdalena Koťová, Ph.D. Zástupce pro výuku: +420 267 16 3283

Urologická klinika 
Vedení kliniky
Přednosta: Doc. MUDr. Robert Grill, Ph.D.  Přednosta: +420 267 16 2609, e-mail: robert.grill@fnkv.cz
Zástupce přednosty – primář: MUDr. Petr Klézl Zástupce přednosty – primár: +420 267 16 3551, e-mail:petr.klezl@fnkv.cz
Zástupce přednosty pro vědu a výzkum: MUDr. Věra Mašková Zástupce přednosty pro výuku: +420 267 16 3237,
Zástupce přednosty pro výuku: MUDr. Lukáš Bittner, FEBU e-mail: vera.maskova@fnkv.cz
Ambulantní část Zástupce přednosty pro výuku: +420 267 16 2970, 
Vedoucí lékař: MUDr. Tomáš Baitler e-mail: lukas.bittner@fnkv.cz
Lůžková část
Vedoucí lékař: MUDr. Věra Mašková
Jednotka intenzivní péče
Vedoucí lékař: MUDr. Tomáš Novotný
Operační sál
Vedoucí lékař: MUDr. Petr Klézl
Endoskopické pracoviště
Vedoucí lékař: MUDr. Jan Pokorný, FEBU.
LERV
Vedoucí lékař: MUDr. Tomáš Baitler

Klinika nukleární medicíny
Vedení kliniky
Přednosta: MUDr. Otto Lang, Ph.D.  Přednosta kliniky: +420 267 16 2809, otto.lang@fnkv.cz 
Primář kliniky: MUDr. Renata Píchová
Klinický úsek
Vedoucí lékař: MUDr. Otto Lang, Ph.D.
Radiofarmaceutický úsek
Vedoucí lékař: PharmDr. Miloš Matějů
Fyzikálně elektronický úsek
Vedoucí lékař: Ing. Helena Trojanová, CSc.

Radiodiagnostická klinika
Vedení kliniky
Přednosta: Doc. MUDr. Václav Janík, CSc. 
Zástupce přednosty pro LPP: Prim. MUDr. Livia Večeřová
Zástupce přednosty pro výuku: Doc. MUDr. Jan Šprindrich, CSc.
Zástupce primáře: MUDr. Antonín Srp, CSc.
Vedoucí radiolog: Bc. Richard Kadeřábek
Sekretariát: Eva Drahotová
Centrální RTG
Vedoucí lékař: MUDr. Antonín Srp, CSc.
Úseková RDG. asistentka: Bc. Kateřina Kronusová
Skiaskopicko-skiagrafické pracoviště
Vedoucí lékař: MUDr. František Čáp
Úseková RDG. asistentka: Pavla Blínová 
CT pracoviště
Vedoucí lékař: MUDr. Hana Marková
Úseková RDG. asistentka: Eva Jašková 
MR pracoviště
Vedoucí lékař: MUDr. Dana Škrabalová
Úsekový RDG. asistent: Libor Dosedla 
Angiografické pracoviště
Vedoucí lékař: MUDr. Marek Laboš
Úsekový RDG. asistent: Libor Stejskal 
Mammografické pracoviště
Vedoucí lékař: MUDr. Lívia Večeřová
Úseková RDG. asistentka: Renata Bartošová 
Detašované pracoviště pav. S a S1
Úseková RDG. asistentka: Monika Sedinová

Transfúzní oddělení
Vedení kliniky: Primář: jitka.kracikova@fnkv.cz 
Přednosta: MUDr. Jitka Kracíková Zástupce primáře: maria.porubska@fnkv.cz 
Zástupce přednosty: MUDr. Mária Porubská
Vrchní laborantka: Marta Martinovská
Dárcovská část – odběry plné krve:
Vedoucí lékař: MUDr. Michaela Jirsová
Dárcovská část – speciální odběry:
Vedoucí lékař: MUDr. Marcela Greplová
Laboratoře krevních skupin a imunohematologie:
Vedoucí lékař: MUDr. Alena Vlachová
Laboratoř infekčních markerů
Vedoucí lékař: MUDr. Renata Ročková
Výrobní úsek:
Vedoucí lékař: MUDr. Mária Porubská
Kontrolní úsek:
Vedoucí lékař: Mgr. Radana Kofránková

Ústav laboratorní diagnostiky
Vedení ústavu:
Přednosta: Doc. MUDr. Marek Bednář, CSc. Přednosta: +420 267 16 2580, e-mail: marek.bednar@fnkv.cz
Vrchní laborantka: Renáta Hamplová Vrchní laborantka: +420 267 16 2529, e-mail: renata.hamplova@fnkv.cz 
Úsek biochemie: Úsek biochemie:
Primář: MUDr. Jan Špička, MBA Primář: +420 267 16 2792, e-mail: jan.spicka@fnkv.cz
Úseková laborantka: Alena Müllerová Úseková laborantka: +420 267 16 2782, e-mail: alena.mullerova@fnkv.cz
Úsek hematologie: Úsek hematologie:
Úseková laborantka: Hana Šubrtová Úseková laborantka: +420 267 16 2352, e-mail: hana.subrtova@fnkv.cz
Úsek imunologie: Úsek imunologie:
Primář: Doc. MUDr Petr Kučera, Ph.D. Primář: +420 267 16 2671, e-mail: petr.kucera@fnkv.cz
Úseková laborantka: Šárka Kopelentová Úseková laborantka: +420 267 16 3364, e-mail: sarka.kopelentova@fnkv.cz
Úsek mikrobiologie a antibiotické středisko: Úsek mikrobiologie a antibiotické středisko:
Primář: MUDr Filip Prusík Primář: +420 267 16 3537, email: filip.prusik@fnkv.cz 
Úseková laborantka: Stanislava Hahnová, DiS. Úseková laborantka: +420 267 16 2516, e-mail: eva.janatova@fnkv.cz
Centrální příjem vzorků: Centrální příjem vzorků:
Úseková laborantka: Bc. Veronika Čajková Úseková laborantka: +420 267 16 2784, e-mail: veronika.cajkova@fnkv.cz

Ústav patologie 
Vedení kliniky
Přednosta: Prof. MUDr. Václav Mandys, CSc. Přednosta: +420 267 16 2510, e-mail: vaclav.mandys@fnkv.cz 
Primář: MUDr. Josef Šach Primář: +420 267 16 3001, e-mail: josef.sach@fnkv.cz 
Zástupce pro vědu a výuku: Doc. MUDr. Zdeňka Vernerová, CSc.
Vrchní laborantka: Miluše Sloupová
Úsek pitevní
Vedoucí lékař: MUDr. Petr Kujal
Úsek speciální mikroskopie a imunologie
Vedoucí lékař: Doc. MUDr. Zdeňka Vernerová, CSc.
Úseková laborantka: Kateřina Vadinská
Úsek laboratorní
Vedoucí lékař: MUDr. Václav Eis, Ph.D.
Úseková laborantka: Gisela Mišíková
Úsek cytologie
Vedoucí lékař: Doc. MUDr. Tomáš Jirásek, Ph.D.

Seznam lékařů a laborantů Ústavu patologie
Lékaři kliniky:
MUDr. Ciprová Vanda MUDr. Kolín Vojtěch
MUDr. Drozenová Jana MUDr. Kujal Petr
MUDr. Eis Václav PhD. MUDr. Kubálek Vojtěch, CSc.
MUDr. Frühaufová Šárka Doc. MUDr. Rychterová Vlasta, CSc.
Doc. MUDr. Jirásek Tomáš PhD. MUDr. Sticová Eva
MUDr. Koldová Ludmila Doc. MUDr. Vernerová Zdeňka, CSc.
Zdravotní laboranti:
Mišíková Gisela Písaříková Eva
Vadinská Kateřina Radová Martina
Hájková Renata Slavíková Marcela
Kramlová Hana Skřivanová Kamila
Kotková Ilona Tichá Kateřina
Kutnohorská Dana Voděrová Jana
Musilová Andrea
Sanitáři:
Janda Petr
Pomyje Milan
Pešl Zbyněk
Radová Jiřina
Sekretariát a provozní kancelář:
Dubová Nataša
Holanová Vilma
Kurková Eva
Limrová Jiřina

Ústav soudního lékařství
Vedení kliniky Přednosta: +420 267 16 2623, e-mail: jiri.hladik@fnkv.cz  
Přednosta: Prim. MUDr. Jiří Hladík Zástupce přednosty: +420 267 16 3571, e-mail: tomas.adamek@fnkv.cz 
Zástupce přednosty: MUDr. et MVDr. Tomáš Adámek Vrchní laborantka: +420 267 16 2511 
Vrchní laborantka: Dagmar Dušková Vedoucí toxikologické laboratoře: +420 267 16 2513

Úsek pitevní
Vedoucí lékař: MUDr. et MVDr. Tomáš Adámek
Toxikologická laboratoř
Vedoucí lékař: RNDr. Jiří Fišer, CSc.

Ústavní lékarna 
Vedení lékárny:
Vedoucí lékárník: Mgr. Petr Mlynář
Zástupce vedoucího lékárníka: PharmDr. Blanka Červenková
Vedoucí farmaceutická asistentka: Kateřina Tulachová
Asistentka vedoucího lékárníka: Jana Dědourková
Samostatný vedoucí ekonom: Ilona Kotrlíková
Manager jakosti: PharmDr. Lukáš Láznička
Veřejná část:
Oddělení výdeje pro veřejnost
Vedoucí farmaceut: PharmDr. Jana Novotná
Úseková farmaceutická asistentka: Michaela Sedláčková
Prodejna Zdravotnických potřeb (vedle Hlavní vrátnice FNKV)
Úseková farmaceutická asistentka: Simona Bozděchová
Nemocniční část:
Oddělení výdeje hromadně vyráběných léčivých přípravků
Vedoucí farmaceut: PharmDr. Blanka Červenková
Úseková farmaceutická asistentka: Vladislava Vlachová
Oddělení přípravy léčiv a oddělení analytiky a kontroly
Vedoucí farmaceut: Mgr. Jana Marešová
Úseková farmaceutická asistentka: Jitka Stehnová
Oddělení přípravy cytostatických léčiv 
Vedoucí farmaceut: Mgr. Leona Škovranová
Úseková farmaceutická asistentka: Kateřina Tulachová
Oddělení přípravy sterilních léčiv
Vedoucí farmaceut: PharmDr. Lucie Kachtíková
Vedoucí klinický farmaceut: PharmDr. Pavol Kubala

Další nemocnice v kraji: