Nemocnice v České republice

České nemocnice dělené podle krajů, měst a lékařů

Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze


Anesteziologicko-resuscitační oddělení
primář:
MUDr. Berlinger Gustav
zástupce:
MUDr. Zub Radek

lékaři:
MUDr.Martina Dosedělová
MUDr.Martin Čermák
MUDr.Vörös Laszlo
MUDr.Michaela Kučerová
MUDr.Kateřina Novotná

Primář Anesteziologicko-resuscitačního oddělení
MUDr. Gustav Berlinger, náměstek léčebné a diagnostické péče
tel: 257 197 167
mail: berlinger@nmskb.cz

Dětské a dorostové detoxikační centrum
Vedoucí lékař:
MUDr. Marian Koranda 
Objednání klienta:
e-mailem : detox@nmskb.cz
telefonicky: 257 197 148 nebo 257 197 159

Psychiatrická ambulance
Vedoucí lékař – MUDr. Marian Koranda
Objednání klienta:
mailem : detox@nmskb.cz
telefonicky: 257 197 148 nebo 257 197 159

Dětská a gastroenterologická ambulance
MUDr. Ludmila Jeřábková
telefon: 257 197 150, 257 197 153
mobil: 605 292 219
mail: jerabkova@nmskb.cz

Chirurgické oddělení
MUDr. Daniel Ehrenberger – primář chirurgického odd. NMSKB
sekretariát – tel.: 257 197 177

Primář chirurgie
MUDr. Daniel Ehrenberger
tel: 257 197 176
mail: ehrenberger@nmskb.cz

Centrum chirurgické gastroenterologie
Přednosta: MUDr. Richard Sequens, PhD.

Poradny Centra chirurgické gastroenterologie:
tel. 257 197 318 (jen na objednání)
MUDr. Richard Sequens, PhD.
e-mail: richard.sequens@nmskb.cz

tel. 257 197 318 (jen na objednání)
MUDr. Sedláček

Interní oddělení gastroenterologické
primář: MUDr. Josef Doseděl

Primář
primář: MUDr. Josef Doseděl
lůžková stanice I3 – telefon 257 197 165
dosedel@nmskb.cz

Oddělení paliativní péče
Kontakty
Vedoucí lékař oddělení: MUDr. Pavlína Marková   markova@nmskb.cz
Ošetřující lékař oddělení: MUDr. Radka Šafářová   safarova@nmskb.cz

Oddělení klinické biochemie
Vedoucí oddělení: Ing. Juraj Lovecký
Zástupce vedoucího oddělení: Mgr. Petra Kynclová
Odborní garanti laboratoře: MUDr. E. Liška, MUDr. D. Kadlecová

kontakt: 257 197 107
okb@nmskb.cz

Ošetřovatelská lůžka
Vedoucí lékař: MUDr. Pavlína Marková   markova@nmskb.cz
tel: 257 197 298

Radiodiagnostické oddělení
objednávky: tel. 257 197 252
primář: MUDr. Janče Martin
Lékaři: MUDr. Renata Pelantová, MUDr. Kateřina Paučková, MUDr. Kateřina Žežulková, MUDr. Jana Palušková, MUDr. Libuše Leppová
Laboranti: Vlasta Hamzová, Petr Codl, Renáta Bobulová, Ilona Šimáková, Michal Voráč
Sestra: Hana Řeháková

Rehabilitace
primář: MUDr. Jiří Papoušek

Objednání:
k hospitalizaci: MUDr. Yvona Kultová – tel 257 197 266, prim. MUDr. Jiří Papoušek – 257 197 331

Lékaři rehabilitačního oddělení
MUDr. Yvona Kultová- zástupce primáře
MUDr. Michaela Veselá
MUDr. Eva Šišková
Vedoucí fyzioterapeut
zastupuje: Daniela Doubravová, Dis 
Důležitá telefonní čísla:
257 197 300 lůžkové oddělení -sesterna
257 197 314 pracovna – MUDr. Šišková, MUDr. Veselá
257 197 266 pracovna – MUDr. Kultová

Ambulance pro léčbu chronické bolesti
Lékaři: MUDr. Martina Dosedělová, prim. MUDr. Gustav Berlinger
Telefon: 257 197 215, 257 197 205, 257 197 324

Ambulance Detoxu
Vedoucí lékař – MUDr. Marian Koranda
Objednání klienta:
mailem : detox@nmskb.cz
telefonicky: 257 197 148 nebo 257 197 159

Ambulance paliativní medicíny
Kontakty
Vedoucí lékař oddělení: MUDr. Pavlína Marková   markova@nmskb.cz
Ošetřující lékař oddělení: MUDr. Radka Šafářová   safarova@nmskb.cz

Dětská a gastroenterologická ambulance
MUDr. Ludmila Jeřábková
telefon: 257 197 150, 257 197 153
mobil: 605 292 219
mail: jerabkova@nmskb.cz

Gastroenterologie
MUDr. Doseděl, MUDr. Kostrejová, MUDr. Vávra, MUDr. Mudr
GASTROENTEROLOGIE (ENDOSKOPIE)

tel.: 257 197 305

GASTROENTEROLOGICKÁ PORADNA

tel.: 257 197 305
MUDr. Kostrejová

MUDr. Vávra

Ordinační hodiny chirurgických ambulancí
KÝLNÍ PORADNA MUDr. Vykus

tel: 257 197 322
KÝLNÍ PORADNA MUDr. Šimková

tel: 257 197 323
GASTROENTEROLOGICKÁ PORADNA prim. MUDr. Ehrenberger
tel: 257 197 322

tel: 257 197 318 MUDr. Sedláček

KOLOPROKTOLOGICKÁ + GASTROENTEROLOGICKÁ PORADNA MUDr. Bačkovský

tel: 257 197 322
CENTRUM CHIRURGICKÉ GASTROENTEROLOGIE přednosta MUDr. Sequens,  PhD.

tel: 257 197 318
PORADNA PRO PERIANÁLNÍ PÍŠTĚLE MUDr. Sedláček 

tel: 257 197 318
PORADNA PRO LAPAROSKOPICKOU CHIRURGII Doc. MUDr. René Vobořil, Ph.D.
tel. 257 197 321
PORADNA PRO STOMIKY stomická sestra
Kotíková Hana
tel: 257 197 322
TRAUMATOLOGICKÁ PORADNA MUDr. Holub

tel: 257 197 323

MUDr. Vodenka
CÉVNÍ PORADNA MUDr. Mareš

tel: 257 197 323

AMBULANTNÍ VÝKONY + MAMMOLOGICKÁ PORADNA MUDr. Rechová

tel: 257 197 320 nebo 257 197 318

Interní ambulance

INTERNÍ ORDINACE OŠETŘUJÍCÍ LÉKAŘ
INTERNÍ PŘÍJMOVÁ AMBULANCE staniční sestra Oto Klapka, DiS.
klapka@nmskb.cz
tel: 257 197 340 nebo
257 197 341
INTERNÍ ORDINACE prim. MUDr. Švejda, MUDr. Münz, MUDr. Prokš, MUDr. Pejchl

tel: 257 197 380
AMBULANCE KARDIOLOGIE prim. MUDr. Švejda, MUDr. Münz, MUDr. Prokš, MUDr. Chochola, MUDr. Pejchl

tel: 257 197 380
AMBULANCE ANGIOLOGIE MUDr. Chochola

tel: 257 197 341 nebo
257 197 340
EKG Se žádankou na vyšetření

tel: 257 197 219
ECHO MUDr. Münz, MUDr. Chochola,
MUDr. Prokš, MUDr. Švejda
tel: 257 197 316
HOLTER MUDr. Prokš, MUDr. Pejchl

tel: 257 197 304
PORADNA KARDIOSTIMULACE MUDr. Münz, MUDr. Prokš,
MUDr. Švejda
tel: 257 197 304
ERGOMETRIE MUDr. Pejchl, MUDr. Chochola

tel: 257 197 304
GERIATRICKÁ AMBULANCE MUDr. Šnajdrová, MUDr. Bláhová

tel.: 731 840 844

Neurologická ambulance
MUDr. Eliška Patová
MUDr. Jarmila Marková
EMG – MUDr. Kalous
EEG – sestra Černá

Rehabilitační ambulance
Lékaři:
Prim. MUDr. J. Papoušek,
MUDr. Y. Kultová,
MUDr. M. Veselá,
MUDr. E. Šišková

Zubní ordinace
lékař:
MUDr. S. M. Františka Anna Svobodová
Telefon: 257 197 132             E-mail: zubni@nmskb.cz

Další nemocnice v kraji: