Nemocnice v České republice

České nemocnice dělené podle krajů, měst a lékařů

Nemocnice Motol


Nemocnice Motol sídlící v Praze 5 je fakultní nemocnicí poskytující široký rozsah kvalitních, vysoce specializovaných lékařských služeb.
Kromě obvyklých lékařských specializací naleznete v areálu nemocnice mnoho lékařských oborů, které nenajdete jinde v České republice. Motolská nemocnice zároveň úzce spolupracuje s 2. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy (2. LF UK a FN Motol) na výzkumu a přípravě budoucích lékařských pracovníků.


V motolské fakultní nemocnici působí tyto lékařské ambulance a lékařské specializace: dětská kardiologie, dětská psychiatrie, dětská chirurgie, pediatrie, dětská hematologie, dětská onkologie, dětská neurologie, ORL (ušní, nosní, krční), novorozenecké oddělení, gynekologie, porodnice, reprodukční medicína, interna, chirurgie, nukleární medicína, neurologie, ortopedie, pneumologie, urologie, infekční, resuscitační oddělení, onkologie, dermatovenerologie, anesteziologie, oční, dětská traumatologie, neurochirurgie, psychologie, biologie, imunologie, patologie, hematologie, operační sály, epidemiologie, skiaskopie, počítačová tomografie, magnetická rezonance, sonografie, dětská urologie, popáleninové centrum, epileptologie, endoskopie, onkogynekologie, urogynekologie, ultrazvuk, prenatální poradna, cévní poradna, rhinologie, otoneurologie, kofochirurgie, audiometrie, endokrinologie, transplantační centrum, stomatologie a ortodoncie.

V prostorách motolské nemocnice se dále nachází lékárna, prodejna zdravotnických potřeb, rehabilitační centrum a léčebna dlouhodobě nemocných.

Adresa:
Fakultní nemocnice v Motole
V Úvalu 84
150 06 Praha 5

Kontakty:
Telefon: +420 224 431 111
Fax: –
E-mail: reditelstvi@fnmotol.cz

Ordinační hodiny:

Dopravní dostupnost: Autobusy č. 167, 168, 174, 179, 180, 347, 502 – autobusová zastávka Nemocnice Motol, Šafránecká, Na Šafránce, Kudrnova, Zahradníčkova, Pod Šafránkou, Sídliště Homolka, Automobil – parkování v areálu polikliniky

Kliniky a oddělení sídlící ve Fakultní nemocnici v Motole:

 • Centrum komplexní péče o děti s poruchami vývoje a jejich rodiny
 • MUDr. Martina Kašparová

 • Dětské kardiocentrum
 • prof. MUDr. Jan Janoušek, Ph.D.

 • Dětská psychiatrická klinika
 • MUDr. Jiří Koutek, Ph.D.

 • Foniatrické oddělení
 • PhDr. Eva Vymlátilová

 • Klinika dětské chirurgie
 • prof.MUDr. Jiří Šnajdauf, DrSc.

 • Oddělení urgentního příjmu a LSPP dětí
 • MUDr. Marie Mikulecká, CSc.

 • Pediatrická klinika
 • Prof. MUDr. Jan Lebl, CSc.
  MUDr. Jana Tejnická, MBA

 • Klinika dětské hematologie a onkologie
 • prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.
  MUDr. Vladimír Komrska, CSc.
  MUDr. Vratislav Šmelhaus

 • Klinika dětské neurologie
 • MUDr. Věra Sebroňová

 • Klinika ušní, nosní a krční
 • MUDr. Michal Jurovčík

 • Novorozenecké oddělení
 • Doc. MUDr. Petr Zoban, CSc.

 • Oddělení urgentního příjmu dospělých
 • MUDr. Jiří Zika

 • Oddělení LSPP pro dospělé
 • MUDr. Jiří Zika

 • Gynekologicko-porodnická klinika
 • prof.MUDr.Lukáš Rob,CSc.
  MUDr. Roman Chmel, Ph.D.

 • Centrum reprodukční medicíny a reprodukční genetiky
 • MUDr. Karel Hynek

 • Interní klinika
 • Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA
  MUDr. Vladimír Srnský

 • Chirurgická klinika
 • prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc.

 • III. chirurgická klinika
 • Prof. MUDr. Robert Lischke, PhD.

 • Klinika kardiovaskulární chirurgie
 • Doc. MUDr. Marek Šetina, CSc.

 • Kardiologická klinika
 • Prof. MUDr. Josef Veselka, CSc.

 • Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
 • MUDr. Pavol Jablonický

 • Klinika nukleární medicíny a endokrinologie
 • prof. MUDr. Petr Vlček, CSc.

 • Neurologická klinika
 • doc. MUDr. Petr Marusič, Ph.D.
  MUDr. Aleš Tomek

 • I. ortopedická klinika
 • Prof. MUDr. Antonín Sosna, DrSc.

 • Pneumologická klinika
 • MUDr. František Petřík

 • Urologická klinika
 • Prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.

 • Oddělení infekční
 • MUDr. Jiřina Hobstová, CSc.

 • LDN – Centrum následné péče
 • Prim. MUDr. Martina Nováková

 • Oddělení chronické resuscitační a intenzivní péče
 • Doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc.

 • Oddělení spondylochirurgické
 • Prof. MUDr. Jan Štulík CSc.

 • Onkologická klinika
 • Prim. MUDr. Jana Prausová

 • Dermatovenerologické oddělení
 • MUDr. Alena Machovcová, Ph.D., MBA

 • Oddělení primární péče
 • MUDr. Jaroslava Kulhánková

 • Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
 • MUDr. Karel Cvachovec, CSc. MBA

 • Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství
 • MUDr. Martina Kövári

 • Centrum pro léčení a výzkum bolestivých stavů
 • MUDr. Jiří Kozák, Ph.D.

 • Oddělení tělovýchovného lékařství
 • doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc.

 • Spinální jednotka při Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství
 • MUDr. Jiří Kříž

 • Oční klinika dětí a dospělých
 • MUDr. Dagmar Dotřelová, CSc.,
  MUDr. Milan Odehnal

 • Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie
 • Prof. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA

 • Neurochirurgická klinika dětí a dospělých
 • Doc.MUDr. Michal Tichý, CSc.

 • Centrum zrakových vad (CZV)
 • Oddělení klinické psychologie
 • PhDr. Jaroslava Raudenská, Ph.D.

 • Stomatologická klinika dětí a dospělých
 • Prof. MUDr. Taťjána Dostálová, DrSc., MBA

 • Oddělení sociální
 • Bc. Jana Vargová

 • Klinika zobrazovacích metod
 • MUDr. Radek Pádr

 • Ústav biologie a lékařské genetiky
 • Prof. MUDr. Milan Macek jr., DrSc.
  MUDr. Markéta Havlovicová
  RNDr. Alexandra Štambergová, CSc.

 • Ústav lékařské chemie a klinické biochemie
 • MUDr. Daniela Kodetová

 • Ústav imunologie
 • prof. MUDr. J. Bartůňková, DrSc.
  prim. prof. MUDr. Anna Šedivá, CSc.

 • Ústav lékařské mikrobiologie
 • MUDr. Otakar Nyč, Ph.D.

 • Ústav patologie a molekulární medicíny
 • MUDr. Daniela Kodetová

 • Oddělení klinické hematologie
 • MUDr. Ivana Hochová

 • Oddělení krevní banky
 • MUDr. Květa Petrtýlová

 • Oddělení centrálních operačních sálů pro děti
 • MUDr. Karel Klíma, PhD.

 • Oddělení centrálních operačních sálů pro dospělé
 • MUDr. Petr Přikryl

 • Transplantační centrum TC
 • MUDr. Jaroslav ŠPATENKA, CSc.

 • Oddělení nemocniční hygieny a epidemiologie
 • MUDr. Vilma Benešová

Ambulance sídlící v nemocnici v Motole:

 • Kostní diagnostika
 • MUDr. Alena Mazáková

 • Skiaskopicko-skiagrafiecké oddělení pro dospělé
 • MUDr. Marie Kostlivá

 • Angiografie
 • Doc. MUDr. Miloslav Roček, CSc.

 • Výpočetní tomografie pro dospělé
 • MUDr. Renata Pipková

 • Magnetická rezonance dospělá část
 • MUDr. Jiří Lisý, CSc.

 • Sonografie pro dospělé
 • MUDr. Renata Pádrová

 • Mamografie, sonografie prsou
 • MUDr. Zdena Moravcová

 • Oddělení radiační fyziky
 • MUDr. Daniel Zoubek

 • Pediatrická sonografie
 • MUDr. Zdeněk Hříbal

 • Pediatrická výpočetní tomografie
 • MUDr. Marcela Dvořáková

 • Oddělení dětské magnetické rezonance Kliniky zobrazovacích metod
 • MUDr. Martin Kynčl

 • Pediatrická konvenční radiologie
 • MUDr. Marie Zítková

 • Ústav biologie a lékařské genetiky
 • Ústav lékařské chemie a klinické biochemie
 • MUDr. M. Beyerová
  Prim. MUDr. J. Čepová, Ph.D., MBA
  MUDr. J. Kolářová
  MUDr. K. Kotrčová

 • Ústav imunologie
 • MUDr. Eva Vernerová

 • Oddělení klinické hematologie
 • Oddělení urgentního příjmu a LSPP dětí
 • Centrum komplexní péče o děti s poruchami vývoje a jejich rodiny
 • MUDr. Martina Kašparová

 • Dětské kardiocentrum
 • MUDr. Petr Hecht
  MUDr. Helena Bartáková
  MUDr. Irena Svobodová
  MUDr. Tibor Klein
  MUDr. Alice Mužná
  Prof. MUDr. Václav Chaloupecký, CSc.

 • Dětská psychiatrická klinika
 • MUDr. Hana Pospíšilová
  MUDr. Lea Brodová
  PhDr. Jaroslava Fabíková
  Mgr. Martina Nečasová
  PhDr. Šárka Gjuričová

 • Dětská poliklinika
 • MUDr. Blanka Kocmichová

 • Dětská urologie
 • MUDr. Kříž
  MUDr. Morávek

 • Dětská urologie a všeobecná chirurgie
 • MUDr. Zeman

 • Dětská proktologie
 • MUDr. Rousková
  prof. Škába

 • Popáleniny a kožní chirurgie
 • MUDr. Kocmichová

 • Pediatrická poradna
 • MUDr. Stýblová
  MUDr. Kokešová
  MUDr. Petrů

 • Speciální chirurgické poradny
 • MUDr. Kavalcová
  Prim. MUDr. Fryč
  MUDr. Vyhnánek
  MUDr. Pýcha
  doc. MUDr. Rygl
  Prof. Šnajdauf
  MUDr. Kuklová
  MUDr. Pýchová

 • Klinika dětské hematologie a onkologie
 • MUDr. Formánková
  MUDr. Ganevová
  MUDr. Kruseová
  MUDr. Mališ
  Doc. Mottl
  MUDr. Keslová
  Prim. MUDr. Vladimír Komrska, CSc.
  MUDr. Król
  MUDr. Radvanská
  MUDr. Říha
  MUDr. Smíšek
  Prof. Starý
  MUDr. Suková
  MUDr. Vávra

 • Epileptologická poradna
 • prof. MUDr. Vladimír Komárek
  prim. MUDr. Věra Sebroňová
  MUDr. Faladová Ludvíka
  MUDr. Katalin Štěrbová

 • Poradna pro nezvladatelnou epilepsii a chirurgickou léčbu epilepsie
 • doc. MUDr. Pavel Kršek, Ph.D.

 • Specializovaná poradna pro neuromuskulární onemocnění
 • MUDr. Josef Kraus
  MUDr. Jana Haberlová

 • Specializovaná poradna pro neurogenetickou problematiku metabolických a neurodegenerativních chorob
 • MUDr. Alena Zumrová, Ph.D.

 • Specializovaná poradna pro neurokutánní onemocnění
 • MUDr. Bořivoj Petrák

 • Specializovaná poradna pro zánětlivá a demyelizační onemocnění CNS
 • MUDr. Kateřina Paděrová

 • Lékárna
 • Prodejna zdravotnických potřeb
 • Neurogenetická ambulance
 • Prof. Pavel Seeman, Ph.D.

 • Neuroonkologická ambulance
 • MUDr. Ivana Perníková

 • Psychologická a neuropsychologická poradna
 • Mgr. Jitka Žáčková
  Mgr. Alice Maulisová

 • Ambulance pro vývojovou neurologii
 • MUDr. Renata Cíbochová

 • Ambulance pro poruchy spánku u dětí
 • MUDr. Katalin Štěrbová

 • ORL poliklinika
 • MUDr. Daniela Kolešková
  MUDr. Zuzana Krylová
  MUDr. Milena Marková
  Primář MUDr. Michal Jurovčík
  Prof. MUDr. Jaroslav Fajstavr DrSc.

 • Foniatrická ambulance
 • MUDr. Petr Myška
  MUDr. Zdenka Aksenovová

 • Dětský klinický psycholog
 • PhDr. Eva Vymlátilová

 • Dětský klinický logoped
 • Mgr. Jitka Holmanová
  PaedDr. Kateřina Voříšková
  PaedDr. Dagmar Michejdová
  Mgr. Zdena Jedličková

 • Pracoviště klinických inženýrů
 • Ing. Tomáš Tichý, CSc.
  Ing. Stanislav Sedlák
  Ing. Martin Topol
  Ing. Miroslav Okluský
  Ing. Lukáš Bauer

 • Pracoviště sociální pracovnice
 • Bc. Denisa Makešová

 • Novorozenecké oddělení
 • Oddělění urgentního příjmu dospělých
 • Oddělení LSPP pro dospělé
 • Všeobecná gynekologie
 • MUDr. Georgij Minajev
  MUDr. Zdeněk Vrtiška
  MUDr. Jindřich Doucha

 • Endoskopická ambulance
 • MUDr. Matej Komár
  MUDr.Martin Charvát
  MUDr.Helena Součková
  MUDr. Martin Hruda

 • Onkogynekologická a kolposkopická ambulance
 • doc. MUDr. Michael Halaška,Ph.D.
  MUDr. Tomáš Pichlík
  MUDr. Marek Pluta,Ph.D.
  prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc.
  doc. MUDr. Helena Robová, Ph.D.
  MUDr.Olga Šebestová

 • Urogynekologická ambulance
 • prim. MUDr. Roman Chmel, Ph.D.
  MUDr.Kateřina Bednářová
  MUDr. Tomáš Brtnický
  MUDr. Lukáš Horčička

 • Centrum reprodukční medicíny
 • MUDr. Karel Hynek
  MUDr. Georgij Minajev
  MUDr.Zlatko Pastor
  MUDr.Gabriela Stránská
  MUDr. Eva Uhrová

 • Pracoviště ultrazvukové diagnostiky a fetální medicíny
 • MUDr. Radovan Vlk
  MUDr. Martina Hourová
  MUDr.Blanka Hynková
  MUDr. Matej Komár
  MUDr. Jan Matěcha
  MUDr. Georgij Minajev
  MUDr. Eva Raušová
  MUDr. Ivana Špálová

 • Ambulance pro onemocnění prsu
 • doc. MUDr. Pavel Strnad, CSc.
  MUDr. Jiří Škultéty

 • Interní konziliární vyšetření
 • MUDr. Eva Sucharová

 • Ambulance gynekologie dětí a dospívajících
 • MUDr.Leoš Teslík
  MUDr.Ivana Burešová
  MUDr. Eliška Černovská
  MUDr. Hana Kosová, Ph.D.
  prof.MUDr.Jan Hořejší, DrSc.

 • Prenatální poradna
 • MUDr.Horák
  MUDr. Matěcha
  MUDr. Mrštinová
  MUDr. Špálová
  MUDr. Vlk

 • Chirurgická klinika
 • MUDr. Tomáš Krejčí

 • Cévní ambulance
 • MUDr. Radovan Fiala
  MUDr. Karel Novotný
  MUDr. Ivo Miler

 • Kardiologická ambulance
 • MUDr. Jana Čiháková
  MUDr. Petr Janský
  MUDr. Šárka Polcarová
  MUDr. Petra Antonová

 • Kardiologická klinika
 • Onkologická ambulance – nádory hlavy a krku
 • MUDr. Jaroslav Betka
  MUDr. Jan Bouček, Ph.D.
  MUDr. Zdeněk Čada, Ph.D.
  MUDr. Martin Chovanec, Ph.D.
  MUDr. Petr Kasík
  MUDr. Jan Kastner
  Doc. MUDr. Jan Klozar, CSc.
  MUDr. Eva Košlabová
  MUDr. Martin Kuchař
  MUDr. Petr Lukeš, Ph.D.
  MUDr. Lubor Mrzena, Ph.D.
  Doc. MUDr. Jan Plzák, Ph.D.
  MUDr. Eliška Rotnáglová, Ph.D.
  MUDr. Michal Zábrodský

 • Endokrinochirurgická ambulance
 • MUDr. Zuzana Balatková
  MUDr. Jitka Hroboňová
  MUDr. Vít Kratochvíl
  MUDr. Petr Laštůvka
  MUDr. Eva Nártová

 • Odborná ambulance pro onemocnění slinných žláz
 • MUDr. Jitka Hroboňová
  MUDr. Martin Kuchař
  MUDr. Eliška Rotnáglová, Ph.D.
  MUDr. Michal Zábrodský

 • Rhinologická ambulance
 • As. MUDr. Zuzana Balatková
  MUDr. Alena Cechnerová
  As. MUDr. Jitka Hroboňová
  MUDr. Vít Kratochvíl
  Doc. MUDr. Jan Plzák, Ph.D.
  MUDr. Miloš Taudy
  Doc. MUDr. Jan Vokurka, CSc.

 • Kofochirurgická ambulance
 • MUDr. Jan Bouček, Ph.D.
  MUDr. Zdeněk Čada, Ph.D.
  MUDr. Jan Kluh
  MUDr. Jiří Skřivan, CSc.

 • Otoneurologická ambulance
 • MUDr. Zdeňek Čada, Ph.D.
  MUDr. Oliver Profant

 • Ambulance sluchové protetiky
 • MUDr. Alena Cechnerová
  MUDr. Radim Kaňa

 • Ambulance hlasové protetiky
 • Doc. MUDr. Jan Plzák, Ph.D.
  MUDr. Michal Zábrodský

 • Objektivní audiometrie
 • MUDr. Karel Bareš
  MUDr. Zuzana Balatková
  MUDr. Petra Bruthansová
  MUDr. Jan Kluh

 • Ambulance poruch dechu ve spánku
 • MUDr. Jaroslav Betka
  MUDr. Jan Kastner
  Doc. MUDr. Jan Klozar, CSc.
  Doc. MUDr. Jan Plzák, Ph.D.
  MUDr Michal Zábrodský

 • Ambulance chirurgie baze lební
 • Prof. MUDr. Jan Betka, DrSc.
  MUDr. Martin Chovanec, Ph.D.
  Prof. MUDr. Eduard Zvěřina, DrSc.

 • Klinika nukleární medicíny a endokrinologie
 • MUDr. Lucie Lančová
  MUDr. Kateřina Michalová
  MUDr. Monika Mikotová
  MUDr. Nevenka Solar
  MUDr. Jitka Svobodová
  MUDr. Kateřina Táborská

 • Klinika nukleární medicíny a endokrinologie
 • prof. MUDr. Petr Vlček, CSc.
  MUDr. Ondřej Hádek
  MUDr. Jana Heresová, CSc.
  MUDr. Mária Jiravová
  MUDr. Martin Křenek, CSc.
  MUDr. Markéta Macková
  MUDr. Olga Nývltová
  MUDr. Kateřina Personová
  MUDr. Pavel Racek
  MUDr. Pavla Sýkorová
  MUDr. Květuše Vošmiková, PhD.

 • Neurologie klinika
 • MUDr. Eva Vašková

 • I. Ortopedická klinika
 • Barták Vladislav, MUDr., Ph.D.
  Bek Jiří, MUDr.
  Borský Zdeněk, As. MUDr.
  Dobiáš Jan, MUDr.
  Dupal Pavel, As. MUDr. CSc.
  Fulín P., MUDr.
  Güttler Kristián, MUDr., Ph.D.
  Hach Jan, MUDr.
  Hein Milan, MUDr.
  Hofta Jan, MUDr.
  Hromádka Rastislav, MUDr., Ph.D.
  Hudec T., MUDr.
  Jahoda David, Doc. MUDr. CSc.
  Ježek Václav, MUDr.
  Krůta Tomáš, MUDr.
  Landor Ivan, Doc. MUDr. CSc.
  Libánský Petr, prim. MUDr.
  Netval Miroslav, As. MUDr. CSc.
  Pech Jan, Doc. MUDr. CSc.
  Pinskerová V., Doc., MUDr., CSc.
  Pokorný David, Doc. MUDr. CSc.
  Popelka Stanislav, Doc. MUDr. CSc.
  Rybka Vratislav, Prof. MUDr. DrSc.
  Sosna Antonín, Prof. MUDr. DrSc.
  Tomaides J., MUDr.
  Valenta Jan, As. MUDr. CSc.
  Vavřík Pavel, Doc. MUDr. CSc.
  Veigl David, MUDr., Ph.D.

 • Pneumologická klinika
 • MUDr. Pavlína Lisá
  MUDr. Martina Víchová
  MUDr. Edita Machů
  prim. MUDr. František Petřík
  MUDr. Alena Vlachová
  MUDr. Martina Víchová
  MUDr. Libor Fila
  MUDr. Martin Trefný
  MUDr. Soňa Csémyová
  MUDr. Edita Machů
  MUDr. Alžběta Granocourtová
  MUDr. Leona Koubková

 • Transplantační ambulance
 • MUDr. Lucie Valentová-Bartáková
  MUDr. Libor Fila

 • Protikuřácká ambulance
 • MUDr. Soňa Csémyová

 • Ambulance onemocnění intersticia
 • MUDr. Pavlína Lisá

 • Urologická klinika
 • MUDr. Josef Stolz
  Prim. MUDr. Pavel Dušek
  Prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.
  MUDr. Matúš Chocholatý
  Doc. MUDr. Ladislav Jarolím, CSc.
  MUDr. Kateřina Bartoníčková

 • Urodynamická poradna
 • MUDr. Michal Rejchrt
  MUDr. Marek Schmidt
  MUDr. Štěpán Veselý, PhD.
  MUDr. Klára Havlová

 • Ambulance neurostimulace
 • MUDr. Michal Rejchrt

 • Oddělení infekční
 • MUDr. Jan Kubík
  MUDr. Jiřina Hobstová, CSc.

 • Cestovní ambulance
 • MUDr. Jan Dvořák
  MUDr. Martin Tulach
  MUDr. Jitka Zítová

 • LDN – Centrum následné péče
 • Radioterapeuticko-onkologické oddělení
 • Dermatovenerologické oddělení pro dospělé
 • MUDr. Linda Bláhová
  MUDr. Klaudia Dvořáková
  MUDr. Gabriela Janoušková
  MUDr. Hana Krajčová
  MUDr. Marcela Brenerová
  MUDr. Antonín Nechvátal
  MUDr. Lýdia Paroulková
  MUDr. Zuzana Rozehnalová
  MUDr. Kateřina Švarcová

 • Oddělení primární péče
 • MUDr. prim. Jaroslava Kulhánková
  MUDr. Helena Blatná
  MUDr. Ladislav Černík
  MUDr. Hanna Khrolenko
  MUDr. Marcela Černická

 • Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
 • Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství
 • MUDr. Lenka Slováčková
  MUDr. Olga Dyrhonová
  MUDr. Pavla Jánská
  Doc. MUDr. Jan Kálal
  MUDr. Jana Škodová
  MUDr. Lenka Tetřevová
  MUDr. Bořek Tuček
  MUDr. Patricie Vavroušková

 • Centrum pro léčení a výzkum bolestivých stavů
 • prim. MUDr. Jiří Kozák, Ph.D.
  MUDr. Eva Horká
  MUDr. Pavel Kleisner
  MUDr. Naďa Petrová
  MUDr. Anna Zelinková

 • Spinální jednotka při Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství
 • prim. MUDr. Jiří Kříž
  MUDr. Veronika Hyšperská

 • Oční klinika dětí a dospělých
 • MUDr. Jiří Malec
  MUDr. Květoslava Ferrová

 • Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie
 • Doc. MUDr. Havlas Vojtěch., PhD.
  Doc. MUDr. Milan Handl, PhD.
  Doc. MUDr. Petr Korbelář, CSc.
  doc. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA
  Doc. MUDr. Václav Smetana
  MUDr. David Stehlík
  MUDr. Eduard Šťastný
  MUDr. Ing. Tomáš Trnavský
  MUDr. Jan Kotaška
  MUDr. Jan Němec
  MUDr. Jiří Frýdl
  MUDr. Jiří Schovanec
  MUDr. Kauzner Jakub
  MUDr. Luděk Žmolík
  MUDr. Martin Hanus
  MUDr. Milan Němejc
  MUDr. Petr Kos
  MUDr. Petr Teyssler
  MUDr. Richard Paděra
  MUDr. Studnická Eva
  MUDr. Viktor Řeháček
  MUDr. Vladislav Mrzena
  MUDr. Zdeněk Kopečný
  prim. MUDr. Daniel Rybka

 • Neurochirurgická klinika dětí a dospělých
 • MUDr. Juraj Schwab
  MUDr. Miloslav Holub
  MUDr. Miroslav Vaculík
  MUDr. Petr Libý, Ph.D.
  MUDr. Jiří Steindler
  MUDr. Aleš Vlasák
  MUDr. Róbert Leško
  MUDr. Martin Bláha, Ph.D.

 • Stomatologie – ortodoncie
 • MUDr. Milada Soldánová
  MUDr. Ilja Ivanov
  MUDr. Petra Hofmanová
  MUDr. Jan Horal

 • Paradontologická poradna
 • MUDr. Michaela Beznosková Seydlová

 • Maxillo-faciální chirurgie
 • Prim. MUDr. Milan Hubáček
  MUDr. Petra Hliňáková

 • Implantologická poradna
 • MUDr. Pavel Kříž

Další nemocnice v kraji: